Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Váš postoj k demenci, umírání a smrti

Váš postoj k demenci, umírání a smrti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Budil
Šetření:03. 03. 2015 - 17. 03. 2015
Počet respondentů:115
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

výsledky tohoto průzkumu budou využity pro mou seminární práci. V dotazníku je i pět otevřených otázek. Snažte se prosím odpovědět tak, jak to cítíte, aby výsledná data byla co nejvíc validní. Potřebuji alespoň sto respondentů :-)

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8977,39 %77,39 %  
Muž2521,74 %21,74 %  
Bez pohlaví10,87 %0,87 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-347464,35 %64,35 %  
35-492420,87 %20,87 %  
0-1986,96 %6,96 %  
50-6476,09 %6,09 %  
Nad 6521,74 %1,74 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou6153,04 %53,04 %  
Vysokoškolské3429,57 %29,57 %  
Základní97,83 %7,83 %  
Střední bez maturity76,09 %6,09 %  
Vyšší odborné43,48 %3,48 %  

Graf

4. V jakém věku by měl jít pracující člověk do důchodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
56-604942,61 %42,61 %  
61-654034,78 %34,78 %  
55 nebo dříve108,7 %8,7 %  
66-7097,83 %7,83 %  
Člověk by neměl jít do důchodu65,22 %5,22 %  
Nad 7010,87 %0,87 %  

Graf

5. Chtěl(a) byste vědět kdy a za jakých okolností zemřete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7262,61 %62,61 %  
Ano2219,13 %19,13 %  
Nevím2118,26 %18,26 %  

Graf

6. Kdyby Vám někdo nabídl, že můžete žít věčně, v nejlepším věku, zcela zdravý(á) navždy. Souhlasil(a) byste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4640 %40 %  
Ano4337,39 %37,39 %  
Nevím2622,61 %22,61 %  

Graf

7. Bojíte se umírání a smrti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Umírání i smrti4539,13 %39,13 %  
Pouze umírání3631,3 %31,3 %  
Nebojím se3126,96 %26,96 %  
Pouze smrti32,61 %2,61 %  

Graf

8. Chtěl(a) byste se ze znovu narodit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4539,13 %39,13 %  
Nevím3328,7 %28,7 %  
Ne2521,74 %21,74 %  
Ano, ale ne do této doby nebo na tuto planetu1210,43 %10,43 %  

Graf

9. Jakého věku byste se chtěl(a) dožít?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
86-953429,57 %29,57 %  
76-853328,7 %28,7 %  
Nad 962521,74 %21,74 %  
61-751613,91 %13,91 %  
Pod 6076,09 %6,09 %  

Graf

10. Věříte v boha nebo v jiné nadpřirozené síly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Věřím, že je něco nad námi3732,17 %32,17 %  
Nevěřím3328,7 %28,7 %  
Věřím v boha1916,52 %16,52 %  
Věřím v osud1916,52 %16,52 %  
Věřím v něco jiného76,09 %6,09 %  

Graf

11. Čeho se ve stáří nejvíce obáváte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

....

Aby člověk netrpěl nejakou psychickou nemocí.

bezmoci

Bezmoci

bezmoci a nedostatku financí

bezmocnosti

bezmocnosti

bezmocnosti, závislosti na okolí

bolesti

bolesti a nemohoucnosti

bolesti, nemohoucnosti

Bolestivé nemoci (např. rakovina)

Demence

demence a bezmoci, ztráty důstojnosti

ekonomickej situácie, a práve aj tej demencie

eskalace nemocí

fyzické nemohoucnosti

chudoby

imobilizace, neschopnosti se sama o sebe postarat

Jak bude vypadat svět.

nějaké zlé nemoci a smrti

Nejvíce se obávám, že se ze mě stane "ležák". Člověk, který může jenom ležet a je závislý na přístrojích.

Nemoci

nemoci

nemoci

nemoci

nemocí a demence

Nemoci a nemohoucnosti

nemocí a samoty

Nemoci a ze nebudu sobestacna.

Nemocí a že budu na obtíž a ne k užitku.. A že se mi zhorší kognitivní schopnosti...

Nemoci, bolesti

nemoci, bolesti, samoty, bezmoci

Nemocí, bolestivého a dlouhého umírání.

Nemoci, nemohoucnosti, ztráty blízkých

nemocí, samoty

Nemocí, ztráty blízkých, samoty

nemocí, že nebudu soběstačný

nemohoucnosti

nemohoucnosti

nemohoucnosti a bolestí

nemohoucnosti nesobestacnosti

Nemohoucnosti.

nemoznost se o sebe postarat

nesamostatnosti, nesoběstačnosti

nesamostatnosti, závislosti na druhých, neschopnosti postarat se sama o sebe, jít ven, zařídit si potřebné věci

neschopnosti

Neschopnosti postarat se o sebe

neschopnosti postarat se sama o sebe, že budu někomu na obtíž

Neschopnosti se sama o sebe postarat.Dlouhé,bolestivé nemoci.

nesoběstačnosti

nesoběstačnosti

nesoběstačnosti

Neužitečnosti a samoty

Odkázání na pomoc druhých

Opuštěnosti, bolesti, ztráty soudnosti

Osamělosti

osamělosti, ztráty důstojnosti, bezmocnosti v důsledku chudoby nebo postavení starého člověka (např. nedosáhnutí na potřebnou péči nebo paliativní léčbu)

Pomočování se a neudržení stolice :)

Samoty

SAMOTY

samoty

samoty

Samoty

samoty

samoty

samoty

samoty a bolesti

Samoty a fyzické slabosti

samoty a nemohoucnosti

Samoty a toho, že si budu připadat již nepotřebná pro tento svět.

