Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vaše hodnotová orientace

Vaše hodnotová orientace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Vaicová
Šetření:09. 01. 2014 - 18. 01. 2014
Počet respondentů:185
Počet otázek (max/průměr):12 / 11
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:60 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím Vás o vyplnění dotazníku zkoumajícího Vaši hodnotovou orientaci. Dotazník je zcela anonymní a zabere Vám okolo 5 minut. Výsledky budou volně přístupné a zároveň budou použity v mé semestrální práci na Katedře sociologie FF UK. Moc děkuji za Vaši spolupráci,

Ivana Vaicová

Odpovědi respondentů

1. Narodil(a) jste se v sudý nebo lichý den? (Tato otázka slouží pouze pro rozřazení do dvou skupin.)

(např. 14. (sudý) nebo 15. (lichý) února 1990)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [sudýotázka č. 2, lichýotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lichý9852,97 %52,97 %  
sudý8747,03 %47,03 %  

Graf

Přečtěte si prosím tento krátký příběh.

 

Já, bojovník ve starověkém Sumeru, jsem byl z velké části zodpovědný za úspěch Sargona I. při dobytí celé Mezopotámie. Za odměnu jsem od něho dostal malé království, kde jsem si mohl sám vládnout.

Asi o 10 let později sháněl Sargon I. vojáky do další války. Byl jsem zavázán poslat detašovanou jednotku vojáků na pomoc Sargonovi I. Musel jsem se rozhodnout, komu svěřit vedení jednotky. Po dlouhém přemýšlení jsem se nakonec rozhodl pro Tiglatha, který byl talentovaným generálem. Jeho jmenování do funkce mělo celou řadu výhod. Zavázal jsem si vynikajícího generála, což posílí moc, jíž vládnu nad svým panstvím. Navíc, už to, že jsem vyslal jako svého osobního zástupce právě generála, jako je Tiglath, výrazně zvýšilo mou prestiž. Koneckonců, vzhledem k tomu, že jsem na pomoc Sargonovi I. vyslal svého nejlepšího generála, bude mi muset být vděčný, díky čemuž je možné, že mě odmění.

 

2. Přečetl(a) jste si výše popsaný příběh?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7282,76 %38,92 %  
ne1517,24 %8,11 %  

Graf

Přečtěte si prosím tento krátký příběh.

 

Já, bojovník ve starověkém Sumeru, jsem byl z velké části zodpovědný za úspěch Sargona I. při dobytí celé Mezopotámie. Za odměnu jsem od něho dostal malé království, kde jsem si mohl sám vládnout.

Asi o 10 let později sháněl Sargon I. vojáky do další války. Byl jsem zavázán poslat detašovanou jednotku vojáků na pomoc Sargonovi I. Musel jsem se rozhodnout, komu svěřit vedení jednotky. Po dlouhém přemýšlení jsem se nakonec rozhodl pro Tiglatha, který byl členem mé rodiny. Jeho jmenování do funkce mělo celou řadu výhod. Prokázal jsem tím oddanost ke své rodině. A také jsem tím posílil loajalitu celé své rodiny vůči mě. Navíc, to, že jsem učinil velitelem právě Tilglatha, zvyšuje moc a prestiž mé rodiny. Koneckonců, když si Tilglath povede dobře, Sargon I. bude muset být mé rodině zavázán.

 

3. Přečetl(a) jste si výše popsaný příběh?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8081,63 %43,24 %  
ne1818,37 %9,73 %  

Graf

Přečtěte si prosím níže popsanou situaci a poté zodpovězte několik následujících otázek. 

 

Anně je třicet let a ráda kreslí. Jednoho dne zjistí, že obchod s uměleckými potřebami, který se bude zavírat, pořádá velký výprodej. Chce se tam jít podívat, jestli nemají něco, co potřebuje, za dobrou cenu. Obchod se nachází v Úzké ulici, která je na druhém konci města, ale Anna neví, kde přesně tato ulice je. Zeptá se své nejlepší kamarádky Lenky na cestu. Výslovně jí řekne, že by chtěla jít na výprodej do tohoto obchodu co nejdříve, dokud tam ještě budou mít co největší výběr zlevněného zboží. Ale Lenka je zaneprázdněná čtením napínavé knížky a nechce, aby ji Anna vyrušovala. Proto odmítne Anně poradit, jak se do Úzké ulice dostat. Kvůli tomu v době, kdy se Anna do obchodu konečně dostane, už žádné zlevněné umělecké potřeby nemají.

 

4. Jak byste hodnotil(a) Lenčino chování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Zcela nevhodné vs. Zcela vhodné1-2-3-4-5-6-72.5512.474

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

5. Do jaké míry je podle Vás v této situaci objektivně Lenčinou povinností Anně poradit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Jednoznačně je to její povinností vs. Vůbec to není její povinností1-2-3-4-5-6-74.4923.536

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

6. Do jaké míry je podle Vás v pořádku osobu, která se takto chová, potrestat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Je to zcela v pořádku vs. Je to zcela vyloučeno1-2-3-4-5-6-75.2592.862

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

7. Přečtěte si prosím následující popisy různých osob a rozhodněte, jak moc se Vám daná osoba podobá či nepodobá.

Velmi se mi podobá  Podobá se mi Podobá se mi trochu Podobá se mi málo Nepodobá se mi Vůbec se mi nepodobá
1 2 3 4 5 6

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. Přemýšlel(a) jste už někdy dříve o tom, jaké hodnoty jsou pro Vás v životě důležité, nebo jste si je ujasňoval(a) až v průběhu zodpovídání tohoto dotazníku?

