Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Úroveň finanční gramotnosti v ČR

Úroveň finanční gramotnosti v ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Vébrová
Šetření:15. 02. 2011 - 01. 03. 2011
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníku je zjistit, jak lidé subjektivně hodností svoji finanční gramotnost (tzn. jak umí pracovat s informacemi na finančním trhu a jak zajišťují své potřeby nebo potřeby své rodiny vzhledem k měnícím se životním situacím, zda si vybírají vhodné produkty, apod.), jaký je jejich názor na finanční vzdělávání dospělé populace a zda by měl být ve školách zaveden předmět Finanční vzdělávání. Výsledky použiji pro bakalářškou práci.

Odpovědi respondentů

1. Jakou známkou byste ohodnotil(a) svou vlastní úroveň finanční gramotnosti? (1-výborná znalost, 5-úplná neznalost)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22541,67 %41,67 %  
32541,67 %41,67 %  
458,33 %8,33 %  
158,33 %8,33 %  

Graf

2. Je podle Vás důležité, abyste znal(a) pojmy z finanční oblasti a rozuměl(a) jim.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano3558,33 %58,33 %  
spíše ano2236,67 %36,67 %  
spíše ne23,33 %3,33 %  
nevím11,67 %1,67 %  

Graf

3. Má podle Vás smysl se dále finančně vzdělávat a získávat nové informace, abyste pojmům z finančního světa lépe rozuměl(a) a mohl(a) je také prakticky uplatnit.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano4066,67 %66,67 %  
spíše ano1830 %30 %  
nevím23,33 %3,33 %  

Graf

4. Jaký je Váš názor na záměr vzdělávat dospělou populaci v oblasti hospodaření s penězi (např. rodinný rozpočet, nejvhodnější investice, úvěr). Považujete to z vašeho pohledu za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi užitečné4066,67 %66,67 %  
spíše užitečné1728,33 %28,33 %  
spíše zbytečné23,33 %3,33 %  
zcela zbytečné11,67 %1,67 %  

Graf

5. Organizovaného finančního vzdělávání byste se účastnil(a) za jakých podmínek? Pokud by bylo zcela zdarma a nezávislé (bez propagace nabídky konkrétního poskytovatele finanční služby, např. banky, pojišťovny)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4371,67 %71,67 %  
nevím1118,33 %18,33 %  
ne610 %10 %  

Graf

6. Organizovaného finančního vzdělávání byste se účastnil(a) za jakých podmínek? Pokud by to bylo zcela zdarma, ale spojeno s propagací nabídky konkrétního poskytovatele finanční služby, např. banky, pojišťovny

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3050 %50 %  
nevím1728,33 %28,33 %  
ano1321,67 %21,67 %  

Graf

7. Organizovaného finančního vzdělávání byste se účastnil(a) za jakých podmínek? Pokud by bylo za mírný poplatek

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2541,67 %41,67 %  
nevím1931,67 %31,67 %  
ano1626,67 %26,67 %  

Graf

8. Organizovaného finančního vzdělávání byste se účastnil(a) za jakých podmínek? Pokud by bylo za běžný poplatek, např. jako jazykové kurzy

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4371,67 %71,67 %  
nevím1220 %20 %  
ano58,33 %8,33 %  

Graf

9. Organizovaného finančního vzdělávání byste se účastnil(a) za jakých podmínek? Za jiných podmínek

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4066,67 %66,67 %  
ne1321,67 %21,67 %  
ano711,67 %11,67 %  

Graf

10. Který subjekt by podle Vašeho názoru měl zajišťovat finanční vzdělávání dospělých?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stát2440 %40 %  
nestátní neziskové organizace, nadace1220 %20 %  
finanční instituce (např. banky, pojišťovny,…)1118,33 %18,33 %  
někdo jiný813,33 %13,33 %  
nevím58,33 %8,33 %  

Graf

11. Domníváte se, že jste získal(a) prostřednictvím školního vzdělávání dostatek informací pro orientaci v oblasti financí a bank?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne2033,33 %33,33 %  
spíše ne1830 %30 %  
spíše ano1626,67 %26,67 %  
určitě ano610 %10 %  

Graf

12. Domníváte se, že by bylo vhodné, aby pojmy z oblasti finančního světa (tj.např. bankovnictví, pojišťovnictví, stavebního spoření nebo investic) byly obsaženy již ve školních osnovách? Na základní škole:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2236,67 %36,67 %  
určitě ano2033,33 %33,33 %  
spíše ne1525 %25 %  
určitě ne35 %5 %  

Graf

13. Domníváte se, že by bylo vhodné, aby pojmy z oblasti finančního světa (tj.např. bankovnictví, pojišťovnictví, stavebního spoření nebo investic) byly obsaženy již ve školních osnovách? Na střední škole:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano4676,67 %76,67 %  
spíše ano1220 %20 %  
spíše ne23,33 %3,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakou známkou byste ohodnotil(a) svou vlastní úroveň finanční gramotnosti? (1-výborná znalost, 5-úplná neznalost)

2. Je podle Vás důležité, abyste znal(a) pojmy z finanční oblasti a rozuměl(a) jim.

3. Má podle Vás smysl se dále finančně vzdělávat a získávat nové informace, abyste pojmům z finančního světa lépe rozuměl(a) a mohl(a) je také prakticky uplatnit.

