Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Úvěrové produkty

Úvěrové produkty

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Sandra Foltýnová
Šetření:28. 09. 2014 - 05. 10. 2014
Počet respondentů:150
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.84
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníku je zjistit, který úvěrový produkt bankovních institucí je potencionálními klienty nejžádanější.

Výsledky dotazníků hodlám použít jako podklady k praktické části bakalářské práce.

Odpovědi respondentů

1. Zvolili byste k financování svých potřeb v dnešní době úvěrový produkt bankovní instituce, v případě nedostatku vlastních finančních prostředků?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8961,38 %59,33 %  
ne5638,62 %37,33 %  

Graf

2. Jaký úvěrový produkt byste si u bankovní instituce vybrali k financování svých potřeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hypoteční úvěr9664 %64 %  
Spotřebitelský úvěr3724,67 %24,67 %  
Kontokorentní úvěr1711,33 %11,33 %  

Graf

3. Za jakým účelem jste zvolili k financování svých potřeb právě zvolený úvěr?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nákup/renovace nemovitosti11878,67 %78,67 %  
Nákup/renovace movitých věcí3221,33 %21,33 %  

Graf

4. Jak vysokou částku byste si byli ochotni půjčit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nad 1 mil.5536,67 %36,67 %  
Do 1 mil.5134 %34 %  
Do 100 tis.3020 %20 %  
Do 10 tis.149,33 %9,33 %  

Graf

5. Jakou dobu splatnosti byste byli ochotni akceptovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nad 5 let9261,33 %61,33 %  
4 - 5 let3825,33 %25,33 %  
Do 1 roku2013,33 %13,33 %  

Graf

6. Jaká úroková sazba by vám vyhovovala více?

Fixace úrokové sazby u hypotečního úvěru je časový úsek po který je úroková sazba neměnná. Po ukončení fixace se úroková sazba mění dle aktuálních hodnot trhu. Novou úrokovou sazbu, délku fixace, délku splatnosti hypotečního úvěru, atd. lze zpravidla v tento okamžik vyjednávat s věřitelem (bankou).

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
fixovaná9568,35 %63,33 %  
variabilní4431,65 %29,33 %  

Graf

7. Jaký je váš průměrný měsíční příjem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 20 tis.6545,77 %43,33 %  
Do 10 tis.4531,69 %30 %  
Do 45 tis.2316,2 %15,33 %  
Nad 45 tis.96,34 %6 %  

Graf

8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské8858,67 %58,67 %  
Vysokoškolské5536,67 %36,67 %  
Základní74,67 %4,67 %  

Graf

9. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 26 let10167,33 %67,33 %  
Od 27 do 45 let3825,33 %25,33 %  
Od 46 výše117,33 %7,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jakou dobu splatnosti byste byli ochotni akceptovat?

  • odpověď Nad 5 let:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nad 1 mil. na otázku 4. Jak vysokou částku byste si byli ochotni půjčit?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zvolili byste k financování svých potřeb v dnešní době úvěrový produkt bankovní instituce, v případě nedostatku vlastních finančních prostředků?

2. Jaký úvěrový produkt byste si u bankovní instituce vybrali k financování svých potřeb?

3. Za jakým účelem jste zvolili k financování svých potřeb právě zvolený úvěr?

4. Jak vysokou částku byste si byli ochotni půjčit?

5. Jakou dobu splatnosti byste byli ochotni akceptovat?

6. Jaká úroková sazba by vám vyhovovala více?

7. Jaký je váš průměrný měsíční příjem?

8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

9. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zvolili byste k financování svých potřeb v dnešní době úvěrový produkt bankovní instituce, v případě nedostatku vlastních finančních prostředků?

2. Jaký úvěrový produkt byste si u bankovní instituce vybrali k financování svých potřeb?

3. Za jakým účelem jste zvolili k financování svých potřeb právě zvolený úvěr?

4. Jak vysokou částku byste si byli ochotni půjčit?

5. Jakou dobu splatnosti byste byli ochotni akceptovat?

6. Jaká úroková sazba by vám vyhovovala více?

7. Jaký je váš průměrný měsíční příjem?

8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

9. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Foltýnová, S.Úvěrové produkty (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://uverove-produkty.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.