Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Úzkostný pacient v ordinaci zubního lékaře

Úzkostný pacient v ordinaci zubního lékaře

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Gruberová
Šetření:03. 05. 2013 - 23. 05. 2013
Počet respondentů:74
Počet otázek (max/průměr):26 / 25.39
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,


jsem studentkou 3. ročníku oboru Diplomovaná dentální hygienistka na Soukromé vyšší odborné škole zdravotnické pro dentální hygienistky, s.r.o. v Praze.


Prosím Vás o vyplnění tohoto anonymního dotazníku. Získaná data poslouží k vypracování mé absolventské práce, jejímž cílem je odhadnout výskyt zubní úzkosti a odontofobie v dospělé populaci a zmapovat faktory ovlivňující vznik těchto úzkostných poruch.


Děkuji za Váš čas a ochotu ke spolupráci.


Michaela Gruberová

Odpovědi respondentů

1. Trpíte úzkostí nebo výrazným strachem z určité konkrétní věci nebo situace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6282,67 %83,78 %  
Ne1317,33 %17,57 %  

Graf

2. Uveďte z kterých (můžete zaškrtnout více odpovědí):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výkon lékařského povolání (například stomatologické ošetření, injekce, krev)4979,03 %66,22 %  
Situace (například výšky, létání, uzavřené prostory, blesky)3556,45 %47,3 %  
Zvířata (například pavouci, hadi, myši, psi)2845,16 %37,84 %  

Graf

3. V souvislosti s výkonem lékařského povolání se obáváte (můžete zaškrtnout více odpovědí):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bolesti4979,03 %66,22 %  
Zubaře a stomatologického ošetření3454,84 %45,95 %  
Injekce1829,03 %24,32 %  
Operace1625,81 %21,62 %  
Krve1016,13 %13,51 %  
Typického pachu nemocniční dezinfekce914,52 %12,16 %  
jiné11,61 %1,35 %  
výsměchu zubaře11,61 %1,35 %  
Stresuje mě fakt, že jsem "vydána" do rukou někomu cizímu11,61 %1,35 %  
komplikací11,61 %1,35 %  
niceho11,61 %1,35 %  
...............11,61 %1,35 %  
že lékař udělá chybu a já ponesu její následky na svém zdraví11,61 %1,35 %  
Nemocničního prostředí11,61 %1,35 %  
Nevydaření jakéhokoli zákroku a případné následky.11,61 %1,35 %  

Graf

4. Vyskytla se někdy úzkostná porucha nebo výrazný strach z určité konkrétní věci nebo situace ve Vaší rodině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím3648 %48,65 %  
Ano3344 %44,59 %  
Ne68 %8,11 %  

Graf

5. Vaše předchozí zkušenosti s lékařským prostředím/s hospitalizací jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Výlučně pozitivníotázka č. 7, Převážně pozitivníotázka č. 7, Převážně negativníotázka č. 6, Výlučně negativníotázka č. 6, S lékařským prostředím/s hospitalizací doposud žádné zkušenosti nemámotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Převážně pozitivní3850,67 %51,35 %  
Převážně negativní2736 %36,49 %  
Výlučně pozitivní79,33 %9,46 %  
Výlučně negativní22,67 %2,7 %  
S lékařským prostředím/s hospitalizací doposud žádné zkušenosti nemám11,33 %1,35 %  

Graf

6. Uveďte důvod, proč hodnotíte Vaše předchozí zkušenosti s lékařským prostředím jako převážně či výlučně negativní (můžete zaškrtnout více odpovědí):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neprofesionální chování ošetřujícího personálu1860 %24,32 %  
Neosobní a nepříjemné nemocniční prostředí1653,33 %21,62 %  
Pocity ztráty osobního prostoru1653,33 %21,62 %  
Pocity bezmocnosti a ztráty kontroly nad danou situací1653,33 %21,62 %  
Bolestivé a traumatické stomatologické ošetření1240 %16,22 %  
Závažné onemocnění, úraz, operace723,33 %9,46 %  
Nevhodné chování rodinných příslušníků310 %4,05 %  

Graf

7. Trpí Vaši rodinní příslušníci/přátelé obavami ze zubaře/stomatologického ošetření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3648 %48,65 %  
Ne2128 %28,38 %  
Nevím1824 %24,32 %  

