Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vaše názory na českou důchodovou reformu (věk 18 let a více)

Vaše názory na českou důchodovou reformu (věk 18 let a více)

Jedl(a) jste již hmyz? Pokud ne, lákalo by Vás to?
Mouchy spolknuté při jízdě na kole a pavouci snězení ve spánku se nepočítají :-)

(cca 1 min, veřejné výsledky)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna Kubincová
Šetření:14. 10. 2015 - 10. 11. 2015
Počet respondentů:47
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, Vážení.

Tento dotazník zjišťuje informovanost a názory občanů České republiky na důchodovou reformu a je určen občanům starším 18. let. Jeho výsledky budou sloužit jako podklad pro zpracování bakalářské práce. Dotazník je anonymní, a proto nemůže dojít ke zneužití osobních údajů. 

Kavlita průzkumu je závislá na pravdivosti odpovědí občanů.

Odpovědi respondentů

1. Jaká je Vaše věková kategorie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31-452553,19 %53,19 %  
18-30919,15 %19,15 %  
46-60817,02 %17,02 %  
Více než 60510,64 %10,64 %  

Graf

2. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2961,7 %61,7 %  
Muž1838,3 %38,3 %  

Graf

3. Jaké je Vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úplné střední (maturita)2246,81 %46,81 %  
Vysokoškolské1838,3 %38,3 %  
Střední510,64 %10,64 %  
Vyšší12,13 %2,13 %  
Základní12,13 %2,13 %  

Graf

4. Z hlediska důchodového pojištění jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec3370,21 %70,21 %  
Osoba samostatně výdělečně činná612,77 %12,77 %  
Starobní důchodce36,38 %6,38 %  
Nezaměstnaný12,13 %2,13 %  
invalid. důchodce12,13 %2,13 %  
dlouhodobě nezaměstnaný12,13 %2,13 %  
student12,13 %2,13 %  
invalidní důchodce12,13 %2,13 %  

Graf

5. Jaké důvody podle Vás vedly k důchodové reformě po roce 1989?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prodlužující se věk dožití.2859,57 %59,57 %  
Rostoucí počet stárnoucích občanů.2553,19 %53,19 %  
Snižující se počet ekonomicky aktivních lidí.2451,06 %51,06 %  
Rostoucí výdaje státního rozpočtu1736,17 %36,17 %  
Vliv zvyšujících se životních výdajů.36,38 %6,38 %  
POLITICI POTŘEBOVALI PROSTŘEDEK K VLÁDNUTÍ. 12,13 %2,13 %  
neufinancovatelnost stávajícího systému12,13 %2,13 %  
Změna poměru ekonomicky aktivních12,13 %2,13 %  
větší možnosti rozkrádání12,13 %2,13 %  
namaštění kapes politiků12,13 %2,13 %  

Graf

6. Které z níže uvedených principů podle Vás charakterizují důchodový systém:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Povinná účast2553,19 %53,19 %  
Solidarita2144,68 %44,68 %  
Zásluhovost1634,04 %34,04 %  
Jednotné zásady pro nárok na důchod1225,53 %25,53 %  
Právní nárok1225,53 %25,53 %  
AT SE KAŽDÝ POSTARÁ !! 12,13 %2,13 %  
kombinace všech možností12,13 %2,13 %  
Nic12,13 %2,13 %  

Graf

7. Co je charakteristické pro 1. důchodový pilíř:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
povinný vs. dobrovolnýalternativní-0.5320.717
lze z něj vystoupit vs. nelze z něj vystoupitalternativní0.4890.761
povinná výše příspěvku vs. dobrovolná výše příspěvkualternativní-0.5740.67

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

8. Co je charakteristické pro 2. důchodový pilíř:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
povinný vs. dobrovolnýalternativní0.8720.239
lze z něj vystoupit vs. nelze z něj vystoupitalternativní0.0211
povinná výše příspěvku vs. dobrovolná výše příspěvkualternativní0.1060.989

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

9. Co je charakteristické pro 3. důchodový pilíř:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
povinný vs. dobrovolnýalternativní10
lze z něj vystoupit vs. nelze z něj vystoupitalternativní-0.4890.761
povinná výše příspěvku vs. dobrovolná výše příspěvkualternativní0.660.565

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

10. Myslíte si, že současný důchodový systém je spravedlivý pro všechny občany ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 12, NEotázka č. 11, NEVÍMotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2859,57 %59,57 %  
NEVÍM1736,17 %36,17 %  
ANO24,26 %4,26 %  

Graf

11. V případě negativní odpovědi na předchozí otázku uveďte kdo je znavýhodněn.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Osoby s vyššími příjmy.

Znevýhodněni jsou všichni kdo hodnoty vytvářejí.

clovek co pracuje; mladi

Důchod berou i ti, kteří celý nebo část svého života nepracovali a počítá se jim z průměrné mzdy.

Je tu malá zásluhovost.

lidé, kteří po celý život aktivně pracovali

mladí

nepracující

netvrdím, domnívám se

nezaměstnaní

občan s vyššími příjmy

Občané s vyššímy příjmy.

plátci

pracující na úkor nepracujícím

Rozhodně není spravedliví pro budoucí generace. Důchodce, kterému je nyní 80 je už od 55 let v důchodu, současná generace ho živí už 25 let, má důchod větší než mnoho lidí výplatu a jemu se to stále zdá málo! Moje generace půjde do důchodu v 70ti letech, jestli vůbec a nejspíš nedostane nic, pokud si nic nenaspoří. Dříve platilo všichni za všechny (platí) teď už přechází důchodový systém na rčení každý sám za sebe.

schopnější a vzdělanější

ten kdo má větší možnost vkládat vyšší příspěvky

Ti co pravidelně platí příspěvky.

