Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Užívání IT na středních školách

Užívání IT na středních školách

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:David Lichtenberg
Šetření:17. 06. 2021 - 17. 07. 2021
Počet respondentů:46
Počet otázek (max/průměr):32 / 29.28
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:32 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.13:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se David Lichtenberg a jsem studentem Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Studuji navazující magisterský obor učitelství matematiky a informatiky se zaměřením na vzdělávání pro střední školy.

Prosím Vás o vyplnění dotazníku na téma distanční výuky na středních školách v době nouzového stavu, uzavření škol. Dotazník je určen pro studenty středních škol. Data budou využita v diplomové práci. Vaše anonymita bude zajištěna.

Není-li uvedeno jinak, prosím zvolte vždy jen jednu odpověď. Jste-li vyzván/a k jejímu doplnění, napište prosím, co Vás k tématu napadá.

Děkuji za Váš čas a ochotu pomoci mi tímto způsobem.

Odpovědi respondentů

1. Na jaké činnosti práce s PC byla zaměřena výuka informatiky před pandemií covid-19? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
práce s textovým editorem (Word atd.)3167,39 %67,39 %  
práce s Excelem3167,39 %67,39 %  
práce s Powerpointem3065,22 %65,22 %  
vyhledávání relevantních informací na internetu1123,91 %23,91 %  
práce s Photoshopem nebo jiným programem na úpravu fotografií1123,91 %23,91 %  
základy programování1123,91 %23,91 %  
připojení různých zařízení (tiskárna apod.)919,57 %19,57 %  
práce s programy na vytváření videí817,39 %17,39 %  
bezpečnost digitálních technologií817,39 %17,39 %  
mobilní platformy a aplikace48,7 %8,7 %  
AutoCAD24,35 %4,35 %  
CAD systém12,17 %2,17 %  
CAD12,17 %2,17 %  
Hardware počítače, převádění číselných kódů12,17 %2,17 %  

Graf

2. Nyní prosím u každé položky zhodnoťte efektivitu výuky informatiky PŘED pandemií, tj. do jaké míry jste se ve výuce naučil/a danou činnost. Prosím ohodnoťte na stupnici 1-5, kde 1 = vůbec, 5 = maximálně ano):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Připojení různých zařízení (tiskárna, skener apod.)2.1521.433
Práce s textovým editorem (Word apod.)2.9781.586
Práce s Excelem2.9351.626
Práce s Powerpointem2.871.809
Práce s Photoshopem apod.2.6091.89
Programy na vytváření videí2.1961.853
Základy programování2.4132.199
Mobilní telefony aplikace2.131.635
Vyhledávání relevantních informací na internetu31.826
Bezpečnost digitálních technologií2.6961.56

Graf

3. Jaké činnosti jste potřeboval/a pro zvládání online výuky? Opět prosím uveďte všechny možnosti, které se Vás týkají:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
práce s textovým editorem (Word atd.)3780,43 %80,43 %  
práce s Powerpointem3780,43 %80,43 %  
připojení různých zařízení (tiskárna apod.)3269,57 %69,57 %  
vyhledávání relevantních informací na internetu2860,87 %60,87 %  
práce s Excelem2656,52 %56,52 %  
mobilní platformy a aplikace1941,3 %41,3 %  
práce s Photoshopem nebo jiným programem na úpravu fotografií1532,61 %32,61 %  
bezpečnost digitálních technologií1021,74 %21,74 %  
práce s programy na vytváření videí919,57 %19,57 %  
základy programování510,87 %10,87 %  
ArchiCAD12,17 %2,17 %  

Graf

4. Jak probíhala výuka informatiky před pandemií covid-19?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
převažovala práce na počítači, doplněná o teoretické vzdělávání v oblasti IT1634,78 %34,78 %  
bylo to tak na půl (teorie a praktická výuka na počítači)1532,61 %32,61 %  
prakticky, vždy se jednalo o práci na počítači1123,91 %23,91 %  
převažovalo teoretické vzdělávání, praktická výuka na počítači příliš nebyla36,52 %6,52 %  
vůbec se informatika nevyučovala12,17 %2,17 %  

Graf

5. Připravilo Vás vzdělávání v informatice na SŠ k online výuce, která donedávna byla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 7, spíše anootázka č. 7, spíše neotázka č. 6, určitě neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2145,65 %45,65 %  
spíše ano1634,78 %34,78 %  
určitě ano613,04 %13,04 %  
určitě ne36,52 %6,52 %  

Graf

6. Prosím napište, v čem spatřujete nedostatky:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

málo hodin

.

asi jo

k tomu, aby probíhala online výuka nepotřebujete mít zvláštní znalosti o IT

Malo hodin

Málo práce s programov

Nebyl dostatek prostoru pro práci s programy

Nebyli jsme připraveni pracovat v takovém rozsahu a tak efektivně s aplikacemi jako power point.

