Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Uživatelské chyby při práci s podnikovými informačními systémy

Uživatelské chyby při práci s podnikovými informačními systémy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondřej Zábranský
Šetření:09. 09. 2015 - 23. 10. 2015
Počet respondentů:385
Počet otázek (max/průměr):21 / 21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku,

který si dává za cíl zmapovat chování uživatelů, zejmená tvorbě chyb, při práci

s podnikovými informačními systémy.

Za podnikový informační systém je považovány celek složený z počítačového hardware a souvisejícího softwaru (např. SAP, MS Navision, IS Karat). Nejčastěji se s nimi setkáváte ve formě zadávání dat např. do účetnictví, výroby, vztahy se zákazníky, apod. 

Děkuji za vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že ovládáte podnikový informační systém s nímž pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano18548,05 %48,05 %  
Ano14938,7 %38,7 %  
Nedokážu říct266,75 %6,75 %  
Spíše ne215,45 %5,45 %  
Ne41,04 %1,04 %  

Graf

2. Děláte chyby při práci s podnikovými informačními systémy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale málo25465,97 %65,97 %  
Ne11229,09 %29,09 %  
Ano, často194,94 %4,94 %  

Graf

3. Je rozhraní podnikového informačního systému uživatelsky přívětivé, tedy jednoduché?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano16242,08 %42,08 %  
Průměrně9725,19 %25,19 %  
Spíše ne6416,62 %16,62 %  
Ano, velmi4110,65 %10,65 %  
Ne, vůbec215,45 %5,45 %  

Graf

4. Proběhlo školení na podnikový informační systém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jen povrchní16041,56 %41,56 %  
Ne9424,42 %24,42 %  
Ano, kvalitní7920,52 %20,52 %  
Nepamatuji si5213,51 %13,51 %  

Graf

5. Čtete informace na obrazovce více než jednou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleží na situaci22558,44 %58,44 %  
Ano, zpravidla10326,75 %26,75 %  
Ne297,53 %7,53 %  
Ano, vždy287,27 %7,27 %  

Graf

6. Pociťujete při práci s podnikovými informačními systémy časový stres?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas15239,48 %39,48 %  
Téměř vůbec13234,29 %34,29 %  
Poměrně často4611,95 %11,95 %  
Nikdy369,35 %9,35 %  
Velmi často194,94 %4,94 %  

Graf

7. Jaké nejčastější chyby děláte při práci s podnikovými informačními systémy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ukliknutí19350,26 %50,13 %  
Chybné zadání vstupních dat8020,83 %20,78 %  
Podcenění zobrazovaných informací4311,2 %11,17 %  
Špatné heslo4210,94 %10,91 %  
žádné30,78 %0,78 %  
uklepnutí10,26 %0,26 %  
všechy tyto i další.10,26 %0,26 %  
nemožnost nalézt informace či konkrétní věc...10,26 %0,26 %  
po aktualizace nejsme seznámeni s novinkami10,26 %0,26 %  
nepřesné pochopení zadání10,26 %0,26 %  
problém je tam, kde systém umožňuje nejednoznačné zadání, není to moje chyba, je to chyba systému - zadání klienta textovým řetězcem vede k duplicitám10,26 %0,26 %  
neznalost systému jako takového10,26 %0,26 %  
Občas nedokážu myslet jako uživatel, při správě systému.10,26 %0,26 %  
aa Já nemůžu dělat chyby, já jsem ajťák, takže to musím umět líp jak užíváci :-) xxx10,26 %0,26 %  
nepochopeni nepochopitelne funkcionality10,26 %0,26 %  
jiný postup10,26 %0,26 %  
žádnou z těchto chyb nedělám10,26 %0,26 %  
a překlepy10,26 %0,26 %  
zapomenu modře označit kliknutím - modře je to méně viditelné, než ostatní kolonky, které nepotřebuji v daný okamžiik10,26 %0,26 %  
u nástěnky se chyby nedělají10,26 %0,26 %  
mnoho různých chyb10,26 %0,26 %  
nedělám chyby10,26 %0,26 %  
Nejasné systémové procesy10,26 %0,26 %  
Hledani toho zpravneho reseni10,26 %0,26 %  
postup10,26 %0,26 %  
zadne10,26 %0,26 %  
přehlédnutí10,26 %0,26 %  
v určitých místech se kliká, v jiných entruje, občas se to hold otočí a pak se člověk diví,že to nedělá, co má10,26 %0,26 %  

