Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vaše názory na zdravý životní styl

Vaše názory na zdravý životní styl

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Pavlasová
Šetření:15. 03. 2012 - 24. 03. 2012
Počet respondentů:119
Počet otázek (max/průměr):33 / 31.18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:63,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.11:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
 

Jmenuji se Zuzana Pavlasová a jsem studentkou pátého ročníku FF MU oboru psychologie. Tento dotazník je součástí empirické části mé diplomové práce, která se zaměřuje na téma zdravého životního stylu a postojů mladých dospělých k němu.
 

Pokud je Vám 20 - 35 let, prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku. Odpovídejte prosím pravdivě. Dotazník je zcela anonymní, proto se nemusíte obávat zneužití osobních údajů.
 

Pokud máte zájem o celkové výsledky této práce nebo pokud máte nějaké připomínky, můžete mě kontaktovat prostřednictvím e-mailu.
 

Dotazník obsahuje celkem 33 položek, z nichž některé jsou otevřené otázky a u dalších máte možnost volby mezi několika odpověďmi. Jeho vyplnění Vám zabere asi 15-20 minut.

 

Budu Vám vděčná za co nejobsáhlejší a nejkonkrétnější odpovědi. Jen tak totiž získám potřebné informace a data, která jsou nutná pro získání užitečných výsledků tohoto výzkumu. Každý Váš názor je pro mne vysoce cenný, proto se prosím neostýchejte rozepsat ve svých odpovědích.

 

 

Moc děkuji :-)

Zuzana Pavlasová
Pavlasova.z@gmail.com
 

Odpovědi respondentů

1. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
242117,65 %17,65 %  
232016,81 %16,81 %  
221815,13 %15,13 %  
251210,08 %10,08 %  
26108,4 %8,4 %  
2186,72 %6,72 %  
2865,04 %5,04 %  
2754,2 %4,2 %  
3054,2 %4,2 %  
2943,36 %3,36 %  
ostatní odpovědi 20
31
35
108,4 %8,4 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.47
Minimum:21
Maximum:31
Variační rozpětí:10
Rozptyl:6.05
Směrodatná odchylka:2.46
Medián:24
Modus:24

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8773,11 %73,11 %  
muž3226,89 %26,89 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské5546,22 %46,22 %  
středoškolské s maturitou5344,54 %44,54 %  
vyšší odborné119,24 %9,24 %  

Graf

4. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [zaměstnanecotázka č. 7, osoba samostatně výdělečně činná (živnostník, podnikatel)otázka č. 7, zaměstnanec a současně osoba samostatně výdělečně činnáotázka č. 7, nezaměstnaný/áotázka č. 7, student/kaotázka č. 5, na mateřské/rodičovské dovolenéotázka č. 7, jinéotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student/ka6957,98 %57,98 %  
zaměstnanec3831,93 %31,93 %  
na mateřské/rodičovské dovolené43,36 %3,36 %  
nezaměstnaný/á43,36 %3,36 %  
osoba samostatně výdělečně činná (živnostník, podnikatel)21,68 %1,68 %  
zaměstnanec a současně osoba samostatně výdělečně činná21,68 %1,68 %  

Graf

5. Napište prosím, kde a co studujete (univerzitu, fakultu, obor):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MU, FF, psychologie22,9 %1,68 %  
MU, Pedagogická fakulta, Učitelství AJ a NJ11,45 %0,84 %  
Masarykova un., FF, psychologie11,45 %0,84 %  
Brno, Vysoká škola Karla Engliše, Management v podnikání11,45 %0,84 %  
Vysoká Škola Báňská - TUO, Fakulta Strojní, Strojírenská Technologie11,45 %0,84 %  
MU Brno, Filozofická fakulta, Psychologie11,45 %0,84 %  
Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, Provoz a ekonomika11,45 %0,84 %  
FF MU, Psychologie11,45 %0,84 %  
Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta,, manažersko-ekonomický11,45 %0,84 %  
Masarykova univerzita, fakulta sociálních studií, sociální práce11,45 %0,84 %  
ostatní odpovědi FSV, UK, Mezinarodni vztahy
UPOL, Pedagogická fakulta, Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy
VUT, Fakulta podnikatelská, Ekonomika podniku
Univerzita Hradec Králové, Ústav sociální práce, obor Sociální práce
VŠE Praha, Fakulta Mezinárodních vztahů, obor Mezinárodní obchod
UTB ZLín - FAME Management a marketing
Vysoká škola polytechnická Jihlava, obor cestovní ruch
Masarykova univerzita, filozofická fakulta, psychologie
Univerzita Palackého, Olomouc, Zubní lékařství
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Veřejná a sociální politika
FF UP - obor filosofie
MU, FF, Španělský jazyk a literatura
Jihočeská Univerizita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Zdravotnický záchranář
Slezská univerzita, Cestovní ruch
VUT Brno,Fakulta stavebni, Architektura
UPOL LF zubní lékařství
čzu, pef, hksn
VŠE - Praha
VŠE, Fakulta podnikohospodářská, Arts Management
ZČU, ekonomická fak., ekonomika a management
Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká a Filozofická fakulta, učitelství pro SŠ geografie- historie
čzu, pef, paa
VUT Brno, FP, PFO
Masarykova Univerzita, Pedagogická Fakulta, Učitelství praktického vyučování
Vysoká škola obchodní Praha
Vysoká škola hotelové v Praze 8, Fakulta Managementu, Management volného času
Vysoká škola polytechnická Jihlava, obor Finance a řízení
VŠo CESTOVNÍ RUCH
VOŠ Pedagogická a sociální, obor sociální pedagogika
UTB, FHS, Sociální pedagogika
jazyková škola-angličtina
MU, Přírodovědecká fakulta, antropologie
VŠO,Mezinárodní teritoriální studia, Cestovní ruch
MUP - Mezinárodní vztahy, Praha
Universita Palackého, PřF, botanika
MU, FF
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, ESTETIKA
JČU, EF, obchodní podnikání
Vysoká škola obchodní v Praze, Cestovní ruch
vysoká škola ekonomická
Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Lázeňství a turismus
UK FTVS, Management sportu
EF JCU, REP
všo, cestovní ruch
VŠB Ostrava, ekonomická fakulta
ČZU,Provozně ekonomická fakulta,obor Podnikání a administrativa
Vysoká škola polytechnická, Ekonomika a management, Cestovní ruch
VOŠ Goodwill, obor: Zahraniční obchod v malých a středních podnicích
Univerzita Tomáše Bati Zlín, Fakulta humanitních studií, obor Sociální pedagogika
Ujak, sociální a mediální komunikace
PřF MU, Molekulární biologie a genetika
Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, marketing a management
CZU, PEF, Ekonomika a management( Pae)
Rašínova VŠ- ekonomie insolvence
Vysoká škola polytechnická Jihlava, ekonomika management, cestovní ruch
Vysokou školu hotelovou
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
VŠO Praha
5884,06 %48,74 % 

Graf

6. Jiné- napište:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

7. Bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velkoměsto (více než 100 000 obyvatel)3731,09 %31,09 %  
malé město (do 20 000 obyvatel)3126,05 %26,05 %  
vesnice (do 3000 obyvatel)3126,05 %26,05 %  
středně velké město (20 000- 100 000 obyvatel)2016,81 %16,81 %  

Graf

Na následující otázky se prosím pokuste dát co nejpodrobnější a nejkonkrétnější odpovědi. Napište prosím vše relevantní, co Vás k dané otázce napadne. Budu si velmi vážit toho, když se nad otázkami zamyslíte a sdělíte mi co nejvíce informací k jednotlivým dotazům. Záleží mi na Vašich názorech, proto odpovídejte pravdivě a sami za sebe. Zodpovězte prosím všechny otázky. Děkuji.

8. Co všechno považujete za zdraví prospěšné- co všechno může člověk udělat pro své zdraví?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1) Jíst zdravé jídlo - čerstvou zeleninu a ovoce, omezit příjem masa a masných výrobků 2) Dostatečný příjem tekutin 3) Vyvarovat se tučným a vysokokalorickým jídlům 4) Dostatek pohybu 5) Dostatek spánku a odpočinku 6) Optimistický přístup k životu 7) Nepožívat drogy a návykové látky

cviceni, zdrava vyziva, no stress

cvičení, dodržování pravidelného přijmu potravy

cvičení, zdravá strava, no stress :)

Cvičení, zdravá výživa (ovoce, zeleni, obilniny, pití vody, žádné maso a mléko), neužívat drogy včetně cigaret a kávy, denně si udělat čas na zamyšlení se a uvolnění např. při koupeli, vyhýbat se rušným ulicím, nejlépe bydlet na venkově, nestresovat se i za cenu toho, že člověku nakonec nezbyde než dělat jednodušší finančně hůře ohodnocenou práci, rekreovat se v horách a u moře

dbát o životosprávu - mám na mysli jídelníček, více zeleniny,ovoce, ryb, olivový olej,atd, správné stravování snídaně-oběd-večeře, dále pohyb- sport pravidelně se udržovat ve formě, osobní higiena -čištění zubů atd, pravidelné zdravotní prohlídky u lékaře. Taky nekouřit, alkohol, důležitá je taky psychika - dobrá nálada!

dobry psychicky stav - priatelia, rodina, konicky, relax, zaujimava praca, ucenie sa novych veci, dostatok zaujimavych podnetov, nie prilis stresu; dobra strava - jest skutocne potraviny, nie prefabrikaty, jest prevazne rastlinnu stravu, neprecpavat sa; pohyb; a asi neodkladat riesenie zdravotnych problemov

dodržovat zdravý životní styl - denní režim, zdravá výživa, vyhýbat se škodlivinám (kouření, alkohol, drogy), sportovat (nebo alespoň se hýbat), psychické uvolnění (koníčky atd.), prevence chorob (pravidelné prohlídky u lékaře, dostupný screening), sex

Dostatek pohybu, sport. Správná životospráva. Duševní pohoda, žít s maximálním omezením stesových situací. Stabilní rodinné zázemí. Pravidelný sex.

dostatek pohybu, zdravá strava v přiměřeném množství, kvalitní a dostatečný spánek