Nedostatečná praxe práce s počítačem pro učitele

Nedostatek obecných znalostí

Nemám IT

Neměl jsem vůbec ict

Nevím

nevyužila jsem to při online výuce

Povídali jsme si převážně o historii pc, složení, kdo to vynalezl nic co by mi mohlo nějak v budoucnu pomoct Ocenila bych třeba nějaký ekonomický program

systém nepočítal s tím, že by se takhle mohlo někdy učit, takže na to ani nepřipravoval

Uměla jsem sice s Wordem, excelem apod., ale například s 'opravou mikrofonu' (coz po mně někteří učitelé vyžadovali) apod. (sdílení obrazovky, celková práce s google meetem, sdílení úkolů,...) jsem byla úplně ztracená.

V Excelu

V nedostačném vzdělání učitele v oblasti informatiky.

V nicem

Vůbec jsme nic neprobirali ohledně online výuky. Na všechno musel člověk přijít sám. C# mi byl k prdu.

vysvětlování

Vyuka na soukromné škole XYZ probíhala přvážně formou psaní poznámek a memorovaní teoretických vědomostí . Následné jsme psali hodně testú a byli špatné známky . Vyuka na počítači byla zastoupena minimálně nebo vúbec .

Z toho, co jsme brali před online výukou, jsem v online výuce nevyužila nic, ale nechybělo mi to. Poznatky důležité k fungování při online výuce už jsem měla předtím.

7. Co hodnotíte kladně na výuce informatiky vzhledem k využití získaných poznatků v online výuce?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

asi ne

Další 1 na vysvědčení.

Hned k začátku roku nám byl vytvořen školní účet, díky němuž jsme měli přístup ke kompletní aplikaci office.

Jednoduchá práce s programy

jsou to fakt jen základy

lepší ovládání textového editoru Word

maximálně znalosti v powerpointu a wordu

Možná jak funguje internet

Naučil jsem se nové věci s Word

Nemám IT

Neměl jsem ict

Neměl jsem ict

Neměli jsme ICT při online výuce

Nemůžu odpovědět, vše už jsem znal předtím

Netuším

neuměl jsem excel, word a powerpoint jsme se museli naučit už na ZŠ, dělali jsem v tom úkoly. Mobilní aplikaci jsme uměli lépe než profesor, hledání na internetu taky, naučili jsme ho pár fíglů

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevim

nevím

Nevím, předtím jsme prostě brali téma, které se při online výuce moc nevyužije.

Nic

Nic

online forma

Pochopení praxe

Poznání nových prostředků ke komunikaci. Lepší orientace v různých programech

Poznatky potřebné pro online výuku jsme získali spíše než výukou informatiky zkrátka přirozeně, počítače jsme normálně využívali často dříve, než se na škole s výukou informatiky začalo. Ze znalostí nabytých přímo v hodinách informatiky jsem využila třeba znalostí programů, které mi usnadnily komplikované výpočty z matematiky.

Práce s textovými editory

Práce s wordem

Práce ve Wordu, PowerPointu,...

Práci s microsoft programy

Práci s Wordem a Powerpointem.

Prohloubil jsem si své teoretické vědomosti z oblasti informatiky.

Přístup

Určitě všechna práce s počítačem.

Větší rychlost

Vsechno

Vše

Vše

všechno jsem už věděl a uměl tak nějak

Vyučování praktického hledání informací na internetu.

