Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Užívání facebooku

Užívání facebooku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Pejchalová
Šetření:02. 05. 2012 - 03. 05. 2012
Počet respondentů:75
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.64
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:97,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
chtěla bych Vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku, jehož hlavní téma je způsob užívání facebooku. Dotazník je anonymní.

Průzkum provádím pro studijní účely.

Předem všem děkuji za vyplnění. 

Odpovědi respondentů

1. Máte založený profil na facebooku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6688 %88 %  
ne912 %12 %  

Graf

2. Jak často facebook navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý den chvíli3045,45 %40 %  
několik hodin denně2842,42 %37,33 %  
párkrát týdně46,06 %5,33 %  
párkrát měsíčně34,55 %4 %  
1x měsíčně a méně11,52 %1,33 %  

Graf

3. Kolik Vám bylo, když jste začal/a užívat služby facebooku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 let a více3248,48 %42,67 %  
13 let a méně1827,27 %24 %  
14-17 let1624,24 %21,33 %  

Graf

4. Koho byste si přidal/a do přátel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodinu a přátelé, které dobře znám2740,91 %36 %  
rodinu, přátelé a známé známých1827,27 %24 %  
rodinu, přátelé, známé známých a kohokoli, koho znám od vidění1624,24 %21,33 %  
kohokoli - i různé lidi z různých zemí57,58 %6,67 %  

Graf

5. Jaké osobní informace byste zaslal/a cizí osobě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic3952 %52 %  
e-mail3850,67 %50,67 %  
fotografii2026,67 %26,67 %  
telefonní číslo68 %8 %  
poštovní adresu22,67 %2,67 %  

Graf

6. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5573,33 %73,33 %  
muž2026,67 %26,67 %  

Graf

7. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 let a více5370,67 %70,67 %  
17 let a méně2229,33 %29,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jaké osobní informace byste zaslal/a cizí osobě?

  • odpověď e-mail:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi fotografii na otázku 5. Jaké osobní informace byste zaslal/a cizí osobě?

7. Jaký je Váš věk?

  • odpověď 17 let a méně:
    • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 13 let a méně na otázku 3. Kolik Vám bylo, když jste začal/a užívat služby facebooku?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte založený profil na facebooku?

2. Jak často facebook navštěvujete?

3. Kolik Vám bylo, když jste začal/a užívat služby facebooku?

4. Koho byste si přidal/a do přátel?

5. Jaké osobní informace byste zaslal/a cizí osobě?

6. Jaké je Vaše pohlaví?

7. Jaký je Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte založený profil na facebooku?

2. Jak často facebook navštěvujete?

3. Kolik Vám bylo, když jste začal/a užívat služby facebooku?

4. Koho byste si přidal/a do přátel?

5. Jaké osobní informace byste zaslal/a cizí osobě?

6. Jaké je Vaše pohlaví?

7. Jaký je Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pejchalová, M.Užívání facebooku (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://uzivani-facebooku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.