Dostatek spánku/ dostatečný přísun tekutin/ rozložení stravy do celého dne (vícekrát po menších dávkách), zdravá a rozmanitá strava/ minimum alkoholu, cigaret/ snaha o zbavení se napětí, hromadění stresu a vnitřního napětí/ pohyb/ návrat k elementům vzduchu a vody - pobyt v přírodě obecně/ hravý přístup k životu - "teď a tady"

hlavne šport ! aktívny poohyb, nejesť priveľa mastných jedál, pravidelne spávať, a alkohol a cigy v menšom množstve

hodně spát, nekouřit, nepřecpávat se, jíst zdravě, sportovat, chodit na preventivní prohlídky.

jist kvalitni strasu, nestresovat se a primerene sportovat, odpocivat

jíst zdravě a pořádně se hýbat

Jíst zdravě-vyvážená strava, plus vyhnout se mastných a tučným jídlum. Pravidelný pohyb-cvičení například ve fitness centrech a pod. Dostatek spánku Pozitivni mysleni

jíst zdravě, chodit na procházky, nekouřit, nepožívat žádné drogy, chodit spát brzy a pravidelně, vstávat ve stejnou dobu, dodržovat spánkovou hygienu, mepodléhat konzumu, navštěvovat divadla, kina, chodit ven s přáteli, relaxovat, medotivat, sportovat, pěstovat zájmy

jíst zdravě, nepít, nekouřit, vyhýbat se zbytečnému riziku, cvičení

jíst zdravě, sportovat, nekouřit, nestresovat se, být spokojený, nezanedbávat zdravotní stav-varovné signály např., hodně spát, odpočívat, nepít hodně alkoholu

jíst, pracovat, aktivní pohyb, sex

kondiční sport, výživa, dostatek odpočinku, eliminace škodlivého stresu

mít dostatek pohybu, zdravě se stravovat, nestresovat se

Může cvičit, pravidelně a zdravě jíst, vyhýbat se škodlivým látkám (cigarety, alkohol, drogy), více chodit do přírody na čerstvý vzduch, udržovat se v psychické i fyzické pohodě.

Nekouřit a vyhýbat se zakouřeným prostorům. Dávat si pozor na jídlo a pití. Osobně se řídím heslem všeho s mírou, tzn. nejsem úplný abstinent a neodpírám si ani sladké. Důležité je podle mého názoru hlavně jídlo - přejídání je největší zlovyk (i nucení k dojídání jídla především u dětí). Součástí každého jídla by měla být zelenina, protože pomáhá s trávením. Dál je prospěšné dodržovat pitný režim a napít se především před jídlem. Vhodné je jíst ovoce na lačno - buď jako první jídlo dne a nebo cca 3 hodiny po jídle (kvůli nadýmání). Velmi důležité je zařadit aktivní pohyb.

Nekouřit, jíst hodně zeleniny a ovoce, omezit příjem tučných jídel, nekouřit, omezit alkohol, sportovat (mít pohyb na čerstvém vzduchu)

nepřejídat se, hýbat se, nepřehánět to s alkoholem, nestresovat

nevim

odpočinek, zdravá strava a nestresovat se... mít jistotu práce

odpočívat, sportovat-pohybovat se, být aktivní, střídmě jíst, pít, být v klidu-nestresovat se, myslet pozitivně

Pohyb na čerstvém vzduchu, konzumovat celozrnnou stravu, zeleninu, nepřejídat se, co nejméně do těla dostávat chemii, nestresovat se.

Pohyb, jíst do polosyta, pít dopolopita. Bočnice max. 500g za týden.

pohyb, kvalitní, pravidelná, zdravá a nutričně hodnotná strava s dostatkem všech látek (např. včetně masa, tuků,..)

Pohyb, nejlépe každýden, vyvážená strava, složená ze zeleniny, ovoce, luštěnin, masa... Pitný režim2,5 l denně. Dobrá nálada, předcházení steresovým situacím. Pravidelné prohlídky u lékaře.

pohyb, pravidelná strava, pozitivní myšlení, dělat věci, které ho baví, hodně ovoce a zeleniny, nekouřit, nepít

pohyb, sport, vyvážená strava, bezstresový životní styl

Pohyb, strava, vyhýbat se stresu

pohyb, zdravá strava, být "v pohodě" po psychické stránce

pohyb, zdravá strava, dostatek spánku, psychická pohoda

pohyb, zdravé jídlo-aspoň snídaně, více vitaminů, méně stresu, nekouřit, omezit alkohol...

Pokud budeme brát zdraví fyzické, tak určitě pohyb. A ten vlastně pozitivně ovlivňuje i psychické zdraví. Jíst zdravě je taky určitě prospěšné, ale co je opravdu zdravé? Máme tady klasické výživé specialisty, kteří kážou vyváženou stravu včetně červeného masa. Dále vegetariány (popř. vegany), kteří maso nejí. A co taková "paleo dieta", která jde napříč klasickým směrům? Zakončil bych to tím, že je potřeba jíst kvalitní potraviny, ne všelijaké náhražky (kterých je dnes bohužel až moc). K psychickému zdraví zdraví určitě prospívá kontakt s lidmy. A to i u introvertů (kteří si to často nechtějí připustit). Člověk musí dělat to, co ho baví, žít bez (co nejméně) stresu... Určitě by se našlo ještě něco dalšího, ale v tuhle chvíli mě nic nenapadá :)

Pravidelně cvičit, jíst a pít, nepřejídat se, nepít moc alkoholu, nekouřit, pravidelně navštěvovat doktora - zubaře, gynekologa, ..., nestresovat se

pravidelně sportovat, nekouřit resp. nepohybovat se v příliš zakouřeném prostředí, nejíst vyloženě nezdravá jídla typu fastfood

pravidelný pohyb - sport, příliš nepít alkohol, nekouřit... pít zdravě (voda), jíst zdravě (ovoce, zelenina, ryby), smát se ;)

pravidelný pohyb, pestrá a vyvážená strava, pobyt na čerstvém vzduchu, relaxace, udržování se v dobrém psychickém stavu (=neodkládat řešení problémů, komunikace s blízkými, myslet pozitivně atd.)

Pravidelný pohyb, přiměřené množství potravy, vhodné složení potravy (potravin. pyramida), nekouřit, nebrát drogy, nepít alkohol, pravidelné preventivní prohlídky u lékařů.

pravidelný spánek, pravidelný denní rytmus, dostatek pohybu

Především duševní hygiena - odpočinek, kamarádi, sport, příroda, zvířecí kamarádi, koníčky. Pak také vyvážená strava a dostatek ovoce a zeleniny, nepřejídat se, dostatečně spát. Poslouchat své tělo a vnitřní potřeby. Nezadržovat v sobě vztek a agresi, umět dát najevo, co cítím.

Především se správně a hlavně zdravě stravovat, vynechávat tučné, smažené, fastfoody a sladké nápoje. Dalším důležitým faktorem je také pravidelný pohyb.

Racionální výživa, omezení kouření, alkohol v malé míře, preventivní prohlídky u lékaře, dostatečná fyzická aktivita.

Řekla bych, že tohle je naprosto relativní-každý jsme jiní, máme jiné tělo a jiný metaboismus. Tudíž, člověk který jí nezdravě a kompenzuje si to třeba pohybem a konzumací ovoce a tak, tak je na tom vlastně líp než ten, co se úzkostlivě snaží nejíst, aby nepřibral, a přitom pro své tělo nepohne ani prstem.

Samozřejmě hýbat se, hodně pít a necpat se blbostma:) Se superzdravým a dezinfikovaným životním stylem bych to nepřeháněla, zastávám názor, že tělo potřebuje taky občas nějaký ne úplně pozitivní impuls, aby si vybudovalo imunitu. Věřím, že je důležité psychické rozpoložení (nebýt ve stresu, "mít se rád")

sport 2-3x tydne, zdravi jidelnicek, nekourit

sport, dobrý životní styl

sport, prostředí( hory, more, lesy, oblasti s minimem prumyslu), jidlo( spise vetsi obsah bilkovin, vlakniny, omezit tuky, smazena jidla etc.) biorytmus( providelny spanek, vstavani v podobnou dobu), vyvazeny pomer mezi prijmem a vydejem energie

sport, strava, pravidelné návštěvy doktora

sport, vyvážená strava, pozitivní myšlení

sport, zdravá strava

Sport, zdravá strava

sport, zdravá strava

Sport, zdravá strava, dostatek spánku atd.

sport, zdravá strava, nekouřit

sport, zdrava strava, pozitivni mysleni, mene stresu

Sport, zdravá strava, zdravý životní styl (žádný alkohol, kouření), vyhýbat se či dobře zvládat stresové situace.

sport, zdravá výživa

sport, zdravá výživa,

sport, zdravé jídlo

sport, životospráva, hodně smíchu - málo stresu

sport,výživa, pozitivní myšlení, nekouřit,nepít

sport,zdravě jíst,nekouřit,v chladných dobách se dobře obléct

sportovat (sport, který člověku vyhovuje) nebo se jakkoli hýbat, dostatečně spát, nepřemáhat se, snažit se nebýt ve stresu a pod tlakem, nepřejídat se, zařadit do jídelníčku více ovoce a zeleniny

sportovat a chodit na procházky, zdravě se stravovat, používat techniky time managementu a techniky na snížení úrovně stresu, relaxovat, chodit na pravidelné prohlídky aby se předešlo pravděpodobným nemocem apod.

Sportovat- nemusí být na vrcholové úrovni, stačí jen tak pro zábavu, hýbat se a nesedět polovinu dne u tv, pc apod. Jíst vše, ale s mírou, vyvarovat se uzeninám, preferovat spíše potraviny bohaté na bílkoviny, sacharidy, zato tučné v menší míře. Mít dostatečný spánek, nekouřit, nepít

sportovat, jíst zdravě - zeleninu, ovoce, těstoviny, rýži, kuřecí maso místo vepřového, nestresovat se tolik

sportovat, jíst zdravě, nepít alkohol, nepožívat drogy

Sportovat, jíst zdravě, nestresovat se, pravidelně navštěvovat lékaře a dávat krev, neboť má neustálý přehled o zdravotním stavu. Taky se může odstěhovat do hor za čerstvým vzduchem, ale to asi málokdo udělá, neboť je vázán svou prací, kterou v horách samozřejmě nesežene, leda by makal někde v lese, což by bylo možná zdravější než sedět v kanclu, ale jen hypoteticky, záleží co by dělal. Jo a taky si může pěstovat vlastní zeleninu prostou pesticidů, mít vlastní vajíčka, včelstvo, kuřátka, kachničky, králíčky, kozenku... :)

sportovat, správně se stravovat, vyhýbat se zakouřeným prostorům, dodržovat zdravou délku spánku

Sportovat, udržovat své tělo ve formě, nesedět pouze na zadku. Zdravě jíst.

