Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Úroveň vzdělávacích programů v malých a středních firmách

Úroveň vzdělávacích programů v malých a středních firmách

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zdeněk Brokl
Šetření:13. 06. 2010 - 16. 06. 2010
Počet respondentů:14
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:40,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Chceme zjistit, jak jsou majitelé a vrcholový management malých a středních firem spokojeni s úrovní nabízených vzdělávacích programů. Pokud vyplníte tento dotazník, můžete se stát součástí pilotního projektu, který naše sdružení připravuje (v ceně 150.000,- Kč) a to úplně ZDARMA. Žádáme Vás pouze o pravdivou a úplnou odpověď. Za sdružení CreditActivity Ing. Zdeněk Brokl 

Odpovědi respondentů

1. Využíváte v současné době nějaký dlouhodobý vzdělávací program? Pokud ano, jak jste spokojeni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne535,71 %35,71 %  
Ano, ale nepřináší nám to odpovídající efekty 321,43 %21,43 %  
Ano, spokojeni321,43 %21,43 %  
Ano, velmi spokojeni 321,43 %21,43 %  

Graf

2. Školíte Vaše zaměstnance také v oblasti životního prostředí? Pokud ano, myslíte si, že je to dostatečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1071,43 %71,43 %  
Ano, je to dostatečné321,43 %21,43 %  
Ano, ale uvítali bychom větší nabídku tematicky zaměřených školení17,14 %7,14 %  

Graf

3. Školíte Vaše zaměstnance také v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT)? Pokud ano, myslíte si, že je to dostatečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne642,86 %42,86 %  
Ano, je to dostatečné428,57 %28,57 %  
Ano, ale uvítali bychom větší nabídku tematicky zaměřených školení321,43 %21,43 %  
Ano, ale je to nedostatečné17,14 %7,14 %  

Graf

4. Pokud investujete do školení Vašich zaměstnanců, máte zpětnou vazbu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zpětnou vazbu máme, ale nedostatečnou750 %50 %  
Zaměstnance neškolíme428,57 %28,57 %  
Ano, jsme spokojeni 321,43 %21,43 %  

Graf

5. Jak jste spokojen s aplikací vzdělávacích programů do praxe? S uplatněním konkrétních dovedností v každodenním životě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většina vzdělávacích aktivit se projeví v praxi642,86 %42,86 %  
Aplikování získaných poznatků v praxi je minimální428,57 %28,57 %  
Nemáme odpovídající nástroje, abychom to zjistili321,43 %21,43 %  
Školení jsou teoretická, v praxi to funguje jinak17,14 %7,14 %  

Graf

6. Má Vaše společnost zájem o dlouhodobý komplexní vzdělávací program (období 2 – 5 let)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano642,86 %42,86 %  
Ne321,43 %21,43 %  
Zatím jsme o tom nepřemýšleli 321,43 %21,43 %  
Nemáme na to finanční prostředky214,29 %14,29 %  

Graf

7. Jste ochotni do této aktivity zapojit Vaše zaměstnance na všech úrovních (vrcholový management, střední management, výkonný personál)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1178,57 %78,57 %  
Ano, ale jen výkonný personál17,14 %7,14 %  
Ano, ale jen střední management17,14 %7,14 %  
Ano, kromě vrcholového managementu17,14 %7,14 %  

Graf

8. Jaké finanční prostředky jste schopni do tohoto vzdělávacího systému ročně investovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10.000 - 50.000 Kč535,71 %35,71 %  
Nezáleží na penězích, ale na kvalitě a efektech vzdělávání428,57 %28,57 %  
0 Kč321,43 %21,43 %  
50.000 - 100.000 Kč214,29 %14,29 %  

Graf

9. Jaký školící model preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kombinaci výuky ve třídě s individuálním vzděláváním (E-lerning)750 %50 %  
Je mi to jedno321,43 %21,43 %  
Výuku ve třídě321,43 %21,43 %  
E-learning17,14 %7,14 %  

Graf

10. Pokud byste dostali možnost zúčastnit se pilotního běhu nového systému vzdělávání podnikatelů, zúčastnili byste se jej (předpokládaný začátek II.Q 2011)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Závisí to na konkrétním obsahu vzdělávacího projektu 857,14 %57,14 %  
Ano428,57 %28,57 %  
Ne214,29 %14,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (89,4 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Brokl, Z.Úroveň vzdělávacích programů v malých a středních firmách (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://uroven-vzdelavacich-programu-v-malych-a-strednich-firmach.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.