Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Úzkostné poruchy

Úzkostné poruchy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Macinková
Šetření:02. 02. 2012 - 20. 02. 2012
Počet respondentů:304
Počet otázek (max/průměr):5 / 5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jmenuji se Martina Macinková a jsem studentkou 4. ročníku KGaSOŠZaS v Kyjově. Chtěla bych vás tímto požádat o vyplnění následujícího dotazníku k mé maturitní práci na téma "Úzkostné poruchy".

 

Předem děkuji za spolupráci

Odpovědi respondentů

1. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-2616855,26 %55,26 %  
27-355518,09 %18,09 %  
15-194916,12 %16,12 %  
36-50258,22 %8,22 %  
50 a více72,3 %2,3 %  

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena24179,28 %79,28 %  
muž6320,72 %20,72 %  

Graf

3. Povolání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student18861,84 %61,84 %  
pracující13042,76 %42,76 %  
nezaměstnaný237,57 %7,57 %  

Graf

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou15751,64 %51,64 %  
vysokoškolské9531,25 %31,25 %  
základní3912,83 %12,83 %  
středoškolské s výučním listem134,28 %4,28 %  

Graf

5. Dále prosím o vyplnění Beckova inventáře úzkosti. Označte prosím jak moc Vás obtěžoval příznak za poslední týden včetně dneška. (1-VŮBEC, 2-MÍRNĚ, 3-STŘEDNĚ, 4-VÁŽNĚ)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Mrtvění nebo mravenčení1.5330.584
Pocit horka1.7430.73
Vratkost nohou1.4140.519
Neschopnost odpočinku1.9840.917
Strach z nejhorší události2.2831.137
Závrať nebo pocit na omdlení1.5460.669
Bušení srdce, zrychlený tep1.9310.952
Neklid2.4310.91
Zděšení1.6480.8
Nervozita2.6021.009
Pocit dušnosti1.4640.696
Chvění rukou1.5950.754
Třes1.3820.539
Strach ze ztráty kontroly1.4510.688
Namáhavé dýchání1.5530.833
Strach ze smrti1.3450.562
Panika1.4770.73
Trávící potíže nebo bolesti břicha1.9540.952
Pocit na omdlení1.3950.555
Zarudnutí v obličeji1.5590.7
Pocení2.0070.895

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Povolání:

 • odpověď pracující:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 27-35 na otázku 1. Věk:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 36-50 na otázku 1. Věk:
 • odpověď student:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15-19 na otázku 1. Věk:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Dále prosím o vyplnění Beckova inventáře úzkosti. Označte prosím jak moc Vás obtěžoval příznak za poslední týden včetně dneška. (1-VŮBEC, 2-MÍRNĚ, 3-STŘEDNĚ, 4-VÁŽNĚ)

 • odpověď Bušení srdce, zrychlený tep=4:
  • 11.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Závrať nebo pocit na omdlení=4 na otázku 5. Dále prosím o vyplnění Beckova inventáře úzkosti. Označte prosím jak moc Vás obtěžoval příznak za poslední týden včetně dneška. (1-VŮBEC, 2-MÍRNĚ, 3-STŘEDNĚ, 4-VÁŽNĚ)
 • odpověď Zděšení=1:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neklid=1 na otázku 5. Dále prosím o vyplnění Beckova inventáře úzkosti. Označte prosím jak moc Vás obtěžoval příznak za poslední týden včetně dneška. (1-VŮBEC, 2-MÍRNĚ, 3-STŘEDNĚ, 4-VÁŽNĚ)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Povolání:

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Dále prosím o vyplnění Beckova inventáře úzkosti. Označte prosím jak moc Vás obtěžoval příznak za poslední týden včetně dneška. (1-VŮBEC, 2-MÍRNĚ, 3-STŘEDNĚ, 4-VÁŽNĚ)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Povolání:

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Dále prosím o vyplnění Beckova inventáře úzkosti. Označte prosím jak moc Vás obtěžoval příznak za poslední týden včetně dneška. (1-VŮBEC, 2-MÍRNĚ, 3-STŘEDNĚ, 4-VÁŽNĚ)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Macinková, M.Úzkostné poruchy (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://uzkostne-poruchy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.