Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > V co věřím (záhadné jevy, bytosti, paranormální jevy...)

V co věřím (záhadné jevy, bytosti, paranormální jevy...)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Stelzerova
Šetření:11. 05. 2014 - 20. 05. 2014
Počet respondentů:95
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6972,63 %72,63 %  
Muž2627,37 %27,37 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 25 let3941,05 %41,05 %  
18 - 20 let1515,79 %15,79 %  
26 - 30 let1515,79 %15,79 %  
15 - 17 let1212,63 %12,63 %  
36 - 40 let66,32 %6,32 %  
31 - 35 let44,21 %4,21 %  
41 - 50 let33,16 %3,16 %  
51 let a výše11,05 %1,05 %  

Graf

3. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední, ukončeno maturitní zkouškou4042,11 %42,11 %  
Vysokoškolské3435,79 %35,79 %  
Základní1515,79 %15,79 %  
Vyšší odoborné33,16 %3,16 %  
Střední, ukončeno výučním listem33,16 %3,16 %  

Graf

4. Nyní jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student4042,11 %42,11 %  
Pracující3031,58 %31,58 %  
Student, který vydělává (brigády, zaměstnání atd.)1616,84 %16,84 %  
Nezaměstnaný1515,79 %15,79 %  

Graf

5. Jsem vyznání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bez vyznání6972,63 %72,63 %  
Křesťanství1414,74 %14,74 %  
Jiné1313,68 %13,68 %  
Buddhismus55,26 %5,26 %  

Graf

6. Věřím v mýty, báje a pověsti:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5052,63 %52,63 %  
ano4547,37 %47,37 %  

Graf

7. Věřím v paranormální jevy

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6063,16 %63,16 %  
Ne2829,47 %29,47 %  
Duchové (kladní i záporní)2728,42 %28,42 %  
Zbytkové reziduální strašení (v časových smyčkách, stíny)2122,11 %22,11 %  
Démoni1515,79 %15,79 %  
Již jsem se s tím setkal/a, věřím1313,68 %13,68 %  
Portegeist1212,63 %12,63 %  
Orbové (jevy kulovitého tvaru, pohybující se rychle v prostoru)99,47 %9,47 %  
Již jsem se s tím setkal/a, ale nevěřím44,21 %4,21 %  

Graf

8. Věřím v nadpřirozené schopnosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Telepatie4749,47 %49,47 %  
Jasnovidci (mimosmyslové vnímání)4042,11 %42,11 %  
Jasno - sluch, hmat, čich, cit a myšlení3233,68 %33,68 %  
Nevěřím2829,47 %29,47 %  
Telekineze (přemisťování objektů)2324,21 %24,21 %  
Psychometrie (pozná, komu neznámí předmět patří)2122,11 %22,11 %  
Jiné1717,89 %17,89 %  
Chronokineze (ovládání času - zrychlení a zpomalení)1515,79 %15,79 %  
Teleportace (cestování v čase)1212,63 %12,63 %  

Graf

9. Věřím v reinkarnaci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5254,74 %54,74 %  
Ne4244,21 %44,21 %  
Již jsem se s tím se setkal/a, věřím11,05 %1,05 %  

Graf

10. Věřím, že po životě/smrti je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Další život (reinkarnace)5052,63 %52,63 %  
Nic3637,89 %37,89 %  
Ráj1515,79 %15,79 %  
"Tunel se světlem"77,37 %7,37 %  
Peklo77,37 %7,37 %  

Graf

11. Věřím v upíry:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4244,21 %44,21 %  
Myslím si, že je to vymyšlená postava (knihy, film atd.)2728,42 %28,42 %  
Ano (Renfieldův syndrom...)2627,37 %27,37 %  

Graf

12. Věřím ve vampíry:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5153,68 %53,68 %  
Myslím, že to je vymyšlená postava (knihy, film atd.)3031,58 %31,58 %  
Ano1414,74 %14,74 %  

Graf

13. Věřím v energetické upíry (bytosti, které úmyslně sají z objetí energii):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5052,63 %52,63 %  
Ne4547,37 %47,37 %  

Graf

14. Věřím v Yettiho/Seskvoče/Bigfoota:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6568,42 %68,42 %  
Ano2930,53 %30,53 %  
Již jsem se s ním setkal/a, ale nevěřím, že existuje11,05 %1,05 %  

Graf

15. Věřím v mimozemské bytosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6871,58 %71,58 %  
Ne2526,32 %26,32 %  
Již jsem se s nimi setkal/a, ale nevěřím, že existují22,11 %2,11 %  

Graf

16. Věřím v kruhy v obilí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Myslím si, že to dělají lidé3840 %40 %  
Ne3536,84 %36,84 %  
Ano2526,32 %26,32 %  
Myslím si, že to dělají mimozemské bytosti (a jejich technologie)1616,84 %16,84 %  
Již jsem se s tím setkal/a, ale nevěřím33,16 %3,16 %  
Již jsem se s tím setkal/a, věřím11,05 %1,05 %  