Samoty, bolesti a moznosti ze budu nekomu přítěží

Samoty, bolesti, závislosti na něčí pomoci

samoty, nemoci

Samoty, nemocí a smrti.

Samoty, nesoběstačnosti, být někým využita, okradena, dlouhého umírání.

Samoty, smrti a ztráty blízkých a toho ze se nedfoziju důchodu a ze budu nemocna

Selhávání psychických a fyzických fcí, osamělosti

Smrti

Smrti

smrti

smrti

Snizene mobility,demence,nemoci

Stáří

Špatného zdraví, ztracení chuti do života

tmy, která nastane po smrti

Toho, že budu neschopná se sama o sebe postarat.

vážné nemoci a toko, že budu odkázaná na pomoc druhých.

veřím v satana

vlastní nesoběstačnosti

všeho

všeho

Závislosti na druhých

Závislosti na druhých.

Závislosti na svém okolí v případě špatného zdravotního stavu.

Závislosti na svém okolí, finanční situace, manželovi smrti

zdravotní problémy, nepřitažlivý vzhled

zdravotních problémů, které by mě učinili nesoběstačnou, ztráty životního partnera, nízkých příjmů, sociální izolace

Zdravotních problémů, špatné kondice, padání vlasů... Že nebudu moct dělat to, co mě baví.

Zošklivění Pomočování Nadváhy

ztráta erekce

ztráty milované osoby = samoty

ztráty nejbližších

že budu pro rodinu přítěží

že přežiju své děti

že se nebudu pohybovat rychle nebo vúbec

že se nedožiju

že se o mě nikdo nepostará

že se o sebe nebudu moci postarat sama

Že se o sebe nedokáži postarat.

Že se o sebe nedokážu postarat.

Že zůstanu sám, opuštěný, nemocný, nemohoucí.

12. Jaký máte názor na demenci a osoby s demencí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

.....

........

Bohužel často se se stářím pojím a je potřeba s tím poté pracovat.

bohužel je to realita života, která může postihnout každého

bylo by potřeba více resp. lépe o ně pečovat, sami si demenci nezpůsobili a pro jejich rodiny je každodenní péče velmi náročná

čeká většinu z nás tak bychom se měli k těmto lidem měli chovat tak jak bychom chtěli aby se chovali k nám

Člověk je chytrý, ale lidi jsou hloupí! Je to nemoc, která je asi otravná

Demence je hrozná nemoc. Z nemocných dělá postupně zvířátka. Lidi se den ode dne horší.

demence je prevít, blbé je, když má dotyčný i světlé chvilky

Demence se fackovanim odnaučit it neda.

dementních lidí přibývá- mi přijde, že jsou na každem kroku...jednam s nima dost často

dementy nesnasim

Děsí mě.

Dokud jsem s těmito lidmi nepracovala,nevěděla jsem zcela nic.Nyní vím,že je potřeba se o tyto lidi postarat,potřebují individuální péči.A tato péče je velmi náročná,jak fyzicky,tak i psychicky.Měli by se vybírat lidé,kteří jsou schopni se o tyto lidi starat a dávat jim ze sebe lásku,kterou v ústavech tak citelně postrádají.

chudáci

chudáci, no

jako dobrovolník jim pomáhám, potřebují pomoc

jde z toho strach

je jim věnováno málo péče

je mi jich líto

Je mi jich líto, ale pokud forma jejich postižení ještě dovoluje důstojný život a oni se dokáží radovat, tak jim přeji hodně štěstí.

je mi jich líto, nemohou za to a ani si to neuvědomují....

je potřeba se o ně starat, za své onemocnění nemohou

JE TO BOHUŽEL PRŮVODNÍ JEV STÁRNUTÍ POPULACE. I O TAKOVÉ OSOBY BY MĚLO BÝT PEČOVÁNO S LÁSKOU A POCHOPENÍM

je to katastrofa, lituji je, ale pomoci nedovedu

Je to nemoc, je nutné a správné se jim snažit tuto životní situaci co nejvíc ulehčit.

je to onemocnění či úbytek sil jako každý jiný, jsou to osoby, které celý život pracovaly a pečovaly o druhé a teď jim jejich nejbližší a společnost má splatit tento "dluh"

Je to pro ně nějakým způsobem vysvobození (myslím staré lidi). Pro mladší je to handicap, protože je okolí nechápe a nepovažuje to za přirozené ani roztomilé. I k způsobu mladého člověka se demence nehodí, pro způsob života starého člověka je demence přijatelnější

je to průser...

Je to přirozená součást života

Je to smutné leč nevyhnutelné

Je to smutné... Nemohou za to a nechci si na ně vytvářet určitý vyhraněný názor. Mrzí mě, že takovéhle nemoci existují. Ale nechci je litovat, lítost nikomu nepomůže a i člověk, který je jakýmkoliv způsobem nemocný nebo postižený, může prožít krásný život, pokud má kolem sebe dobré lidi.

je to součást lidského bytí, takže je musíme brát takový, jaký jsou, demence může potkat každého

je to součást procesu stárnutí. osoby s demencí, které se již o sebe nejsou schopny postarat, by měli mít možnost dožít v zařízení s přizpůsobenou péčí. (pokud se tedy celou dobu bavíme o stařecké demenci a ne vrozené)

Je to součást života

je to součást života, snažím se k nim chovat jako k sobě rovným

Je to spatny

je to velice nepříjemná nemoc, ale lepší je, když je někdo jinak fyzicky zdravý a trpí demencí, než když je těžce fyzicky nemocný (např. upoutaný na vozík/lůžko) a je zcela při smyslech

je třeba o takové lidi pečovat a měli by to dělat lidi pro které je to poslání a ne povinnost.

