Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Úroveň a počet krimiseriálů v televizi

Úroveň a počet krimiseriálů v televizi

Jak jste vybírali střední školu?
Na základě jakých kritérií jste (si) vybrali střední školu? Kde jste hledali informace?

(veřejné výsledky nejpozději 29. 12. 2022, vhodné pro studenty sš a rodiče studentů sš)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:František Pospíchal
Šetření:06. 05. 2010 - 13. 05. 2010
Počet respondentů:55
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Mám za úkol provést seminární práci do marketingu, jejíž součástí je i dotazník. Minimální počet dotazovaných je 30 lidí.

Od dotazníku očekávám zhodnocení úrovně krimiseriálů v televizi a zhodnocení jejich počtu v televizním programu.

Jestli byste se rádi vyjádřili k tomuto tématu, tak prosím odpovězte na několik otázek.

Děkuji

 

Odpovědi respondentů

1. Sledujete v televizi krimiseriály?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas se podívám2545,45 %45,45 %  
Ano2443,64 %43,64 %  
Ne610,91 %10,91 %  

Graf

2. Na které televizní stanici sledujete nejvíce kriminálních seriálů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nova3767,27 %67,27 %  
Prima814,55 %14,55 %  
Zahraniční televize610,91 %10,91 %  
Jiná česká televize47,27 %7,27 %  

Graf

3. Co si myslíte o počtu kriminálních seriálů v televizním programu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Počet je nadbytečný, mělo bych ji ubýt2952,73 %52,73 %  
Počet je tak akorát, vyhovuje mi2647,27 %47,27 %  

Graf

4. Myslíte si, že některé krimiseriály jsou příliš staré a měly by je nahradit novější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2138,18 %38,18 %  
Je mi to jedno1934,55 %34,55 %  
Ano1527,27 %27,27 %  

Graf

5. Jaký je Váš názor na zápletky (scénář) v krimiseriálech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většina krimiseriálů je stejná, ale najdou se i vyjímky, kde je zápletka zcela jiná4378,18 %78,18 %  
V každém krimiseriálu je jiná, originální zápletka916,36 %16,36 %  
Všechny krimiseriály jsou postavené na stejné věci, zápletka je všude totožná35,45 %5,45 %  

Graf

6. Myslíte si, že krimiseriály v lidech vyvolávají agresi, násilí, paranoiu, útěk lidí do imaginárního světa a další patologické jevy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4174,55 %74,55 %  
Ano1425,45 %25,45 %  

Graf

7. Jaký je Váš názor na scénář kriminálních seriálů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Scénář obsahuje prvky reálných i nereálných věcí4887,27 %87,27 %  
Scénář je absolutně nereálný, situace, které jsou ukazovány v krimiseriálech v životě nemohou nastat59,09 %9,09 %  
Scénář je naprosto reálný, situace se mohou kdykoliv a komukoliv přihodit23,64 %3,64 %  

Graf

8. Měli by televize do programu zařadit krimiseriály, které jsou v zahraničí velmi úspěšné a sledované, ale u nás se nevysílají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možná ano2749,09 %49,09 %  
Určitě2240 %40 %  
Ne610,91 %10,91 %  

Graf

9. Které krimiseriály jsou podle Vás nejlepší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Americké3156,36 %56,36 %  
Z jiné země1018,18 %18,18 %  
České1018,18 %18,18 %  
Německé47,27 %7,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Sledujete v televizi krimiseriály?

2. Na které televizní stanici sledujete nejvíce kriminálních seriálů?

3. Co si myslíte o počtu kriminálních seriálů v televizním programu?

4. Myslíte si, že některé krimiseriály jsou příliš staré a měly by je nahradit novější?

5. Jaký je Váš názor na zápletky (scénář) v krimiseriálech?

6. Myslíte si, že krimiseriály v lidech vyvolávají agresi, násilí, paranoiu, útěk lidí do imaginárního světa a další patologické jevy?

7. Jaký je Váš názor na scénář kriminálních seriálů?

8. Měli by televize do programu zařadit krimiseriály, které jsou v zahraničí velmi úspěšné a sledované, ale u nás se nevysílají?

9. Které krimiseriály jsou podle Vás nejlepší?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Sledujete v televizi krimiseriály?

2. Na které televizní stanici sledujete nejvíce kriminálních seriálů?

3. Co si myslíte o počtu kriminálních seriálů v televizním programu?

4. Myslíte si, že některé krimiseriály jsou příliš staré a měly by je nahradit novější?

5. Jaký je Váš názor na zápletky (scénář) v krimiseriálech?

6. Myslíte si, že krimiseriály v lidech vyvolávají agresi, násilí, paranoiu, útěk lidí do imaginárního světa a další patologické jevy?

7. Jaký je Váš názor na scénář kriminálních seriálů?

8. Měli by televize do programu zařadit krimiseriály, které jsou v zahraničí velmi úspěšné a sledované, ale u nás se nevysílají?

9. Které krimiseriály jsou podle Vás nejlepší?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pospíchal, F.Úroveň a počet krimiseriálů v televizi (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://uroven-a-pocet-krimiserialu-v-televizi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.