Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Úroveň vnitropodnikové komunikace

Úroveň vnitropodnikové komunikace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Beluská
Šetření:25. 03. 2012 - 25. 03. 2012
Počet respondentů:31
Počet otázek (max/průměr):62 / 56.06
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:88,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Považujete svého přímého nadřízeného pouze za formální autoritu (má na svou pozici papír)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 3, spíše anootázka č. 3, spíše neotázka č. 2, určitě neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne1238,71 %38,71 %  
spíše ano1238,71 %38,71 %  
spíše ne516,13 %16,13 %  
určitě ano26,45 %6,45 %  

Graf

2. Vážíte si ho jako odborníka, poradce, oceňujete jeho vlastnosti, berete ho/ji za člověka, na kterého se můžete obrátit s problémem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano952,94 %29,03 %  
určitě ano847,06 %25,81 %  

Graf

3. Vnímáte Vašeho nadřízeného jako leadera? (stará se o lidi v týmu, dokáže si získat lidi svým přímým jednáním, je vizionář)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1137,93 %35,48 %  
spíše ne931,03 %29,03 %  
určitě ano827,59 %25,81 %  
určitě ne13,45 %3,23 %  

Graf

4. Je váš nadřízený mladší než Vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2793,1 %87,1 %  
ano26,9 %6,45 %  

Graf

5. Dělá Vám problém s ním jednat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne150 %3,23 %  
určitě ne150 %3,23 %  

Graf

6. Respektujete ho?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1448,28 %45,16 %  
určitě ano827,59 %25,81 %  
spíše ne620,69 %19,35 %  
určitě ne13,45 %3,23 %  

Graf

7. Pomáhá neverbální komunikace Vašeho nadřízeného v porozumění jeho sdělení? Dokresluje jej?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1137,93 %35,48 %  
spíše ne931,03 %29,03 %  
určitě ano827,59 %25,81 %  
určitě ne13,45 %3,23 %  

Graf

8. Vyskytují se v neverbální komunikaci vašeho nadřízeného projevy, které Vás při komunikaci s ním vyvádí z koncentrace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1965,52 %61,29 %  
určitě ne827,59 %25,81 %  
spíše ano26,9 %6,45 %  

Graf

9. Do jaké míry souhlasíte s těmito výroky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyplňte29100 %93,55 %  

Graf

10. Můj nadřízený se mnou neudržuje při rozhovoru oční kontakt.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne1862,07 %58,06 %  
spíše ne724,14 %22,58 %  
spíše ano310,34 %9,68 %  
určitě ano13,45 %3,23 %  

Graf

11. Můj nadřízený gestikuluje přehnaně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1551,72 %48,39 %  
určitě ne1448,28 %45,16 %  

Graf

12. Můj nadřízený nerespektuje osobní vzdálenost (45 – 80 cm), často vpadá do mého osobního prostoru.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne2379,31 %74,19 %  
spíše ne620,69 %19,35 %  

Graf

13. Můj nadřízený mluví příliš hlasitě.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne1862,07 %58,06 %  
spíše ne931,03 %29,03 %  
určitě ano13,45 %3,23 %  
spíše ano13,45 %3,23 %  

Graf

14. Uvědomujete si v komunikaci se svým nadřízeným některou z těchto bariér?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyplňte29100 %93,55 %  

Graf

15. Můj nadřízený mě nevnímá (aktivně neposlouchá), když s ním mluvím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne1448,28 %45,16 %  
spíše ne1344,83 %41,94 %  
spíše ano13,45 %3,23 %  
určitě ano13,45 %3,23 %  

Graf

16. Můj nadřízený nechápe má sdělení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne1551,72 %48,39 %  
spíše ne1034,48 %32,26 %  
spíše ano310,34 %9,68 %  
určitě ano13,45 %3,23 %  

Graf

17. Můj nadřízený „slyší jen to, co chce“, má tendenci překrucovat má sdělení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne1758,62 %54,84 %  
spíše ne1034,48 %32,26 %  
spíše ano26,9 %6,45 %  