Využití wordu

8. Kdyby to bylo na Vás a měl/a jste vytvořit osnovu, obsah pro výuku informatiky na střední škole, jak byste informatiku na SŠ koncipoval/a, a to z hlediska počtu hodin informatiky během týdne:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dvě hodiny týdně2963,04 %63,04 %  
tři hodiny týdně1021,74 %21,74 %  
jedna hodina týdně510,87 %10,87 %  
čtyři hodiny týdně24,35 %4,35 %  

Graf

9. Kdyby to bylo na Vás a měl/a jste vytvořit osnovu, obsah pro výuku informatiky na střední škole, jak byste informatiku na SŠ koncipoval/a, a to z hlediska počtu ročníků, ve kterých by měla být informatika vyučována:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen první ročník1634,78 %34,78 %  
všechny ročníky mimo poslední1634,78 %34,78 %  
všechny ročníky1123,91 %23,91 %  
první dva ročník povinné, pak jeden z volitelných předmětů12,17 %2,17 %  
První a druhý ročník12,17 %2,17 %  
První dva ročníky12,17 %2,17 %  

Graf

10. Kdyby to bylo na Vás a měl/a jste vytvořit osnovu, obsah pro výuku informatiky na střední škole, jak byste informatiku na SŠ koncipoval/a, a to z hlediska obsahu výuky (co by mělo být vyučováno). Uveďte prosím všechny možnosti, které považujete za důležité:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracovat s kancelářským balíkem (Word, Excel, Powerpoint)3780,43 %80,43 %  
pracovat s různými komunikačními platformami (MS Teams, Google Classroom, Zoom apod.)2963,04 %63,04 %  
základy programování2758,7 %58,7 %  
pracovat s tiskárnou, skenerem apod.2656,52 %56,52 %  
bezpečnost práce na internetu2452,17 %52,17 %  
pracovat s videem (vytvořit, editovat)2145,65 %45,65 %  
pracovat s fotografiemi (editace apod.)2043,48 %43,48 %  
pracovat s mobilními aplikacemi využitelnými pro online výuku2043,48 %43,48 %  
způsoby, jak uchovávat informace podávané v rámci online výuky (způsob zápisů, nahrávání přednášky, části přednášky apod.)1941,3 %41,3 %  
pracovat s intranetem, školním systémem1839,13 %39,13 %  
prevence zdravotních obtíží způsobených dlouhodobým využíváním IT1736,96 %36,96 %  
složitější textové editory (LaTeX), 3D tisk, tvorba dynamických webových stránek12,17 %2,17 %  

Graf

11. Prosím označte Vaši úroveň digitální kompetence PŘED započetím online výuky, a to vždy na stupnici 1-5, kde 1 = vynikající, 5 = zcela nedostatečná (podobně, jako ve škole):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Chápání informací, poznatků z digitálních materiálů2.1090.836
Komunikace prostřednictvím digitálních technologií21.174
Skupinová práce v online prostoru (sdílení informací, vytváření obsahů)2.5871.242
Vyhledávání informací v online prostoru2.1741.448
Kritické zhodnocení zdrojů informací (které jsou odborné, lze jim věřit apod.)2.4780.945
Vytváření digitálních materiálů2.631.016

Graf

12. Co Vám pomohlo získat digitální kompetence uvedené v předchozí otázce? Prosím zvolte všechny možnosti, které se Vás týkají:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mé vlastní sebevzdělávání v oblasti IT2963,04 %63,04 %  
pokus omyl, nebát se experimentovat v oblasti IT2247,83 %47,83 %  
výuka informatiky na základní škole2145,65 %45,65 %  
pomoc kamaráda nebo někoho jiného mimo rodinu, příbuzné1839,13 %39,13 %  
pomoc někoho jiného z příbuzných1736,96 %36,96 %  
výuka informatiky na střední škole1430,43 %30,43 %  
odborná literatura, odborné zdroje na internetu1328,26 %28,26 %  
pomoc rodičů1226,09 %26,09 %  
doučování v oblasti IT48,7 %8,7 %  

Graf

13. A nyní prosím proveďte stejné hodnocení (Vaši úroveň digitální kompetence), ale K DOBĚ SOUČASNÉ, tj. v době, kdy již končí online výuka (1 = vynikající, 5 = zcela nedostatečná (podobně, jako ve škole):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Chápání informací, poznatků z digitálních materiálů1.9570.824
Komunikace prostřednictvím digitálních technologií1.9131.471
Skupinová práce v online prostoru (sdílení informací, vytváření obsahů)2.131.679
Vyhledávání informací v online prostoru1.9351.583
Kritické zhodnocení zdrojů informací (které jsou odborné, lze jim věřit apod.)2.2391.225
Vytváření digitálních materiálů2.131.113

Graf

14. Co dnes umíte díky online výuce v oblasti IT (digitální gramotnosti) navíc?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

Asi nic

Asi nic moc

Excel, Teams

google clasroom

Hodně veci

Jak používat různé programy (word,..)