Ti lidé, kteří měli nízký příjem.

TY CO NIC NEDĚLAJI,

uspeni a pracoviti

Velikost penze je závislá na předchozí výši příjmu a délce odpracovaných let. Ale také je třeba říci, že je ovlivněna redukční hranicí. Což v samotném důsledku znamená, že se výše důchodů nijak od sebe výrazně neliší.

všichni normální lidé

Všichni ti, kdo jsou ochotni aktivně ovlivnit výši svého výdělku směrem vzhůru.

vysokopříjmové skupiny v zájmu udržení důstojné životní úrovně sociálně slabších občanů

znevýhodněni jsou občané s nižšími příjmy

znevýhodněni jsou poctiví pracující dodržující zákony

znevýhodněnijsou lidé, kteří poctivě pracují oproti těm, kteří nepracují a vypočítává se jim výše důchodu z průměru (jako kdyby pracovali)

12. Jaký typ důchodového systému upřednostňujete?

Průběžný systém - v tomto systému lidé v produktivním věku (pracující) financují penze spoluobčanů v důchodovém věku. Z hrubé mzdy odvádějí důchodové pojištění. Fondový systém - spočívá v tom, že si každý na svou penzi spoří.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kombinaci obou systémů2961,7 %61,7 %  
Fondový systém817,02 %17,02 %  
Průběžný systém612,77 %12,77 %  
Nevím48,51 %8,51 %  

Graf

13. Myslíte si, že současná důchodová reforma je Vám schopna zajistit důstojný příjem ve stáří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE4187,23 %87,23 %  
NEVÍM48,51 %8,51 %  
ANO24,26 %4,26 %  

Graf

14. Jakým způsobem se Vy osobně zabezpečujete na stáří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Investuji2246,81 %46,81 %  
Jsem účastníkem 3. pilíře1531,91 %31,91 %  
Spoléhám na stát1225,53 %25,53 %  
Spoléhám na děti919,15 %19,15 %  
Jsem účastníkem 2. pilíře510,64 %10,64 %  
NÁKUP AKTIV12,13 %2,13 %  
žiju tak abych se důchodu nedožil12,13 %2,13 %  
Mám a jestli seženu práci, tak zvýším kapitálové životní pojištění12,13 %2,13 %  
spořím, jelikož nevěřím, že tento systém bude stejný i za 20let12,13 %2,13 %  
spořím si12,13 %2,13 %  
mám dostatek uspořených peněz12,13 %2,13 %  
jsem účastníkem 1. pilíře12,13 %2,13 %  
šetřím12,13 %2,13 %  
Zakládám vlastní firmu12,13 %2,13 %  
Byl jsem účastníkem 3.pilíře12,13 %2,13 %  
Důchodu se nedožiju.12,13 %2,13 %  
zatím nijak12,13 %2,13 %  
Šetřím a investuji mimo dosah státu12,13 %2,13 %  
důchodové připojištění12,13 %2,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Co je charakteristické pro 1. důchodový pilíř:

  • odpověď lze z něj vystoupit [alternativní] nelze z něj vystoupit: -1:
    • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi povinný [alternativní] dobrovolný: 1 na otázku 7. Co je charakteristické pro 1. důchodový pilíř:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaká je Vaše věková kategorie?

2. Jaké je vaše pohlaví?

3. Jaké je Vaše vzdělání?

4. Z hlediska důchodového pojištění jste:

5. Jaké důvody podle Vás vedly k důchodové reformě po roce 1989?

6. Které z níže uvedených principů podle Vás charakterizují důchodový systém:

7. Co je charakteristické pro 1. důchodový pilíř:

8. Co je charakteristické pro 2. důchodový pilíř:

9. Co je charakteristické pro 3. důchodový pilíř:

10. Myslíte si, že současný důchodový systém je spravedlivý pro všechny občany ČR?

12. Jaký typ důchodového systému upřednostňujete?

13. Myslíte si, že současná důchodová reforma je Vám schopna zajistit důstojný příjem ve stáří?

14. Jakým způsobem se Vy osobně zabezpečujete na stáří?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaká je Vaše věková kategorie?

2. Jaké je vaše pohlaví?

3. Jaké je Vaše vzdělání?

4. Z hlediska důchodového pojištění jste:

5. Jaké důvody podle Vás vedly k důchodové reformě po roce 1989?

6. Které z níže uvedených principů podle Vás charakterizují důchodový systém:

7. Co je charakteristické pro 1. důchodový pilíř:

8. Co je charakteristické pro 2. důchodový pilíř:

9. Co je charakteristické pro 3. důchodový pilíř:

10. Myslíte si, že současný důchodový systém je spravedlivý pro všechny občany ČR?

12. Jaký typ důchodového systému upřednostňujete?

13. Myslíte si, že současná důchodová reforma je Vám schopna zajistit důstojný příjem ve stáří?

14. Jakým způsobem se Vy osobně zabezpečujete na stáří?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kubincová, A.Vaše názory na českou důchodovou reformu (věk 18 let a více) (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://vase-nazory-na-ceskou-duchod.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.