4. Jaký je Váš názor na záměr vzdělávat dospělou populaci v oblasti hospodaření s penězi (např. rodinný rozpočet, nejvhodnější investice, úvěr). Považujete to z vašeho pohledu za:

5. Organizovaného finančního vzdělávání byste se účastnil(a) za jakých podmínek? Pokud by bylo zcela zdarma a nezávislé (bez propagace nabídky konkrétního poskytovatele finanční služby, např. banky, pojišťovny)

6. Organizovaného finančního vzdělávání byste se účastnil(a) za jakých podmínek? Pokud by to bylo zcela zdarma, ale spojeno s propagací nabídky konkrétního poskytovatele finanční služby, např. banky, pojišťovny

7. Organizovaného finančního vzdělávání byste se účastnil(a) za jakých podmínek? Pokud by bylo za mírný poplatek

8. Organizovaného finančního vzdělávání byste se účastnil(a) za jakých podmínek? Pokud by bylo za běžný poplatek, např. jako jazykové kurzy

9. Organizovaného finančního vzdělávání byste se účastnil(a) za jakých podmínek? Za jiných podmínek

10. Který subjekt by podle Vašeho názoru měl zajišťovat finanční vzdělávání dospělých?

11. Domníváte se, že jste získal(a) prostřednictvím školního vzdělávání dostatek informací pro orientaci v oblasti financí a bank?

12. Domníváte se, že by bylo vhodné, aby pojmy z oblasti finančního světa (tj.např. bankovnictví, pojišťovnictví, stavebního spoření nebo investic) byly obsaženy již ve školních osnovách? Na základní škole:

13. Domníváte se, že by bylo vhodné, aby pojmy z oblasti finančního světa (tj.např. bankovnictví, pojišťovnictví, stavebního spoření nebo investic) byly obsaženy již ve školních osnovách? Na střední škole:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakou známkou byste ohodnotil(a) svou vlastní úroveň finanční gramotnosti? (1-výborná znalost, 5-úplná neznalost)

2. Je podle Vás důležité, abyste znal(a) pojmy z finanční oblasti a rozuměl(a) jim.

3. Má podle Vás smysl se dále finančně vzdělávat a získávat nové informace, abyste pojmům z finančního světa lépe rozuměl(a) a mohl(a) je také prakticky uplatnit.

4. Jaký je Váš názor na záměr vzdělávat dospělou populaci v oblasti hospodaření s penězi (např. rodinný rozpočet, nejvhodnější investice, úvěr). Považujete to z vašeho pohledu za:

5. Organizovaného finančního vzdělávání byste se účastnil(a) za jakých podmínek? Pokud by bylo zcela zdarma a nezávislé (bez propagace nabídky konkrétního poskytovatele finanční služby, např. banky, pojišťovny)

6. Organizovaného finančního vzdělávání byste se účastnil(a) za jakých podmínek? Pokud by to bylo zcela zdarma, ale spojeno s propagací nabídky konkrétního poskytovatele finanční služby, např. banky, pojišťovny

7. Organizovaného finančního vzdělávání byste se účastnil(a) za jakých podmínek? Pokud by bylo za mírný poplatek

8. Organizovaného finančního vzdělávání byste se účastnil(a) za jakých podmínek? Pokud by bylo za běžný poplatek, např. jako jazykové kurzy

9. Organizovaného finančního vzdělávání byste se účastnil(a) za jakých podmínek? Za jiných podmínek

10. Který subjekt by podle Vašeho názoru měl zajišťovat finanční vzdělávání dospělých?

11. Domníváte se, že jste získal(a) prostřednictvím školního vzdělávání dostatek informací pro orientaci v oblasti financí a bank?

12. Domníváte se, že by bylo vhodné, aby pojmy z oblasti finančního světa (tj.např. bankovnictví, pojišťovnictví, stavebního spoření nebo investic) byly obsaženy již ve školních osnovách? Na základní škole:

13. Domníváte se, že by bylo vhodné, aby pojmy z oblasti finančního světa (tj.např. bankovnictví, pojišťovnictví, stavebního spoření nebo investic) byly obsaženy již ve školních osnovách? Na střední škole:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vébrová, L.Úroveň finanční gramotnosti v ČR (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://uroven-financni-gram.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.