Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost uživatelů informačních systémů

Spokojenost uživatelů informačních systémů

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Krištůfek Robin
Šetření:02. 01. 2011 - 29. 01. 2011
Počet respondentů:6
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou magisterského studijního programu v oboru Management leteckých podniků na Vysoké škole obchodní v Praze. V rámci mé diplomové práce na téma „Informační a rezervační systémy, jejich využití v letecké dopravě“ vytvářím mimo jiné analýzu těchto informačních a rezervačních systémů z hlediska kvality práce člověka s IRS.

Cílem průzkumu je získat reprezentativní vzorek dat pro stanovení ukazatelů ergonomie v následujících oblastech:

  • Grafické uživatelské rozhraní
  • Složitost ovládání
  • Podpora uživatele
  • Odezva
  • Chybovost IRS

Ze získaných dat bude zpracována analýza a její výstup bude použit pro stanovení slabých míst v IRS a budou navržena jejich možná řešení.

Mockrát děkuji za ochotu mi pomoci a váš čas strávený nad tímto dotazníkem.


Kristýna Nykodýmová

Odpovědi respondentů

1. Který IRS ke své práci využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Galileo233,33 %33,33 %  
Gabriel116,67 %16,67 %  
žádný116,67 %16,67 %  
nic116,67 %16,67 %  
SINPRO116,67 %16,67 %  

Graf

2. Grafický vzhled

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příjemný583,33 %83,33 %  
Spíše nepříjemný116,67 %16,67 %  

Graf

3. Přehlednost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přehledný583,33 %83,33 %  
občas nepřehledný116,67 %16,67 %  

Graf

4. Systém ovládacích prvků

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dostatečný466,67 %66,67 %  
Jednoduché116,67 %16,67 %  
Spíše složité116,67 %16,67 %  

Graf

5. Počet kroků vedoucí k vytvoření entity

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odpovídající466,67 %66,67 %  
0116,67 %16,67 %  
Vytváří správce116,67 %16,67 %  

Graf

6. Počet kroků vedoucí k úpravě resp. opravě entity

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odpovídající583,33 %83,33 %  
0116,67 %16,67 %  

Graf

7. Počet kroků vedoucí k odstranění entity

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odpovídající583,33 %83,33 %  
0116,67 %16,67 %  

Graf

8. Flexibilita

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Flexibilní583,33 %83,33 %  
Neflexibilní116,67 %16,67 %  

Graf

9. Ovládání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednoduché350 %50 %  
Spíše složité233,33 %33,33 %  
žádné116,67 %16,67 %  

Graf

10. Přizpůsobení se uživateli

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přizpůsobivé350 %50 %  
Spíše nepřizpůsobivé233,33 %33,33 %  
Nepřizpůsobivé116,67 %16,67 %  

Graf

11. Odezva

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dlouhá233,33 %33,33 %  
Spíše krátká233,33 %33,33 %  
Krátká116,67 %16,67 %  
žádná116,67 %16,67 %  

Graf

12. Chybovost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občasná350 %50 %  
Výjimečná233,33 %33,33 %  
žádná116,67 %16,67 %  

Graf

13. Reakce na neočekávané stavy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chybová hláška466,67 %66,67 %  
žádná116,67 %16,67 %  
Automaticky zvolí alternativní postup116,67 %16,67 %  

Graf

14. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 26466,67 %66,67 %  
27 - 35233,33 %33,33 %  

Graf

15. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž583,33 %83,33 %  
Žena116,67 %16,67 %  

Graf

16. Pracovní pozice

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

check-in agent

IT specialist

pracovnik cestovni kancelare

Programátor

Vedoucí obchodního oddělení

Vývojář

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Robin, K.Spokojenost uživatelů informačních systémů (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://uzivatelska-ergonomi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.