Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Úvěry na bydlení a daňová úspora

Úvěry na bydlení a daňová úspora

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna Korandová
Šetření:18. 07. 2014 - 25. 07. 2014
Počet respondentů:69
Počet otázek (max/průměr):20 / 15.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:72,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentka Vysoké školy ekonomické v Praze. Tento dotazník je zaměřen na dluhové financování bydlení a s ním související daňové zvýhodnění. Cílem dotazníku je získat informace o tom, jestli lidé znají daňový odpočet úroky z úvěrů a zda tento odpočet využívají. Analýza dat bude použita v diplomové práci.

Dotazník je anonymní a je určen pro osoby v produktivním věku s ukončeným vzděláním.

Dotazník Vám zabere přibližně 10 minut.

Děkuji za Váš čas a ochotu. 

Odpovědi respondentů

1. Která odpověď nejvíce odpovídá Vašemu způsobu bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Vlastní byt / vlastní důmotázka č. 2, Družstevní bytotázka č. 2, Byt/dům v pronájmuotázka č. 3, Jinéotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vlastní byt / vlastní dům4362,32 %62,32 %  
Byt/dům v pronájmu1318,84 %18,84 %  
Jiné811,59 %11,59 %  
Družstevní byt57,25 %7,25 %  

Graf

2. Jakým způsobem financujete obecně bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úvěr, hypotéka či jiné dluhové financování2951,79 %42,03 %  
Vlastní úspory1730,36 %24,64 %  
Úspory rodičů/prarodičů58,93 %7,25 %  
Dědictví, darování47,14 %5,8 %  
Jiné zdroje11,79 %1,45 %  

Graf

3. Víte o možnosti daňového odpočtu úroků z úvěru na bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5376,81 %76,81 %  
Ne1623,19 %23,19 %  

Graf

4. Jak jste se dozvěděl/a o daňovém odpočtu úroků z úvěrů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z médií (tisk, televize, rozhlas, internet aj.)1528,3 %21,74 %  
Od poskytovatele úvěru815,09 %11,59 %  
Od známých611,32 %8,7 %  
škola35,66 %4,35 %  
Od finančního poradce23,77 %2,9 %  
ze školy23,77 %2,9 %  
rekla mi to ucetni, co zpracovava dane11,89 %1,45 %  
Znalost daňových zákonů11,89 %1,45 %  
obecná znalost daně z příjmu11,89 %1,45 %  
zaměstnavatel11,89 %1,45 %  
nevím11,89 %1,45 %  
při vzdělávání11,89 %1,45 %  
vzdělání ze školy11,89 %1,45 %  
ze zaměstnání11,89 %1,45 %  
jsem mzdová účetní11,89 %1,45 %  
zákon, studium11,89 %1,45 %  
Jsem danovy poradce11,89 %1,45 %  
Z práce11,89 %1,45 %  
na VŠE11,89 %1,45 %  
studium na vysoké škole11,89 %1,45 %  
už nevím, nevzpomínám si.11,89 %1,45 %  
sama, ze zákona11,89 %1,45 %  
na vysoké škole11,89 %1,45 %  

Graf

5. Využíváte tuto možnost daňového odpočtu úroků na bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3056,6 %43,48 %  
Ano2343,4 %33,33 %  

Graf

6. Byla pro Vás existence daňového odpočtu rozhodující při výběru produktu dluhového financování bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1460,87 %20,29 %  
Spíše ne730,43 %10,14 %  
Spíše ano28,7 %2,9 %  

Graf

7. Považujete tuto formu daňové úspory za významnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1669,57 %23,19 %  
Ne626,09 %8,7 %  
Nevím14,35 %1,45 %  

Graf

8. Víte, jaké musí být úroky z úvěrů, aby byly zahrnuty do daňového odpočtu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Předepsané i zaplacené3158,49 %44,93 %  
Nevím2139,62 %30,43 %  
Předepsané, ale nezaplacené11,89 %1,45 %  

Graf

9. Víte, jaké je maximální výše ročního odpočtu u úroků na bydlení na jednu domácnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
300 000 Kč2037,74 %28,99 %  
50 000 Kč1426,42 %20,29 %  
Jiná částka1018,87 %14,49 %  
150 000 Kč611,32 %8,7 %  
80 000 Kč35,66 %4,35 %  