Graf

8. Jak často absolvujete preventivní stomatologické prohlídky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2x ročně3648 %48,65 %  
1x ročně1824 %24,32 %  
Nikdy, zubaře vyhledám jen v případě akutních obtíží, jinak se mu raději vyhýbám1216 %16,22 %  
Méně než 1x ročně912 %12,16 %  

Graf

9. Kdybyste zítra musel(a) absolvovat ošetření u Vašeho zubního lékaře/lékařky, pociťoval(a) byste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepatrnou úzkost2634,67 %35,14 %  
Žádnou úzkost1824 %24,32 %  
Značnou úzkost1621,33 %21,62 %  
Silnou úzkost810,67 %10,81 %  
Extrémní úzkost79,33 %9,46 %  

Graf

10. Prostředí čekárny/ordinace Vašeho zubního lékaře/lékařky lze posoudit jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrální3445,33 %45,95 %  
Přátelské, uvolňující, uklidňující a navozující pocit bezpečí1925,33 %25,68 %  
Neosobní, vyvolávající či podporující pocity úzkosti a strachu1722,67 %22,97 %  
Nedokážu posoudit56,67 %6,76 %  

Graf

11. Doba strávená v čekárně čekáním na stomatologické ošetření Vaším zubním lékařem/lékařkou obvykle činí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 15 minut3040 %40,54 %  
15-30 minut2837,33 %37,84 %  
31-45 minut1317,33 %17,57 %  
Více než 60 minut34 %4,05 %  
46-60 minut11,33 %1,35 %  

Graf

12. Vámi uvedená doba strávená čekáním na stomatologické ošetření je dle Vašeho názoru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přiměřená5269,33 %70,27 %  
Nepřiměřená2330,67 %31,08 %  

Graf

13. Kdybyste seděl(a) v čekárně a čekal(a) na ošetření Vaším zubním lékařem/lékařkou, pociťoval(a) byste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepatrnou úzkost2634,67 %35,14 %  
Značnou úzkost1621,33 %21,62 %  
Žádnou úzkost1317,33 %17,57 %  
Silnou úzkost1114,67 %14,86 %  
Extrémní úzkost912 %12,16 %  

Graf

14. Charakterizujte svého zubního lékaře/lékařku (můžete zaškrtnout více odpovědí):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je odborně plně kompetentní5573,33 %74,32 %  
Je trpělivý(á), empatický(á), přátelský(á)5168 %68,92 %  
Má dobré komunikační dovednosti4560 %60,81 %  
Má zájem o pacienty4560 %60,81 %  
Snaží se veškeré zákroky provádět bezbolestně4458,67 %59,46 %  
Nemá dobré komunikační dovednosti1114,67 %14,86 %  
Nemá snahu poskytnout svým pacientům bezbolestné ošetření79,33 %9,46 %  
Nemá zájem o pacienty34 %4,05 %  
Je netrpělivý(á), nepřátelský(á), nedokáže se vžít do pocitů pacienta22,67 %2,7 %  
Není odborně plně kompetentní22,67 %2,7 %  
Nemá dobré komunikační dovednosti platí pro nového zubaře, předchozí zemřel.11,33 %1,35 %  
A pořád se na něco ptá, i když se člověku vrtá v puse a jakožto takový tedy nemůže odpovídat. Každopádně jsem byla pokusný králík vysokoškoláků studujících teprve na zibaře a byli mnohem jemnější a citlivější než zubařka, která to dělá už dvacet let a otu11,33 %1,35 %  
jsem u něj rok, svým přístupem a bezbolestnými výkony mě zbavil strachu, ale kdybych mě měl ošetřovat jiný zubař (třeba má předchozí zubařka, brr), bála bych se11,33 %1,35 %  
To je takový milý andílek!!! A zdá se, že dělá dobře. Mladá holka, slovenka, strašně milá, díky ní jsem se strachu skoro zbavila. Předtím to bylo katastrofální. Můj otec měl ze zubaře takovou hrůzu, že tam vůbec nechodil. Tenkrát bohužel neměl na výběr.11,33 %1,35 %  
je protivnej11,33 %1,35 %  
pokaždé mi navrtá nerv11,33 %1,35 %  

