Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Určování pohlaví dítěte pomocí čínského lunárního kalendáře

Určování pohlaví dítěte pomocí čínského lunárního kalendáře

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Matěj Boháč
Šetření:17. 12. 2017 - 28. 12. 2017
Počet respondentů:93
Počet otázek (max/průměr):5 / 5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

rád bych vás touto cestou poprosil o vyplnění velmi krátkého a jednoduchého dotazníku. Cílem dotazníku je pokusit se statisticky vyjádřit přesnost a důvěryhodnost určování pohlaví dítěte pomocí čínského kalendáře na principu Jing-Jang. Podle něj se dá údajně zjistit pohlaví dítěte na základě údajů o měsíci porodu a věku matky v době porodu. Jedná osobní zájem autora dotazníku a výsledky budou navíc prezentovány v rámci výuky na FF ZČU.

Matěj Boháč
KAR FF ZČU

Odpovědi respondentů

1. Uveďte prosím vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6772,04 %72,04 %  
Muž2627,96 %27,96 %  

Graf

2. Vyberte prosím měsíc vašeho narození.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
71111,83 %11,83 %  
31010,75 %10,75 %  
81010,75 %10,75 %  
188,6 %8,6 %  
1288,6 %8,6 %  
1177,53 %7,53 %  
577,53 %7,53 %  
1077,53 %7,53 %  
677,53 %7,53 %  
477,53 %7,53 %  
ostatní odpovědi 9
2
19
09.
07
1111,83 %11,83 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.62
Minimum:1
Maximum:12
Variační rozpětí:11
Rozptyl:9.76
Směrodatná odchylka:3.12
Medián:7
Modus:7

Graf

3. Uveďte prosím věk Vaší matky v době Vašeho porodu:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2588,6 %8,6 %  
2488,6 %8,6 %  
2777,53 %7,53 %  
2677,53 %7,53 %  
2266,45 %6,45 %  
3066,45 %6,45 %  
2866,45 %6,45 %  
2955,38 %5,38 %  
2355,38 %5,38 %  
3344,3 %4,3 %  
ostatní odpovědi 20
31
34
19
36
35
32
21
45
18
41
42
49
37
47
3133,33 %33,33 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:27.51
Minimum:20
Maximum:41
Variační rozpětí:21
Rozptyl:21.47
Směrodatná odchylka:4.63
Medián:27
Modus:25

Graf

4. Následující otázky již jsou pouze doplňkové. Znal/a jste před vyplňováním dotazníku čínský lunární kalendář?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5963,44 %63,44 %  
ano3436,56 %36,56 %  

Graf

5. Jak hodnotíte věrohodnost ČLK při určení pohlaví dítěte? Známkujte prosím jako ve škole.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
53840,86 %40,86 %  
33133,33 %33,33 %  
41617,2 %17,2 %  
266,45 %6,45 %  
122,15 %2,15 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.94
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.96
Směrodatná odchylka:0.98
Medián:4
Modus:5

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uveďte prosím vaše pohlaví:

2. Vyberte prosím měsíc vašeho narození.

3. Uveďte prosím věk Vaší matky v době Vašeho porodu:

4. Následující otázky již jsou pouze doplňkové. Znal/a jste před vyplňováním dotazníku čínský lunární kalendář?

5. Jak hodnotíte věrohodnost ČLK při určení pohlaví dítěte? Známkujte prosím jako ve škole.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uveďte prosím vaše pohlaví:

2. Vyberte prosím měsíc vašeho narození.

3. Uveďte prosím věk Vaší matky v době Vašeho porodu:

4. Následující otázky již jsou pouze doplňkové. Znal/a jste před vyplňováním dotazníku čínský lunární kalendář?

5. Jak hodnotíte věrohodnost ČLK při určení pohlaví dítěte? Známkujte prosím jako ve škole.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Boháč, M.Určování pohlaví dítěte pomocí čínského lunárního kalendáře (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://urcovani-pohlavi-ditete-pomo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.