Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Úroveň vzdělávacích programů v malých a středních firmách

Úroveň vzdělávacích programů v malých a středních firmách

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zdeněk Brokl
Šetření:13. 06. 2010 - 16. 06. 2010
Počet respondentů:14
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:40,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Chceme zjistit, jak jsou majitelé a vrcholový management malých a středních firem spokojeni s úrovní nabízených vzdělávacích programů. Pokud vyplníte tento dotazník, můžete se stát součástí pilotního projektu, který naše sdružení připravuje (v ceně 150.000,- Kč) a to úplně ZDARMA. Žádáme Vás pouze o pravdivou a úplnou odpověď. Za sdružení CreditActivity Ing. Zdeněk Brokl 

Odpovědi respondentů

1. Využíváte v současné době nějaký dlouhodobý vzdělávací program? Pokud ano, jak jste spokojeni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne535,71 %35,71 %  
Ano, ale nepřináší nám to odpovídající efekty 321,43 %21,43 %  
Ano, spokojeni321,43 %21,43 %  
Ano, velmi spokojeni 321,43 %21,43 %  

Graf

2. Školíte Vaše zaměstnance také v oblasti životního prostředí? Pokud ano, myslíte si, že je to dostatečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1071,43 %71,43 %  
Ano, je to dostatečné321,43 %21,43 %  
Ano, ale uvítali bychom větší nabídku tematicky zaměřených školení17,14 %7,14 %  

Graf

3. Školíte Vaše zaměstnance také v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT)? Pokud ano, myslíte si, že je to dostatečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne642,86 %42,86 %  
Ano, je to dostatečné428,57 %28,57 %  
Ano, ale uvítali bychom větší nabídku tematicky zaměřených školení321,43 %21,43 %  
Ano, ale je to nedostatečné17,14 %7,14 %  

Graf

4. Pokud investujete do školení Vašich zaměstnanců, máte zpětnou vazbu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zpětnou vazbu máme, ale nedostatečnou750 %50 %  
Zaměstnance neškolíme428,57 %28,57 %  
Ano, jsme spokojeni 321,43 %21,43 %  

Graf

5. Jak jste spokojen s aplikací vzdělávacích programů do praxe? S uplatněním konkrétních dovedností v každodenním životě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většina vzdělávacích aktivit se projeví v praxi642,86 %42,86 %  
Aplikování získaných poznatků v praxi je minimální428,57 %28,57 %  
Nemáme odpovídající nástroje, abychom to zjistili321,43 %21,43 %  
Školení jsou teoretická, v praxi to funguje jinak17,14 %7,14 %  

Graf

6. Má Vaše společnost zájem o dlouhodobý komplexní vzdělávací program (období 2 – 5 let)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano642,86 %42,86 %  
Ne321,43 %21,43 %  
Zatím jsme o tom nepřemýšleli 321,43 %21,43 %  
Nemáme na to finanční prostředky214,29 %14,29 %  

Graf

7. Jste ochotni do této aktivity zapojit Vaše zaměstnance na všech úrovních (vrcholový management, střední management, výkonný personál)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1178,57 %78,57 %  
Ano, ale jen výkonný personál17,14 %7,14 %  
Ano, ale jen střední management17,14 %7,14 %  
Ano, kromě vrcholového managementu17,14 %7,14 %  

Graf

8. Jaké finanční prostředky jste schopni do tohoto vzdělávacího systému ročně investovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10.000 - 50.000 Kč535,71 %35,71 %  
Nezáleží na penězích, ale na kvalitě a efektech vzdělávání428,57 %28,57 %  
0 Kč321,43 %21,43 %  
50.000 - 100.000 Kč214,29 %14,29 %  

Graf

9. Jaký školící model preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kombinaci výuky ve třídě s individuálním vzděláváním (E-lerning)750 %50 %  
Je mi to jedno321,43 %21,43 %  
Výuku ve třídě321,43 %21,43 %  
E-learning17,14 %7,14 %  

Graf

10. Pokud byste dostali možnost zúčastnit se pilotního běhu nového systému vzdělávání podnikatelů, zúčastnili byste se jej (předpokládaný začátek II.Q 2011)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Závisí to na konkrétním obsahu vzdělávacího projektu 857,14 %57,14 %  
Ano428,57 %28,57 %  
Ne214,29 %14,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Brokl, Z.Úroveň vzdělávacích programů v malých a středních firmách (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://uroven-vzdelavacich-programu-v-malych-a-strednich-firmach.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.