Sportovat, vysednout z tramvaje o zastávku či dvě dřív a projít se, snažit se o dostatečný spánek, snažit se o zdravou stravu, večer se nepřejídat, větrání před spaním, alkohol s mírou, nekouřit, umět "vypnout", snažit se řešit jen věci, které můžeme ovlivnit, ikdyž je to skoro nemožné...

sportovat, zdravě jíst

sportovat, zdravě jíst, pít, dostatečně odpočívat, hodně souložit

Správná strava, sport, pravidelné návštěvy lékaře (prevence)

správná životospráva, vyvážené a zdravé jídlo, sport, dostatek spánku a pravidelný režim

správné stravování, pohyb, výjimečné požívání alkoholu

Správný jídelníček, sport, nestresové povolání, dobré rodinné vztahy, chůze, kolo místo auta.

Starat se o svoje psychické a fyzické blaho, což spolu úzce souvisí a následně se promítá nejen ve vztahu člověka k sobě samému, ale také k jeho okolí. Obecně - správně jíst, sportovat, mít nastavenou psychohygienu, věnovat se nejen věcem nutným, ale i těm, které má člověk rád.

strava-vyvažená,menší porce několikrát denně,hlavně jíst všechno,ale s mírou sport-pravidelný pohyb,minimálně 3 do týdne,stačí procházka spánek-dostatečný počet hodin,min.7-pokud to jde zábava-smích,přátelé,dobrá nálada

športovanie, zdravé jedlo, zdravý postoj k práci, vyhýbanie sa stresujúcemu prostrediu,

upravení jídelníčku, dostatek spánku, pravidelný sport, žádné kouření, střídmé pití alkoholu

V první řadě by to byl sport v nějaké zdravé normě i rekreačně po přírodě. Poté určitě druh zaměstnání, sedět celý den ve stejné poloze asi není z dlouhodobého hlediska moc prospěšné a poslední řadě určitě strav. Vyvážená a různorodá.

Za jedno z nejdůležitějších pro zdraví považuji zdraví prospěšné stravování-složení stravy, množství, četnost. Dále pravidelný pohyb, pobyt na čerstvém vzduchu, zbytečně se nestresovat, dostatečný spánek...

Za zdraví prospěšné považuji - dobrý spánek, vybraná pestrá strava, pobyt na čerstvém vzduchu, sport, občas si dopřát relaxaci a vypnout, nestresovat se tolik.

Základem všeho je jídlo. Negramotnost lidí v Česku v oblasti zdravé stravy je alarmující. Přitom existuje tolik zdravých jídel které jsou rychlé, levné a výborné. Člověku je po nich líp, netloustne a pokud myslí trochu do budoucna, musí mu být jasné, že si prodlužuje život. Aktivní pohyb řadím až na druhé místo, někdy stačí jen procházka nebo nějaký lehčí pohyb spíš pro zábavu než z donucení. Aktivní pravidelné cvičení je dobré, ale ne každý na to má trpělivost a vůli, to je jeden z hlavních problémů současné obezity a onemocnění u lidí. Na posledním místě zmíním psychickou pohodu. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud není člověk v pohodě, nemyslí ani na zdravé stravování ani na pohyb.

zdravá pestrá strava, pohyb, duševní hygiena, snažit brát život pozitivně, dodržovat pravidelné kontroly u lékaře, dodržovat léčebný režim lékařů

zdravá pravidelná strava, pravidelný pohyb, dostatek spánku, aktivní/pasivní relaxace, duševní odpočinek, pravidelné lékařské prohlídky, nekouřit, neponocovat

zdravá strava - konzumace velkého množství ovoce, zeleniny, luštěnin apod., pravidelná konzumace mléčných výrobků (hlavně nízkotučné sýry, neslazené a neochucené jogurty), omezení konzumace masa (hlavně tučného a červeného), omezení příjmu jednoduchých sacharidů, tučných jídel; vyvážená strava (obsahující všechny důležité živiny); energetický příjem přiměřený výdeji; příjem dostatečného množství tekutin (hlavně vody, případně neslazených neochucených nesycených minerálek nebo stolních vod) dostatečná pohybová aktivita (přiměřená zdravotnímu stavu) - pokud možno na čerstvém vzduchu přiměřené množství spánku čas na rodinu a přátele, čas na vlastní koníčky, znalost relaxačních technik

Zdravá strava a denní režim, dostatek pohybu ale ne extrémní sporty, aktivní odpočinek a psychická pohoda, nekouřit, pít jen minimum alkoholu (1-3 sklenky vína týdně), žádné drogy. Žádná bezohledná jízda autem či na motorce... No a samozřejmě nezanedbávat preventivní zdravotní kontroly :-)

zdravá strava a dostatečný pitný režim, sport, dostatek spánku, preventivní prohlídky u lékaře, omezení stresu - tzn. práce, která mě baví a dobré rodinné i pracovní vztahy (i když to někdy člověk moc ovlivnit nemůže), dostatečná doba věnovaná relaxaci (odpočinku)

zdravá strava, dostatek pohybu, dostatek spánku, pozitivní přístup k životu bez zbytečného rozčilování se, ochrana životního prostředí

zdravá strava, pohyb,

zdravá strava, pravidelný sport, psychická pohoda, nekouřit

zdravá strava, sport, koníčky, cestování, psychická pohoda.

zdravá strava, sport, omezení stresu, pravidelné prohlídky u lékaře

zdravá strava, sport, životní rytmus,..

Zdravá strava, zdravý životní styl, Pohyb - aerobní cvičení, vyvarovat se kouření, alkoholu, atd, Mít pravidelný režim dne, dostatek spánku a psychycké pohody a hlavně dostatek sexu

Zdravá výživa, sport, relaxace. Aktivní a pasivní odpočinek.

zdravá životospráva - vyvážená strava, dostatek pohybu, vyvarovat se zdraví škodlivých látek jako tabák, alkohol, drogy a duševní pohoda

zdravá životospráva, sport, dostatek spánku

Zdravá, vyvážená strava, sportování, život na vesnici (čistější ovzduší), nekouřit, nepít alkohol, brát minimum léků a různých doplňků stravy.

zdravě jíst, cvičit, dostatečne spát, nekouřit....

zdravé jídlo bez chemických látek, dostatečný pohyb, umění relaxovat

zdravě jíst, dostatečný pohyb, dostatečný spánek a odpočinek

zdravě jíst, sportovat, dbát o své zdraví

zdravě jíst, sportovat, pravidelně spát, nekouřit

zdravě se stravovat dodržovat spánkový režim cvičit, pohybovat se na čerstvém vzduchu věnovat se věcem, které nás baví a naplňují

zdravě se stravovat, sportovat, nestresovat se

zdravé stravování, pravidelný sport, pravidelná hygiena, zdržování se kouření, nepožívat velké množství alkoholu, pobyt v přírodě

zdravé stravování, sport, preventivní lékařské prohlídky

zdravý životní styl, kvalitní jídlo plné vitamínů a minerálů, ovoce, zelenina, dostatek pohybu, klid a nestresovat se - všeho s mírou

Zelenina, ovoce.

9. Co Vy sám/sama děláte pro své zdraví? Čím vším myslíte, že pozitivně působíte na vlastní zdraví?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- Sport. Jak individuální, kde si pročistím hlavu, tak kolektivní, kde se naopak s ostatními hecuju :) - Hlídám si stravu - pryč jsou doby, kdy jsem snědl vše, co mi přišlo na ruku. Vybírám si. To ale souvisí s tím, že kvalitní potraviny jsou dražší a jako student jsem si je často nemohl dovolit. - Dělám to, co mě baví. Kreativní práce v pohodovém kolektivu. Lahoda :) - Pravidelný kontakt s lidmi. Je snad pro zdraví něco lepšího, než se pořádně zasmát s přáteli?

Aktivní odpočinek, pohyb (cyklistika, procházky), celkem zdravá strava, nekouřím a vyhýbám se jakýmkoli drogám

beh, plávanie .. a alkohol , cigy len málo

cviceni, relativne zdrava vyziva

Cvičím, pravidelně jím a snažím se hodně pít, absolvuji preventivní prohlídky u doktora, nekouřím, nepiju moc alkohol, snažím se myslet pozitivně

Dbám na svůj jídelníček, dodržuji pitný režim, nejím maso a masné výrobky, nekouřím.

Denne pravidelne cvicim Rada chodím do přírody na procházky či provozuji venkovní sportovní aktivity Snažím se vyhnout mastných, tučným a těžkým jídlum, plus skoro nekonzumuji sladké limonády jako cola, sprite atd. Alkohol pijí jen příležitostně a v míře:-) Jim hodne zeleniny a ovoce. V zime se snažím nedostatek vitaminu doplnit vitaminovymi tabletkami.

dlouhé procházky se psem, zdravé stravování

dostatečný spánek, ovoce, čaj, otužování, pohyb

Hodně spím, nekouřím, jsem na čerstvém vzduchu

Hodně sportuji a snažím se zdravě stravovat. Pravidelně chodím na preventivní lékařské prohlídky.

hýbu se, snažím se nepřejídat, snažím se nestresovat, piju jen občas

chodím do fitness centra, snažím se dodržovat relativně zdravý jídleníček - pokud na to mám čas, relaxuji

jidlo, pohyb, odpocinek, konicky

jídlo, práce, aktivní pohyb, sex

Jím hodně zdravě. Málo masa, hodně zeleniny. Stále si zjišťuji informace na internetu, poznávám tak nová jídla nové možnosti vaření. Snažím se spát aspoň 7 hodin denně. Pokud ne, tělo mě za to na druhý den trestá. Cvičím nepravidelně ale přece. Nejradši plavu, taky cvičím doma. Pokud mám problémy v osobním životě, snažím se je co nejrychleji a nejlépe vyřešit, protože když se trápím psychicky, připadám si, jako bych měla nekončící chřipku.

jím ovoce a zeleninu, pohyb, když je příležitost

jím pravidelně 3 jídla denně a jednu malou svačinu mezi obědem a večeří, dbám na to, abych snědla ke každému jídlu nějaké ovoce nebo zeleninu každý den 20 minut cvičím kromě svých povinností se taky věnuji zálibám, které dělám ráda a tím také vlastně pozitivně působím na své zdraví :)

jím vitamíny, jinak nic

Jsem aktivní sportovec, nekouřím, jím celkem zdravě

Jsem asi divná, ale myslím, že by člověk měl hlavně být psychicky "v pohodě" a pak stačí "naslouchat svému tělu" a dodat mu to, o co si řekne. Nemyslím tím pokaždé podlehnout chuti na sladké, protože tělo přece potřebuje cukr: je potřeba rozlišit, jestli ten cukr chce tělo nebo já - no a většinou jenom já... No a když tělo říká, že by mu udělalo dobře, kdyby se trochu hýbalo, moje lenost dělá, že neslyší:) Nicméně dá se naučit to rozlišovat a stojí to za to - např. nepřibírám, a laicky si to zdůvoňuju tak, že moje tělo pochopilo, že dostane, o co si řekne, a nemusí tedy dělat zásoby. Praktikuju to dlouhodobě nějak takhle podle momentálního uvážení a zjistila jsem, že mi například (většinou) přestaly chutnat nekvalitní/nezdravé potraviny (levnější šunka, konzervy, různá dochucovadla, umělá sladidla) - takže na tom složení asi něco bude.

