Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ústavní soud a předčasné parlamentní volby

Ústavní soud a předčasné parlamentní volby

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Šmahaj
Šetření:02. 09. 2009 - 17. 09. 2009
Počet respondentů:66
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:35,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
prosím o vyplnění krátkého dotazníku na téma „Ústavní soud a předčasné parlamentní volby“. Dotazník je anonymní. Děkuji za Vaši účast.
 

Odpovědi respondentů

1. Slyšel/a jste o rozhodnutí Ústavního soudu odložit (zmrazit) konání předčasných parlamentních voleb v říjnu 2009?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano66100 %100 %  

Graf

2. Myslíte si, že je rozhodnutí Ústavního soudu správné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2740,91 %40,91 %  
nevím2030,3 %30,3 %  
ne1928,79 %28,79 %  

Graf

3. Má nebo nemá, podle Vás, Ústavní soud právo zasahovat do politických záležitostí jakou jsou parlamentní volby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4466,67 %66,67 %  
nemá1522,73 %22,73 %  
nevím710,61 %10,61 %  

Graf

4. Myslíte si, že důvodem rozhodnutí Ústavního soudu odložit (zmrazit) konání předčasných parlamentních voleb v říjnu 2009 je politická situace v zemi, nebo zájmy některých vlivných politických a dalších činitelů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
politická situace2537,88 %37,88 %  
zájmy jiných činitelů2436,36 %36,36 %  
nevím1725,76 %25,76 %  

Graf

5. Domníváte se, že toto rozhodnutí Ústavního soudu ČR prospěje nebo neprospěje? ++ rozhodně ano, + spíše ano,0 nevím, - spíše ne, -- rozhodně ne.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
politické stabilitě0.2734.501
demokratickému vývoji0.9393.148
řešení ekonomické krize0.034.514
mezinárodní prestiži země0.0454.801

Graf

6. Myslíte si, že navzdory rozhodnutí Ústavního soudu ČR, se předčasné parlamentní volby budou konat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3248,48 %48,48 %  
ne2334,85 %34,85 %  
nevím1116,67 %16,67 %  

Graf

7. Myslíte si, že toto rozhodnutí Ústavního soudu zvýší zájem občanů o dění v zemi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4060,61 %60,61 %  
ano2334,85 %34,85 %  
nevim34,55 %4,55 %  

Graf

8. Myslíte si, že toto rozhodnutí Ústavního soudu zvýší počet voličů pro předčasné parlamentní volby v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4872,73 %72,73 %  
ano1015,15 %15,15 %  
nevím812,12 %12,12 %  

Graf

9. Budete volit i Vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5989,39 %89,39 %  
nevím46,06 %6,06 %  
ne34,55 %4,55 %  

Graf

10. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3857,58 %57,58 %  
muž2842,42 %42,42 %  

Graf

11. Vyberte prosím příslušnou věkovou kategorii podle Vašeho věku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 25 let2436,36 %36,36 %  
26-35 let2131,82 %31,82 %  
36-45 let1218,18 %18,18 %  
46-55 let710,61 %10,61 %  
Více než 55 let23,03 %3,03 %  

Graf

12. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou (včetně nástavby)2842,42 %42,42 %  
Vysokoškolské2030,3 %30,3 %  
Vysokoškolské do úrovně bakalář913,64 %13,64 %  
Základní57,58 %7,58 %  
Vyšší odborné vzdělání34,55 %4,55 %  
Vyučen/a bez maturity11,52 %1,52 %  

Graf

13. Jaké je Vaše současné sociální postavení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec3451,52 %51,52 %  
Student2537,88 %37,88 %  
Starobní důchodce23,03 %3,03 %  
Živnostník11,52 %1,52 %  
V domácnosti (nebo na mateřské dovolené)11,52 %1,52 %  
Nezaměstnaný11,52 %1,52 %  
Invalidní důchodce11,52 %1,52 %  
Podnikatel 11,52 %1,52 %  

Graf

14. Vyberte velikost místa bydliště.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velkoměsto nad 90 000 obyvatel3553,03 %53,03 %  
město s 5000 –19 999 obyvateli1116,67 %16,67 %  
vesnice do 999 obyvatel710,61 %10,61 %  
město s 20 000 – 49 999 obyvateli69,09 %9,09 %  
město s 50 000 – 90 000 obyvateli57,58 %7,58 %  
obec s 2000 – 4999 obyvateli23,03 %3,03 %  