Lépe tvořit tavukjyz

lepší online komunikace, sdílení materiálu

něco málo programovat a vytvářet v powerpointu a wordu

něco málo z programování

Nevím

Nevim

Nevím

nevím

Nic

Nic

Nic

nic

nic

nic

Nic :)

Nic moc

Nic, naopak kvůli zmateným informacím ze strany školy jsem se zhoršila.

Nového jen oveřování informací

Ovládat aplikace jako jsou teams.

Pohybovat se ve Wordu

Potvrzení pravdivých informací

práce s programem Teams

Práce s různými zejména komunikačními technologiemi, se ktrerými jsem se předtím nesetkala, neboť nebyl důvod

Pracovat online ve skupině, online sdílení, nahrávání přednášky

Pracovat s Teams

Přestoupil jsem na státní školu , kde byla vyuka informatiky vysoce kvalitní . Praktická vyuka na počítači byla doplněna srozumitelným teoretickým výkladem. Zvýšili se mé vědomosti v oblasti IT bezpečnosti , práce s videokonferenčními aplikacemi a práce s informacemi

Připojování na online výuky a celkově komunikaci přes internet.

Psaní všemi deseti

psát rychleji na klávesnici

Sdílení projektů

Uměl jsem toho dost. Možná být trpělivý s pomalým internetem.

Umím lépe komunikovat s ostatními přes různé platformy

Více rozumim pocitacum

Více se vyznám

Vložit obrázek do powerpointu

Vyhledávat informace

Základy programování, ne díky online výuce, ale kvůli online výuce.

Zlepšil jsem se ve všem spojenem s IT

15. Zlepšily se Vaše schopnosti, dovednosti užívat digitální technologie k práci s informacemi vlivem distanční výuky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2247,83 %47,83 %  
určitě ano1021,74 %21,74 %  
spíše ne1021,74 %21,74 %  
určitě ne48,7 %8,7 %  

Graf

16. Prosím doplňte, co se zlepšilo, jak, nebo co se nezlepšilo, proč:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Doma se na to tolik nesoustředím

google clasroom

hodně času jsem trávila na internetu a naučila jsem lépe vyhledávat informace a pracovat s wordem

informace vyhledávám pořád stejně

Kvůli zmateným informacím ze strany školy jsem se zhoršila.

Lehce zlepšilo, zautomatizovalo

lepší komunikace přes internet

Například jsem předtím nedovedla uspořádat setkání na google meet, neboť jsem to nikdy nepotřebovala, nyní vím jak na to

Nejspíše šlo zvyk, čas trávený na internetu atd...

Některé funkce, v programech jako je word, pro mne byly naprosto neznámé.

Netušim

Nevim

Nevím

nevím

Nevim :))

Nic

Nic

Nic

nic

Nic moc

Nic se nezlepšilo

Ověřování informací, vytvářet výtažky z textu.

Práce s internetem

Práce s microsoft programy

Pracovat online ve skupině, online sdílení, práce s kancelářským balíčkem Office

Rychlost prace s počítačem

Rychlost práce, díky dennímu využívání

Tak nějak nastejno

těžko říct

Učili nás něco, co jsme skoro všichni uměli. Učitel se snažil něco vysvětlit, my jsem to spolužákovi vysvětlili za půl hodiny

Umím lépe najít informace na internetu

Většinu věcí si pamatuji z předešlých hodin a nebo je umim už delší dobu

Více jsem se naučil vyhledávat informace

Vsechno

vše při starém

Všechno

Vyhledávání informací

Zkoušením nových věcí v oblasti Wordu, psaní všemi 10

Zlepšila jsem se ve všem

Zlepšila se celková práce s programy jako je Powerpoint atd..

Zlepšila se komunikace přes MS Teams

Zlepšila se moje schopnost hledat informace na internetu

Zlepšila se práce s počítačem

Zlepšilo: ovládání počítače.

