Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Variantnost koncovek na sociálních sítích

Variantnost koncovek na sociálních sítích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Edita Machačová
Šetření:22. 04. 2015 - 24. 04. 2015
Počet respondentů:59
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen pro uživatele sociální sítě Facebook ve věku od 18 - 30 let. 

Odpovědi respondentů

1. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [18 - 25otázka č. 2, 26-30otázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 254169,49 %69,49 %  
26-301830,51 %30,51 %  

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ženaotázka č. 3, mužotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4779,66 %79,66 %  
muž1220,34 %20,34 %  

Graf

3. Jak často používáte sociální síť Facebook:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [několikrát denněotázka č. 4, jednou denněotázka č. 4, příležitostněotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát denně4169,49 %69,49 %  
jednou denně1118,64 %18,64 %  
příležitostně711,86 %11,86 %  

Graf

4. Při komunikaci na Facebooku většinou používáte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [spíše obecnou češtinuotázka č. 5, obojíotázka č. 5, převážně spisovnou češtinuotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše obecnou češtinu3050,85 %50,85 %  
obojí2033,9 %33,9 %  
převážně spisovnou češtinu915,25 %15,25 %  

Graf

5. Předtím než svůj příspěvek odešlete na sociální síť, přemýšlíte nad správností:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 6, záleží komu je příspěvek určenotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3457,63 %57,63 %  
záleží komu je příspěvek určen1322,03 %22,03 %  
ne1220,34 %20,34 %  

Graf

6. Myslíte si, že ovládáte pravidla českého pravopisu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 7, uspokojivěotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3254,24 %54,24 %  
uspokojivě2644,07 %44,07 %  
ne11,69 %1,69 %  

Graf

7. Jaké variantě koncovky dáte přednost ve větě: Mladí lidé / lidi se věnují ...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mladí lidiotázka č. 8, mladí lidéotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mladí lidé4169,49 %69,49 %  
mladí lidi1830,51 %30,51 %  

Graf

8. Používáte stejnou koncovku - ma v 7. p. pl. pro všechny rody (s klukama, holkama, štěňatama)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3050,85 %50,85 %  
ne2949,15 %49,15 %  

Graf

9. Jakou variantu převážně používáte u dvojtvaru 1.os.pl. maskulin (páni / pánové):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [zajíččiotázka č. 10, zajíčkovéotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zajíčči5186,44 %86,44 %  
zajíčkové813,56 %13,56 %  

Graf

10. Hokejisté / hokejisti nás reprezentovali .... Zvolte spisovnou variantu koncovky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [hokejistéotázka č. 11, hokejistiotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hokejisté4067,8 %67,8 %  
hokejisti1932,2 %32,2 %  

Graf

11. Pro mladé psi je tento trénink ... Odpovídá věta pravidlům českého pravopisu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4983,05 %83,05 %  
ano1016,95 %16,95 %  

Graf

12. Píšeme po písmenu ,,c" vždy měkké i (pouze česká slova):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3864,41 %64,41 %  
ne2135,59 %35,59 %  

Graf

13. Snědla jsem buřta .., našla jsem hřiba ... . Používáte těchto tvarů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 14, občasotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2338,98 %38,98 %  
občas2237,29 %37,29 %  
ano1423,73 %23,73 %  

Graf

14. Jakému tvaru slova kuchyň / kuchyně dáváte přednost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [kuchyňotázka č. 15, kuchyněotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kuchyň5084,75 %84,75 %  
kuchyně915,25 %15,25 %  

Graf

15. Používáte jmenné tvary přídavných jmen (např. jsem hoden):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 16, neotázka č. 16, občasotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas3152,54 %52,54 %  
ne1627,12 %27,12 %  
ano1220,34 %20,34 %  

Graf

16. Přídavná jména s koncovkou - ý (mladý) či - ej (mladej):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [- ý (mladý)otázka č. 17, - ej (mladej)otázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- ej (mladej)3152,54 %52,54 %  
- ý (mladý)2847,46 %47,46 %  

