Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Úrokové sazby hypotečních úvěrů

Úrokové sazby hypotečních úvěrů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Sabina Böhmová
Šetření:26. 04. 2015 - 10. 05. 2015
Počet respondentů:61
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou Ústavu soudního inženýrství - VUT v Brně a tento průzkum bude sloužit pro účely mé diplomové práce.

Odpovědi respondentů

1. Upřednostňujete pro bydlení:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodinný dům4675,41 %75,41 %  
byt1524,59 %24,59 %  

Graf

2. Zvažujete pořízení bytu nebo rodinného domu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3455,74 %55,74 %  
Ne1829,51 %29,51 %  
Možná914,75 %14,75 %  

Graf

3. V případě, že byste uvažoval/a o koupi nemovitosti k bydlení, použijete k financování:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hypoteční úvěr3760,66 %60,66 %  
vlastní zdroje financování2236,07 %36,07 %  
jiné23,28 %3,28 %  

Graf

4. Jakou banku byste v případě hypotečního úvěru upřednostňoval/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiná2441,38 %39,34 %  
Česká spořitelna1424,14 %22,95 %  
Československá obchodní banka915,52 %14,75 %  
Komerční banka610,34 %9,84 %  
Raiffaisenbank58,62 %8,2 %  

Graf

5. Proč byste upřednostňoval/a tuto banku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám u banky vedený účet2543,86 %40,98 %  
Jiný důvod1729,82 %27,87 %  
Nízká úroková sazba1017,54 %16,39 %  
Předčasné ukončení úvěru bez sankcí35,26 %4,92 %  
Nízká měsíční splátka23,51 %3,28 %  

Graf

6. Znáte konkrétní nabídku úrokových sazeb bank?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3863,33 %62,3 %  
Ano2236,67 %36,07 %  

Graf

7. Jste:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3355 %54,1 %  
muž2745 %44,26 %  

Graf

8. Do jaké věkové kategorie se řadíte:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 35 let2644,07 %42,62 %  
do 25 let2135,59 %34,43 %  
36 - 45 let711,86 %11,48 %  
46 - 60 let58,47 %8,2 %  

Graf

9. Povolání:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec ve firmě2033,33 %32,79 %  
jiné1931,67 %31,15 %  
podnikatel1423,33 %22,95 %  
nezaměstnaný711,67 %11,48 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Upřednostňujete pro bydlení:

2. Zvažujete pořízení bytu nebo rodinného domu?

3. V případě, že byste uvažoval/a o koupi nemovitosti k bydlení, použijete k financování:

4. Jakou banku byste v případě hypotečního úvěru upřednostňoval/a?

5. Proč byste upřednostňoval/a tuto banku?

6. Znáte konkrétní nabídku úrokových sazeb bank?

7. Jste:

8. Do jaké věkové kategorie se řadíte:

9. Povolání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Upřednostňujete pro bydlení:

2. Zvažujete pořízení bytu nebo rodinného domu?

3. V případě, že byste uvažoval/a o koupi nemovitosti k bydlení, použijete k financování:

4. Jakou banku byste v případě hypotečního úvěru upřednostňoval/a?

5. Proč byste upřednostňoval/a tuto banku?

6. Znáte konkrétní nabídku úrokových sazeb bank?

7. Jste:

8. Do jaké věkové kategorie se řadíte:

9. Povolání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Böhmová, S.Úrokové sazby hypotečních úvěrů (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://urokove-sazby-hypotecnich-uv.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.