Graf

10. Víte, na jakou hodnotu má být snížen daňový odpočet úroků z úvěrů od roku 2015?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím3464,15 %49,28 %  
Na 80 000 Kč815,09 %11,59 %  
Na 50 000 Kč611,32 %8,7 %  
Na 200 000 Kč35,66 %4,35 %  
Na 150 000 Kč23,77 %2,9 %  

Graf

11. Který právní předpis upravuje daňové odpočty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zákon o daních z příjmů4075,47 %57,97 %  
Daňový řád713,21 %10,14 %  
Jiný předpis59,43 %7,25 %  
Zákon o dani z přidané hodnoty11,89 %1,45 %  

Graf

12. Jaký druh úvěru máte sjednaný na bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Hypoteční úvěrotázka č. 13, Předhypoteční úvěrotázka č. 13, Úvěr ze stavebního spořeníotázka č. 13, Překlenovací úvěr u stavebního spořeníotázka č. 13, Půjčka od příbuznýchotázka č. 15, Jinýotázka č. 15, Nemám úvěrotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám úvěr3956,52 %56,52 %  
Hypoteční úvěr1724,64 %24,64 %  
Úvěr ze stavebního spoření913,04 %13,04 %  
Překlenovací úvěr u stavebního spoření45,8 %5,8 %  

Graf

13. Kolik let zbývá do splacení Vašeho úvěru na bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 20 let1033,33 %14,49 %  
20 - 25 let516,67 %7,25 %  
Méně než 5 let413,33 %5,8 %  
5 - 10 let413,33 %5,8 %  
Více než 25 let413,33 %5,8 %  
10 - 15 let310 %4,35 %  

Graf

14. Kolik zaplatíte na úrocích z úvěru na bydlení ročně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 20 000 Kč1240 %17,39 %  
Od 20 000 do 40 000 Kč620 %8,7 %  
Nevím620 %8,7 %  
Od 40 000 do 60 000 Kč516,67 %7,25 %  
Od 60 000 do 80 000 Kč13,33 %1,45 %  

Graf

15. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4463,77 %63,77 %  
Muž2536,23 %36,23 %  

Graf

16. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 30 let3956,52 %56,52 %  
31 - 40 let1420,29 %20,29 %  
51 - 60 let913,04 %13,04 %  
41 - 50 let710,14 %10,14 %  

Graf

17. V jakém městě žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sídla od 20 000 do 50 000 obyvatel1826,09 %26,09 %  
Praha1623,19 %23,19 %  
Sídlo do 5 000 obyvatel1014,49 %14,49 %  
Sídla od 5 000 do 20 000 obyvatel1014,49 %14,49 %  
Krajské město913,04 %13,04 %  
Sídlo od 50 000 do 100 000 obyvatel68,7 %8,7 %  

Graf

18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou2231,88 %31,88 %  
Bakalářské2130,43 %30,43 %  
Vysokoškolské (Ing., Mgr., PhDr. aj.)1420,29 %20,29 %  
Středoškolské s výučním listem68,7 %8,7 %  
Vyšší odborné45,8 %5,8 %  
Základní22,9 %2,9 %  

Graf

19. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec3956,52 %56,52 %  
Student1318,84 %18,84 %  
Podnikatel913,04 %13,04 %  
Nezaměstnaný57,25 %7,25 %  
Osoba na mateřské/rodičovské dovolené22,9 %2,9 %  
Důchodce11,45 %1,45 %  

Graf

20. Jaký je Váš čistý průměrný příjem za měsíc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 000 - 20 000 Kč1724,64 %24,64 %  
20 000 - 30 000 Kč1724,64 %24,64 %  
Méně než 10 000 Kč1521,74 %21,74 %  
10 000 - 15 000 Kč1217,39 %17,39 %  
Více než 40 000 Kč57,25 %7,25 %  
30 000 - 40 000 Kč34,35 %4,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Která odpověď nejvíce odpovídá Vašemu způsobu bydlení?

 • odpověď Vlastní byt / vlastní dům:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Byla pro Vás existence daňového odpočtu rozhodující při výběru produktu dluhového financování bydlení?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Využíváte tuto možnost daňového odpočtu úroků na bydlení?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hypoteční úvěr na otázku 12. Jaký druh úvěru máte sjednaný na bydlení?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Považujete tuto formu daňové úspory za významnou?