Je třeba se jim věnovat ve specializovaných zařízeních.

jim je to jedno a žijí ve svém světě.Ničí pouze okolí

jsou nemocí a nemohou za to

Jsou přítěž

Jsou součástí naší společnosti, tak by o ně mělo být dobře postaráno.

jsou to dementi

Jsou to chudáci a lidé se k nim nechovají hezky...

Jsou to chudáci.

Jsou to lidé jako my

jsou to lidé jako ostaní

jsou to lidé se specifickými potřebami

Jsou to lidé, možná nemocní, ale pořád lidé. Kladný.

jsou to lide,kteri patri do spolecnosti

jsou to lidi jako každý jiný akoráž,že zmatený amusíme se k nim chovat jako k dítěti

jsou to také lidi

Každého to může potkat.

Lidé, kteří neměli štěstí

Mají to těžké oni i jejich okolí

Měli by se držet v zvláštních ústavech

Měli bychom jim pomáhat.

možná nás to čeká v určitě míře každého :)

Myslím, že takto postižení lidé si svůj stav neuvědomují. Ale pro jejich blízké osoby nebo jiné pečovatele je to velice náročné (to vím z vlastní zkušenosti).

Nedokážu vyjádřit.

Někteří lidí prostě za to nemohou že se tak narodili myslím tím dementní .

Nemám na ně špatný názor. Osoba se může buďto takhle narodit, případně ve stáří může k tomuto stavu dojít a ani s jednou takovou skupinou nemám problém. Tito lidé potřebují, aby se o někdo staral a pomohl jim v dnešním složitém světě, který je občas složitý i pro lidi s normálním IQ.

Nemám na to žádný vyhraněný názor

nemám názor

nemám názor

Nemám s osobami trpícími demencí žádnou osobní zkušenost. Ale pokud slyším tento termín, vzbuzuje to ve mě hlavně soucit a lítost.

Nemám žádný názor. Jsou to také lidé a za to, že trpí demencí nemohou.

Neměla by být.

Nemoc jako každá jiná, drsná a zároveň svým způsobem milosrdná

Nemůžou za to

nemůžou za to

Neřeším je.

Nesetkala jsem se

neutrální

nevadí mi

Nevadí mi, jen je s nimi víc práce, je potřeba jednat s nimi jinak.

nevadí mi, může to postihnout každého

Nevadí mi, nemůžou za to

neviem

Nevím

nevím raději

nevím, jaký mám na to mít názor...ale pokud by se mělo něco takového stát mně, asi bych raději zemřela.

Nevím, setkala sem se jen nachvíli. Ale i oni jsou lidé.

nevím, žádný

nijaký, prostě to tak je

No, je to nešťastné a únavné. Žádná radost být v jejich společnosti. :-(

Obdivuji ty, kdo se o takové lidi starají.

pro okolí neštěstí, pro postiženého.... kdo ví?

Pro ty osoby to s demenci jiz neni zivot

Rozhodne neodsuzuji, nikdo neví koho to postihne.

se zvyšujícím se věkem je přirozenou součástí osobnosti; je nutné vědět jak se projevuje a podle toho s takto postiženými osobami jednat; uvědomit si, že se s demencí můžeme setkat i ve vlastní rodině i u sebe samého

Smutné

Soucítím s nimi

svůj osud si nevybrali dobrovolně, takový život není lehký ani pro nemocné, ani pro jejich okolí

šťastlivci

trochu se jich bojim,nikdy se neda odhadnout jejich chovani a reakce

určitě by měli mít u sebe někoho, kdo jim bude pomájat

Určitě ne špatný

Ve stáří to může postihnout i kdysi brilantně myslící jedince.

vidím je jako běžnou součást života

začarovaný kruh

Zadny

zatím žádný, ještě jsem se s tím nesetkala

žádný

žádný

Žádný fyzicky postižený člověk mi nevadí, ale psychicky narušení nebo dementní jedinci ano.

Žádný, nemůžou za to

žádný.. je to součást života a nemoc jako každá jiná. Proč bych na ně měla mít nějaký vyhrazená názor ? Máš snad názor na lidi s rakovinou ?..

že by měli být tam kde se o ně postarají

Život s nimi je těžký, je to hrozná nemoc. Je mi jich líto, ale jako lidi za své chování nemůžou.

13. Domníváte se, že je o nemocné s demencí v naší společnosti dobře postaráno?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

...

Ano

ano

áno

ano

Ano, hlavně pokud mají podporu rodiny.

Ano.

asi ano

asi jak kde

Asi záleží na konkrétním případě, ale moc tomu nevěřím.

Bohužel je nutné tyto lidi umístit do ústavů.V určitém čase již rodina při sebevětší snaze péči o tyto lidi nezvládá.Pokud bude výběr lidí pečujících o dementní klienty kvalitní,pak bude i péče odpovídající.Zatím se vybírá pouze podle toho,kdo zvládne přebalování,krmení a základní péči o klienta.Na to,zda jsou schopni do své práce vložit srdce se nikdo neptá.A měl by!

