Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Co znamená úspěch pro další vývoj pracovní a osobní kariéry?

Co znamená úspěch pro další vývoj pracovní a osobní kariéry?

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Šimková
Šetření:16. 04. 2008 - 18. 04. 2008
Počet respondentů:250
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.36
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:nelze zjistit
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj všichni!

Moc vás prosím o spolupráci při psaní mé práce na téma "Co znamená úspěch pro další vývoj pracovní a osobní kariéry?". Ve své práci se hodlám zabývat:
-Pracovní a osobní kariérou a jejím dopadem na úspěch.

Cílem mé práce je:
- Zjistit, zda je důležité být spokojený ve všech oblastech osobního života a také zjistit, jak jsou na tom lidé v ČR! :)

Předem všem děkuji za spolupráci, výsledky průzkumu naleznete na této stránce po skončení šetření.

Hana Šimková

Odpovědi respondentů

1. Co pro Vás znamená "být úspěšný"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojenost v osobním životě14457,6 %57,6 %  
Mít vysoké společenské postavení3614,4 %14,4 %  
Být mocný, vlivný3514 %14 %  
Být bohatý249,6 %9,6 %  
Dosáhnout vysokého vzdělání114,4 %4,4 %  

Graf

2. Která z následujících osobností Vám připadá nejúspěšnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bill Gates20080 %80 %  
Václav Klaus208 %8 %  
Radovan Krejčíř176,8 %6,8 %  
Richard Hindls (rektor VŠE)83,2 %3,2 %  
George Bush52 %2 %  

Graf

3. Je pro Vás úspěch důležitý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je pro mě důležitý, ale nestavím ho na první místo18473,6 %73,6 %  
Ano velmi5220,8 %20,8 %  
Spíše ne135,2 %5,2 %  
Vůbec ne10,4 %0,4 %  

Graf

4. Jste spokojeni se svým osobním životem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano14156,4 %56,4 %  
Ano5522 %22 %  
Spíše ne4317,2 %17,2 %  
Ne114,4 %4,4 %  

Graf

5. Znáte své přednosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, znám své slabé i silné stránky21485,6 %85,6 %  
Znám pouze své slabé stránky2610,4 %10,4 %  
Neznám své slabé ani silné stránky62,4 %2,4 %  
Znám pouze své silné stránky41,6 %1,6 %  

Graf

6. Cítíte se být úspěšný/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím9839,2 %39,2 %  
Ano8734,8 %34,8 %  
Ne6526 %26 %  

Graf

7. Pokud jste odpověděli na otázku číslo 6 ano, co je hlavním důvodem proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrý rodinný (partnerský) život4550,56 %18 %  
Spokojenost s nynějším zaměstnáním3033,71 %12 %  
Vysoké společenské postavení55,62 %2 %  
Moc55,62 %2 %  
Hodně peněz na kontě44,49 %1,6 %  

Graf

8. Myslíte si, že si o Vás lidé myslí, že jste úspěšná/ý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím13554 %54 %  
Ano8433,6 %33,6 %  
Ne3112,4 %12,4 %  

Graf

9. O které z těchto možností si myslíte, že by Vás mohla nejvíce brzdit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lenost14056 %56 %  
Nedostatek času4618,4 %18,4 %  
Nedostatek asertivity3012 %12 %  
Strach2811,2 %11,2 %  
Nechuť k učení62,4 %2,4 %  

Graf

10. Jakou kariéru preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jistou, ale pozvolnou19778,8 %78,8 %  
Rychlý, byť rizikový postup4819,2 %19,2 %  
Downshifting - tedy snaha záměrnými kroky se udržovat na dané pozici a nepostupovat v kariéře52 %2 %  

Graf

11. Jste spokojeni se svou současnou pracovní kariérou, popřípadě se svými studijními výsledky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano12951,6 %51,6 %  
Spíše ne5722,8 %22,8 %  
Ano5522 %22 %  
Ne93,6 %3,6 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Cítíte se být úspěšný/á?

  • odpověď Ano:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spokojenost s nynějším zaměstnáním na otázku 7. Pokud jste odpověděli na otázku číslo 6 ano, co je hlavním důvodem proč?

8. Myslíte si, že si o Vás lidé myslí, že jste úspěšná/ý?

  • odpověď Nevím:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 3. Je pro Vás úspěch důležitý?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co pro Vás znamená "být úspěšný"?

2. Která z následujících osobností Vám připadá nejúspěšnější?

3. Je pro Vás úspěch důležitý?

4. Jste spokojeni se svým osobním životem?

5. Znáte své přednosti?

6. Cítíte se být úspěšný/á?

7. Pokud jste odpověděli na otázku číslo 6 ano, co je hlavním důvodem proč?

8. Myslíte si, že si o Vás lidé myslí, že jste úspěšná/ý?

9. O které z těchto možností si myslíte, že by Vás mohla nejvíce brzdit?

10. Jakou kariéru preferujete?

11. Jste spokojeni se svou současnou pracovní kariérou, popřípadě se svými studijními výsledky?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co pro Vás znamená "být úspěšný"?

2. Která z následujících osobností Vám připadá nejúspěšnější?

3. Je pro Vás úspěch důležitý?

4. Jste spokojeni se svým osobním životem?

5. Znáte své přednosti?

6. Cítíte se být úspěšný/á?

7. Pokud jste odpověděli na otázku číslo 6 ano, co je hlavním důvodem proč?

8. Myslíte si, že si o Vás lidé myslí, že jste úspěšná/ý?

9. O které z těchto možností si myslíte, že by Vás mohla nejvíce brzdit?

10. Jakou kariéru preferujete?

11. Jste spokojeni se svou současnou pracovní kariérou, popřípadě se svými studijními výsledky?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šimková, H.Co znamená úspěch pro další vývoj pracovní a osobní kariéry? (výsledky průzkumu), 2008. Dostupné online na https://uspech.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.