Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > úrazy

úrazy

Jedl(a) jste již hmyz? Pokud ne, lákalo by Vás to?
Mouchy spolknuté při jízdě na kole a pavouci snězení ve spánku se nepočítají :-)

(cca 1 min, veřejné výsledky)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Chumová
Šetření:21. 08. 2020 - 26. 08. 2020
Počet respondentů:44
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Klára Chumová, jsem studentka Střední zdravotnické školy a v souvislosti s vypracováním mé seminární práce na téma Úrazy bych Vás ráda poprosila o vyplnění dotazníku.

 

Odpovědi respondentů

1. Vyberte prosím své pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3068,18 %68,18 %  
Muž1431,82 %31,82 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31-502147,73 %47,73 %  
19 - 301738,64 %38,64 %  
0 - 18511,36 %11,36 %  
51 a více12,27 %2,27 %  

Graf

3. Zaškrtněte prosím jednu nebo více odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prodělal/a jsem lehké zranění.3579,55 %79,55 %  
Neprodělal/a jsem žádný úraz.613,64 %13,64 %  
Prodělal/a jsem těžké zranění.613,64 %13,64 %  

Graf

4. Jaký jste měl/a úraz? (Zaškrtněte prosím jednu nebo více odpovědí.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pořezání2352,27 %52,27 %  
Zlomeninu2147,73 %47,73 %  
Vymknutý kotník1738,64 %38,64 %  
Popáleniny1227,27 %27,27 %  
Žádný613,64 %13,64 %  
odřeniny, pohmožděniny12,27 %2,27 %  
Naraženiny, odřeniny atd.12,27 %2,27 %  
Zlomené zuby.12,27 %2,27 %  
otok mozku12,27 %2,27 %  
Autonehoda12,27 %2,27 %  
pád z koně12,27 %2,27 %  
Vykloubení kolene12,27 %2,27 %  

Graf

5. Jakou část těla jste měl/a poraněnou? (Zaškrtněte prosím jednu nebo více odpovědí.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dolní končetinu2659,09 %59,09 %  
Horní končetinu2352,27 %52,27 %  
Hlavu1125 %25 %  
Žádnou613,64 %13,64 %  
V oblasti hrudníku49,09 %9,09 %  
Páteř12,27 %2,27 %  
Rebrá12,27 %2,27 %  
zadek12,27 %2,27 %  

Graf

6. Kde se Vám to stalo? (Zaškrtněte prosím jednu nebo více odpovědí.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Venku mimo domov2250 %50 %  
V domácím prostředí (včetně na zahradě)2045,45 %45,45 %  
Nestal se mi žádný úraz613,64 %13,64 %  
V práci613,64 %13,64 %  
další úraz se mi stal venku na silnici12,27 %2,27 %  
na jízdárně12,27 %2,27 %  
autonehoda12,27 %2,27 %  

Graf

7. Kdy se Vám úraz stal? (Zaškrtněte prosím jednu nebo více odpovědí.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Při volnočasových aktivitách2352,27 %52,27 %  
Při běžných denních aktivitách (např. vaření, uklízení, v koupelně, ...)1534,09 %34,09 %  
Při sportu1227,27 %27,27 %  
Nestal se mi úraz613,64 %13,64 %  
Při práci613,64 %13,64 %  
Při jízdě dopravním prostředkem49,09 %9,09 %  
Na ulici12,27 %2,27 %  
Procházka12,27 %2,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jaký jste měl/a úraz? (Zaškrtněte prosím jednu nebo více odpovědí.)

  • odpověď Pořezání:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Popáleniny na otázku 4. Jaký jste měl/a úraz? (Zaškrtněte prosím jednu nebo více odpovědí.)

6. Kde se Vám to stalo? (Zaškrtněte prosím jednu nebo více odpovědí.)

  • odpověď Venku mimo domov:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Popáleniny na otázku 4. Jaký jste měl/a úraz? (Zaškrtněte prosím jednu nebo více odpovědí.)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vyberte prosím své pohlaví.

2. Kolik Vám je let?

3. Zaškrtněte prosím jednu nebo více odpovědí.

4. Jaký jste měl/a úraz? (Zaškrtněte prosím jednu nebo více odpovědí.)

5. Jakou část těla jste měl/a poraněnou? (Zaškrtněte prosím jednu nebo více odpovědí.)

6. Kde se Vám to stalo? (Zaškrtněte prosím jednu nebo více odpovědí.)

7. Kdy se Vám úraz stal? (Zaškrtněte prosím jednu nebo více odpovědí.)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vyberte prosím své pohlaví.

2. Kolik Vám je let?

3. Zaškrtněte prosím jednu nebo více odpovědí.

4. Jaký jste měl/a úraz? (Zaškrtněte prosím jednu nebo více odpovědí.)

5. Jakou část těla jste měl/a poraněnou? (Zaškrtněte prosím jednu nebo více odpovědí.)

6. Kde se Vám to stalo? (Zaškrtněte prosím jednu nebo více odpovědí.)

7. Kdy se Vám úraz stal? (Zaškrtněte prosím jednu nebo více odpovědí.)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Chumová, K.úrazy (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://urazy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.