Bohužel se o tuto problematiku nezajímám

celkem ano, myslím, že obecně je s nimi zacházeno dobře a důstojně, ale mohlo by to být samozřejmě i lepší

Domnívám se, že o ně dobře postaráno NENÍ.

jak kde

Jak kde - jistě jsou místa, kde ano, a jsou místa, kde jsou týráni nebo zcela opomíjeni.

jak kde, záleží v jakém zařízení je umístěn a jak je o něj postaráno

Jak kde. záleží také kdo se o nemocného stará, ale celkově společnost má co zlepšovat

Jak kdy a jak kde

Jak o které.

je to dané specifiky prostředí

možná v rodině, v ústavní péči asi moc ne

Myslím si že ano,ale nejsem si jistá.

myslím si, že ne, ale na druhou stranu to asi úplně nejde...

Myslím že není

Myslím, že ano.

Myslím, že to není nejhorší, ale že by to mohlo být lepší.

Myslím,že ano

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne, tak jak by si tito lidé zasloužili

ne,prilis casto konci zavreni v ustavech

Ne.

Ne.

nedokážu posoudit

Nejsem si tím jistý.

Někdo má více štěstí a někdo méně, co se týká péče. Každá společnost má omezené možnosti, bohužel, i když za jeden tunel Blanka by se té péče dalo poskytnout opravdu hodně :-(

nemám dostatek informací

Nemám moc informací o tomto tématu.

nemám tolik informací, abych mohla říci ano nebo ne. V mém okolí s tím souhlasím.

Nemám zdání.

není

není

není !!!

Není a nemůže být. Každá společnost si musí uvědomit, že jsou hranice toho na co má peníze. Celý hodnotový a morální systém je pokřivený. I kdyby bylo na péči více peněz, tak je to pořád o lidech, kteří tuto práci vykonávají.

není dostatečná podpopra pro rodiny, které se o takové osoby starají

Není, často jsou tyto osoby zneužívány, týrány.

Není. Pořád jsou odsouváni na okraj společnosti, aby s nimi zdraví lidé nemuseli přicházet du styku

netusim

netuším

Netušim

netuším, ale asi ne

Netuším. Pravděpodobně je to individuální.

Nevim

nevím

nevím

Nevím

Nevim

Nevím

nevím

nevím

Nevim

Nevím, celkově si myslím, že při péči o nemocné mnoha lidem chybí soucit a zájem i opravdová snaha jim ulevit..

Nevím, jak moc je o ně staráno

Nevím, nemám dostatek informací, v rodině ani v okolí nikdo takový ani ve stáří nebyl.

Nevím, nemám dostatek relevantních informací.

nevím, nemám zkušenost

Nevím, nestarám se o to.

Nevím, nezažil jsem si to, ani nemám blízke nemocné demencí

Nevím, nikdy jsem se o tuto problematiku nezajímala.

Nevím.

O tom nemam tuseni,ale myslim si ze v ramci moznosti ano

Podle mě záleží na financich dotyčného

Pokud nejsou v ústavech tak asi ano

Prakticky o nikoho není. Dnešní doba nahrává tomu, že se dobře postará o někoho, kdo si to umí "vydupat". Proto vidíme nepřizpůsobivé občany (eufemismus), kteří nemají práci, jejich děti nechodí do škol a baví se šikanováním a tím, že kradou, jak mají dostatek peněz z dávek a je tudíž o ně dobře postaráno. Celkově dávky bych navázal na veřejně prospěšné práce (pokud je to u těch lidí možné) - každý den 8 hodin a potom, co si to člověk odpracuje by získal dávky. Vyplácelo bych se jich pak méně a zbyly peníze na lidi, kteří to opravdu potřebují - např. staří lidé postižení demencí.

snad ano

spíše ne

spíše ne

těžko posoudit

těžko říct

těžko říct, obvykle se musí postarat rodina, protože na místa v domech s pečovatelskou službou jsou na pořadník

TO JE TĚŽKÉ POSOUDIT. VŠECHNO ZÁLEŽÍ NA LIDSKÉM FAKTORU, TEDY NA ZAMĚSTNANCÍCH INSTITUCÍ, KTERÉ SE O TYTO NEMOCNÉ STARAJÍ.

To nejde zobecnit, o někoho ano, o někoho ne.

Určitě existuje pár společností zabývající se demencí.

Určitě existují sociální zařízení s péči na vysoké úrovni, ale bohužel také existují zařízení s nedostatečnou péčí, která pouze inkasují peníze, ale kvalitní péči nezajistí - tato zařízení by se měla zavírat a jejich provozovatelé trestat.

v celku asi na 70%, určitě jsou rozdíly mezi jednotlivými zařízeními i organizacemi

v domovech seniorů a pečovatelských domovech určitě ano

zalezi na pristupu lekaru,asistentek a rodiny

Záleží na zařízení, rodině...na lidech kteří o jedince pečují.

záleží v jaké sociální službě se nachází

zřejmě ano

14. Jaký je Váš názor na smrt a co si myslíte, že bude po smti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

.

.....

bojim se bolesti... po smrti duse nekde bude dal..

Bojím se ji.

Budeme v hrobě čekat na 2. příchod Ježíše Krista a vzkříšení

budu duch a strasit lidi

Co bude po smrti nevím, tedy věřím tomu, že nic, protože ohledně otázky života a všeho na Zemi věřím věděckým tvrzením a logicky, pokud jsme jen hromada atomů a prvků, po smrti se naše tělo prostě rozloží, pokud jsou naše myšlenky jen chemické reakce, tak po smrti naše existence zcela zanikne, ale i když moje přesvědčení (věda) je takové, upřímně doufám, že to tak není, protože taková smrt je to, čeho se bojím nejvíce.

co bude po smrti, neřeším

Čeká každého a netuším, co by mohlo byt po smrti.