Mám dostatek spánku, sportuji, nekouřím, jím bezlepkovou stravu.

Mít dostatek pohybu, snažím se co nejvíce sportovat. Dodržuji kvalitní životosprávu, snažím se jíst pravidelně a zdravě. Být sexuálně aktivní. Zkouším se na svět dívat více pozitivně, filtrovat to negativní.

Myslím, že se zdravě stravuju, nekouřím a pravidelně sportuju.

návštěva lékaře, když jde do tuhého

Nejím maso, jednou za rok jezdím k moři a nechodím do práce + snažím se pozitivně působit na lidi, to obé znamená, že se zbytečně nestresuji. Neberu tvrdé drogy. Chodím cvičit a čas od času na masáže.

Nekouřim, moc nepiju :-) když mám čas, tak cvičím a zdravě jím.

nekouřím, neberu drogy, snažím se o vyváženou stravu s dostatkem zeleniny a ovoce, cvičím

Nekouřím, nepohybuji se v zakouřeném prostředí, alkohol piji minimálně. Jím denně ovoce a zeleninu.

nekouřím, sportuju, ne příliš zdravý jídelníček- málo ovoce a zeliny, ryb

nekouřím,nepiju, nepřejídám se tučných a mastných jídel

nepiji (alkohol samozřejmě), nekouřím

nic

ničím

nyní ničim

občas sportuji, snažím se jíst zdravě, užívám zelený ječmen

odpočinek, pohyb

plavání

Plné uvědomění si předešlé otázky, přesto (či právě proto) absolutní nemohoucnost tyto zásady plnit.

Pohyb - sport 3x týdně, nejíst typicky nezdravá jídla

pohyb, snažím se jíst zdravě, mít radost ze života, nepodléhat stresu, odstatečně odpočívat

pohyb, úprava jídelníčku

pohyb, vyvážená strava

Pohybm, někdy strava

pozitivní myšlení, dostatek pohybu, zdravý životní styl

pozitivním myšlením, zdravým stravováním, sportováním

Pravidelně cvičím, naučil jsem se pravidelně jíst každé dvě a půl hodiny, zavedl jsem denní režim podle kterého se řídím. Nekouřím a snažím se omezit alkohol

pravidelně se snažím mít dostatek spánku; pokud to jde, snažím se sportovat. V kritických obdobích roku se snažím zajistit si dostatek vitamínů.

Pravidelně sportuji, snažím se o kvalitní a zdravou stravu.

pravidelný aktivní pohyb, chození pěšky, konzumace zdraví prospěšných potravin

pravidelný pohyb, pravidelné preventivní lékařské prohlídky, relaxace

pravidelný sport, nekouřím, zdravá strava

Procházky na čerstvém vzduchu, cvičení, zdravé stravování

Při dopravě do práce a z práce využívám autobus, což pro mě znamená cca 20 minut svižné chůze denně. Dávám si pozor na to, co jím a nepřejídat se. Ovoce jím nalačno a k dalším jídlům přidávám zeleninu. Snažím se jíst pravidelně. Kávu s mlékem a cukrem se snažím nahradit ovoceným nebo zeleným čajem bez cukru. Nejím "sladké" obědy. Jednou až dvakrát týdně chodím do fitka.

snažim se alepon trochu sportovat, jíst ovoce, zeleninu, cerealie, občas masáže, relax.

snažím se aspoň trochu hýbat a občas jím zdravě

snažím se cvičit, posilovat, běhat

Snažím se hýbat , nepřejídám se a jím maximálně 500g bočnice za týden.

snažím se jíst čerstvé potraviny, občas kupuji i BIO potraviny, piju dost tekutin, nekouřím, ráda chodím pěšky, pomáhám doma na zahradě (pohyb+vlastní potraviny)

Snažím se jíst pestře a zdravě, piji dostatek tekutin. Snažím se hýbat a posilovat tělo. Také se snažím starat o duševní zdraví.

Snažím se jíst zdravě a často, sportovat (denní aktivity s mými psy), cvičím jógu, medituji, dělám i těžkou fyzickou práci při rekonstrukci domu jako kompenzaci sedavého a psychicky náročného zaměstnání. Snažím se předcházet nemocem prevencí - dobře se oblékám, otužuji se a pod.

Snažím se jíst zdravě, bydlím na vesnici, nekouřím, alkohol piji minimálně.

snažím se jíst zdravě, sportuji, mám dostatek spánku i volného času na relaxaci

Snažím se momentálně změnit své stravovací návyky. Ale je těžké stravovat se pravidelně a zdravě v dnešní uspěchané době. Také do svého života postupně zapojuji více pohybu.

Snažím se nejíst tak moc tučné jídla. Sportovat alespoň dvakrát týdně + o víkendech pohybová aktivita.

snažím se nepřejídat, pečuji o duševní hygienu, pohyb (porcházky, návštěva fitness)

Snažím se nestresovat, průběžně sportuju; běhání, posliovna, omezování konzumace nezdravých jídel, snaha o nekouření :D

Snažím se občas sportovat, kvalitně a zdravě se stravovat, nekouřím a alkohol piji příležitostně.

snažím se omezit nezdravou stravu a více sportovat

Snažím se omezovat tučná a nazdravá jídla, příležitostně sportuji.

Snažím se pravidelně chodit ven, spát a také jíst.

Snažím se především zdravě stravovat- vyhýbám se tučným a mastným pokrmům. Z masa jím pouze rybí maso. Hodně zeleniny a ovoce. Jím často ale v malých porcích. Nekouřím, alkohol příležitostně. Rekreačně sportuji. Chodím na preventiví prohlídky.

Snažím se řídit tím, co jsem napsal v předchozím bodě.

Snažím se vyhýbat hodně mastným jídlům, ale jinak jím co mi chutná a hýbu se, ale spíš proto, že mě to baví. Snažím se vše brát z té lepší stránky, i když je to někdy těžké. Dělám vše včas, i když se mi občas nechce. Vážím slova, vyplatí se to. Ono tohle vše pak minimalizuje konflikty a stresové situace, které by jinak ubíraly hodně moc energie a chuti k životu.

snažím se zdravě stravovat, pravidelně relaxovat, odpočívat

snažím se zdravěji jíst, pohybovat se na čerstvém vzduchu

sport

sport

sport

sport

sport

sport

Sport, každodenní snídaně, nekouřím, piji " s mírou" - lehce červené víno, pivo.

Sport, kontrola zdravotního stavu.

sport, nekouřím, alkohol jen občas, opatrnost

sport, nekouřím, nepiji alkohol, jím zdraví prospěšné potraviny

sport, převážně zdravá strava, ale ne vždy

sport, strava

sport, výživa, omezení škodlivin (kouření, alkohol), pohyb (chodím, nejezdím mhd), pravidelný a dostatečný spánek

Sport.

sport( 2x tydne), pomerne zdrave zivotni prostredi,

sportem a snahou o zdravou stravu

sportuji

sportuji, dbám na zdravou stravu

sportuji, chodím na procházky, snažím se vyhýbat nezdravým(zejména tučným jiídlům), nenavštěvuji fastfoody, relaxuji, spím aspoň 8 hodin denně, vyhýbám se užívání léků, chodím ven s přáteli, navštěvuji kulturní akce

sportuji, jím alespoň trochu zdravě, nekouřím

sportuji, jím zdravě

sportuji, nekouřím, snažím se jíst "rozumně" a několikrát denně, občas aspoň projít po celém dnu v práci, snaha o pravidelný spánek (což víkendy někdy nabourávají), větrání místností v nichž pobývám...

sportuji, nepřejídám se, snažím se nestresovat

Sportuji, omezuji smažené jídlo a sladké pití

sportuji, pravidelně a vyváženě jím (snídám, večer jím lehčí jídla), snažím se dodržovat pitný režim (převážně voda), preferuji rybí maso

Sportuju, jím zdravě (aspoň doufám), chodím na preventivní prohlídky, daruji krev.

sprotuji,snažím se jíst zdravěji

strava-jiná než česká kuchyně(tučné omáčky,knedlíky) sport-běhání,kolo,chůze,sezónní sporty jako lyže... pozitivní myšlenky

viz ot. 8

viz předchozí otázka

viz. otázka 8

Vše co jsem vyjmenoval bohužel nedělám, protože jsem líný, každopádně chodím do přírody a snažím se zdravě jíst.