Graf

15. Který stomatologický zákrok považujete za nejméně příjemný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ošetření zubního kazu zubní vrtačkou2736 %36,49 %  
Extrakce zubu1621,33 %21,62 %  
Ošetření kořenových kanálků1317,33 %17,57 %  
Injekční aplikace lokální anestezie do dásní79,33 %9,46 %  
Odstranění zubního kamene ručními nástroji/ultrazvukem22,67 %2,7 %  
Broušení zubů před zhotovením fixních zubních náhrad22,67 %2,7 %  
nevím11,33 %1,35 %  
asi extrakce, páč jsem zažil jen vrtání, odstranění zubního kamene a právě extrakci osmiček, což bylo ze všech nejméně příjemné, ani ne tak zákrok, jako to když ono místo přislo k sobě11,33 %1,35 %  
nevím, nic z toho jsem nezažila11,33 %1,35 %  
cokoliv11,33 %1,35 %  
všechno11,33 %1,35 %  
u mého zubaře nejhůř snáším odstraňování zubního kamene, u předchozí zubařky jsem trpěla i při pouhé preventivní kontrole, změnou lékaře jsem se zbavila všech obav ze zubaře11,33 %1,35 %  
-11,33 %1,35 %  
Všechny!11,33 %1,35 %  

Graf

16. Kdyby Vám byl vrtán zub, pociťoval(a) byste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepatrnou úzkost2432 %32,43 %  
Silnou úzkost1520 %20,27 %  
Extrémní úzkost1418,67 %18,92 %  
Značnou úzkost1114,67 %14,86 %  
Žádnou úzkost1114,67 %14,86 %  

Graf

17. Kdyby Vám byl odstraňován zubní kámen a byly by Vám leštěny zuby, pociťoval(a) byste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepatrnou úzkost2634,67 %35,14 %  
Žádnou úzkost1925,33 %25,68 %  
Značnou úzkost1824 %24,32 %  
Silnou úzkost1013,33 %13,51 %  
Extrémní úzkost22,67 %2,7 %  

Graf

18. Kdyby Vám byla injekčně aplikována lokální anestézie do dásně nad zadní horní stoličku, pociťoval(a) byste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádnou úzkost1925,33 %25,68 %  
Nepatrnou úzkost1925,33 %25,68 %  
Značnou úzkost1520 %20,27 %  
Extrémní úzkost1216 %16,22 %  
Silnou úzkost1013,33 %13,51 %  

Graf

19. Které metody a prostředky využívá Váš zubní lékař/lékařka ke zvýšení Vašeho komfortu při stomatologickém ošetření a ke snížení jeho bolestivosti (můžete zaškrtnout více odpovědí)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lokální anestetika4357,33 %58,11 %  
Psychologický přístup2736 %36,49 %  
Nevím1925,33 %25,68 %  
Žádné1520 %20,27 %  
Laserovou a ozonovou terapii56,67 %6,76 %  
Analgosedaci22,67 %2,7 %  
cokoli, když to zaplatim, ale nemám penize...11,33 %1,35 %  
je moc šikovný, nikdy mě nic nebolelo, to je pro mě ten nejvyšší komfort11,33 %1,35 %  
Jednoduché relaxační techniky11,33 %1,35 %  
Sedativa11,33 %1,35 %  
Celkovou anestezii11,33 %1,35 %  

Graf

20. Máte pocit, že Vám Váš zubní lékař/lékařka poskytuje dostatek srozumitelných informací o Vašem stomatologickém problému a způsobu jeho řešení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6282,67 %83,78 %  
Ne1317,33 %17,57 %  

Graf

21. Tázal se Vás někdy Váš zubní lékař/lékařka cíleně, zda trpíte úzkostí nebo strachem ze zubaře/stomatologického ošetření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5472 %72,97 %  
Nepamatuji se1317,33 %17,57 %  
Ano810,67 %10,81 %  

Graf

22. Vyhledal(a) jste/vyhledal(a) byste z důvodů dentální úzkosti, strachu či fobie odbornou pomoc psychoterapeuta, psychologa nebo psychiatra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4661,33 %62,16 %  
Nevím, nepřemýšlel(a) jsem o tom2634,67 %35,14 %  
Ano, uvažuji o tom22,67 %2,7 %  
Ano, již jsem ji vyhledal(a)11,33 %1,35 %  

Graf

23. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6485,33 %86,49 %  
Muž1114,67 %14,86 %  

Graf

24. Vaše věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let4256 %56,76 %  
18-20 let1722,67 %22,97 %  
31-45 let1418,67 %18,92 %  
46-65 let22,67 %2,7 %  