člověk zemře a dál nic není, konec

Dobrá otázka, ale nevím

Doufám že jen klid

Doufám, že je nějaký posmrtný život.

Doufám, že něco pěkného.

doufám, že se setkám se svojí rodinou

jde o nutnost...spravedlivě pro všechny...

je nevyhnutelná, doufám že něco ano

je nevyhnutelná, nesmrtelnost neexistuje, je dobré nebrat smrt jako trest, ale smířit se s tím, že každý jednou zemře, po smrti nebude nic

Je přirozená, po ní nás nic nečeká, jen pohřeb

je to hluboká temná voda do které se klidu ponoříme

Je to přirozená součást života, je spravedlivá v tom, že se jí nikdo nevyhne; doufám že po smrti je klid, ale trochu by to mělo také záležet na způsobu života - hodně špatní lidé by klid mít neměli

je to přirozená součást života, někdy přijde až moc brzy a v době, kdy ji nikdo nečeká. Ale prostě to tak je. Co bude po smrti nevím, to už mi bude asi jedno :)

jo

jsem křesťan a věřím, že po smrti je život věčný s Bohem, nebp bez něj se smrtí nemám problém, ale kdyby umíral někdo z mé rodiny nebo já, bylo by to por mě těžké kvůli ztrátě člověka či společenství

JSEM VĚŘÍCÍ KŘESŤANKA, TAKŽE V TĚCHTO OTÁZKÁCH MÁM JASNO.

každopádně něco bude

každý tam musíme, je to nezvratné

moc jsem nad tím nepřemýšlela a nedokážu si to dost dobře představit, ale asi žádný zázrak nenastane...

můj názor je takový, že je to zcela přirozená věc, která se týká každého živého organismu, přirozený instinkt zajišťující přežití je, že se smrti bojíme a snažíme se jí vyhnout, ale spíš bychom se měli zabývat tím, jak žijeme a prožít každý den naplno a žít celý život tak, jak chceme, než se zaobírat smrtí, protože jak umřeme většinou neovlivníme, ale jak žijeme ano, po smrti není z hlediska jedince nic, je to konec jeho existence, kdy s ustáním fyziologických pochodů v mozku zanikne jeho vědomí a jeho tělo se rozloží a daná osoba tak přestává existovat

Můj názor na smrt? Nebojím se jí, protože vím, kam jdu :-)

myslím si ,že se znovu narodím,že duše je věčná.

Myslím si,že smrt je ukončením našeho bytí na tomto světě v tomto těle.Co jsme mohli zvládnout vykonat a vykonali jsme to,to bude přičteno na náš vrub.Co jsme nezvládli vůbec nebo dobře,to si budeme muset v dalším životě znovu zkusit a projdeme si to znovu.Po smrti se setkáme se svými blízkými,kteří nás už opustili a budeme čekat na další příležitost se narodit.

myslím že je to konec a doufám, že není

Myslím, že smrt je definitivní konec. Na posmrtný život nevěřím.

Myslím, že smrt je KONEC, nic jiného už není, neumím si to představit, bojím se toho, ale věřím, že v některých případech to může být i vysvobození.

názor kladný, po smrti pokračuje život v jiné formě

nebojim se smrti a myslím, že to asi všichni jednou zjistime jestli něco po smrti je nebo ne

nebude nic

neco jineho klid

nechci přemýšlet nad smrtí.

Nejsem věřící, nevím, zda bude něco po smrti, myslím si spíše, že ne, ale stává se mi, že se "přistihnu" při myšlence, nebo s pocitem, že ti, které jsem ztratila, mě mohou "vidět", nebo že ví, co se se mnou děje a jsou se mnou stále. Pravděpodobně je to součástí snahy o smíření se se ztrátou blízkého člověka.

Nejspíš vůbec nic nebo mé vědomí sežere Orel, z jehož emanací veškeré vědomí pochází ;-) (myšleno částečně jako vtip, částečně vážně - momentálně nemám období, kdy bych se zabýval filozofickými otázkami).

Nemám názor

nemám názor,nepřemýšlím nad tím

nemám nejmenší tušení, ale doufám, že něco příjemného :)

Netusim

netuším

netuším, ale snad to už nemůže být horší než tady...

Netuším. Možná nový život, možná nic.

nevím

nevím

nevím

Nevím, co pro člověka smrt znamená, ale věřím, že po smrti není konec.

Nevím, těžko říct. Smrt je součástí našeho života a ráda bych, aby ta má byla přirozená v pokročilém věku, třeba v devadesáti letech. Po smrti? Že by posmrtný život nebo nic? Kdo ví, nechám se překvapit.

nic

Nic

nic

nic

Nic, budou nás v zemi požírat červi.

Nikdo neví co bude po smrti

Nikdo se jí nevyhne, aspoň mi nejsou v širším měřítku známy takové případy.

Patri do naseho zivota a po ni nejspise nic neni.

Po smrti je buď věčný život , nebo konec "filmu" a věčný konec :)

Po smrti nehůvím,jen jsem předsezeni...

Po smrti není nic. Umíráme společně s naším tělem.

Po smrti se uvidí.

Pravděpodobně se znovu narodíme.

přirozený konec života, neměli by umírat mladí a děti

Smrt čeká každého, po smrti se bojím, ze nebude nic.