Vše, co bylo zmíněno v ot. 8 se snažím do svého života zařadit.

všecno

vyrovnaná výživa, snaha odpočívat a relaxovat, práce na harmonickém domácím prostředí

vyvážená strava, dostatek odpočinku

zacala som konecne sportovat, planujem este nejake aktivity pridat; snazim sa stravovat zdravo - varim skoro kazdy den, zo zakladnych surovin, snazim sa jest pestro (aj ked sa stravujem takmer vegetariansky); snazim sa udrziavat kontakty s mojimi priatelmi a rodinou, aj ked to nie je vzdy jednoduche (zijem v Prahe, takze kvoli nim casto cestujem na Slovensko); pred rokom som si konecne nasla pracu, ktora ma skutocne naplna a bavi, mam pocit, ze vytvaram uzitocne veci, ale aj tak sa snazim o rozumny pomer medzi pracou a sukromnym zivotom/oddychom; venujem sa konickom (aj ked nie tolko, kolko by som chcela), a ucim sa stale nove veci; bola som po rokoch na poriadnej preventivnej prehliadke u doktora, aj ked mi subjektivne nic nie je, chodim pravidelne k zubarovi na preventivne prehliadky

zdravá strava, pohyb

zdravá strava, pohyb, věnování se koníčkům, dostatek odpočinku

zdravá výživa

zdravá výživa, a 3krát až 5 krat týdně pohyb

zdravé jedlo, pravidelné zdravodné prehliadky

změnila jsem stravování na co nejméně tučné, mám dostatečný spánek

10. Co všechno považujete naopak za zdraví škodlivé? Čím vším může člověk ohrozit své zdraví?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1) Kouření 2) požívání drog 3) nadměrná konzumace alkoholu 4) Nadměrná konzumace živočišných bílkovin 5) absence pohybu 6) nedostatek spánku

Alkohol, tuk.

alkohol, cigarety

alkohol, cigarety, drogy

alkohol, cigarety, málo pohybu , nezdravé jedlo,

alkohol, cigarety, špatný životní styl

alkohol, drogy, cigarety ...

alkohol, drogy, cigarety, nezdravá strava, zahálčivý způsob života

alkohol, drogy, cigarety, stres

alkohol, kouření a užívání jiných návykových látek (včetně léků a kofeinu), rizikové sexuální chování, workoholismus, smažená a tučná jídla, nedostatek spánku

alkohol, kouření, časté návštěvy fast foodu

alkohol, kouření, drogy

alkohol, kouření, požívání drog, stravování ve fast foodech, nedostatek pohybu, stres

alkohol, kouření, přežírání se

alkohol, tučné jídlo, stres, hazardování se životem

Alkoholem, kouřením, nezdravým jídlem (tučná jídla, fast food stravování, pečivo), málo pohybu/sportu.

dlouhodobé ponocování, časté pití alkoholu, kouření, žádný pohyb, nezdravé stravování

drogy, alkohol ! a STRES !!!!!!

Drogy, nezdravá strava - smažená jídla, přehánět to, obezita

Hmm, těžká otázka. Moc stresu, prefabrikáty místo normálního jídla, žádný pohyb... určitě nepřispívá ani stav ovzduší, pití alkoholu, drogy, kouření (ještě pořád kouříš? ;-). Je toho víc než dost. Bohatší lidé bývají zdravější. Proč? Protože si mohou dovolit ve volném čase sportovat a utrácet za kvalitní jídlo, mít dostatek odpočinku. Nemajetní lidé žijí v neustálém stresu a do svého zdraví moc neinvestují. Ne že by nechtěli, ale prostě na to nemají.

Jak jsem již napsala.. Braní drog, nezdravé jídlo a pití, život bez pohybu a ve velkém městě. Každodenní vysedávání u počítače nebo televize, vyvolávání hádek s okolím.

Jídlo-lidi většinou ani nechtějí vědět co a jak jim škodí, aby neměli výčitky. na druhou stranu se ani nezajímají o to, co je vlastně zdravé Kouření - zapřísáhlá nekuřačka, takže nechápu, že si to člověk nedokáže odpustit, když ví, co mu to dělá s plícemi Nedostat pohybu hlavně kvůli televizi, pc... Alkohol - je tak běžný, že jeho vliv na zdraví lidi prakticky vůbec nevnímají

Konzumaci alkoholu, kouření, konzumace drog, přejídání se, málo pohybu, stresy.

koureni, alkohol, drogy, spatne stravovaci navyky, zadny pohyb, malo pobytu na cerstvem vzduchy a venku obecne, samozdrejme urcitymi rizikovymi aktivitami jako jsou adremalinove sporty a podobne, kde sice muzeme dosahnout efektu lepsi zdravi, ale na druhou riskujeme zraneni etc.

koureni, alkohol, stres

Kourenim(tím doplňuji k předchozí otazce že nekourim) Prehnana konzumace alkoholu, k tomu i neustálá konzumace sladkých nápojů. Jako v předchozích otázkách konzumace tučných, mastných a těžkých jídel Nedostatek pohybu a jenom sedavy styl zivota.

kouření

kouření cigaret, přejídání se, málo pohybu, málo lásky

kouření, alkohol

kouření, alkohol

kouření, alkohol,

kouření, alkohol, drogy,

kouření, alkohol, nedostatek pohybu, přejídání, málo tekutin, stres

Kouření, alkohol, obezita, nedostatek pohybu.

Kouření, alkohol, sedavé zaměstnání

kouření, alkohol, stres, drogy

kouření, alkohol, tučná strava

Kouření, alkoholismus a holdování jiným drogám. Obezita nebo naopak hladovění. Smog a pohyb v nezdravém prostředí.

kouření, alkoholismus, drogy...

Kouření, alkoholismus, závislost na drogách, přejídání, nevhodně složený jídelníček, málo pohybu, nekontrolování zdravotního stavu, stres

kouření, drogy, alkohol

kouření, drogy, alkohol, tučné jídla

Kouření, drogy, nesportování, nezdravé jídlo

kouření, drogy, smog, stres, ...

Kouření, kafe a cigareta po ránu, příliš alkoholu, nedostatek spánku, stres, málo pohybu, nepravidelná strava, jídlo fast food, příliš tučné jídla - smažená, přejídání se, nerespektování rodinné anamnézy a nezodpovědné chování

Kouření, nadměrná konzumace alkoholu, špatný jídelníček, stres, riziková pracoviště, častá adrenalinová aktivita, bydlení ve velkoměstě.

kouření, nadměrné pití alkoholu, žádný pohyb, fast food

kouření, nadměrné používání alkoholu, pravidelná navštěvování fast foodu, nedostatek spánku

kouření, pití alkoholu, stres

kouření, přejídání, nepravidelná strava, stres

Kouření, přemíra alkoholu, nedostatek pohybu, přemíra stresu

Kouření, stravování se nezdravým, tučným jídlem, nadměrné požívání alkoholu, drog, léků.

kouření, stres, nezdravá výživa, alkohol

kouření, stres, přejídání se, přemíra alkoholu, určitá jídla (uzeniny - přemíra konzumace), sedavý život, častý fast food (přepalované tuky, bílé pečivo, Cola)

kouření, tvrdé drogy, příliš mnoho alkoholu, špatné stravování, pobyt ve velmi hlučném prostředí

kouření,alkohol, nezdravá výživa

kouření,přejídání,nadměrná konzumace alkoholu,marihuana

kouřením, alkoholem, drogami, pojídáním nezdravých jídel, nepěstováním zájmů, leností, přejídáním se, příliš krátkým či dlouhým spánkem, častým stresem, nedodržováním spánkové hygieny, nepěstováním duševní hygieny, špatným fyzikálním prostředím

kouřením, drogami, jíst ve fastfoodech, vařit si velmi tučná jídla, jenom sedět a koukat na televizi, vůbec nemít žádný pohyb

Kouřením, nepřiměřenou konzumací alkoholu, "nezdravou" stravou - tučné, sladké, příliš slané..

kouřením, pitím alkoholu, nemít pohyb, jist nezdravě, brát drogy ;)

kouřením, velkým příjmem tučných jídel

Milion věcí, nechce se mi to vypisovat :)

Moc jí, víc jak 500g bočnice za týden a má málo pohybu, moc kůří a léme.

Návykové a zdraví škodlivé látky, hazardování a přeceňování se, dokonce až nevážení si svého zdraví.

návykové látky, nevyvážená+ nepravidelná výživa, nedostatek pohybu, nepravidelný denní režim, nedostatek spánku a odpočinku, nezdravé prostředí (města)

nedostatek pohybu, nevhodná strava, kouření, alkohol, drogy, workoholismus, nedostatek odpočinku a relaxace

nedostatek pohybu, sedavý styl života, nestřídmost v jídle, kouření, přemíra alkoholu, nedostatek sexu a odpočinku

Nedostatkem spánku, vyčerpáváním se, přílišnými nároky. Nezdravými stravovacími návyky. Neschopnost komunikace s ostatními. Kouřením, pití alkoholu, či drogy.

Negace odpovědí předchozích dvou otázek.

Negací otázky č. 8

Nekvalitní potraviny, nedostatek pohybu, stres, přemíra alkoholu... Jo a pak taky přemíra pohybu a riskantní sporty. A vůbec jakýkoli fanatismus do čehokoli, i (hlavně) do zdravého životního stylu. Věřím, že "všeho s mírou" je lepší a v součtu zdravější cesta.

nepravidelné stravování, stravování ve fast foodech, odmítání konzumace ovoce,zeleniny či mléčných výrobků, odmítání sportu, aktivity,kouření, přemíra alkoholu, nedostatek spánku

nepravidelný denní režim přemíra nezdravé stravy, konzumace alkoholu a tabákových výrobků užívání drog, většího množství léků nedostatek pohybu a zájmů, které by člověka zbavily stresu a podporovaly jeho psychické rozpoložení

nepravidelný denní rytmus, kouření, alkohol, nevyvážená strava

nepravidelný pohyb, nezdravá strava, kouření, alkohol, drogy, duševní nepohoda,

nepravidelný režim, ponocování, tučné a nezdravé jídlo, žádný pohyb, kouření, alkohol, drogy

nesprávný jídelníček s jídly s vysokým obsahem tuků a sacharidů, nesportování - žádný pohyb, workoholismus, užívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy, léky...), rizikové chování

nevhodná skladba jídelníčku (mnoho tuků a cukrů), přejídání se, hladovění - šílené diety, kouření, alkoholosmus, fetování, málo pohybu a spánku, nevhodné oblékání se (nachlazení) a obouvání se (deformity prstů)

Nevhodná strava, špatné stravovací návyky-nepravidelné stravování, noční přejídání apod., držení nevhodných diet, nedostatek pohybu, uspěchaný životný styl, stres.

nezdravá strava, kouření, alkohol

nezdravá strava, málo pohybu, závislost nebo i jen užívání toxických látek (alkohol, cigarety, drogy...), stres - hlavně dlouhodobý, nedostatečná podpora přátel/partnera/rodiny

nezdravá strava, přejídání, kouření, alkohol a jiné drogy, smog, stres, ...