Graf

17. Jste pro, aby nespisovná koncovka - ej u přídavných jmen byla zařazena do spisovné normy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 18, neotázka č. 18, možnáotázka č. 18, je mi to jednootázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4271,19 %71,19 %  
je mi to jedno813,56 %13,56 %  
možná58,47 %8,47 %  
ano46,78 %6,78 %  

Graf

18. Malý kluci si hráli ... Odpovídá užitý tvar pravidlům českého pravopisu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano → konec dotazníku, ne → konec dotazníku, nevím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5084,75 %84,75 %  
ano915,25 %15,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Používáte stejnou koncovku - ma v 7. p. pl. pro všechny rody (s klukama, holkama, štěňatama)

  • odpověď ano:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi mladí lidi na otázku 7. Jaké variantě koncovky dáte přednost ve větě: Mladí lidé / lidi se věnují ...
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Předtím než svůj příspěvek odešlete na sociální síť, přemýšlíte nad správností:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Jak často používáte sociální síť Facebook:

4. Při komunikaci na Facebooku většinou používáte:

5. Předtím než svůj příspěvek odešlete na sociální síť, přemýšlíte nad správností:

6. Myslíte si, že ovládáte pravidla českého pravopisu:

7. Jaké variantě koncovky dáte přednost ve větě: Mladí lidé / lidi se věnují ...

8. Používáte stejnou koncovku - ma v 7. p. pl. pro všechny rody (s klukama, holkama, štěňatama)

9. Jakou variantu převážně používáte u dvojtvaru 1.os.pl. maskulin (páni / pánové):

10. Hokejisté / hokejisti nás reprezentovali .... Zvolte spisovnou variantu koncovky:

11. Pro mladé psi je tento trénink ... Odpovídá věta pravidlům českého pravopisu:

12. Píšeme po písmenu ,,c" vždy měkké i (pouze česká slova):

13. Snědla jsem buřta .., našla jsem hřiba ... . Používáte těchto tvarů:

14. Jakému tvaru slova kuchyň / kuchyně dáváte přednost:

15. Používáte jmenné tvary přídavných jmen (např. jsem hoden):

16. Přídavná jména s koncovkou - ý (mladý) či - ej (mladej):

17. Jste pro, aby nespisovná koncovka - ej u přídavných jmen byla zařazena do spisovné normy:

18. Malý kluci si hráli ... Odpovídá užitý tvar pravidlům českého pravopisu:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Jak často používáte sociální síť Facebook:

4. Při komunikaci na Facebooku většinou používáte:

5. Předtím než svůj příspěvek odešlete na sociální síť, přemýšlíte nad správností:

6. Myslíte si, že ovládáte pravidla českého pravopisu:

7. Jaké variantě koncovky dáte přednost ve větě: Mladí lidé / lidi se věnují ...

8. Používáte stejnou koncovku - ma v 7. p. pl. pro všechny rody (s klukama, holkama, štěňatama)

9. Jakou variantu převážně používáte u dvojtvaru 1.os.pl. maskulin (páni / pánové):

10. Hokejisté / hokejisti nás reprezentovali .... Zvolte spisovnou variantu koncovky:

11. Pro mladé psi je tento trénink ... Odpovídá věta pravidlům českého pravopisu:

12. Píšeme po písmenu ,,c" vždy měkké i (pouze česká slova):

13. Snědla jsem buřta .., našla jsem hřiba ... . Používáte těchto tvarů:

14. Jakému tvaru slova kuchyň / kuchyně dáváte přednost:

15. Používáte jmenné tvary přídavných jmen (např. jsem hoden):

16. Přídavná jména s koncovkou - ý (mladý) či - ej (mladej):

17. Jste pro, aby nespisovná koncovka - ej u přídavných jmen byla zařazena do spisovné normy:

18. Malý kluci si hráli ... Odpovídá užitý tvar pravidlům českého pravopisu:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Machačová, E.Variantnost koncovek na sociálních sítích (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://variantnost-koncovek-na-soci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.