Graf

18. Svolává Váš nadřízený pravidelné porady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 19, neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2068,97 %64,52 %  
ne931,03 %29,03 %  

Graf

19. Jste spokojen/a se způsobem, jakým vede Váš manažer porady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano945 %29,03 %  
určitě ano840 %25,81 %  
spíše ne315 %9,68 %  

Graf

20. Nechává Váš nadřízený dostatečný prostor Vám a Vašim připomínkám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano1551,72 %48,39 %  
spíše ano1448,28 %45,16 %  

Graf

21. Jste k připomínkám, návrhům (zpětné vazbě obecně) přímo podněcováni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano1344,83 %41,94 %  
spíše ano1344,83 %41,94 %  
spíše ne26,9 %6,45 %  
určitě ne13,45 %3,23 %  

Graf

22. Považujete porady za důležité pro svou práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1137,93 %35,48 %  
určitě ano1034,48 %32,26 %  
spíše ne827,59 %25,81 %  

Graf

23. Znáte možnost, jak sdělit manažerovi svou připomínku (návrh) k určitému tématu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 24, neotázka č. 26].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano29100 %93,55 %  

Graf

24. Využili jste někdy tuto možnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2689,66 %83,87 %  
ne310,34 %9,68 %  

Graf

25. Seřaďte možnosti (1-vyhovuje nejvíce) podle toho, kterou z nich v podávání připomínek nadřízenému využíváte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
na schůzce s pouze manažerem tváří v tvář1.4480.868
přes teamleadera3.5860.863
na poradách týmu2.7930.509
e-mailem přímo manažerovi2.2760.683
házení návrhů do schránky5.0690.064
jiný způsob _____________________________5.8280.419

Graf

26. Čtete pravidelné informativní e-maily od různých úrovní managementu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 27, neotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1551,72 %48,39 %  
ne1448,28 %45,16 %  

Graf

27. Jsou pro vás tyto e-maily přínosné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano853,33 %25,81 %  
spíše ne746,67 %22,58 %  

Graf

28. Jmenujte jiný způsob, který by Vám v přijímání interních informací vyhovoval více.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ze společných porad2172,41 %67,74 %  
Z úst přímého manažera517,24 %16,13 %  
Jiný způsob ______________________________26,9 %6,45 %  
Z úst teamleadera13,45 %3,23 %  

Graf

29. Jakým způsobem se svým nadřízeným nejčastěji komunikujete? Seřaďte. (1-nejčastejší)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Tváří v tvář (jeden na jednoho)1.6210.58
Na poradách (manažer + jeho přímý podřízení)2.5860.518
Písemně (e-maily, interní HP komunikátor – chat)1.7930.371

Graf

30. Jsou pro Vás sdělení a požadavky směřující od manažera srozumitelné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1551,72 %48,39 %  
určitě ano1448,28 %45,16 %  

Graf

31. Jaký styl řízení uplatňuje podle Vás Váš nadřízený?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Demokrat – dává možnost vyjádřit se, deleguje značnou část pravomocí, svůj postoj uplatňuje cestou přesvědčování a věcných diskusí, zajímá se o lidi podobně jako o plnění úkolů.2793,1 %87,1 %  
Liberál – nestranný, více než úkoly a výsledky ho zajímají lidé, k řešení úkolů přistupuje alternativně.13,45 %3,23 %  
Autokrat – prosazuje tvrdě své názory, vyžaduje, aby se mu podřídilo maximum lidí, nepřipouští diskusi, soustředí se na splnění úkolu, ne na lidi.13,45 %3,23 %  

Graf

32. Charakterizoval/a byste, soudě dle jednání, svého nadřízeného jako asertivního? (vyrovnaný, empatický, jasně formuluje své myšlenky a požadavky, respektuje názory ostatních)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2068,97 %64,52 %  
určitě ano827,59 %25,81 %  
spíše ne13,45 %3,23 %  