Graf

15. Uveďte kraj Vašeho bydliště.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha1827,27 %27,27 %  
Olomoucký1522,73 %22,73 %  
Moravskoslezský913,64 %13,64 %  
Středočeský69,09 %9,09 %  
Pardubický57,58 %7,58 %  
Jihomoravský57,58 %7,58 %  
Zlínský kraj34,55 %4,55 %  
Vysočina23,03 %3,03 %  
Karlovarský11,52 %1,52 %  
Liberecký11,52 %1,52 %  
Jihočeský11,52 %1,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

 • odpověď žena:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi město s 5000 –19 999 obyvateli na otázku 14. Vyberte velikost místa bydliště.

11. Vyberte prosím příslušnou věkovou kategorii podle Vašeho věku:

 • odpověď Méně než 25 let:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student na otázku 13. Jaké je Vaše současné sociální postavení?

13. Jaké je Vaše současné sociální postavení?

 • odpověď Student:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 25 let na otázku 11. Vyberte prosím příslušnou věkovou kategorii podle Vašeho věku:

14. Vyberte velikost místa bydliště.

 • odpověď velkoměsto nad 90 000 obyvatel:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlavní město Praha na otázku 15. Uveďte kraj Vašeho bydliště.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšel/a jste o rozhodnutí Ústavního soudu odložit (zmrazit) konání předčasných parlamentních voleb v říjnu 2009?

2. Myslíte si, že je rozhodnutí Ústavního soudu správné?

3. Má nebo nemá, podle Vás, Ústavní soud právo zasahovat do politických záležitostí jakou jsou parlamentní volby?

4. Myslíte si, že důvodem rozhodnutí Ústavního soudu odložit (zmrazit) konání předčasných parlamentních voleb v říjnu 2009 je politická situace v zemi, nebo zájmy některých vlivných politických a dalších činitelů?

5. Domníváte se, že toto rozhodnutí Ústavního soudu ČR prospěje nebo neprospěje? ++ rozhodně ano, + spíše ano,0 nevím, - spíše ne, -- rozhodně ne.

6. Myslíte si, že navzdory rozhodnutí Ústavního soudu ČR, se předčasné parlamentní volby budou konat?

7. Myslíte si, že toto rozhodnutí Ústavního soudu zvýší zájem občanů o dění v zemi?

8. Myslíte si, že toto rozhodnutí Ústavního soudu zvýší počet voličů pro předčasné parlamentní volby v ČR?

9. Budete volit i Vy?

10. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

11. Vyberte prosím příslušnou věkovou kategorii podle Vašeho věku:

12. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

13. Jaké je Vaše současné sociální postavení?

14. Vyberte velikost místa bydliště.

15. Uveďte kraj Vašeho bydliště.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšel/a jste o rozhodnutí Ústavního soudu odložit (zmrazit) konání předčasných parlamentních voleb v říjnu 2009?

2. Myslíte si, že je rozhodnutí Ústavního soudu správné?

3. Má nebo nemá, podle Vás, Ústavní soud právo zasahovat do politických záležitostí jakou jsou parlamentní volby?

4. Myslíte si, že důvodem rozhodnutí Ústavního soudu odložit (zmrazit) konání předčasných parlamentních voleb v říjnu 2009 je politická situace v zemi, nebo zájmy některých vlivných politických a dalších činitelů?

5. Domníváte se, že toto rozhodnutí Ústavního soudu ČR prospěje nebo neprospěje? ++ rozhodně ano, + spíše ano,0 nevím, - spíše ne, -- rozhodně ne.

6. Myslíte si, že navzdory rozhodnutí Ústavního soudu ČR, se předčasné parlamentní volby budou konat?

7. Myslíte si, že toto rozhodnutí Ústavního soudu zvýší zájem občanů o dění v zemi?

8. Myslíte si, že toto rozhodnutí Ústavního soudu zvýší počet voličů pro předčasné parlamentní volby v ČR?

9. Budete volit i Vy?

10. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

11. Vyberte prosím příslušnou věkovou kategorii podle Vašeho věku:

12. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

13. Jaké je Vaše současné sociální postavení?

14. Vyberte velikost místa bydliště.

15. Uveďte kraj Vašeho bydliště.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šmahaj, J.Ústavní soud a předčasné parlamentní volby (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://ustavni-soud-a-predcasne-parlamentni-volby.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.