Graf

8. Opravujete vždy své chyby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano20653,51 %53,51 %  
Pravděpodobně ano14938,7 %38,7 %  
Nevím205,19 %5,19 %  
Pravděpodobně ne82,08 %2,08 %  
Určitě ne20,52 %0,52 %  

Graf

9. Při školení podnikového informačního systému Vám byly vysvětleny možné chyby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím9524,68 %24,68 %  
Určitě ne9123,64 %23,64 %  
Pravděpodobně ano8121,04 %21,04 %  
Pravděpodobně ne6717,4 %17,4 %  
Určitě ano5113,25 %13,25 %  

Graf

10. Jak dlouho Vám na internetu trvá najít např. význam slova chyba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 1 min28172,99 %72,99 %  
Přibližně 1 - 5 min5113,25 %13,25 %  
Nevím359,09 %9,09 %  
Přibližně 5 - 10 min133,38 %3,38 %  
Déle než 10 min51,3 %1,3 %  

Graf

11. Často trávíte pracovní čas opravováním chyb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ne15540,26 %40,26 %  
Pravděpodobně ne15139,22 %39,22 %  
Nevím4611,95 %11,95 %  
Pravděpodobně ano184,68 %4,68 %  
Určitě ano153,9 %3,9 %  

Graf

12. Rozumíte textu na monitoru vždy napoprvé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravděpodobně ano26669,09 %69,09 %  
Určitě ano5213,51 %13,51 %  
Pravděpodobně ne338,57 %8,57 %  
Nevím215,45 %5,45 %  
Určitě ne133,38 %3,38 %  

Graf

13. Potřebujete k práci s podnikovými informačními systémy manuál nebo návod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravděpodobně ne16643,12 %43,12 %  
Určitě ne9524,68 %24,68 %  
Pravděpodobně ano7018,18 %18,18 %  
Nevím338,57 %8,57 %  
Určitě ano215,45 %5,45 %  

Graf

14. Stalo se Vám v posledním týdnu, že jste se nemohl/a přihlásit do podnikového informačního systému?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ne24363,12 %63,12 %  
Pravděpodobně ne5012,99 %12,99 %  
Určitě ano4812,47 %12,47 %  
Pravděpodobně ano348,83 %8,83 %  
Nevím102,6 %2,6 %  

Graf

15. Stalo se Vám v posledním týdnu, že jste se chybně opsal/a zadaný text do podnikového informačního systému?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ne19249,87 %49,87 %  
Pravděpodobně ne9524,68 %24,68 %  
Pravděpodobně ano4110,65 %10,65 %  
Nevím369,35 %9,35 %  
Určitě ano215,45 %5,45 %  

Graf

16. Stalo se Vám v posledním týdnu, že jste potřeboval/a manuál k podnikovému informačnímu systému?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ne25265,45 %65,45 %  
Pravděpodobně ne5815,06 %15,06 %  
Pravděpodobně ano4311,17 %11,17 %  
Určitě ano205,19 %5,19 %  
Nevím123,12 %3,12 %  

Graf

17. Stalo se Vám v posledním týdnu, že jste se ukliknul/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravděpodobně ano11630,13 %30,13 %  
Určitě ano10627,53 %27,53 %  
Určitě ne6516,88 %16,88 %  
Pravděpodobně ne6015,58 %15,58 %  
Nevím389,87 %9,87 %  

Graf

18. Stalo se Vám v posledním týdnu, že jste musel/a číst text na obrazovce vícekrát?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravděpodobně ano12131,43 %31,43 %  
Pravděpodobně ne8622,34 %22,34 %  
Určitě ne7318,96 %18,96 %  
Určitě ano6316,36 %16,36 %  
Nevím4210,91 %10,91 %  

Graf

19. Dostal jste za poslední týden zprávu, že jste někde v podnikovému informačním systému udělal/a chybu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ne24062,34 %62,34 %  
Pravděpodobně ne7318,96 %18,96 %  
Nevím287,27 %7,27 %  
Určitě ano235,97 %5,97 %  
Pravděpodobně ano215,45 %5,45 %  

Graf

20. Jak dlouho pracujete s podnikovým informačním systémem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
déle jak rok29175,58 %75,58 %  
1-3 měsíce359,09 %9,09 %  
3-6 měsíců318,05 %8,05 %  
6-12 měsíců287,27 %7,27 %  

Graf

21. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 30 let14537,66 %37,66 %  
30 - 40 let11028,57 %28,57 %  
40 - 50 let6817,66 %17,66 %  
více jak 50 let6216,1 %16,1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

16. Stalo se Vám v posledním týdnu, že jste potřeboval/a manuál k podnikovému informačnímu systému?

  • odpověď Určitě ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určitě ne na otázku 18. Stalo se Vám v posledním týdnu, že jste musel/a číst text na obrazovce vícekrát?