Graf

33. Vyhovuje Vám práce v „open space“ (OS)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1758,62 %54,84 %  
spíše ne724,14 %22,58 %  
určitě ano310,34 %9,68 %  
určitě ne26,9 %6,45 %  

Graf

34. Do jaké míry souhlasíte s těmito výroky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyplňte29100 %93,55 %  

Graf

35. Na práci v OS mi vyhovuje dostupnost kolegů.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano1448,28 %45,16 %  
spíše ano1241,38 %38,71 %  
spíše ne310,34 %9,68 %  

Graf

36. Práce v OS podporuje týmovou práci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1862,07 %58,06 %  
určitě ano724,14 %22,58 %  
spíše ne413,79 %12,9 %  

Graf

37. Práce v OS stmeluje tým.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1758,62 %54,84 %  
spíše ne724,14 %22,58 %  
určitě ano517,24 %16,13 %  

Graf

38. Prostředí v OS je pro mě příliš hlučné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1241,38 %38,71 %  
spíše ne1137,93 %35,48 %  
určitě ano620,69 %19,35 %  

Graf

39. Vadí mi těžký vzduch, který je v OS kvůli klimatizaci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano1965,52 %61,29 %  
spíše ano724,14 %22,58 %  
spíše ne310,34 %9,68 %  

Graf

40. Osvětlení v OS je příliš intenzivní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1448,28 %45,16 %  
určitě ano724,14 %22,58 %  
spíše ano620,69 %19,35 %  
určitě ne26,9 %6,45 %  

Graf

41. Nemoci se v OS šíří rychleji.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano1241,38 %38,71 %  
spíše ano1034,48 %32,26 %  
spíše ne620,69 %19,35 %  
určitě ne13,45 %3,23 %  

Graf

42. Na OS mi vyhovuje _______________________________________________

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
.1862,07 %58,06 %  
.....310,34 %9,68 %  
už jsem si zvyknul13,45 %3,23 %  
rychlá komunikace, dostupnost kolegů13,45 %3,23 %  
nic13,45 %3,23 %  
kolegově jsou "po ruce"13,45 %3,23 %  
mám pocit přehlednosti a sounáležitosti13,45 %3,23 %  
vyrušování kolegy13,45 %3,23 %  
,13,45 %3,23 %  
rychlejší řešení problémů, rychleji najdeš toho kdo ti pomůže13,45 %3,23 %  

Graf

43. Na OS mi nevyhovuje _______________________________________________

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
.1655,17 %51,61 %  
.....26,9 %6,45 %  
hluk z okolí, nesoulad mezi množstvím jedinců, potlačení osobnosti, kritická situace nastavení klimatizace13,45 %3,23 %  
vzduch; všichni vše slyší13,45 %3,23 %  
příliš mnoho lidí, málo soukromí13,45 %3,23 %  
jednoznačně hlučnost13,45 %3,23 %  
hluk13,45 %3,23 %  
vyrušování kolegy13,45 %3,23 %  
kolegové, kteří obědvají u stolu (jídlo by si měli nosit do kuchyňky)13,45 %3,23 %  
absence soukromí13,45 %3,23 %  
ostatní odpovědi nedostatek soukromí
málo soukromí
pocit, že mi neustále někdo běhá za zády
310,34 %9,68 % 

Graf

44. Vyhovuje Vám všeobecné tykání na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano2275,86 %70,97 %  
spíše ano517,24 %16,13 %  
určitě ne26,9 %6,45 %  

Graf

45. Do jaké míry souhlasíte s těmito výroky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyplňte29100 %93,55 %  

Graf

46. Tykání vytváří neformální atmosféru.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano1758,62 %54,84 %  
spíše ano931,03 %29,03 %  
spíše ne310,34 %9,68 %  

