Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Utlačování, nebo privilegia?

Utlačování, nebo privilegia?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Kubištová
Šetření:01. 06. 2011 - 08. 06. 2011
Počet respondentů:76
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Chtěla bych Vás požádat o vyplnění mého dotazníku, který slouží jako projekt do školy na hodinu základů společenských věd. Předem děkuji moc. 

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že mají romové na základních a středních školách určité výhody?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5268,42 %68,42 %  
ano2431,58 %31,58 %  

Graf

2. Setkal/a jste se s šikanováním ze strany romů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4052,63 %52,63 %  
ne3647,37 %47,37 %  

Graf

3. Máte přátele mezi romským obyvatelstvem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5471,05 %71,05 %  
ano2228,95 %28,95 %  

Graf

4. Mají podle Vás romové často problém s tím, že nemohou najít vhodé zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5876,32 %76,32 %  
ne1823,68 %23,68 %  

Graf

5. Přinášejí nějaký užitek organizace (například Člověk v tísni), jejichž zaměstnanci pomáhají romům s výchovou,vzděláním..?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4863,16 %63,16 %  
ne2836,84 %36,84 %  

Graf

6. Jste muž, nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena.4964,47 %64,47 %  
Muž.2735,53 %35,53 %  

Graf

7. Do které věkové kategorie patříte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-29 let.5876,32 %76,32 %  
29-59 let.1722,37 %22,37 %  
59 a více let.11,32 %1,32 %  

Graf

8. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola s maturitou.3444,74 %44,74 %  
Vysoká škola.3444,74 %44,74 %  
Základní škola.79,21 %9,21 %  
Střední škola bez maturity.11,32 %1,32 %  

Graf

9. Jaký je Váš status? Jste..?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student.4761,84 %61,84 %  
Zaměstnanec.1925 %25 %  
Soukromý podnikatel.79,21 %9,21 %  
Nezaměstnaný.33,95 %3,95 %  

Graf

10. Jakého jste náboženského vyznání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ateismus.6078,95 %78,95 %  
Křesťanství.1621,05 %21,05 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že mají romové na základních a středních školách určité výhody?

2. Setkal/a jste se s šikanováním ze strany romů?

3. Máte přátele mezi romským obyvatelstvem?

4. Mají podle Vás romové často problém s tím, že nemohou najít vhodé zaměstnání?

5. Přinášejí nějaký užitek organizace (například Člověk v tísni), jejichž zaměstnanci pomáhají romům s výchovou,vzděláním..?

6. Jste muž, nebo žena?

7. Do které věkové kategorie patříte?

8. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

9. Jaký je Váš status? Jste..?

10. Jakého jste náboženského vyznání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že mají romové na základních a středních školách určité výhody?

2. Setkal/a jste se s šikanováním ze strany romů?

3. Máte přátele mezi romským obyvatelstvem?

4. Mají podle Vás romové často problém s tím, že nemohou najít vhodé zaměstnání?

5. Přinášejí nějaký užitek organizace (například Člověk v tísni), jejichž zaměstnanci pomáhají romům s výchovou,vzděláním..?

6. Jste muž, nebo žena?

7. Do které věkové kategorie patříte?

8. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

9. Jaký je Váš status? Jste..?

10. Jakého jste náboženského vyznání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kubištová, M.Utlačování, nebo privilegia? (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://utlacovani-nebo-privilegia.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.