Změnil se múj postoj k tomuto předmětu . Teď se informatiku učim velmi rád. V prostředí internetu se cítim více bezpečně , umím si vybrat kvalitní antivirový program .

17. Jak byste celkově ohodnotil/a svoji digitální gramotnost, kompetenci (opět na stupnici 1-5, 1 = vynikající, 5 = zcela nedostatečné):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21941,3 %41,3 %  
31430,43 %30,43 %  
11123,91 %23,91 %  
424,35 %4,35 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.12
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.55
Směrodatná odchylka:0.74
Medián:2
Modus:2

Graf

18. Jaký byl Váš postoj k online výuce poté, co byla zavedena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše vstřícný2656,52 %56,52 %  
spíše odmítavý1021,74 %21,74 %  
velmi vstřícný715,22 %15,22 %  
velmi odmítavý36,52 %6,52 %  

Graf

19. Změnil se nějak Váš postoj k online výuce poté, co jste ji absolvoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2452,17 %52,17 %  
spíše ne1226,09 %26,09 %  
určitě ne510,87 %10,87 %  
určitě ano510,87 %10,87 %  

Graf

20. Jaký je Váš přístup k online výuce nyní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vnímám ji neutrálně, ani kladně, ani záporně2145,65 %45,65 %  
vnímám ji záporněji1328,26 %28,26 %  
vnímám ji kladněji1021,74 %21,74 %  
nevím, online výuku jsem neabsolvoval/a24,35 %4,35 %  

Graf

21. V čem spatřujete přednosti online výuky? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to pohodlnější (nemusím cestovat do školy apod.)3576,09 %76,09 %  
mohu si některé hodiny znovu pustit2350 %50 %  
strávím výukou méně času2247,83 %47,83 %  
lépe se soustředím na výuku817,39 %17,39 %  
snazší ověřování poznatků715,22 %15,22 %  
lépe se mi učivo pamatuje613,04 %13,04 %  
nespatřuji žádné přednosti48,7 %8,7 %  
lepší možnosti organizace času, mohla jsem se hlouběji věnovat tomu, co mě zajímá, zatímco předmětům mimo oblast mých zájmů jsem nevěnovala tolik času a pozornosti, kolik bych musela při běžné výuce12,17 %2,17 %  
Klid a možnost odejít12,17 %2,17 %  
méně kontaktu s lidmi12,17 %2,17 %  

Graf

22. V čem spatřujete nevýhody online výuky? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hůře se mi soustředí na výuku2758,7 %58,7 %  
není zdravé sedět tolik hodin u počítače2656,52 %56,52 %  
hůře si zapamatuji poznatky2452,17 %52,17 %  
chybí mi kontakt se spolužáky2452,17 %52,17 %  
mám zdravotní obtíže (bolest zad, hlavy, očí apod.)1839,13 %39,13 %  
není to vhodné pro všechny předměty (uveďte prosím, pro jaké předměty tato výuka není podle Vás vhodná)1736,96 %36,96 %  
je to náročné na technologické podmínky (nutnost dobrého wifi připojení, mít k dispozici počítač apod.)1736,96 %36,96 %  
jsem nerad/a před kamerou, jsem pak méně aktivní ve výuce1226,09 %26,09 %  
méně skupinové práce817,39 %17,39 %  
nespatřuji žádné nevýhody36,52 %6,52 %  
Pedagogika, psychologie matematika, dramatika, budování vztahu, imunity 12,17 %2,17 %  
Chybí praktická výuka a možnost si pracovní materiály "osahat"12,17 %2,17 %  
Není vhodná pro matematiku, potřebuji více vysvětlení.12,17 %2,17 %  

Graf

23. Měla by zůstat online výuka součástí výuky na SŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 24, spíše anootázka č. 24, spíše neotázka č. 25, určitě neotázka č. 25].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1941,3 %41,3 %  
určitě ne1021,74 %21,74 %  
určitě ano1021,74 %21,74 %  
spíše ano715,22 %15,22 %  

