Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vaše současná brigáda aneb jak se vám líbí

Vaše současná brigáda aneb jak se vám líbí

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Roman Šulek
Šetření:16. 10. 2010 - 27. 10. 2010
Počet respondentů:96
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,
chtěli bychom vás požádat o spolupráci při vyplnění tohoto dotazníku, jehož cílem je zjistit, jaké faktory ovlivňují respondenty při výběru brigády a jaký vztah mají respondenti k brigádám. Dotazník je určen pro respondenty, kteří mají v současnosti brigádu a jsou ve věku od 15 do 30 let. Výsledky hodláme použít jako vstupní data k  našemu skupinovému projektu z předmětu Statistické metody v marketingu. Po skončení tohoto šetření si budou moci všichni prohlédnout výsledky. 

 

Odpovědi respondentů

1. Máte v současnosti brigádu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8588,54 %88,54 %  
Ne1111,46 %11,46 %  

Graf

2. Z jakého důvodu chodíte na brigády?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvůli nedostatku peněz6475,29 %66,67 %  
Kvůli nezávislosti na rodičích3642,35 %37,5 %  
Kvůli praxi do zaměstnání2428,24 %25 %  
Z jiného než výše uvedených důvodu67,06 %6,25 %  
Z donucení rodičů33,53 %3,13 %  

Graf

3. Podle čeho si vybíráte brigádu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podle pracovní činnosti5362,35 %55,21 %  
Podle výše mzdy5058,82 %52,08 %  
Podle pracovní doby3440 %35,42 %  
Podle něčeho jiného 1112,94 %11,46 %  

Graf

4. Jaká je vaše současná čistá hodinová mzda?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
61 - 80 Kč2731,76 %28,13 %  
40 - 60 Kč2327,06 %23,96 %  
81 - 100 Kč1922,35 %19,79 %  
101 - 200 Kč1416,47 %14,58 %  
více než 200 Kč22,35 %2,08 %  

Graf

5. Jak si sháníte brigádu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přes známé6374,12 %65,63 %  
Z nabídek na internetu4148,24 %42,71 %  
Jiným způsobem1315,29 %13,54 %  
Z inzerátu v novinách33,53 %3,13 %  

Graf

6. Jste spokojený se současnou brigádou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6374,12 %65,63 %  
ne2225,88 %22,92 %  

Graf

7. Máte dobrý vztah se zaměstnavatelem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7689,41 %79,17 %  
ne910,59 %9,38 %  

Graf

8. Máte dobré pracovní podmínky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6778,82 %69,79 %  
ne1821,18 %18,75 %  

Graf

9. Jste spokojeni se vzdáleností vašeho pracoviště od místa vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5969,41 %61,46 %  
ne2630,59 %27,08 %  

Graf

10. Vychází vám váš zaměstnavatel vstříc vůči vaším školním (popř. jiným) povinnostem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7385,88 %76,04 %  
ne1214,12 %12,5 %  

Graf

11. Připadá vám vaše čistá hodinová mzda odpovídající práci, kterou vykonáváte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5362,35 %55,21 %  
ne3237,65 %33,33 %  

Graf

12. Myslíte si, že je váš zaměstnavatel spokojen s vaším pracovním výkonem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8296,47 %85,42 %  
ne33,53 %3,13 %  

Graf

13. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6070,59 %62,5 %  
Muž2529,41 %26,04 %  

Graf

14. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 255362,35 %55,21 %  
18 - 202630,59 %27,08 %  
26 - 3044,71 %4,17 %  
15 - 1722,35 %2,08 %  

Graf

15. Jakou školu studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokou6778,82 %69,79 %  
Střední910,59 %9,38 %  
Vyšší odbornou78,24 %7,29 %  
Žádnou22,35 %2,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Jste spokojený se současnou brigádou?

  • odpověď ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 101 - 200 Kč na otázku 4. Jaká je vaše současná čistá hodinová mzda?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte v současnosti brigádu?

2. Z jakého důvodu chodíte na brigády?

3. Podle čeho si vybíráte brigádu?

4. Jaká je vaše současná čistá hodinová mzda?

5. Jak si sháníte brigádu?

6. Jste spokojený se současnou brigádou?

7. Máte dobrý vztah se zaměstnavatelem?

8. Máte dobré pracovní podmínky?

9. Jste spokojeni se vzdáleností vašeho pracoviště od místa vašeho bydliště?

10. Vychází vám váš zaměstnavatel vstříc vůči vaším školním (popř. jiným) povinnostem?

11. Připadá vám vaše čistá hodinová mzda odpovídající práci, kterou vykonáváte?

12. Myslíte si, že je váš zaměstnavatel spokojen s vaším pracovním výkonem?

13. Jaké je vaše pohlaví?

14. Do jaké věkové skupiny patříte?

15. Jakou školu studujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte v současnosti brigádu?

2. Z jakého důvodu chodíte na brigády?

3. Podle čeho si vybíráte brigádu?

4. Jaká je vaše současná čistá hodinová mzda?

5. Jak si sháníte brigádu?

6. Jste spokojený se současnou brigádou?

7. Máte dobrý vztah se zaměstnavatelem?

8. Máte dobré pracovní podmínky?

9. Jste spokojeni se vzdáleností vašeho pracoviště od místa vašeho bydliště?

10. Vychází vám váš zaměstnavatel vstříc vůči vaším školním (popř. jiným) povinnostem?

11. Připadá vám vaše čistá hodinová mzda odpovídající práci, kterou vykonáváte?

12. Myslíte si, že je váš zaměstnavatel spokojen s vaším pracovním výkonem?

13. Jaké je vaše pohlaví?

14. Do jaké věkové skupiny patříte?

15. Jakou školu studujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šulek, R.Vaše současná brigáda aneb jak se vám líbí (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vase-soucasna-brigada-aneb-jak-se-vam-libi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.