2. Jakým způsobem financujete obecně bydlení?

 • odpověď Úvěr, hypotéka či jiné dluhové financování:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 20 let na otázku 13. Kolik let zbývá do splacení Vašeho úvěru na bydlení?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Považujete tuto formu daňové úspory za významnou?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Využíváte tuto možnost daňového odpočtu úroků na bydlení?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hypoteční úvěr na otázku 12. Jaký druh úvěru máte sjednaný na bydlení?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Byla pro Vás existence daňového odpočtu rozhodující při výběru produktu dluhového financování bydlení?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do 20 000 Kč na otázku 14. Kolik zaplatíte na úrocích z úvěru na bydlení ročně?

5. Využíváte tuto možnost daňového odpočtu úroků na bydlení?

 • odpověď Ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Považujete tuto formu daňové úspory za významnou?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Byla pro Vás existence daňového odpočtu rozhodující při výběru produktu dluhového financování bydlení?

11. Který právní předpis upravuje daňové odpočty?

 • odpověď Zákon o daních z příjmů:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Využíváte tuto možnost daňového odpočtu úroků na bydlení?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 300 000 Kč na otázku 9. Víte, jaké je maximální výše ročního odpočtu u úroků na bydlení na jednu domácnost?

12. Jaký druh úvěru máte sjednaný na bydlení?

 • odpověď Nemám úvěr:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vlastní úspory na otázku 2. Jakým způsobem financujete obecně bydlení?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Využíváte tuto možnost daňového odpočtu úroků na bydlení?

16. Jaký je Váš věk?

 • odpověď 15 - 30 let:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student na otázku 19. Jste:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Která odpověď nejvíce odpovídá Vašemu způsobu bydlení?

2. Jakým způsobem financujete obecně bydlení?

3. Víte o možnosti daňového odpočtu úroků z úvěru na bydlení?

4. Jak jste se dozvěděl/a o daňovém odpočtu úroků z úvěrů?

5. Využíváte tuto možnost daňového odpočtu úroků na bydlení?

6. Byla pro Vás existence daňového odpočtu rozhodující při výběru produktu dluhového financování bydlení?

7. Považujete tuto formu daňové úspory za významnou?

8. Víte, jaké musí být úroky z úvěrů, aby byly zahrnuty do daňového odpočtu?

9. Víte, jaké je maximální výše ročního odpočtu u úroků na bydlení na jednu domácnost?

10. Víte, na jakou hodnotu má být snížen daňový odpočet úroků z úvěrů od roku 2015?

11. Který právní předpis upravuje daňové odpočty?

12. Jaký druh úvěru máte sjednaný na bydlení?

13. Kolik let zbývá do splacení Vašeho úvěru na bydlení?

14. Kolik zaplatíte na úrocích z úvěru na bydlení ročně?

15. Jste:

16. Jaký je Váš věk?

17. V jakém městě žijete?

18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

19. Jste:

20. Jaký je Váš čistý průměrný příjem za měsíc?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Která odpověď nejvíce odpovídá Vašemu způsobu bydlení?

2. Jakým způsobem financujete obecně bydlení?

3. Víte o možnosti daňového odpočtu úroků z úvěru na bydlení?

4. Jak jste se dozvěděl/a o daňovém odpočtu úroků z úvěrů?

5. Využíváte tuto možnost daňového odpočtu úroků na bydlení?

6. Byla pro Vás existence daňového odpočtu rozhodující při výběru produktu dluhového financování bydlení?

7. Považujete tuto formu daňové úspory za významnou?

8. Víte, jaké musí být úroky z úvěrů, aby byly zahrnuty do daňového odpočtu?

9. Víte, jaké je maximální výše ročního odpočtu u úroků na bydlení na jednu domácnost?

10. Víte, na jakou hodnotu má být snížen daňový odpočet úroků z úvěrů od roku 2015?

11. Který právní předpis upravuje daňové odpočty?

12. Jaký druh úvěru máte sjednaný na bydlení?

13. Kolik let zbývá do splacení Vašeho úvěru na bydlení?

14. Kolik zaplatíte na úrocích z úvěru na bydlení ročně?

15. Jste:

16. Jaký je Váš věk?

17. V jakém městě žijete?

18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

19. Jste:

20. Jaký je Váš čistý průměrný příjem za měsíc?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Korandová, A.Úvěry na bydlení a daňová úspora (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://uvery-na-bydleni-zdaneni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.