Smrt je asi dobrý nápad jak zakončit existenci, po smrti doufám bude něco příjemného..

smrt je cast zivota. co bude po smrti nikdo nevi

Smrt je jediná spravedlnost na světě. Potká se totiž s každým a to bez výjimky. Co bude po smrti? Těžko říct. Já doufám, že moje duše půjde do nebe a najde zde svůj klid.

Smrt je jen návrat domů. Pokud jsme skutečně žili, byli šťastní a činili druhé šťastnými, pak v "nebi" či "ráji" (jak tuto dimenzi všichni nazývají) zůstaneme. Pokud ne, vrátíme se zpět a znovu se narodíme. Po smrti jednoduše následuje věčnost. Není to život, není to smrt, není to konec. Je to jen další stupeň bytí.

smrt je jen začátek něčeho nového, takový předěl a po smrti následuje znovuzrození

smrt je konec

Smrt je konec. Možná je i po něm nový začátek. Jak se asi cítí dítě před porodem? Rád bych se mýlil, ale zřejmě už po smrti nic není.

smrt je konečná, a pak ... to se uvidí

Smrt je nevyhnutelna, myslim ze nebude nic

Smrt je normální součástí života, potom bude totéž co před životem - nic. Vždyť si na to "pamatujeme" všichni, ne? :-)

Smrt je přirozená součást života. Doufám, že po smrti nebude nic.

Smrt je přirozená, a život po životě? Možná...

Smrt je přirozený akt každého z nás. Všichni musíme umřít. A po smrti bychom se mohli narodit opět někam jinam.

Smrt je přirozeným a nevyhnutelným koncem života, přitom život sám a hlavně jeho hodnota je příšerně přeceňována. Po smrti není nic.

smrt je rozhodně součástí života, je koncem a doufám že po smrti ještě něco je

Smrt je smutná, protože je to konec života člověka, kterého jsem měl rád. Po smrti (podle mého názoru) nic není.

smrt je součást života, jeho konečná fáze. po smrti není nic.

smrt je součást života, znova se narodím

Smrt je součást života. duše spí a čeká na probuzení Ježíšem

Smrt je součástí života, je nevyhnutelná, takže ji není dobré tabuizovat. Stejně tak stárnutí a stáří. Je mi líto, když někdo zemře předčasně v důsledku nějaké nemoci nebo tragédie. Věřím, že smrtí existence nekončí, ale nemám o tom podrobnější představu. Nechám se překvapit :-)

Smrt je vysvobození, po smrti ale asi bude posední soud.

smrt jednou přijde pro každého a pak to ví jen bůh :)))

smrt musí přijde a je to jediné co dožene každého

smrt musí přijít. každého to jednou čeká. nevím, co bude po smrti. ale hrozně by mě to zajímalo

smrť nie je náhly rýchly proces, takže výraz "po smrti" znie dosť divne.. smrť nie je len strata vedomia.. ale postupné zmeny v orgánoch a bunkách a ich odumieranie, počas rôzne dlhej doby pre daný typ buniek... inak "po smrti" nie je žiadne nebo/peklo/reinkarnácia ani nič.. jednoducho človek stratí vedomie, ktoré už kvôli poškodeniu mozgu nezíska naspäť..

smrt patří k životu a dává mu smysl, po ní nebude nic

Smrt patří k životu a po smrti člověk přestává existovat, proste už není...

smrt patří k životu a věřím, že existuje i něco po smrtí :-)

Smrt prostě "je" a po ní, obávám se, není nic.

smrt příjde... brzy... po smrti nebude nic

Smrt vnímám jako přechod do místa setkání s blízkými, Bohy, místa odpočinku a načerpání nových sil, aby se člověk opět probudil do další existence.

Smrt... Co je to smrt? Co je život? Víte o čem se sní psy když mají noční můry? Věřím že to je po smrti...

Smrtí nic nekončí, ba naopak. Někdy se zrodíme znovu.

stále se na to snažím najít odpověď

těším se. Budu věčně v Božím království díky tomu, že jsem přijala Ježíšovu oběť za svoje hříchy

Těžko říct . Bojím se smrti .

tma

to by mě velmi zajímalo .)

Třeba to bude mnohem lepší než tady.

Věřím v posmrtný život.

znova narození

Znovuzrození

Žiot s mrt jsou ruku v ruce, jedno bez druhého nemůže existovat. Pokud je něco po smrti ať je to cokoliv jednou to zjistíme všichni.

15. Máte představu, jak by se po Vaší smrti mělo zacházet s Vaším tělem a jak by měl vypadat Váš pohřeb?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

.......

Ano

Ano

ano

ano

Ano

Ano

ano

Ano

ano

Ano

Ano mám

ano mám

ano mám, kremace

Ano mám,ale nechám si ji pro sebe.

ano, klasicky do rodinného hrobu

ano, pohřeb nechci

Ano. Chcete mi jít promluvit na pohřbu?

ať mě smotaj do papírku a všichni na pohřbu aspoň jednoho čouda

Ať si s ním dělají co chtějí, moje tělo to už pak nebude :)

buď věnuji tělo na lékařské učely nebo klasický pohřeb do země

darovat co nejvic organu,pohreb kratky bez recnika a zadny hrob-rozptylit do reky

dobře

doufám, že důstojně, pohřeb by neměl být smutný...nebo by neměl být vůbec...stačí rodinné rozloučení...

Důstojně.Rozhodně nechci pitvu a pak bych chtěla spálit a rozprášit v přírodě,kde to mám ráda.

hlavně důstojně

Chci být spálena. Pohřeb pro všechny, kdo by chtěl přijít. Žádná dechová muzika, pouze můj oblíbený žánr.