19. Dostal jste za poslední týden zprávu, že jste někde v podnikovému informačním systému udělal/a chybu?

  • odpověď Určitě ne:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určitě ne na otázku 18. Stalo se Vám v posledním týdnu, že jste musel/a číst text na obrazovce vícekrát?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že ovládáte podnikový informační systém s nímž pracujete?

2. Děláte chyby při práci s podnikovými informačními systémy?

3. Je rozhraní podnikového informačního systému uživatelsky přívětivé, tedy jednoduché?

4. Proběhlo školení na podnikový informační systém?

5. Čtete informace na obrazovce více než jednou?

6. Pociťujete při práci s podnikovými informačními systémy časový stres?

7. Jaké nejčastější chyby děláte při práci s podnikovými informačními systémy?

8. Opravujete vždy své chyby?

9. Při školení podnikového informačního systému Vám byly vysvětleny možné chyby?

10. Jak dlouho Vám na internetu trvá najít např. význam slova chyba?

11. Často trávíte pracovní čas opravováním chyb?

12. Rozumíte textu na monitoru vždy napoprvé?

13. Potřebujete k práci s podnikovými informačními systémy manuál nebo návod?

14. Stalo se Vám v posledním týdnu, že jste se nemohl/a přihlásit do podnikového informačního systému?

15. Stalo se Vám v posledním týdnu, že jste se chybně opsal/a zadaný text do podnikového informačního systému?

16. Stalo se Vám v posledním týdnu, že jste potřeboval/a manuál k podnikovému informačnímu systému?

17. Stalo se Vám v posledním týdnu, že jste se ukliknul/a?

18. Stalo se Vám v posledním týdnu, že jste musel/a číst text na obrazovce vícekrát?

19. Dostal jste za poslední týden zprávu, že jste někde v podnikovému informačním systému udělal/a chybu?

20. Jak dlouho pracujete s podnikovým informačním systémem?

21. Kolik je Vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že ovládáte podnikový informační systém s nímž pracujete?

2. Děláte chyby při práci s podnikovými informačními systémy?

3. Je rozhraní podnikového informačního systému uživatelsky přívětivé, tedy jednoduché?

4. Proběhlo školení na podnikový informační systém?

5. Čtete informace na obrazovce více než jednou?

6. Pociťujete při práci s podnikovými informačními systémy časový stres?

7. Jaké nejčastější chyby děláte při práci s podnikovými informačními systémy?

8. Opravujete vždy své chyby?

9. Při školení podnikového informačního systému Vám byly vysvětleny možné chyby?

10. Jak dlouho Vám na internetu trvá najít např. význam slova chyba?

11. Často trávíte pracovní čas opravováním chyb?

12. Rozumíte textu na monitoru vždy napoprvé?

13. Potřebujete k práci s podnikovými informačními systémy manuál nebo návod?

14. Stalo se Vám v posledním týdnu, že jste se nemohl/a přihlásit do podnikového informačního systému?

15. Stalo se Vám v posledním týdnu, že jste se chybně opsal/a zadaný text do podnikového informačního systému?

16. Stalo se Vám v posledním týdnu, že jste potřeboval/a manuál k podnikovému informačnímu systému?

17. Stalo se Vám v posledním týdnu, že jste se ukliknul/a?

18. Stalo se Vám v posledním týdnu, že jste musel/a číst text na obrazovce vícekrát?

19. Dostal jste za poslední týden zprávu, že jste někde v podnikovému informačním systému udělal/a chybu?

20. Jak dlouho pracujete s podnikovým informačním systémem?

21. Kolik je Vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zábranský, O.Uživatelské chyby při práci s podnikovými informačními systémy (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://uzivatelske-chyby-pri-praci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.