nezdravé jídla, kouření, povalování

nezdravé jídlo, přejídání, hladovění, málo pohybu, kouření, drogy, alkohol, nepravidelný režim, stres, pesimismus, zanedbávání se, neopatrnost

nezdravé stravování, kouření, drogy, alkohol, nedostatek pohybu

No opakem toho, co jsem v předchozí otázce napsala ;)

Opak všeho z předchozích otázek :) Kouření, pití alkoholu, především tvrdého, nesportování

opět nevhodná strava, nedostatek pohybu, kouření, alkohol a další drogy, neodstatek odpočinku, spánku. příliš hektický život

prilis vela stresu - v praci aj v sukromi, prilis vela zmien naraz; nedostatok pohybu, alebo aj prilis jednostranne zamerany pohyb; strava - prilis vela alebo asi aj prilis malo jedla, alebo potraviny, ktore su vyrazne priemyselne spracovane, rozne polotovary, jedla v prasku, hotove jedla do mikrovlnky, atd., jednostranna strava znecistene prostredie; fajcenie, ine drogy - vratanie naduzivania liekov zle vztahy s okolim, zly vztah k sebe samemu, pesimisticke vyhodnocovanie kazdodennych situacii.. nedostatok spanku

prostředí je znečištěno jako celek, nelze něco vypíchnout

přejídání

Přejídání, alkohol, celodenní vysedávání u počítače - tedy nulový pohyb, stresy, pobyt v zakouřených prostorách

přemíra alkoholu, kouření, drogy, nezdravé potraviny

Rizikové chování, kouření, přejídání se.

Smažáky a burgery, alkohol, cigarety a hloupí lidé (tzv. blbci)

spatne jidlo, mnoho stresu, zivot ve vztahu-prostredi co clovek nenavidi ale je nucen, spatna prace, zadny pohyb, zadne dusevni stimulanty, koureni, alkohol

strava,alkohol,cigarety,sedavé zaměstnání a žádný pohyb,žádná záliba

stres, alkohol, drogy,

stres, částé sravování ve fast foodu, nedodržování lékařských pokynů např. nedobírání antibiotik

stres, deprese, kouření, nadužívání alkoholu, drogy, málo pohybu

stres, drogy, příliš mnoho alkoholu

stres, koureni, spatne stravovaci navyky, malo pohybu

stres, nedostatek odpočinku, veškerým jednostranným zaměřením-něco přehání, aneb všeho moc škodí

stres, tabák, alkohol

stres, žádný čas pro sebe, vnitřní agresivita- negativní přístup k životu, žádné pohybové aktivity, nesprávná životospráva, užívání návykových látek

Stresem, kouřením, aklkoholem a jinými drogami, nedostatkem pohybu, špatnou stravou.

stresem, špatnou stravou, nedostatkem pohybu

Špatná strava, málo spánku, stres, nedostatek pohybu, alkohol kouření atd

špatnou životasprávou - sedavé zaměstnání - žádný pohyb, nezdravá strava, stres

špatnou životospravou-nepravidelné stravování, špatný jídelníček jídlo -smažené věci,chipsy, nedostatek pohybu, zanedbání prevence-nenavštěvování pravidelných prohlídek u lekaře, zbytečný stres, zbytečná špatná nálada

tučným jídlem, alkoholem, cigaretami,

v podstatě opak předešlých otázek - alkohol, kouření, zbytečné riziko...

velké množství smaženého a tučného jídla, velké požívání alkoholu, kouření, nedostatek spánku, stres...

velkým množstvím stresu, zejména, pokud se s ním člověk neumí vyrovnat, alkohol, cigarety v nadměrné míře, nadměrné pití kávy, ale i špatná životospráva (stravovací návyky), nedostatek pohybu, užívání hormonální antikoncepce...

Velmi špatná strava, nadměrné užívání alkoholu či drog, dlouhodobý pobyt ve špatném ovzduší, kouření, nadměrný stres, nedostatek spánku.

vším co považuje za škodlívé a dělá to

Zdraví mohou poškodit především špatné stravovací návyky - " jsme to, co jíme". Není vhodné konzumovat mnoho živočištných tuků, jednoduchých cukrů.. přejídat se, jíst ve spěchu. Pít hodně a často alkohol, kouřit. Nechodit na preventivní prohlídky. Výhýbat se pohybovým aktivitám. Stresovat se. .. je toho dost, čím může člověk ohrozit své zdraví:)

Zdraví si člověk může ohrozit například kouřením, nadměrným pitím alkoholu, dlouhodobý pobyt ve městech poblíž průmyslových oblastí - nečistý vzduch. Špatnou stravou.

11. Jakým chováním Vy sám/sama škodíte svému zdraví? Čím vším působíte negativně na své zdraví?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Alkohol

alkohol

alkohol, kouření

alkohol, občas nezdravá strava + málo zeleniny, přecházení chřipek a nachlazení bez vyhledání lékaře, v létě nedostatečné užívání opalovacího krému a z toho plynoucí opakované spálení pokožky, občasné pobývání v zakouřených prostorách

alkohol, občas nezdravá výživa

alkohol, příležitostné kouření, občas špatná strava

alkohol,mnohdy lenost

Alkoholem, nechodím na preventivní lékařské prohlídky, nepravidelné stravování, špatná životospráva - nedosttek spánku!

cigarety, alkohol

Cigarety, alkohol, každodenní konzumace smaženého jídla a Coca coly. S marihuanou je to sporné. Něco člověku bere, něco přidává. Několik hodin strávených u PC denně. Zbytečné hádky s manželem. Líčení se, barvení vlasů, akrylové nehty. Nejsem si jistá, kam zařadit solárium. Slyšela jsem spoustu faktorů pro i proti... Zřejmě také zbytečná jízda autem v tom pohledu, že kdybych kratší trasy sdolala pěšky, udělám něco pro zdraví

Částečně sedavé zaměstnání, málo pohybu

Často se ocitám pod stresem a časovým presem, málo sportuji, jím nepravidelně.

Často smažená jídla, "přecházení" lehčích onemocnění (chřipka apod.)

Dlouhým sezením u počítače, někdy asi jídlem

drogováním

hlavne stres nervozita, ze sa stresujem za zbytocne veci

hodně podléhám stresovým situacím a s trochou nadsázky "škodím svému zdraví tím, že žiji ve městě" (smog, hluk, stres...)

Hýbu se míň něž bych měla. Jsem nervák, takže se stresuju hodně věcma, které by se dali vyřešit v klidu. Když piju, tak piju, takže si občas tělo pěkně zdevastuju.

jedná se především o občasná selhání než pravidelné chování :)) konzumace alkoholu přestože každý den věnuji určitou dobu cvičení, mohlo by to být více stravu se snažím mít také vyváženou, avšak zeleniny a ovoce není nikdy dost :)

jezení sladkostí, někdy stresem

jím hodně moc masa, málo zeleniny, nesportuji, mám sedavé "zaměstnání"

jsem někdy líný a nehlídám složení stravy

káva

Konkrétně já? - Alkohol. Nepiju hodně, ale když už tak pořádně :) - Dál asi nic moc. Snažím se jíst zdravě, ale občas se "nezadaří" a dám si něco nezdravého. Ale jestli se to počítá...

konzumace sladkostí

koureni, alkohol, ne zcela idealni stravovaci navyky, sedavy zpusob zivota i kdyz se snazim o urcity pohyb

kourim

kouření, alkohol

kouření, konzumace alkoholu, ponocování, fast-foody, prokrastinace + následné psychické vypětí

Kouření, nadměrná konzumace alkoholu, nepravidelný pohyb.

kouření, občas alkohol

Kouření, občas konzumace drog, občas nevyvážená strava, stres

kouření, obšasné pití alkoholu, nedostatek pohybu

kouření, ponocování

kouření, stres,občasná nezdravá výživa, alkohol

kouření,pití alkoholu

kouřením

kouřím

Kouřím a piju alkohol.

kouřím, piji alkohol, hodně jsem jedl tučná, nezdravá jídla=> mám vysoký cholesterol

kouřím, piju pivo a nesporutuju :)

kouřím, piju, chodím pozdě spát, moc nesportuju

Kuřák, přemíra alkoholu.

Kůřím, piju hýbat bych se mohl trochu víc. No a občas si dám tej bočnice víc jak 500g za týden...

leností, alkoholem, příliš dlouhým spánkem, chodím pozdě spát a pozdě vstávám, často se stresuji, spěchem a shonem, děláním věcí na poslední chvíli, někdy pojídáním sladkostí a nezdravot

lenošení

málo cvičím na chrpticu, veľa strávveného očasu pred pc, stres

Málo pohybu, příjímání mnoha kalorií z potravy.

málo se hýbu a stresuju se

nedodržování braní stanovené medicíny

Nedodržuju pitný režim. Občas zbytečný, nadměrný stres.

Nedokážu se vyhnout stresu. Nedokážu se přimět se dostatečně hýbat.

nedostatek spánku, pobývání v zakouřených prostorech...

nedostatek spánku, stres, životospráva.

nedostatek spánku, stres..

nedostatkem odpočinku, stresem v zaměstnání

negativní myšlení,pesimismus,velké množství kávy

Někdy přepínání sil, alkohol, řešení problémů za jiné...

Nepřiměřeným stresem a konzumací sladkého

nesportuji, přežírání

nestravuji se vždy zdravě, občas kouřím

netuším, snažím se všemu negativnímu vyhýbat :)

Nevím o tom :-)

Nevim, snažím se žít zdravě

Nevím.

nevyvážená strava ("vybíravost"-už od dětství mám problémy s příjmem zeleniny, luštěnin, nedokážu tyto potraviny pozřít)

nezdravá strava

nezdravé jídlo, nepravidelnost v životním rytmu, málo piji, stres, občasný pesimismus

Nezodpovědným :)

Ničím si zrak sezením u počítače.

obcas v sebe dusim zlost alebo ine emocie; cele dni sedim pri pocitaci (asi blbe na zrak a hlavne na chrbticu) obcas jem prilis priemyselne spracovane veci (sladkosti) nesportujem dostatocne zijem v Prahe, dokonca relativne blizko magistraly

občas alkohol

občas alkohol :) stres

Občas jím brambůrky a smažená jídla

Občas jsem zakouřeném prostředí, občas alkohol, stres, někdy málo spánku. Škodím si tím, že ne vždy odolám upečeným domácím sladkostem - buchty, koláče. Jím málo ryby a hodně uzenin. Mám málo pohybu - sedavé zaměstnání.