Chci být v amfoře

Chci být zpopelněna, svůj popel chci dát rozprášit do vesmíru.

chci, aby ze mě udělali diamant

Chtěl bych standardní pohřeb žehem (kremaci) a poté uložit urnu s popelem do rodinného hrobu.

chtěla bych být zpopelněna, na pohřbu pouze nejbližší lidé, velmi krátký obřad zakončen oblíbenou písní

Chtěla bych kremaci a aby byl můj popel rozptýlen. O pohřbu představu nemám.

chtěla bych spálit a dát do společného hrobu s rodinou

chtěla bych zpopelnit a třeba i rozptýlit někde v přírodě, po místě na hřbitově moc netoužím. Chtěla bych pohřeb "bez obřadu", jen hudbu a nejbližší rodinu a přátele, hlavně nechci žádného profesionálního pohřebního řečníka, který mě osobně neznal a nikdy mě neviděl. A až bude po všem, ať si pozůstalí zajdou na dobrý oběd a "oslaví" to spíš vesele než smutněním, že už tady nejsem.

Chtěla bych, aby mé tělo bylo spáleno.

Ideálně žádný pohřeb, žádný pláč, ale spíš pořádný mejdan a spousta zábavy. Nechci, aby kvůli mě mí blízcí smutnili. Zpopelnit a popel rozprášit nebo nasypat do nějaké řeky.

Je mi jedno,co bude s mým tělem po smrti.Protože každé tělo musí být spáleno,přála bych si,aby můj popel vysypaly mé děti na nějaké krásné místo-v lese nebo někde jinde.Osobně miluji moře a byl by krásný pocit být rozsypaná do moře,ale to není reálné a je vlastně úplně jedno,kde můj popel bude.Ani není jisté,zda to můj popel bude.

je mi to docela jedno, ale to je tím, že jsem mladá

je mi to egal

je mi to jedno, protože o tom nebudu vědět, nechtěla bych ale náboženský pohřeb

Je mi to jedno.

je mi to úplně jedno

je mi to upřímně úplně jedno a nevidím sebemenší důvod, proč by mě mělo zajímat, jak kdo bude nakládat s několika desítkami kilogramů neživého organického materiálu, protože to už nebudu já, přítelkyně mi ale říká, že jí a mojí rodinu by mohlo dost "rozrušit", kdyby s tím někdo nakládal nějak nedůstojně, tak asi by se měli rozhodnout oni sami, co by s tím chtěli dělat, jenom bych si přála, aby to moc nezatěžovalo životní prostředí, ideální by bylo použít to nějak užitečně, např. na výzkum, nebo aspoň jako hnojivo, ať je z toho ještě něco dobrého

Je to jedno. Po smrti už nic nebude. Pro mne nijak nezáleží na tom, co se bude dít, protože o tom nebudu vědět a nebudu to moci ovlivnit. Pohřeb a ostatní věci jsou záležitostí pozůstalých.

ještě ne, nejsem ve fázi, kdy bych chtěla umřít, takhle vůbec nepřemýšlím :-)

když to bude potřeba, klidně může být nějaký orgán atd. použit na záchranu života jinému člověku. A asi bych chtěla zpopelnit. Pohřeb v úzlém kruhu rodiném...

kremace

kremace... komorní pohřeb... ale ono je to vlastně jedno

Mám představu asi takovou, že hlavně důstojně (když to přeženu, tak bych nechtěla skončit někde na smetišti). A na pohřbu netrvám. Vím, že je to poněkud nákladná záležitost - a mojí blízcí moc peněz nemají. Kdybych si mohla vybrat, tak bych chtěla být zpopelněna bez obřadu nebo třeba posloužit studentům medicíny na patologii.

Mám, nebude to šaškárna podle zažitých zvyklostí.

Myslím, že spálení těla je ideální, neumím si představit, že by se někdo díval na mé tělo v biologickém rozkladu, radši ať si mne pamatují veselou a živou. Pohřeb? - stačí vzpomínky těch, které jsem měla za života ráda.

Nad tim jsem nepremyslela ale asi zpopelnit.

ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

Ne vůbec , nechci nad tím radči ani přemýšlet.

ne, po smrti mi to bude fakt jedno

ne, to se mě již týkat nebude.

Nechci obřad, rakev ani černé oděvy, nechci pláč a smutek (i když tomu se asi nevyhne nikdo z nás). Chci být zpopelněna a rozprášena v přírodě. Moji blízcí by měli udělat "oslavu" - spoustu jídla, pití a zábavy. Nejspíš to pro ně bude těžké, ale já bych si to tak přála. A krom toho tam budu s nimi. :)

Nechtěla bych finančně zatěžovat rodinu, volila bych asi pouze rozptyl. Nejlépe ne na rozptylové loučce, ale někde v přírodě. Nebo uložení urny do země na naší chatě k ostatním příbuzným.

nema.

nemám

Nemám

Nemam

Nemam, zatim nepremyslim

nikdy jsem nepřemýšlela

nikdy jsem o tom nepřemýšlela, spíše doufám, že můj život před smrtí stál alespoň trochu zato, a pohřeb vnímám spíše jako setkání pro pozůstalé a take chvilka k zamyšlení se nad svým vlastním životem

Nikdy jsem si nic takového nepředstavovala, ale doufám, že s mým tělem bude zacházeno s úctou a z mého pohřbu nebude divadlo.

