Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Úroveň hospodaření Středokluk/Úval

Úroveň hospodaření Středokluk/Úval

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Denisa Urbanová
Šetření:04. 10. 2016 - 18. 10. 2016
Počet respondentů:19
Počet otázek (max/průměr):13 / 11.26
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:25,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

Studuji na České zemědělské univerzitě v Praze. Tato anketa bude sloužit jako podklad pro mou diplomovou práci na téma Úroveň hospodaření Úval a Středokluk, anketa je zcela anonymní.

 

Děkuji za pomoc a spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1263,16 %63,16 %  
Muž736,84 %36,84 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36 - 50736,84 %36,84 %  
21 - 35631,58 %31,58 %  
51 - 65421,05 %21,05 %  
0 - 20210,53 %10,53 %  

Graf

3. V jakém městě/obci žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středokluky1473,68 %73,68 %  
Úvaly526,32 %26,32 %  

Graf

4. Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední zakončené maturitní zkouškou736,84 %36,84 %  
Vyšší odborné421,05 %21,05 %  
Vysokoškolské315,79 %15,79 %  
Střední nezakončené maturitní zkouškou315,79 %15,79 %  
Základní210,53 %10,53 %  

Graf

5. Jak dlouho žijete v daném městě/obci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 - 10 let526,32 %26,32 %  
0-5 let421,05 %21,05 %  
25315,79 %15,79 %  
40210,53 %10,53 %  
2915,26 %5,26 %  
1915,26 %5,26 %  
2615,26 %5,26 %  
3015,26 %5,26 %  
11 - 15 let15,26 %5,26 %  

Graf

6. Zajímáte se o hospodaření s finančními prostředky svého města/obce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1157,89 %57,89 %  
Ano842,11 %42,11 %  

Graf

7. V případě, že jste v otázce číslo 6 odpověděl/a ne, z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tato problematika mne nezajímá436,36 %21,05 %  
Nemám dostatek času, abych se zajímal/a o hospodaření města/obce436,36 %21,05 %  
V mém městě/obci nemám šanci ovlivnit hospodaření327,27 %15,79 %  
Myslím si, že finanční hospodaření města/obce je v pořádku a není důvod se jím dál zabývat327,27 %15,79 %  

Graf

8. Myslíte si, že hospodaření s finančními prostředky Vašeho města/obce je efektivní

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1368,42 %68,42 %  
Ne631,58 %31,58 %  

Graf

9. Jste spokojen/a s aktuální nabídkou občanské vybavenosti Vašeho města/obce (sportovní zařízení, zdravotnictví, školství, obecní či městský úřad)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Velmi spokojen/aotázka č. 11, Mírně spokojen/aotázka č. 10, Mírně nespokojen/aotázka č. 10, Nespokojen/aotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi spokojen/a947,37 %47,37 %  
Mírně spokojen/a631,58 %31,58 %  
Mírně nespokojen/a315,79 %15,79 %  
Nespokojen/a15,26 %5,26 %  

Graf

10. V případě odpovědi "Mírně spokojen/a", "Mírně nespokojen/a nebo "Nespokojena" na otázku číslo 9, uveďte, prosím, co byste chtěl/a změnit.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

0

celkem nic

Hriste por deti

Chtěl bych, aby obec byla co nejméně zajímá pro přistěhovalce, tedy aby existující zařízení sloužila jen pro původní obyvatele. Tedy aby se obec nerozvíjela. Jinak místo polí a luk budeme mít vše zastavěné. Chci, aby vesnice zůstala vesnicí.

chybí náměstí nebo něco podobného, stojící auta ve Skolské ulici, pomalovaná zastávka na Prahu..

Kradou

Mnoho míst.

Občanské vyžití

silnice!!!!! obchod,bankomat

xx

11. Zúčastňujete se veřejného zasedání zastupitelstva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1684,21 %84,21 %  
Ano315,79 %15,79 %  

Graf

12. V případě kladné odpovědi na otázku číslo 11, uveďte prosím, jak častá je Vaše účast?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Když mě probíraná problematika zajímá133,33 %5,26 %  
vždy133,33 %5,26 %  
Jedou ročně133,33 %5,26 %  

Graf

13. Existuje něco, co byste chtěl/a ve svém městě změnit? Prosím, uveďte.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Aby nekradli

aby pres nas jezdila 319 nebo jiny 300 bus

Ano. Chci, aby naše vesnice zůstala vesnicí. Aby se všichni znali, aby se lidi zdravili na ulici, aby se zastavila přeměna vesnice na anonymní předměstí. Jak toho dosáhnout? Udělat vesnici co nejméně atraktivní. Bohužel, peníze ničí všechno - i vesnice kolem Prahy.

bazén

celkem nic

H

Chodniky

Lepsi dopravni propojenost s Prahou.

Min hlucnosti od letadel a novou garaz pro hasice.Vic kultury v nasi obci

Mnoho.

Ne

Ne

Ne

ne

parking u nádraží

Ulice jsou sama dira

viz. otázka č.10

xx

xx

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Urbanová, D.Úroveň hospodaření Středokluk/Úval (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://uroven-hospodareni-stredoklu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.