Graf

24. Prosím uveďte, v jakém rozsahu, jakým způsobem by měla zůstat online výuka na středních školách:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jako forma výuky pro absentující žáky635,29 %13,04 %  
několik hodin/dní v týdnu529,41 %10,87 %  
v případě potřeby, mimořádných událostí317,65 %6,52 %  
jen online výuka211,76 %4,35 %  
ne přímo online formou, spíše by např. na jeden den v týdnu mohla být zadána samosttná práce, na kterou není potřeba přímý kontakt s vyučujícím (nastudování nějakých materiálů, tvorba projektů)15,88 %2,17 %  

Graf

25. Jakým způsobem se změnil Váš vztah k informačním technologiím vlivem online výuky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše kladně1634,78 %34,78 %  
nijak1532,61 %32,61 %  
spíše záporně715,22 %15,22 %  
velmi kladně510,87 %10,87 %  
velmi záporně36,52 %6,52 %  

Graf

26. Jakým způsobem se změnil Váš vztah k předmětu informatika vlivem online výuky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
můj vztah k informatice se nijak nezměnil2656,52 %56,52 %  
více mě tento předmět zajímá1123,91 %23,91 %  
tento předmět mě zajímá méně919,57 %19,57 %  

Graf

27. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chlapec2452,17 %52,17 %  
dívka2247,83 %47,83 %  

Graf

28. Jaký ročník navštěvujete na SŠ:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
druhý2247,83 %47,83 %  
třetí (není poslední, vzdělávání je během čtyř ročníků)817,39 %17,39 %  
první715,22 %15,22 %  
čtvrtý613,04 %13,04 %  
třetí (poslední)36,52 %6,52 %  

Graf

29. Druh školy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [nematuritní SOŠotázka č. 30, maturitní SOŠotázka č. 30, gymnáziumotázka č. 31, ekonomická střední škola, průmyslová, lyceum apod.otázka č. 31].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maturitní SOŠ1839,13 %39,13 %  
ekonomická střední škola, průmyslová, lyceum apod.1328,26 %28,26 %  
gymnázium1328,26 %28,26 %  
nematuritní SOŠ24,35 %4,35 %  

Graf

30. Prosím doplňte obor, který studujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
řemeslný1050 %21,74 %  
umělecký420 %8,7 %  
TZB15 %2,17 %  
Průmysloví (TZB)15 %2,17 %  
Technický15 %2,17 %  
Technické zařízení budov 15 %2,17 %  
obchod15 %2,17 %  
Veterinářství15 %2,17 %  

Graf

31. Účastnil/a jste se online výuky během pandemie covid-19?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, po celou dobu → konec dotazníku, ano, ale ne po celou dobu → konec dotazníku, neotázka č. 32].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, po celou dobu3882,61 %82,61 %  
ano, ale ne po celou dobu715,22 %15,22 %  
ne12,17 %2,17 %  

Graf

32. Napište prosím, proč tomu tak bylo:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

individuální učební plán

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Nyní prosím u každé položky zhodnoťte efektivitu výuky informatiky PŘED pandemií, tj. do jaké míry jste se ve výuce naučil/a danou činnost. Prosím ohodnoťte na stupnici 1-5, kde 1 = vůbec, 5 = maximálně ano):

 • odpověď Programy na vytváření videí=1:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce s Photoshopem apod.=1 na otázku 2. Nyní prosím u každé položky zhodnoťte efektivitu výuky informatiky PŘED pandemií, tj. do jaké míry jste se ve výuce naučil/a danou činnost. Prosím ohodnoťte na stupnici 1-5, kde 1 = vůbec, 5 = maximálně ano):

10. Kdyby to bylo na Vás a měl/a jste vytvořit osnovu, obsah pro výuku informatiky na střední škole, jak byste informatiku na SŠ koncipoval/a, a to z hlediska obsahu výuky (co by mělo být vyučováno). Uveďte prosím všechny možnosti, které považujete za důležité:

 • odpověď pracovat s tiskárnou, skenerem apod.:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 23. Měla by zůstat online výuka součástí výuky na SŠ?
 • odpověď základy programování:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce s Photoshopem apod.=1 na otázku 2. Nyní prosím u každé položky zhodnoťte efektivitu výuky informatiky PŘED pandemií, tj. do jaké míry jste se ve výuce naučil/a danou činnost. Prosím ohodnoťte na stupnici 1-5, kde 1 = vůbec, 5 = maximálně ano):
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyhledávání relevantních informací na internetu na otázku 1. Na jaké činnosti práce s PC byla zaměřena výuka informatiky před pandemií covid-19? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce s Powerpointem=1 na otázku 2. Nyní prosím u každé položky zhodnoťte efektivitu výuky informatiky PŘED pandemií, tj. do jaké míry jste se ve výuce naučil/a danou činnost. Prosím ohodnoťte na stupnici 1-5, kde 1 = vůbec, 5 = maximálně ano):

