Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Užívání psychostimulačních látek u studentů vysokých škol

Užívání psychostimulačních látek u studentů vysokých škol

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Pazderková
Šetření:18. 04. 2010 - 21. 04. 2010
Počet respondentů:59
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.68
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsme studentky 1.lf UK, obor Adiktologie a rády bychom Vás  požádaly o vyplnění krátkého anonymního dotazníku, který následně využijeme v rámci své seminární práce. Zabere jen pár minut:-)

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 2, ženaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4169,49 %69,49 %  
muž1830,51 %30,51 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
211322,03 %22,03 %  
221118,64 %18,64 %  
241016,95 %16,95 %  
20915,25 %15,25 %  
23711,86 %11,86 %  
25610,17 %10,17 %  
2623,39 %3,39 %  
1911,69 %1,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.29
Minimum:20
Maximum:25
Variační rozpětí:5
Rozptyl:2.62
Směrodatná odchylka:1.62
Medián:22
Modus:21

Graf

3. Uveďte ročník který studujete

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22440,68 %40,68 %  
5915,25 %15,25 %  
3915,25 %15,25 %  
1915,25 %15,25 %  
4610,17 %10,17 %  
611,69 %1,69 %  
1111,69 %1,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.75
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.67
Směrodatná odchylka:1.29
Medián:2
Modus:2

Graf

4. Využíváte při učení účinků některých psychostimulačních látek ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
káva 4372,88 %72,88 %  
energetické nápoje2949,15 %49,15 %  
nikotin2338,98 %38,98 %  
nootropika (ginko biloba, taurin, guarana, lecitin, piracetam, zen-sen, speed8)2338,98 %38,98 %  
žádné neužívám813,56 %13,56 %  
pervitin23,39 %3,39 %  

Graf

5. Je užívání těchto látek omezené pouze na zkouškové období?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4372,88 %72,88 %  
ano1627,12 %27,12 %  

Graf

6. Pokud ne, množství užívané látky mimo zkouškové období:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
klesá3152,54 %52,54 %  
nemění se2135,59 %35,59 %  
stoupá711,86 %11,86 %  

Graf

7. Jaké jsou Vaše týdenní výdaje spojené s užíváním daných látek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51 –100Kč1830,51 %30,51 %  
101 Kč – 300 Kč1728,81 %28,81 %  
0 – 50Kč1728,81 %28,81 %  
301 – 600 Kč58,47 %8,47 %  
601 Kč a více23,39 %3,39 %  

Graf

8. Pozorujete u sebe vznik tolerance (potřeba zvyšování dávek pro dosažení stejného účinku)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5186,44 %86,44 %  
ano813,56 %13,56 %  

Graf

9. Zaznamenali jste u sebe někdy negativní účinky způsobené užíváním těchto stimulačních látek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné negativní účinky nezaznamenávám2440,68 %40,68 %  
tachykardie (bušení srdce)1932,2 %32,2 %  
roztěkanost1830,51 %30,51 %  
bolesti hlavy1016,95 %16,95 %  
zvýšená úzkostnost a nervozita915,25 %15,25 %  
neschopnost pozdějšího přesného vybavení naučených informací23,39 %3,39 %  

Graf

10. Pokud ano, pokračovali jste dále v jejich užívání i přes negativní účinky?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3065,22 %50,85 %  
ne1634,78 %27,12 %  

Graf

11. Trpíte poruchami spánku?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3871,7 %64,41 %  
ano1528,3 %25,42 %  

Graf

12. Trpíte poruchami soustředění?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4271,19 %71,19 %  
ano1728,81 %28,81 %  

Graf

13. Uvědomujete si riziko vzniku závislosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4677,97 %77,97 %  
ne1322,03 %22,03 %  

Graf

14. Dokážete se soustředit na učení i bez výše zmíněných podpůrných látek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5491,53 %91,53 %  
ne58,47 %8,47 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Uveďte ročník který studujete

  • odpověď < 1 - 2 >:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi < 19 - 21 > na otázku 2. Věk

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Uveďte ročník který studujete

4. Využíváte při učení účinků některých psychostimulačních látek ?

5. Je užívání těchto látek omezené pouze na zkouškové období?

6. Pokud ne, množství užívané látky mimo zkouškové období:

7. Jaké jsou Vaše týdenní výdaje spojené s užíváním daných látek?

8. Pozorujete u sebe vznik tolerance (potřeba zvyšování dávek pro dosažení stejného účinku)?

9. Zaznamenali jste u sebe někdy negativní účinky způsobené užíváním těchto stimulačních látek?

10. Pokud ano, pokračovali jste dále v jejich užívání i přes negativní účinky?

11. Trpíte poruchami spánku?

12. Trpíte poruchami soustředění?

13. Uvědomujete si riziko vzniku závislosti?

14. Dokážete se soustředit na učení i bez výše zmíněných podpůrných látek?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Uveďte ročník který studujete

4. Využíváte při učení účinků některých psychostimulačních látek ?

5. Je užívání těchto látek omezené pouze na zkouškové období?

6. Pokud ne, množství užívané látky mimo zkouškové období:

7. Jaké jsou Vaše týdenní výdaje spojené s užíváním daných látek?

8. Pozorujete u sebe vznik tolerance (potřeba zvyšování dávek pro dosažení stejného účinku)?

9. Zaznamenali jste u sebe někdy negativní účinky způsobené užíváním těchto stimulačních látek?

10. Pokud ano, pokračovali jste dále v jejich užívání i přes negativní účinky?

11. Trpíte poruchami spánku?

12. Trpíte poruchami soustředění?

13. Uvědomujete si riziko vzniku závislosti?

14. Dokážete se soustředit na učení i bez výše zmíněných podpůrných látek?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pazderková, K.Užívání psychostimulačních látek u studentů vysokých škol (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://uzivani-psychostimulacnich-latek-u-studentu-vysokych-skol.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.