Pokud nevíte nebo se nemůžete rozhodnout, zaškrtněte prosím střední možnost (4).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Přemýšlel(a) jsem o nich již dříve vs. Přemýšlel(a) jsem o nich poprvé v průběhu zodpovídání tohoto dotazníku1-2-3-4-5-6-71.931.687

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

9. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena14578,38 %78,38 %  
Muž4021,62 %21,62 %  

Graf

10. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23168,65 %8,65 %  
24147,57 %7,57 %  
19137,03 %7,03 %  
21115,95 %5,95 %  
20115,95 %5,95 %  
22105,41 %5,41 %  
25105,41 %5,41 %  
18105,41 %5,41 %  
2994,86 %4,86 %  
1794,86 %4,86 %  
ostatní odpovědi 26
27
40
34
28
36
48
44
15
38
33
43
37
30
50
16
41
54
58
55
31
52
32
35
49
42
46
7238,92 %38,92 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:26.18
Minimum:17
Maximum:48
Variační rozpětí:31
Rozptyl:53.38
Směrodatná odchylka:7.31
Medián:24
Modus:23

Graf

11. Kolik obyvatel má město nebo obec, kde jste vyrostl(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 10 000 obyvatel6233,51 %33,51 %  
Vyrostl(a) jsem v Praze3921,08 %21,08 %  
Do 50 000 obyvatel3518,92 %18,92 %  
Do 100 000 obyvatel2714,59 %14,59 %  
100 000 nebo více obyvatel2211,89 %11,89 %  

Graf

12. Jaké je Vaše povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student9350,27 %50,27 %  
Zaměstnanec6132,97 %32,97 %  
Nezaměstnaný, důchodce nebo na rodičovské dovolené1910,27 %10,27 %  
OSVČ94,86 %4,86 %  
Jiné21,08 %1,08 %  
Podnikatel10,54 %0,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Narodil(a) jste se v sudý nebo lichý den? (Tato otázka slouží pouze pro rozřazení do dvou skupin.)

 • odpověď lichý:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Přečetl(a) jste si výše popsaný příběh?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Přečetl(a) jste si výše popsaný příběh?
 • odpověď sudý:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Přečetl(a) jste si výše popsaný příběh?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Přečetl(a) jste si výše popsaný příběh?

7. Přečtěte si prosím následující popisy různých osob a rozhodněte, jak moc se Vám daná osoba podobá či nepodobá.

 • odpověď Je pro něj/ni důležité, aby si sám/sama rozhodoval(a) o tom, co dělá. Má rád(a) svobodu a nezávislost na druhých=1:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je pro něj/ni důležité, aby byl(a) bohatý/á. Chce mít hodně peněz a drahé věci=1 na otázku 7. Přečtěte si prosím následující popisy různých osob a rozhodněte, jak moc se Vám daná osoba podobá či nepodobá.

12. Jaké je Vaše povolání?

 • odpověď Student:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 15 - 20 > na otázku 10. Kolik je Vám let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Narodil(a) jste se v sudý nebo lichý den? (Tato otázka slouží pouze pro rozřazení do dvou skupin.)

2. Přečetl(a) jste si výše popsaný příběh?

4. Jak byste hodnotil(a) Lenčino chování?

5. Do jaké míry je podle Vás v této situaci objektivně Lenčinou povinností Anně poradit?

6. Do jaké míry je podle Vás v pořádku osobu, která se takto chová, potrestat?

7. Přečtěte si prosím následující popisy různých osob a rozhodněte, jak moc se Vám daná osoba podobá či nepodobá.

8. Přemýšlel(a) jste už někdy dříve o tom, jaké hodnoty jsou pro Vás v životě důležité, nebo jste si je ujasňoval(a) až v průběhu zodpovídání tohoto dotazníku?

9. Jaké je Vaše pohlaví?

10. Kolik je Vám let?

11. Kolik obyvatel má město nebo obec, kde jste vyrostl(a)?

12. Jaké je Vaše povolání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Narodil(a) jste se v sudý nebo lichý den? (Tato otázka slouží pouze pro rozřazení do dvou skupin.)

2. Přečetl(a) jste si výše popsaný příběh?

4. Jak byste hodnotil(a) Lenčino chování?

5. Do jaké míry je podle Vás v této situaci objektivně Lenčinou povinností Anně poradit?

6. Do jaké míry je podle Vás v pořádku osobu, která se takto chová, potrestat?

7. Přečtěte si prosím následující popisy různých osob a rozhodněte, jak moc se Vám daná osoba podobá či nepodobá.

8. Přemýšlel(a) jste už někdy dříve o tom, jaké hodnoty jsou pro Vás v životě důležité, nebo jste si je ujasňoval(a) až v průběhu zodpovídání tohoto dotazníku?

9. Jaké je Vaše pohlaví?

10. Kolik je Vám let?

11. Kolik obyvatel má město nebo obec, kde jste vyrostl(a)?

12. Jaké je Vaše povolání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vaicová, I.Vaše hodnotová orientace (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vase-hodnotova-orientace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.