13. A nyní prosím proveďte stejné hodnocení (Vaši úroveň digitální kompetence), ale K DOBĚ SOUČASNÉ, tj. v době, kdy již končí online výuka (1 = vynikající, 5 = zcela nedostatečná (podobně, jako ve škole):

 • odpověď Chápání informací, poznatků z digitálních materiálů=1:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chápání informací, poznatků z digitálních materiálů=1 na otázku 11. Prosím označte Vaši úroveň digitální kompetence PŘED započetím online výuky, a to vždy na stupnici 1-5, kde 1 = vynikající, 5 = zcela nedostatečná (podobně, jako ve škole):

22. V čem spatřujete nevýhody online výuky? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

 • odpověď není zdravé sedět tolik hodin u počítače:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce s Photoshopem apod.=2 na otázku 2. Nyní prosím u každé položky zhodnoťte efektivitu výuky informatiky PŘED pandemií, tj. do jaké míry jste se ve výuce naučil/a danou činnost. Prosím ohodnoťte na stupnici 1-5, kde 1 = vůbec, 5 = maximálně ano):

26. Jakým způsobem se změnil Váš vztah k předmětu informatika vlivem online výuky?

 • odpověď můj vztah k informatice se nijak nezměnil:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyhledávání relevantních informací na internetu na otázku 1. Na jaké činnosti práce s PC byla zaměřena výuka informatiky před pandemií covid-19? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Na jaké činnosti práce s PC byla zaměřena výuka informatiky před pandemií covid-19? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

2. Nyní prosím u každé položky zhodnoťte efektivitu výuky informatiky PŘED pandemií, tj. do jaké míry jste se ve výuce naučil/a danou činnost. Prosím ohodnoťte na stupnici 1-5, kde 1 = vůbec, 5 = maximálně ano):

3. Jaké činnosti jste potřeboval/a pro zvládání online výuky? Opět prosím uveďte všechny možnosti, které se Vás týkají:

4. Jak probíhala výuka informatiky před pandemií covid-19?

5. Připravilo Vás vzdělávání v informatice na SŠ k online výuce, která donedávna byla?

8. Kdyby to bylo na Vás a měl/a jste vytvořit osnovu, obsah pro výuku informatiky na střední škole, jak byste informatiku na SŠ koncipoval/a, a to z hlediska počtu hodin informatiky během týdne:

9. Kdyby to bylo na Vás a měl/a jste vytvořit osnovu, obsah pro výuku informatiky na střední škole, jak byste informatiku na SŠ koncipoval/a, a to z hlediska počtu ročníků, ve kterých by měla být informatika vyučována:

10. Kdyby to bylo na Vás a měl/a jste vytvořit osnovu, obsah pro výuku informatiky na střední škole, jak byste informatiku na SŠ koncipoval/a, a to z hlediska obsahu výuky (co by mělo být vyučováno). Uveďte prosím všechny možnosti, které považujete za důležité:

11. Prosím označte Vaši úroveň digitální kompetence PŘED započetím online výuky, a to vždy na stupnici 1-5, kde 1 = vynikající, 5 = zcela nedostatečná (podobně, jako ve škole):

12. Co Vám pomohlo získat digitální kompetence uvedené v předchozí otázce? Prosím zvolte všechny možnosti, které se Vás týkají:

13. A nyní prosím proveďte stejné hodnocení (Vaši úroveň digitální kompetence), ale K DOBĚ SOUČASNÉ, tj. v době, kdy již končí online výuka (1 = vynikající, 5 = zcela nedostatečná (podobně, jako ve škole):

15. Zlepšily se Vaše schopnosti, dovednosti užívat digitální technologie k práci s informacemi vlivem distanční výuky?

17. Jak byste celkově ohodnotil/a svoji digitální gramotnost, kompetenci (opět na stupnici 1-5, 1 = vynikající, 5 = zcela nedostatečné):