No, mám nepříjemný pocit při představě kremace, asi bych raději do země, ale nikomu jsem to ještě neřekl.

o zacházení s tělem nepřemýšlím, je mi to celkem jedno; pohřeb pro mě není důležitý

opatrně, s úctou, nepřeji si kremaci, ale pohřeb do země

Po mé smrti mohu jen doufat, že s mým tělem budou zacházet důstojně. Zřejmě mě spálí na popel a pokud dobře vychovám svoje děti, tak ten popel rozpráší na místě nebo místech, které mám rád. Nechci žádný pohřeb, ale toto už nebude v mé režii.

Pohřbeno v rakvi, pohřeb je mi jedno

Pohřbít do rakve. Pohřeb nevím.

pohřeb - velká radostná slavnost se spoustou lidí, dobrým jídlem, dobrou hudbou. Chtěla bych, aby se hrály písně Tam k výšinám, Já jdu tam do Boží země a S Ježíšem chci věrně každou chvíli. Žádné černé oblečení - spousta barev a krásné výzdoby. Lidé by měli možnost říct, co se mnou zažili a jak si mě pamatují. Je to radostná událost - já odcházím do lepšího a ti, kteří věří v Ježíše, se se mnou brzy uvidí.

Pohřeb by neměl být smutný plný beznaděje, protože pro mě smrtí život nekončí. Jak se bude nakládat s mým tělem je mi v celku jedno.

Pohřeb žehem a rozptyl na mnou určeném místě v krajině.

pokud to bude možné velice ráda poskytnu orgány, abych mohla pomoci tomu, kdo má ještě šanci

Pokud to bude možné, chci, aby mé tělo zůstalo neporušeno, nebyly z něj vyjímány orgány apod. , chtěla bych mít civilní rozloučení pro rodinu (ne však ve stylu tradičních loučení obřadních síní), a náboženský rituál podle mého vyznání, co se týče uložení do země nebo zpopelnění, nejsem rozhodnuta

Pokud to ještě bude možné, chtěla bych darovat orgány, zbytek zpopelnit a rozprášit.. Pohřeb netřeba..

Ráda bych byla zpopelněna a po té rozprášena

Rozhodně normální pohřeb bez kremace

rozhodne si budem šetriť na luxusný hrob. Alebo možno sa časom zdokonalí kryonika..

rozprášeno

s úctou, pohřeb? nejbližší rodina a přátelé, nic velkého

Spálení, pohřeb s nejbližšími.

Spálit a nékse rouprášit :D a pohřeb? Jako párty

spálit a pohřeb jako velká párty

spálit a tichý pohřeb. Kdybych se nebál posmrti, tak bych tělo dal na zkoumání a zkoušení pro nové lékaře, ale co já vím....

spálit bez cavyků, nechci obřad

Spálit, pohřeb nejspíš tradiční rozloučení s nejbližšími.

Spálit, rozprášit a víc se nestarat.

Své tělo věnuji na vědecké účely.

tak to opravdu nemám....a pohřeb? V současné době je každý rád, že se uživí a ne každý může vynaložit nemalé finanční prostředky na pohřeb.

Tak určitě důstojně pohřbít. A né spálit, ať mají červíčci co jíst... a pohřeb by moh být skromný.

tělo je po smrti prázdná schránka, běžná pieta spojená s pohřbením nebo žehem je podle mě naprosto vyhovující

tělo spálit a popel zakopat nebo rozfoukat nebo zasadit na místě uložení popela strom

TO JSOU ROZHODNĚ STAROSTI, KTERÉ JDOU MIMO MĚ.

To klidně nechám zcela na pozůstalých. Udělají si to stejně jak budou chtít a mě to určitě trápit nebude. :-)

určitě spálit a pohřeb bych chtěla, dle mě si ho každý zaslouží

Už jo. Měli by přímo nade mne zasadit strom. :-)

ve vší úctě

Vikingský pohřeb

Vzhledem k mému věku nemám.

Zatím ne

zatim nemam

Zpopelnit a rozprášit v přírodě.

Zpopelnit.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Jaký je Váš věk:

3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

4. V jakém věku by měl jít pracující člověk do důchodu?

5. Chtěl(a) byste vědět kdy a za jakých okolností zemřete?

6. Kdyby Vám někdo nabídl, že můžete žít věčně, v nejlepším věku, zcela zdravý(á) navždy. Souhlasil(a) byste?

7. Bojíte se umírání a smrti?

8. Chtěl(a) byste se ze znovu narodit?

9. Jakého věku byste se chtěl(a) dožít?

10. Věříte v boha nebo v jiné nadpřirozené síly?

13. Domníváte se, že je o nemocné s demencí v naší společnosti dobře postaráno?

15. Máte představu, jak by se po Vaší smrti mělo zacházet s Vaším tělem a jak by měl vypadat Váš pohřeb?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Jaký je Váš věk:

3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

4. V jakém věku by měl jít pracující člověk do důchodu?

5. Chtěl(a) byste vědět kdy a za jakých okolností zemřete?

6. Kdyby Vám někdo nabídl, že můžete žít věčně, v nejlepším věku, zcela zdravý(á) navždy. Souhlasil(a) byste?

7. Bojíte se umírání a smrti?

8. Chtěl(a) byste se ze znovu narodit?

9. Jakého věku byste se chtěl(a) dožít?

10. Věříte v boha nebo v jiné nadpřirozené síly?

13. Domníváte se, že je o nemocné s demencí v naší společnosti dobře postaráno?

15. Máte představu, jak by se po Vaší smrti mělo zacházet s Vaším tělem a jak by měl vypadat Váš pohřeb?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Budil, J.Váš postoj k demenci, umírání a smrti (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://vas-postoj-k-demenci-umirani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.