Graf

25. Váš temperament:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Introvert4864 %64,86 %  
Extrovert2736 %36,49 %  

Graf

26. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou3546,67 %47,3 %  
Vysokoškolské2432 %32,43 %  
Základní79,33 %9,46 %  
Střední bez maturity56,67 %6,76 %  
Vyšší odborné45,33 %5,41 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Uveďte z kterých (můžete zaškrtnout více odpovědí):

 • odpověď Výkon lékařského povolání (například stomatologické ošetření, injekce, krev):
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy, zubaře vyhledám jen v případě akutních obtíží, jinak se mu raději vyhýbám na otázku 8. Jak často absolvujete preventivní stomatologické prohlídky?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Značnou úzkost na otázku 13. Kdybyste seděl(a) v čekárně a čekal(a) na ošetření Vaším zubním lékařem/lékařkou, pociťoval(a) byste:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Značnou úzkost na otázku 17. Kdyby Vám byl odstraňován zubní kámen a byly by Vám leštěny zuby, pociťoval(a) byste:

5. Vaše předchozí zkušenosti s lékařským prostředím/s hospitalizací jsou:

 • odpověď Převážně negativní:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pocity ztráty osobního prostoru na otázku 6. Uveďte důvod, proč hodnotíte Vaše předchozí zkušenosti s lékařským prostředím jako převážně či výlučně negativní (můžete zaškrtnout více odpovědí):
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neosobní a nepříjemné nemocniční prostředí na otázku 6. Uveďte důvod, proč hodnotíte Vaše předchozí zkušenosti s lékařským prostředím jako převážně či výlučně negativní (můžete zaškrtnout více odpovědí):

9. Kdybyste zítra musel(a) absolvovat ošetření u Vašeho zubního lékaře/lékařky, pociťoval(a) byste:

 • odpověď Žádnou úzkost:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádnou úzkost na otázku 13. Kdybyste seděl(a) v čekárně a čekal(a) na ošetření Vaším zubním lékařem/lékařkou, pociťoval(a) byste:

12. Vámi uvedená doba strávená čekáním na stomatologické ošetření je dle Vašeho názoru:

 • odpověď Nepřiměřená:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31-45 minut na otázku 11. Doba strávená v čekárně čekáním na stomatologické ošetření Vaším zubním lékařem/lékařkou obvykle činí:

14. Charakterizujte svého zubního lékaře/lékařku (můžete zaškrtnout více odpovědí):

 • odpověď Má zájem o pacienty:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádnou úzkost na otázku 16. Kdyby Vám byl vrtán zub, pociťoval(a) byste:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádnou úzkost na otázku 13. Kdybyste seděl(a) v čekárně a čekal(a) na ošetření Vaším zubním lékařem/lékařkou, pociťoval(a) byste:

24. Vaše věková kategorie:

 • odpověď 21-30 let:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy, zubaře vyhledám jen v případě akutních obtíží, jinak se mu raději vyhýbám na otázku 8. Jak často absolvujete preventivní stomatologické prohlídky?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Trpíte úzkostí nebo výrazným strachem z určité konkrétní věci nebo situace?

2. Uveďte z kterých (můžete zaškrtnout více odpovědí):

3. V souvislosti s výkonem lékařského povolání se obáváte (můžete zaškrtnout více odpovědí):

4. Vyskytla se někdy úzkostná porucha nebo výrazný strach z určité konkrétní věci nebo situace ve Vaší rodině?

5. Vaše předchozí zkušenosti s lékařským prostředím/s hospitalizací jsou:

6. Uveďte důvod, proč hodnotíte Vaše předchozí zkušenosti s lékařským prostředím jako převážně či výlučně negativní (můžete zaškrtnout více odpovědí):

