Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Úroveň znalostí o osobním rozvoji

Úroveň znalostí o osobním rozvoji

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Chochola
Šetření:28. 03. 2015 - 19. 04. 2015
Počet respondentů:133
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.51
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentem vysoké školy v oboru Manažerská studia - řízení lidských zdrojů a tento dotazník bude sloužit k průzkumu pro mou bakalářskou práci.

Cílem je zjistit úroveň znalostí lidí o osobním rozvoji.

Děkuji za Váš čas a přeji hezký zbytek dne.

Odpovědi respondentů

1. Víte, co je to osobní rozvoj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano7153,38 %53,38 %  
rozhodně ano5440,6 %40,6 %  
spíše ne64,51 %4,51 %  
rozhodně ne21,5 %1,5 %  

Graf

2. Zajímáte se o osobní rozvoj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5642,11 %42,11 %  
rozhodně ano4030,08 %30,08 %  
spíše ne2921,8 %21,8 %  
rozhodně ne86,02 %6,02 %  

Graf

3. Četl/a jste nějakou knihu týkající se osobního rozvoje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [rozhodně anootázka č. 4, spíše anootázka č. 4, nevímotázka č. 5, spíše neotázka č. 5, rozhodně neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano4936,84 %36,84 %  
rozhodně ne2821,05 %21,05 %  
spíše ano2619,55 %19,55 %  
spíše ne1813,53 %13,53 %  
nevím129,02 %9,02 %  

Graf

4. Využíváte některé znalosti z této knihy v praxi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3546,67 %26,32 %  
rozhodně ano2736 %20,3 %  
spíše ne1216 %9,02 %  
rozhodně ne11,33 %0,75 %  

Graf

5. Jakého zdroje k získávání znalostí o osobním rozvoji využíváte nejvíce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet8466,67 %63,16 %  
knihy7962,7 %59,4 %  
jiné2620,63 %19,55 %  
konference2116,67 %15,79 %  
žádné1612,7 %12,03 %  

Graf

6. Myslíte si, že osobní rozvoj může přispět k tomu, že budete lépe a hospodárněji nakládat s Vaším časem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano5541,35 %41,35 %  
spíše ano4634,59 %34,59 %  
nevím1612,03 %12,03 %  
spíše ne107,52 %7,52 %  
rozhodně ne64,51 %4,51 %  

Graf

7. Věříte tomu, že osobní rozvoj pomáhá rozvíjet schopnosti člověka a zefektivňuje ho?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano7052,63 %52,63 %  
spíše ano4533,83 %33,83 %  
nevím75,26 %5,26 %  
rozhodně ne75,26 %5,26 %  
spíše ne43,01 %3,01 %  

Graf

8. Jste přesvědčen/a, že může osobní rozvoj člověku pomoci snadněji budovat kariéru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano6145,86 %45,86 %  
spíše ano4936,84 %36,84 %  
nevím118,27 %8,27 %  
rozhodně ne75,26 %5,26 %  
spíše ne53,76 %3,76 %  

Graf

9. Myslíte si, že osobní rozvoj může přispět k navýšení konkurenceschopnosti člověka, který se jím zabývá, na dnešním trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5339,85 %39,85 %  
rozhodně ano4735,34 %35,34 %  
nevím1712,78 %12,78 %  
spíše ne107,52 %7,52 %  
rozhodně ne64,51 %4,51 %  

Graf

10. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10881,2 %81,2 %  
muž2518,8 %18,8 %  

Graf

11. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 304735,34 %35,34 %  
46 - 643224,06 %24,06 %  
31 - 452821,05 %21,05 %  
15 - 202115,79 %15,79 %  
65 a více53,76 %3,76 %  

Graf

12. Jaký je Váš nejvyšší stupeň dosaženého vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou6347,37 %47,37 %  
vysokoškolské4836,09 %36,09 %  
základní139,77 %9,77 %  
vyšší odborné86,02 %6,02 %  
středoškolské bez maturity10,75 %0,75 %  

Graf

13. Jaké je Vaše zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec5944,36 %44,36 %  
student4231,58 %31,58 %  
osoba samostatně výdělečně činná1612,03 %12,03 %  
nezaměstnaný86,02 %6,02 %  
důchodce86,02 %6,02 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Četl/a jste nějakou knihu týkající se osobního rozvoje?

 • odpověď rozhodně ano:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně ano na otázku 4. Využíváte některé znalosti z této knihy v praxi?

5. Jakého zdroje k získávání znalostí o osobním rozvoji využíváte nejvíce?

 • odpověď knihy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně ano na otázku 4. Využíváte některé znalosti z této knihy v praxi?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně ano na otázku 3. Četl/a jste nějakou knihu týkající se osobního rozvoje?

8. Jste přesvědčen/a, že může osobní rozvoj člověku pomoci snadněji budovat kariéru?

 • odpověď rozhodně ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně ano na otázku 9. Myslíte si, že osobní rozvoj může přispět k navýšení konkurenceschopnosti člověka, který se jím zabývá, na dnešním trhu práce?

11. Kolik je Vám let?

 • odpověď 15 - 20:
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 12. Jaký je Váš nejvyšší stupeň dosaženého vzdělání?

13. Jaké je Vaše zaměstnání?

 • odpověď student:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 20 na otázku 11. Kolik je Vám let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co je to osobní rozvoj?

2. Zajímáte se o osobní rozvoj?

3. Četl/a jste nějakou knihu týkající se osobního rozvoje?

4. Využíváte některé znalosti z této knihy v praxi?

5. Jakého zdroje k získávání znalostí o osobním rozvoji využíváte nejvíce?

6. Myslíte si, že osobní rozvoj může přispět k tomu, že budete lépe a hospodárněji nakládat s Vaším časem?

7. Věříte tomu, že osobní rozvoj pomáhá rozvíjet schopnosti člověka a zefektivňuje ho?

8. Jste přesvědčen/a, že může osobní rozvoj člověku pomoci snadněji budovat kariéru?

9. Myslíte si, že osobní rozvoj může přispět k navýšení konkurenceschopnosti člověka, který se jím zabývá, na dnešním trhu práce?

10. Jste?

11. Kolik je Vám let?

12. Jaký je Váš nejvyšší stupeň dosaženého vzdělání?

13. Jaké je Vaše zaměstnání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co je to osobní rozvoj?

2. Zajímáte se o osobní rozvoj?

3. Četl/a jste nějakou knihu týkající se osobního rozvoje?

4. Využíváte některé znalosti z této knihy v praxi?

5. Jakého zdroje k získávání znalostí o osobním rozvoji využíváte nejvíce?

6. Myslíte si, že osobní rozvoj může přispět k tomu, že budete lépe a hospodárněji nakládat s Vaším časem?

7. Věříte tomu, že osobní rozvoj pomáhá rozvíjet schopnosti člověka a zefektivňuje ho?

8. Jste přesvědčen/a, že může osobní rozvoj člověku pomoci snadněji budovat kariéru?

9. Myslíte si, že osobní rozvoj může přispět k navýšení konkurenceschopnosti člověka, který se jím zabývá, na dnešním trhu práce?

10. Jste?

11. Kolik je Vám let?

12. Jaký je Váš nejvyšší stupeň dosaženého vzdělání?

13. Jaké je Vaše zaměstnání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Chochola, J.Úroveň znalostí o osobním rozvoji (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://uroven-znalosti-o-osobnim-ro.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.