Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Váš informační systém

Váš informační systém

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dita Blažková
Šetření:22. 08. 2016 - 28. 08. 2016
Počet respondentů:56
Počet otázek (max/průměr):8 / 6.21
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:43,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník shromažďuje informace o používaných informačních systémech doma a ve Vašem zaměstnání. Data budou využita pro sestrojení stěžejního dotazníku o využívání informačních systémů.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

V kontextu tohoto dotazníku nepřemýšlejte nad rozsahem pojmu "informační systém". Vše, co považujete za "informační systém", nechť jím je. Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Používáte doma (tj. jinde než v práci) nějaký informační systém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano.otázka č. 2, Ne.otázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.3053,57 %53,57 %  
Ano.2646,43 %46,43 %  

Graf

2. Jaký informační systém používáte doma (tj. jinde než v práci)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano

Calendar 5

Geocaching, Facebook, Google calendar, google search

google

Helios Orange

internet

internet

Internet a internetové aplikace, od IB přes jizdnirady.cz až po zpravodajské servery.

internet, sousedky,noviny,letáky,knihy,časopisy,telefon

literaturu, internet (ale značně selektuji zdroje), aplikace na mobilním telefonu, atd.

mobilní telefon

Ne

Notebook

PC

počítač

recepty

školní

Televize, noviny, internet

TV, internet

Účetnictví resp. rozpočet

web. zpravodajstvi

windows

Windows

Windows

windows 10

3. Jste s tímto informačním systémem, který používáte doma, spokojený/á?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jsem.2076,92 %35,71 %  
Nezáleží mi na tom.623,08 %10,71 %  

Graf

4. Používáte v práci nějaký informační systém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano.otázka č. 5, Ne.otázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.3766,07 %66,07 %  
Ne.1933,93 %33,93 %  

Graf

5. Jaký informační systém používáte v práci?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Axapta

Bakaláři

dms

dobrý

dobrý

Dobrý

dostatečný

dostatečný

GINIS

google

Google mail a disk (dokumenty apod), mail, skupiny na FB, wordpress, interní internetove forum

chvalitebný

chvalitebný

chvalitebný

chvalitebný

internet

Internet, radio

internet,kolegy

Interní systémy velké nadnárodní firmy.

interní tabulku společností, Justice.cz, registr plátců DPH

mnoho různých - přístup k fakturám a smlouvám, personální systém, telefonní seznam, správa SW licencí, management desktopů, help desk (požadavek na řešení problému), konfigurační management, hlášení bezpečnostních incidentů, atd. Zpravidla jsou to moduly jak technologických aplikací (OpenView, ServiceDesk) nebo správních a personálních (SAP). Některé jsou "ušity přímo pro podmínky organizace.

Na míru

nedostatečný

Nevím přesně...

PC

pc

Počítač

Raal, Doprava 3K, Tagra, TimoCom...

Slaesforce

Stejné jako doma, navíc vědomosti jiných lidí v ústním, či jiném podání

Studijni informacni system. Jsem student, takze to neni uplne v praci

školní systém

Trac, confluence, rt

vlastní sw

výborný

Windows

6. Jste s tímto informačním systémem, který používáte v práci, spokojený/á?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, líbí se mi.1951,35 %33,93 %  
Sice se mi moc nelíbí, ale plní svou funkci.821,62 %14,29 %  
Nelíbí se mi, vyměnil(a) bych ho.410,81 %7,14 %  
Nezáleží mi na tom.25,41 %3,57 %  
jak s čím12,7 %1,79 %  
je mi to fuk12,7 %1,79 %  
Všechny jsou užitečné, některé méně uživatelsky příjemné, jiné bezvadné.12,7 %1,79 %  
Líbí se mi, ale je k ničemu.12,7 %1,79 %  

Graf

7. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mezi 21 a 30 lety.2239,29 %39,29 %  
Mezi 31 a 40 lety.1221,43 %21,43 %  
Mezi 16 a 20 lety.916,07 %16,07 %  
Mezi 41 a 50 lety.814,29 %14,29 %  
Mezi 51 a 60 lety.23,57 %3,57 %  
Méně než 15 let.23,57 %3,57 %  
Více než 60 let.11,79 %1,79 %  

Graf

8. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž.2850 %50 %  
Žena.2850 %50 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Používáte doma (tj. jinde než v práci) nějaký informační systém?

  • odpověď Ano.:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, jsem. na otázku 3. Jste s tímto informačním systémem, který používáte doma, spokojený/á?

4. Používáte v práci nějaký informační systém?

  • odpověď Ano.:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, líbí se mi. na otázku 6. Jste s tímto informačním systémem, který používáte v práci, spokojený/á?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Používáte doma (tj. jinde než v práci) nějaký informační systém?

3. Jste s tímto informačním systémem, který používáte doma, spokojený/á?

4. Používáte v práci nějaký informační systém?

6. Jste s tímto informačním systémem, který používáte v práci, spokojený/á?

7. Kolik je Vám let?

8. Jakého jste pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Používáte doma (tj. jinde než v práci) nějaký informační systém?

3. Jste s tímto informačním systémem, který používáte doma, spokojený/á?

4. Používáte v práci nějaký informační systém?

6. Jste s tímto informačním systémem, který používáte v práci, spokojený/á?

7. Kolik je Vám let?

8. Jakého jste pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Blažková, D.Váš informační systém (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://vas-informacni-system.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.