18. Jaký byl Váš postoj k online výuce poté, co byla zavedena?

19. Změnil se nějak Váš postoj k online výuce poté, co jste ji absolvoval/a?

20. Jaký je Váš přístup k online výuce nyní?

21. V čem spatřujete přednosti online výuky? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

22. V čem spatřujete nevýhody online výuky? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

23. Měla by zůstat online výuka součástí výuky na SŠ?

25. Jakým způsobem se změnil Váš vztah k informačním technologiím vlivem online výuky?

26. Jakým způsobem se změnil Váš vztah k předmětu informatika vlivem online výuky?

27. Jste:

28. Jaký ročník navštěvujete na SŠ:

29. Druh školy:

30. Prosím doplňte obor, který studujete:

31. Účastnil/a jste se online výuky během pandemie covid-19?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Na jaké činnosti práce s PC byla zaměřena výuka informatiky před pandemií covid-19? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

2. Nyní prosím u každé položky zhodnoťte efektivitu výuky informatiky PŘED pandemií, tj. do jaké míry jste se ve výuce naučil/a danou činnost. Prosím ohodnoťte na stupnici 1-5, kde 1 = vůbec, 5 = maximálně ano):

3. Jaké činnosti jste potřeboval/a pro zvládání online výuky? Opět prosím uveďte všechny možnosti, které se Vás týkají:

4. Jak probíhala výuka informatiky před pandemií covid-19?

5. Připravilo Vás vzdělávání v informatice na SŠ k online výuce, která donedávna byla?

8. Kdyby to bylo na Vás a měl/a jste vytvořit osnovu, obsah pro výuku informatiky na střední škole, jak byste informatiku na SŠ koncipoval/a, a to z hlediska počtu hodin informatiky během týdne:

9. Kdyby to bylo na Vás a měl/a jste vytvořit osnovu, obsah pro výuku informatiky na střední škole, jak byste informatiku na SŠ koncipoval/a, a to z hlediska počtu ročníků, ve kterých by měla být informatika vyučována:

10. Kdyby to bylo na Vás a měl/a jste vytvořit osnovu, obsah pro výuku informatiky na střední škole, jak byste informatiku na SŠ koncipoval/a, a to z hlediska obsahu výuky (co by mělo být vyučováno). Uveďte prosím všechny možnosti, které považujete za důležité:

11. Prosím označte Vaši úroveň digitální kompetence PŘED započetím online výuky, a to vždy na stupnici 1-5, kde 1 = vynikající, 5 = zcela nedostatečná (podobně, jako ve škole):

12. Co Vám pomohlo získat digitální kompetence uvedené v předchozí otázce? Prosím zvolte všechny možnosti, které se Vás týkají:

13. A nyní prosím proveďte stejné hodnocení (Vaši úroveň digitální kompetence), ale K DOBĚ SOUČASNÉ, tj. v době, kdy již končí online výuka (1 = vynikající, 5 = zcela nedostatečná (podobně, jako ve škole):

15. Zlepšily se Vaše schopnosti, dovednosti užívat digitální technologie k práci s informacemi vlivem distanční výuky?

17. Jak byste celkově ohodnotil/a svoji digitální gramotnost, kompetenci (opět na stupnici 1-5, 1 = vynikající, 5 = zcela nedostatečné):

18. Jaký byl Váš postoj k online výuce poté, co byla zavedena?

19. Změnil se nějak Váš postoj k online výuce poté, co jste ji absolvoval/a?

20. Jaký je Váš přístup k online výuce nyní?

21. V čem spatřujete přednosti online výuky? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

22. V čem spatřujete nevýhody online výuky? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

23. Měla by zůstat online výuka součástí výuky na SŠ?

25. Jakým způsobem se změnil Váš vztah k informačním technologiím vlivem online výuky?

26. Jakým způsobem se změnil Váš vztah k předmětu informatika vlivem online výuky?

27. Jste:

28. Jaký ročník navštěvujete na SŠ:

29. Druh školy:

30. Prosím doplňte obor, který studujete:

31. Účastnil/a jste se online výuky během pandemie covid-19?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Lichtenberg, D.Užívání IT na středních školách (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://uzivani-it-na-strednich-skol.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.