Občas konzumuji alkohol.

občas málo spánku, nevyvážená strava - hodně bílého pečiva, nedostatek pohybu na čerstvém vzduchu

občas nemám čas na pohyb, když musím plnit úkoly do seminářů; nedostatečné dodržování pitného režimu během dne

občas nezdravé jídlo, alkohol, sedavé zaměstnání

Občas ponocuji, a ne vždy se dostanu během týdne k nějaké sportovní aktivitě a občas jím nezdravé jídlo.

Občas prejidanim, nedolanim čokoládu či hranolkum. Tím že mi manžel kouři pod nos a taky tím že si občas před nějakou party dam i toho Redbulla.

Občas se mi nepodaří uniknout stresu a ne vždy je po ruce kvalitní strava, pohybu by mohlo být více.

Občas se přepínám, nejím vždy to nejzdravější (čokolády, tučné jídlo), občas také kouřím a konzumuji alkohol.

Občas si dopřeji nezdravé jídlo, příležitostně piji alkohol.

Občas si zapálim, ale to spíš jen ve společnosti, nějak se toho prostě nemůžu zbavit, i když bych chtěl.

občas vodní dýmku, zvýšená konzumace zmrzliny

občas zajdu do KFC, chodím do prostředí kde se kouří

Občasné kouření

Občasné kouření, pobyt v zakouřených prostorách. Občasné přejídání se a jezení v pozdních nočních hodinách. Špatný posed u počítače a někdy příliš mnoho času u něho stráveného. Mnohdy se zbytečně rozčiluji.

občasné přejídání, nedostatek pohybu

občasný alkohol a někdy nezdravá strava

piju občas alkohol :), občas jím nezdravě, žiju ve stresu v určitých fázích

pití alkoholu, občasný fast food

pohyb v zakouřeném prostředí, občasné velké porce jídla na noc (těsně před spaním), přemíra sladkostí, alkohol

přemíra sladkostí, nedostatek pohybu

přílišné podléhání stresu, občas nezdravé jídlo

sladkosti, nedostatek pohybových aktivit, někdy se mi nedaří mít pod kontrolou míru stresu

Snažím se tomu předcházet, ale je fakt, že občas se mi to vymkne, někomu ublížím a pak mě to trápí i víc, než toho dotyčného. Taky mám často slabou vůli, co se týče sladkého :P

Stálým sezením u počítače a sledováním jednoho místa, nepravidelnou stravou a nepravidelným režimem (i spacím např.)

stravou

stres

stres

stres

stres

stres ve škole, ponocování, konzumace cukrovinek

stres, jídlo ve spěchu, málo jídla, málo spánku

Stres, občas nedostatečný pohyb a málo spánku.

stres, občas přemíra cigaret a alkoholu

stres, smog

stres, tučná jídla, slaná, sedavé zaměstnání

stresem

Stresem, občasné pití tvrdého (slivovice), méně sportu v různých období (zima apod)

stresuju se, občas piju alkohol,

Svému zdraví škodím především workoholismem, neumím se zastavit ve správný čas, příliš se stresuji a nervuji.

škodím svému zdraví už tím, že žiji ve znečištěném prostředí, jinak snad jen tím, že občas neberu léky, které bych podle doktorky měla brát

tim, ze se o nej nestarame

Účastí v kuřáckých prostorách

vědomě snad ničím

viz. 10.

Na následující otázky prosím odpovídejte podle míry Vašeho souhlasu na tato tvrzení. U každé položky zaklikněte pouze jednu odpověď.

12. Můj životní styl je zdravý.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím6252,1 %52,1 %  
Spíše nesouhlasím2924,37 %24,37 %  
Souhlasím1714,29 %14,29 %  
Nesouhlasím65,04 %5,04 %  
Silně nesouhlasím43,36 %3,36 %  
Silně souhlasím10,84 %0,84 %  

Graf

13. Svůj životní styl bych chtěl/a změnit.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Silně nesouhlasímotázka č. 15, Nesouhlasímotázka č. 15, Spíše nesouhlasímotázka č. 15, Spíše souhlasímotázka č. 14, Souhlasímotázka č. 14, Silně souhlasímotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím4336,13 %36,13 %  
Spíše nesouhlasím3630,25 %30,25 %  
Souhlasím2621,85 %21,85 %  
Nesouhlasím65,04 %5,04 %  
Silně nesouhlasím54,2 %4,2 %  
Silně souhlasím32,52 %2,52 %  

Graf

14. Co konkrétně byste chtěl/a změnit?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

celkovou životosprávu

Donutit se více sportovat.

chtěl bych přestat kouřit

Chtěla bych se více věnovat sportu a zlepšit si fyzickou kondici, upravit jídelníček, ocitat se méně pod stresem.

chtěla bych více sportovat

jídelníček

Jídelníček - omezit sladké a uzeniny, přidat ryby. Snažím se jíst pravidelně, ale odpoledne a večer se mi to pokaždé nedaří - chtěla bych mít pravidelnější režim. Přidat pohyb.

jíst pravidelně

jíst zdravěji - více zeleniny a ovoce, více mléčných porduktů, začít sportovat

koureni, vice pohybu, do budoucna omezit nezdrave jidlo. vzhledem k veku a zdravotnimu stavu to jeste par let vydrzi

Kouření

měla bych změnit svůj tělesný stav - více se snažit zapojit své tělo, cvičit

méně konzumovat alkohol, přestat kouřit

méně stresu

méně stresu, žádný tabák, kvalitnější a pravidelnější strava

místo, kde žiji, kouření, lépe se stravovat

najít pravidelný režim, zdravě jíst, pravidelně sportovat

nekourit a vice sportovat

nekouřit, snažím se npřejídat, ale díky zaměstnání jím až večer - moc, tak to bych taky omezila

nepít alkohol, dodržovat min.dobu spánku, nežít ve stresu a víc se nad určitými věcmi povznášet

Odnaučit se ve stresu konzumovat přemíru sladkého

omezení návštěv restauračních zařízení v pracovních dnech :))

Omezit alkohol, přestat kouřit, víc se věnovat sportu, zlepšit vztahy.

Omezit kouření a alkohol, více spát.

postoj ke sportu, více sportovat

pravidelněji jíst a mít pravidelný režim, méně/vůbec kouřit

pravidelnější režim, nestresovat se, myslet pozitivně, dělat věci, co mě baví, více pít, jíst zdravěji

pravidelnu hodinu vstávať a chodiť spať .. a ten stres dopriať si relax,klud pokoj

překonat svou lenost, více sportovat, tolik se nezatěžovat starostmi, méně pít alkohol a jíst více zdravěji, upravit si spánek

přestat kouřit

přestat kouřit a míň chodit do hospod :)

přestat kouřit, pít alkohol jen vyjímečně, z jídelníčku úplně vytěsnit rychlé občerstvení a tučná jídla

přestat kouřit, snížit stres

Přestat kůřit a dávku bočnice snížit tak na 300g za týden.

přestat se přežírat a jíst sladké

Přidat více pohybu, více se zaměřit na potreviny, které konzumuji a jíst pravidelně.

Řádně se stravovat (ot. č. 8.), méně kouřit, méně myslet na fakt, že nežiji zdravě, více pohybu, více pbytu ve zdravém a inspirativním prostředí přírody.

složení potravy, životní styl, styl pohybu

Snažit se zcela vynechat nezdravá jídla.

Spíš vylepšit, jíst více ryb, nakupovat kvalitnější potraviny, ale tak teď na to prostě nemám.

strava

strava bohatší na ovoce a zeleninu více pohybu a cvičení

stravovací návyky, zvýšit tělesnou aktivitu

stravovací zvyky

stravu

stravu

stravu, sport, spoustu věcí

Téměř vše, od stravy až po více pohybu.

větší pravidelnost v jídle, více spánku, zlepšit celkové svojí stravu

viac pohybu,

Víc aktivit, méně počítače a lepší jídlo :)

vic cvicit, vylepsit jidelnicek

víc se hýbat, míň stresovat

více cvičit, méně sladkostí, více ryb v jídelníčku

více času na spánek, jídelníček upravit, pravidelné stravování, preventivni prohlídky u lékaře, omezit alkohol

Více pohybu

více pohybu

Více pohybu a kvalitních potravin.

více pohybu a lepší stravování

více pohybu, konzumace více zdravého jídla

více pohybu, zdravější strava

více se uvolnit uklinit a vrátit se k tomu, že si udělám zdravé jídlo a odpustim si čokoládu

Více se věnovat sportu.

více spánku, víc času na sebe

více sportovat,myslet pozitivně

vodu,půdu,vzduch,prostředí

Vždy je co zlepšovat. Nepracovat tolik a mít víc času na své blízké, své zájmy.

začít se víc hýbat, pravidelně cvičit.

zajistit si více pohybu aktivním sportem, jíst kvalitněji (co se týče zdraví, tedy zdravěji)

zdravěji se stravovat

zlepšit skladbu jídelníčku, aby obsahoval více zdravých produktů a bio produktů

zlepšit životosprávu, zvýšit pohybovou frekvenci a zmírnit napětí.