7. Trpí Vaši rodinní příslušníci/přátelé obavami ze zubaře/stomatologického ošetření?

8. Jak často absolvujete preventivní stomatologické prohlídky?

9. Kdybyste zítra musel(a) absolvovat ošetření u Vašeho zubního lékaře/lékařky, pociťoval(a) byste:

10. Prostředí čekárny/ordinace Vašeho zubního lékaře/lékařky lze posoudit jako:

11. Doba strávená v čekárně čekáním na stomatologické ošetření Vaším zubním lékařem/lékařkou obvykle činí:

12. Vámi uvedená doba strávená čekáním na stomatologické ošetření je dle Vašeho názoru:

13. Kdybyste seděl(a) v čekárně a čekal(a) na ošetření Vaším zubním lékařem/lékařkou, pociťoval(a) byste:

14. Charakterizujte svého zubního lékaře/lékařku (můžete zaškrtnout více odpovědí):

15. Který stomatologický zákrok považujete za nejméně příjemný?

16. Kdyby Vám byl vrtán zub, pociťoval(a) byste:

17. Kdyby Vám byl odstraňován zubní kámen a byly by Vám leštěny zuby, pociťoval(a) byste:

18. Kdyby Vám byla injekčně aplikována lokální anestézie do dásně nad zadní horní stoličku, pociťoval(a) byste:

19. Které metody a prostředky využívá Váš zubní lékař/lékařka ke zvýšení Vašeho komfortu při stomatologickém ošetření a ke snížení jeho bolestivosti (můžete zaškrtnout více odpovědí)?

20. Máte pocit, že Vám Váš zubní lékař/lékařka poskytuje dostatek srozumitelných informací o Vašem stomatologickém problému a způsobu jeho řešení?

21. Tázal se Vás někdy Váš zubní lékař/lékařka cíleně, zda trpíte úzkostí nebo strachem ze zubaře/stomatologického ošetření?

22. Vyhledal(a) jste/vyhledal(a) byste z důvodů dentální úzkosti, strachu či fobie odbornou pomoc psychoterapeuta, psychologa nebo psychiatra?

23. Vaše pohlaví:

24. Vaše věková kategorie:

25. Váš temperament:

26. Nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Trpíte úzkostí nebo výrazným strachem z určité konkrétní věci nebo situace?

2. Uveďte z kterých (můžete zaškrtnout více odpovědí):

3. V souvislosti s výkonem lékařského povolání se obáváte (můžete zaškrtnout více odpovědí):

4. Vyskytla se někdy úzkostná porucha nebo výrazný strach z určité konkrétní věci nebo situace ve Vaší rodině?

5. Vaše předchozí zkušenosti s lékařským prostředím/s hospitalizací jsou:

6. Uveďte důvod, proč hodnotíte Vaše předchozí zkušenosti s lékařským prostředím jako převážně či výlučně negativní (můžete zaškrtnout více odpovědí):

7. Trpí Vaši rodinní příslušníci/přátelé obavami ze zubaře/stomatologického ošetření?

8. Jak často absolvujete preventivní stomatologické prohlídky?

9. Kdybyste zítra musel(a) absolvovat ošetření u Vašeho zubního lékaře/lékařky, pociťoval(a) byste:

10. Prostředí čekárny/ordinace Vašeho zubního lékaře/lékařky lze posoudit jako:

11. Doba strávená v čekárně čekáním na stomatologické ošetření Vaším zubním lékařem/lékařkou obvykle činí:

12. Vámi uvedená doba strávená čekáním na stomatologické ošetření je dle Vašeho názoru:

13. Kdybyste seděl(a) v čekárně a čekal(a) na ošetření Vaším zubním lékařem/lékařkou, pociťoval(a) byste:

14. Charakterizujte svého zubního lékaře/lékařku (můžete zaškrtnout více odpovědí):

15. Který stomatologický zákrok považujete za nejméně příjemný?

16. Kdyby Vám byl vrtán zub, pociťoval(a) byste:

17. Kdyby Vám byl odstraňován zubní kámen a byly by Vám leštěny zuby, pociťoval(a) byste:

18. Kdyby Vám byla injekčně aplikována lokální anestézie do dásně nad zadní horní stoličku, pociťoval(a) byste:

19. Které metody a prostředky využívá Váš zubní lékař/lékařka ke zvýšení Vašeho komfortu při stomatologickém ošetření a ke snížení jeho bolestivosti (můžete zaškrtnout více odpovědí)?

20. Máte pocit, že Vám Váš zubní lékař/lékařka poskytuje dostatek srozumitelných informací o Vašem stomatologickém problému a způsobu jeho řešení?

21. Tázal se Vás někdy Váš zubní lékař/lékařka cíleně, zda trpíte úzkostí nebo strachem ze zubaře/stomatologického ošetření?

22. Vyhledal(a) jste/vyhledal(a) byste z důvodů dentální úzkosti, strachu či fobie odbornou pomoc psychoterapeuta, psychologa nebo psychiatra?

23. Vaše pohlaví:

24. Vaše věková kategorie:

25. Váš temperament:

26. Nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Gruberová, M.Úzkostný pacient v ordinaci zubního lékaře (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://uzkostny-pacient-v-ordinaci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.