Graf

17. Věřím v Ilumináty:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6366,32 %66,32 %  
ano3233,68 %33,68 %  

Graf

18. Nevěřím v nic, co zde bylo uvedeno

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7983,16 %83,16 %  
ano1616,84 %16,84 %  

Graf

19. Věřím v sám/a sebe:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8286,32 %86,32 %  
ne1313,68 %13,68 %  

Graf

20. Mé okolí ví o tom, v co věřím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7073,68 %73,68 %  
Ne1920 %20 %  
Nechci, aby o tom kdokoliv věděl66,32 %6,32 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Nyní jsem:

 • odpověď Student:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 17 let na otázku 2. Věk

7. Věřím v paranormální jevy

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Teleportace (cestování v čase) na otázku 8. Věřím v nadpřirozené schopnosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Psychometrie (pozná, komu neznámí předmět patří) na otázku 8. Věřím v nadpřirozené schopnosti
 • odpověď Duchové (kladní i záporní):
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Démoni na otázku 7. Věřím v paranormální jevy
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Portegeist na otázku 7. Věřím v paranormální jevy
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zbytkové reziduální strašení (v časových smyčkách, stíny) na otázku 7. Věřím v paranormální jevy
 • odpověď Zbytkové reziduální strašení (v časových smyčkách, stíny):
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Démoni na otázku 7. Věřím v paranormální jevy

8. Věřím v nadpřirozené schopnosti

 • odpověď Telepatie:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chronokineze (ovládání času - zrychlení a zpomalení) na otázku 8. Věřím v nadpřirozené schopnosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Telekineze (přemisťování objektů) na otázku 8. Věřím v nadpřirozené schopnosti

9. Věřím v reinkarnaci:

 • odpověď Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné na otázku 5. Jsem vyznání:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Další život (reinkarnace) na otázku 10. Věřím, že po životě/smrti je:

10. Věřím, že po životě/smrti je:

 • odpověď Další život (reinkarnace):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Telekineze (přemisťování objektů) na otázku 8. Věřím v nadpřirozené schopnosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 9. Věřím v reinkarnaci:

12. Věřím ve vampíry:

 • odpověď Ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 11. Věřím v upíry:

13. Věřím v energetické upíry (bytosti, které úmyslně sají z objetí energii):

 • odpověď Ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Teleportace (cestování v čase) na otázku 8. Věřím v nadpřirozené schopnosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Věřím ve vampíry:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Psychometrie (pozná, komu neznámí předmět patří) na otázku 8. Věřím v nadpřirozené schopnosti
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Démoni na otázku 7. Věřím v paranormální jevy
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chronokineze (ovládání času - zrychlení a zpomalení) na otázku 8. Věřím v nadpřirozené schopnosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano (Renfieldův syndrom...) na otázku 11. Věřím v upíry:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Portegeist na otázku 7. Věřím v paranormální jevy
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Telekineze (přemisťování objektů) na otázku 8. Věřím v nadpřirozené schopnosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zbytkové reziduální strašení (v časových smyčkách, stíny) na otázku 7. Věřím v paranormální jevy
 • odpověď Ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Nevěřím v nic, co zde bylo uvedeno

17. Věřím v Ilumináty:

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Nevěřím v nic, co zde bylo uvedeno

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Vzdělání

4. Nyní jsem:

5. Jsem vyznání:

6. Věřím v mýty, báje a pověsti:

7. Věřím v paranormální jevy

8. Věřím v nadpřirozené schopnosti

9. Věřím v reinkarnaci:

10. Věřím, že po životě/smrti je:

11. Věřím v upíry:

12. Věřím ve vampíry:

13. Věřím v energetické upíry (bytosti, které úmyslně sají z objetí energii):

14. Věřím v Yettiho/Seskvoče/Bigfoota:

15. Věřím v mimozemské bytosti:

16. Věřím v kruhy v obilí:

17. Věřím v Ilumináty:

18. Nevěřím v nic, co zde bylo uvedeno

19. Věřím v sám/a sebe:

20. Mé okolí ví o tom, v co věřím:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Vzdělání

4. Nyní jsem:

5. Jsem vyznání:

6. Věřím v mýty, báje a pověsti:

7. Věřím v paranormální jevy

8. Věřím v nadpřirozené schopnosti

9. Věřím v reinkarnaci:

10. Věřím, že po životě/smrti je:

11. Věřím v upíry:

12. Věřím ve vampíry:

13. Věřím v energetické upíry (bytosti, které úmyslně sají z objetí energii):

14. Věřím v Yettiho/Seskvoče/Bigfoota:

15. Věřím v mimozemské bytosti:

16. Věřím v kruhy v obilí:

17. Věřím v Ilumináty:

18. Nevěřím v nic, co zde bylo uvedeno

19. Věřím v sám/a sebe:

20. Mé okolí ví o tom, v co věřím:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Stelzerova, V.V co věřím (záhadné jevy, bytosti, paranormální jevy...) (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://v-co-verim-zahadne-jevy-byto.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.