Graf

47. Není třeba lámat si hlavu s oslovením.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano1655,17 %51,61 %  
spíše ano1137,93 %35,48 %  
spíše ne26,9 %6,45 %  

Graf

48. Tykání stmeluje kolektiv.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1448,28 %45,16 %  
určitě ano1034,48 %32,26 %  
určitě ne310,34 %9,68 %  
spíše ne26,9 %6,45 %  

Graf

49. Nevyhovuje mi tykání cizím lidem.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1137,93 %35,48 %  
spíše ne1137,93 %35,48 %  
určitě ne413,79 %12,9 %  
určitě ano310,34 %9,68 %  

Graf

50. Nevyhovuje mi tykání výrazně staršímu člověku.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1137,93 %35,48 %  
spíše ne1034,48 %32,26 %  
určitě ano724,14 %22,58 %  
určitě ne13,45 %3,23 %  

Graf

51. Nevyhovuje mi tykání nadřízenému.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1344,83 %41,94 %  
určitě ne1034,48 %32,26 %  
spíše ano413,79 %12,9 %  
určitě ano26,9 %6,45 %  

Graf

52. Na tykání mi nevyhovuje _______________________________________________

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
.1965,52 %61,29 %  
.....413,79 %12,9 %  
nemám žádnou negativní zkušenost13,45 %3,23 %  
vyhovuje13,45 %3,23 %  
hůře se říká vy vole než ty vole, jednoznačně upřednostňuji vykání!13,45 %3,23 %  
přátelskost, rovnocennost, blízkost, sounáležitost13,45 %3,23 %  
....13,45 %3,23 %  
není třeba rozlišovat oslovení13,45 %3,23 %  

Graf

53. Na tykání mi nevyhovuje _______________________________________________

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
.1965,52 %61,29 %  
.....413,79 %12,9 %  
zrychluje komunikaci, boří zábrany mezi lidmi13,45 %3,23 %  
vyhovuje13,45 %3,23 %  
je příliš osobní13,45 %3,23 %  
nic13,45 %3,23 %  
....13,45 %3,23 %  
přestože je zde "nastaveno" celoplošné tykání, některé osoby vyžadují vykání - pokud to člověk neví, dostává se do nepříjemné situace13,45 %3,23 %  

Graf

54. Oceňujete možnost kontaktovat kteréhokoli ze svých kolegů po celém světě prostřednictvím e-mailu nebo interního nástroje MS Office Communicator (chat)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano2379,31 %74,19 %  
spíše ano620,69 %19,35 %  

Graf

55. Oceňujete existenci elektronického magazínu, který každé čtvrtletí obdržíte e-mailem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1241,38 %38,71 %  
určitě ano827,59 %25,81 %  
spíše ne620,69 %19,35 %  
nezajímám se26,9 %6,45 %  
určitě ne13,45 %3,23 %  

Graf

56. Jsou pro Vás články a rubriky v něm zajímavé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1241,38 %38,71 %  
spíše ne931,03 %29,03 %  
určitě ano724,14 %22,58 %  
určitě ne13,45 %3,23 %  

Graf

57. Přispěli jste někdy osobně do některé z rubrik časopisu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2172,41 %67,74 %  
ano827,59 %25,81 %  

Graf

58. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1862,07 %58,06 %  
muž1137,93 %35,48 %  

Graf

59. Do ajké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31-451862,07 %58,06 %  
21-30931,03 %29,03 %  
46-5526,9 %6,45 %  

Graf

60. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1344,83 %41,94 %  
SŠ s maturitou1344,83 %41,94 %  
VOŠ310,34 %9,68 %  

Graf

61. Jak dlouho pracujete ve společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 5 let1344,83 %41,94 %  
více než 10 let827,59 %25,81 %  
méně než 10 let827,59 %25,81 %  

Graf

62. Jste kmenový zaměstnanec společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2379,31 %74,19 %  
ne620,69 %19,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Beluská, L.Úroveň vnitropodnikové komunikace (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://uroven-vnitropodnikove-komun.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.