15. Informace, které mám o zdravém způsobu života, jsou dostačující.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím4336,13 %36,13 %  
Souhlasím4033,61 %33,61 %  
Silně souhlasím1210,08 %10,08 %  
Spíše nesouhlasím108,4 %8,4 %  
Nesouhlasím97,56 %7,56 %  
Silně nesouhlasím54,2 %4,2 %  

Graf

16. Když onemocním, záleží jen na mně, jak rychle se opět uzdravím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím5042,02 %42,02 %  
Souhlasím2319,33 %19,33 %  
Spíše nesouhlasím2117,65 %17,65 %  
Nesouhlasím1210,08 %10,08 %  
Silně souhlasím86,72 %6,72 %  
Silně nesouhlasím54,2 %4,2 %  

Graf

17. Bez ohledu na to, co dělám, pokud mám onemocnět, tak onemocním.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nesouhlasím4134,45 %34,45 %  
Nesouhlasím3327,73 %27,73 %  
Spíše souhlasím2823,53 %23,53 %  
Souhlasím75,88 %5,88 %  
Silně nesouhlasím65,04 %5,04 %  
Silně souhlasím43,36 %3,36 %  

Graf

18. Pravidelné návštěvy mého lékaře jsou pro mě ten nejlepší způsob, jak se vyhnout onemocnění.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím4134,45 %34,45 %  
Spíše nesouhlasím3731,09 %31,09 %  
Spíše souhlasím2722,69 %22,69 %  
Silně nesouhlasím108,4 %8,4 %  
Souhlasím32,52 %2,52 %  
Silně souhlasím10,84 %0,84 %  

Graf

19. Většina věcí, které mají dopad na mé zdraví, se mně stávají náhodou.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nesouhlasím4336,13 %36,13 %  
Nesouhlasím3428,57 %28,57 %  
Spíše souhlasím2420,17 %20,17 %  
Silně nesouhlasím108,4 %8,4 %  
Souhlasím75,88 %5,88 %  
Silně souhlasím10,84 %0,84 %  

Graf

20. Kdykoliv se necítím dobře, měl/a bych se obrátit na odborníka.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nesouhlasím4134,45 %34,45 %  
Nesouhlasím3630,25 %30,25 %  
Spíše souhlasím2621,85 %21,85 %  
Silně nesouhlasím97,56 %7,56 %  
Souhlasím65,04 %5,04 %  
Silně souhlasím10,84 %0,84 %  

Graf

21. Své zdraví mám pod kontrolou.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím6252,1 %52,1 %  
Souhlasím3126,05 %26,05 %  
Spíše nesouhlasím2016,81 %16,81 %  
Nesouhlasím54,2 %4,2 %  
Silně nesouhlasím10,84 %0,84 %  

Graf

22. Moje rodina má velký vliv na to, jestli onemocním nebo zůstanu zdravý/á.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nesouhlasím3327,73 %27,73 %  
Spíše souhlasím3025,21 %25,21 %  
Nesouhlasím2823,53 %23,53 %  
Silně nesouhlasím1815,13 %15,13 %  
Souhlasím86,72 %6,72 %  
Silně souhlasím21,68 %1,68 %  

Graf

23. Pokud onemocním, je to především má vina.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nesouhlasím4033,61 %33,61 %  
Spíše souhlasím3831,93 %31,93 %  
Nesouhlasím1815,13 %15,13 %  
Souhlasím1310,92 %10,92 %  
Silně nesouhlasím75,88 %5,88 %  
Silně souhlasím32,52 %2,52 %  

Graf

24. Štěstí hraje velkou roli v tom, jak rychle se uzdravím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím4739,5 %39,5 %  
Spíše nesouhlasím4638,66 %38,66 %  
Spíše souhlasím1613,45 %13,45 %  
Silně nesouhlasím75,88 %5,88 %  
Souhlasím21,68 %1,68 %  
Silně souhlasím10,84 %0,84 %  

Graf

25. Mé zdraví mají pod kontrolou zdravotničtí odborníci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím4033,61 %33,61 %  
Spíše nesouhlasím3630,25 %30,25 %  
Spíše souhlasím2521,01 %21,01 %  
Silně nesouhlasím119,24 %9,24 %  
Souhlasím54,2 %4,2 %  
Silně souhlasím21,68 %1,68 %  

Graf

26. Můj dobrý zdravotní stav je do značné míry otázkou štěstí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím5344,54 %44,54 %  
Spíše nesouhlasím3630,25 %30,25 %  
Spíše souhlasím1613,45 %13,45 %  
Silně nesouhlasím97,56 %7,56 %  
Souhlasím43,36 %3,36 %  
Silně souhlasím10,84 %0,84 %  

Graf

27. Hlavní věc, která ovlivňuje mé zdraví, je to, co já sám/sama dělám.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím5647,06 %47,06 %  
Spíše souhlasím3428,57 %28,57 %  
Silně souhlasím1714,29 %14,29 %  
Spíše nesouhlasím1210,08 %10,08 %  

Graf

28. Pokud o sebe pečuji, mohu se vyhnout nemoci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím5042,02 %42,02 %  
Spíše souhlasím4739,5 %39,5 %  
Spíše nesouhlasím119,24 %9,24 %  
Silně souhlasím54,2 %4,2 %  
Silně nesouhlasím32,52 %2,52 %  
Nesouhlasím32,52 %2,52 %  

Graf

29. Kdykoliv se zotavím z nemoci, je to obvykle proto, že se jiní lidé (např. lékaři, zdravotní sestřičky, rodina, přátelé) o mě dobře starali.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nesouhlasím4739,5 %39,5 %  
Spíše souhlasím3226,89 %26,89 %  
Nesouhlasím2521,01 %21,01 %  
Souhlasím97,56 %7,56 %  
Silně nesouhlasím65,04 %5,04 %  

Graf

30. Bez ohledu na to, co udělám, stejně s největší pravděpodobností onemocním.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím5042,02 %42,02 %  
Spíše nesouhlasím4638,66 %38,66 %  
Silně nesouhlasím119,24 %9,24 %  
Spíše souhlasím97,56 %7,56 %  
Souhlasím32,52 %2,52 %  

Graf

31. Pokud to tak má být, zůstanu zdravý/á.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím4739,5 %39,5 %  
Spíše nesouhlasím2621,85 %21,85 %  
Souhlasím2016,81 %16,81 %  
Nesouhlasím1714,29 %14,29 %  
Silně souhlasím65,04 %5,04 %  
Silně nesouhlasím32,52 %2,52 %  

Graf

32. Pokud podniknu ty správné kroky, mohu zůstat zdravý/á.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím4739,5 %39,5 %  
Souhlasím4739,5 %39,5 %  
Spíše nesouhlasím1613,45 %13,45 %  
Nesouhlasím43,36 %3,36 %  
Silně souhlasím43,36 %3,36 %  
Silně nesouhlasím10,84 %0,84 %  

Graf

33. Co se týká mého zdraví, mohu udělat jen to, co mi řekne lékař.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím5747,9 %47,9 %  
Spíše nesouhlasím2924,37 %24,37 %  
Silně nesouhlasím2521,01 %21,01 %  
Spíše souhlasím75,88 %5,88 %  
Souhlasím10,84 %0,84 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

 • odpověď středoškolské s maturitou:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi < 20 - 22 > na otázku 1. Váš věk:
 • odpověď vysokoškolské:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Silně souhlasím na otázku 15. Informace, které mám o zdravém způsobu života, jsou dostačující.

4. Jste:

 • odpověď student/ka:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi < 20 - 22 > na otázku 1. Váš věk:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 22 - 23 > na otázku 1. Váš věk:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš věk:

2. Pohlaví:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Jste:

7. Bydliště:

12. Můj životní styl je zdravý.

13. Svůj životní styl bych chtěl/a změnit.

15. Informace, které mám o zdravém způsobu života, jsou dostačující.

16. Když onemocním, záleží jen na mně, jak rychle se opět uzdravím.

17. Bez ohledu na to, co dělám, pokud mám onemocnět, tak onemocním.

18. Pravidelné návštěvy mého lékaře jsou pro mě ten nejlepší způsob, jak se vyhnout onemocnění.

19. Většina věcí, které mají dopad na mé zdraví, se mně stávají náhodou.

20. Kdykoliv se necítím dobře, měl/a bych se obrátit na odborníka.

21. Své zdraví mám pod kontrolou.

22. Moje rodina má velký vliv na to, jestli onemocním nebo zůstanu zdravý/á.

23. Pokud onemocním, je to především má vina.

24. Štěstí hraje velkou roli v tom, jak rychle se uzdravím.

25. Mé zdraví mají pod kontrolou zdravotničtí odborníci.

26. Můj dobrý zdravotní stav je do značné míry otázkou štěstí.

27. Hlavní věc, která ovlivňuje mé zdraví, je to, co já sám/sama dělám.

28. Pokud o sebe pečuji, mohu se vyhnout nemoci.

29. Kdykoliv se zotavím z nemoci, je to obvykle proto, že se jiní lidé (např. lékaři, zdravotní sestřičky, rodina, přátelé) o mě dobře starali.

30. Bez ohledu na to, co udělám, stejně s největší pravděpodobností onemocním.

31. Pokud to tak má být, zůstanu zdravý/á.

32. Pokud podniknu ty správné kroky, mohu zůstat zdravý/á.

33. Co se týká mého zdraví, mohu udělat jen to, co mi řekne lékař.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš věk:

2. Pohlaví:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Jste:

7. Bydliště:

12. Můj životní styl je zdravý.

13. Svůj životní styl bych chtěl/a změnit.

15. Informace, které mám o zdravém způsobu života, jsou dostačující.

16. Když onemocním, záleží jen na mně, jak rychle se opět uzdravím.

17. Bez ohledu na to, co dělám, pokud mám onemocnět, tak onemocním.

18. Pravidelné návštěvy mého lékaře jsou pro mě ten nejlepší způsob, jak se vyhnout onemocnění.

19. Většina věcí, které mají dopad na mé zdraví, se mně stávají náhodou.

20. Kdykoliv se necítím dobře, měl/a bych se obrátit na odborníka.

21. Své zdraví mám pod kontrolou.

22. Moje rodina má velký vliv na to, jestli onemocním nebo zůstanu zdravý/á.

23. Pokud onemocním, je to především má vina.

24. Štěstí hraje velkou roli v tom, jak rychle se uzdravím.

25. Mé zdraví mají pod kontrolou zdravotničtí odborníci.

26. Můj dobrý zdravotní stav je do značné míry otázkou štěstí.

27. Hlavní věc, která ovlivňuje mé zdraví, je to, co já sám/sama dělám.

28. Pokud o sebe pečuji, mohu se vyhnout nemoci.

29. Kdykoliv se zotavím z nemoci, je to obvykle proto, že se jiní lidé (např. lékaři, zdravotní sestřičky, rodina, přátelé) o mě dobře starali.

30. Bez ohledu na to, co udělám, stejně s největší pravděpodobností onemocním.

31. Pokud to tak má být, zůstanu zdravý/á.

32. Pokud podniknu ty správné kroky, mohu zůstat zdravý/á.

33. Co se týká mého zdraví, mohu udělat jen to, co mi řekne lékař.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pavlasová, Z.Vaše názory na zdravý životní styl (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vase-nazory-na-zdravy-zivotn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.