Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Úspěšnost IUI a IVF

Úspěšnost IUI a IVF

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Dosky
Šetření:27. 05. 2014 - 03. 06. 2014
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):8 / 4.91
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen pro ženy a muže, kteří absolvovali plánování rodičovství za pomoci asistované reprodukce. Cílem je zhodnocení úspěšnosti obou metod.

Odpovědi respondentů

1. Na který pokus IUI se Vám podařilo otěhotnět?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11076,92 %22,22 %  
2215,38 %4,44 %  
317,69 %2,22 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.18
Minimum:1
Maximum:2
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.16
Směrodatná odchylka:0.4
Medián:1
Modus:1

Graf

Vyplňujte pouze v případě, že jste doposud neotěhotněli.

2. Kolik bezúspěšných pokůsů IUI jste absolvovali? (dosud jste neotěhotněli)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1545,45 %11,11 %  
3327,27 %6,67 %  
2218,18 %4,44 %  
619,09 %2,22 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.89
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.86
Směrodatná odchylka:0.93
Medián:2
Modus:1

Graf

3. Na kolikátý pokus IVF se Vám podařilo otěhotnět?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11164,71 %24,44 %  
2317,65 %6,67 %  
315,88 %2,22 %  
815,88 %2,22 %  
415,88 %2,22 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.53
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.84
Směrodatná odchylka:0.92
Medián:1
Modus:1

Graf

Vyplňujte pouze v případě, že jste doposud neotěhotněli.

4. Kolik bezúspěšných pokůsů IVF jste absolvovali? (dosud jste neotěhotněli)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2440 %8,89 %  
1440 %8,89 %  
3220 %4,44 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:1.8
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.62
Směrodatná odchylka:0.79
Medián:2
Modus:2

Graf

5. Kolik let trvá/trvala Vaše snaha o dítě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21635,56 %35,56 %  
4920 %20 %  
3715,56 %15,56 %  
1715,56 %15,56 %  
524,44 %4,44 %  
724,44 %4,44 %  
612,22 %2,22 %  
1012,22 %2,22 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.85
Minimum:1
Maximum:7
Variační rozpětí:6
Rozptyl:1.93
Směrodatná odchylka:1.39
Medián:2
Modus:2

Graf

6. Jaké centrum asistované reprodukce jste si pro plánování rodičovství vybrali?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Gennet Liberec37,5 %6,67 %  
iscare praha37,5 %6,67 %  
Reprofit37,5 %6,67 %  
Gennet Praha 25 %4,44 %  
Pronatal Praha 25 %4,44 %  
Sanus Hradec Kralove25 %4,44 %  
Sanus Pardubice25 %4,44 %  
Gyncentrum Ostrava12,5 %2,22 %  
car 01 obilný trh 12,5 %2,22 %  
helios martin12,5 %2,22 %  
ostatní odpovědi Gynfiv
Gennet
art ceske budjovice
Ostrava-Gyncenrrum
Sanus Jihlava
Reprofit Brno
Eurofertil, Ostrava
Unica Brno
Sanatorium Art České Budějovice
Fertimed
Gyn fiv
Obilní trh Brno
CAR ART České Budějovice
CAR Apolinář v Praze
fertimed Olomouc
Sanatorium ART - České Budějovice
domácí prostředí
nemocnice U Apolinare
Natalart Plzen
brněnské
2050 %44,44 % 

Graf

7. Byli jste s centrem spokojeni?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3685,71 %80 %  
ne511,9 %11,11 %  
nevím12,38 %2,22 %  

Graf

8. Jak finančně náročné pro Vás bylo plánování rodičovství za pomoci CAR?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně náročné 0-10 000 Kč2251,16 %48,89 %  
středně náročné 20 000-50 000 Kč1534,88 %33,33 %  
náročné 50 000 Kč a více613,95 %13,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Na který pokus IUI se Vám podařilo otěhotnět?

3. Na kolikátý pokus IVF se Vám podařilo otěhotnět?

5. Kolik let trvá/trvala Vaše snaha o dítě?

7. Byli jste s centrem spokojeni?

8. Jak finančně náročné pro Vás bylo plánování rodičovství za pomoci CAR?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Na který pokus IUI se Vám podařilo otěhotnět?

3. Na kolikátý pokus IVF se Vám podařilo otěhotnět?

5. Kolik let trvá/trvala Vaše snaha o dítě?

7. Byli jste s centrem spokojeni?

8. Jak finančně náročné pro Vás bylo plánování rodičovství za pomoci CAR?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dosky, L.Úspěšnost IUI a IVF (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://uspesnost-iui-a-ivf.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.