Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vaše spolupráce s Úřadem práce v Písku

Vaše spolupráce s Úřadem práce v Písku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Soňa Jiroutová
Šetření:21. 05. 2011 - 20. 06. 2011
Počet respondentů:130
Počet otázek (max/průměr):13 / 10.13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
mé jméno je Soňa Jiroutová a jsem studentkou fakulty pedagogické na ZČU Plzeň. Dostal se Vám do rukou dotazník, který bude sloužit k výzkumným účelům diplomové práce. Tématem dotazníku je Vaše spolupráce s Úřadem práce v Písku. Prosím Vás tímto o spolupráci s vyplněním, které Vám zabere přibližně 10 – 15 minut. Dotazník je anonymní a získané informace budou využity ke zkvalitnění služeb poskytovaných Úřadem práce v Písku.
 

Odpovědi respondentů

1. Uveďte prosím sídlo Vaší firmy (pouze obec, nepiště adresu).

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

398 11 Protivín

České Budějovice

České Budějovice

České Budějovice

Dráčik s.r.o.

Dříteň

Hradec Králové

Krč

Křenovice 398 43

Milevsko

Milevsko

Milevsko

Milevsko

Milevsko

Milevsko

Milevsko

Milevsko

Milevsko

Mirotice

Mirovice

n bcvxfghxghxfghd

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Pisek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Písek

Praha 8

Protivín

Protivín

Protivín

Protivín

Protivín

Protivín

Protivín

Protivín

Protivín

Protivín

Putim

Ražice

Ražice

Ražice

Selibov

Skály

Tábor

Tábor

Týn nad Vltavou

Záhoří

Zběšičky, 398 43 Bernartice

2. Označte možnost, která odpovídá velikosti Vaší firmy dle počtu zaměstnanců. (Kolik zaměstnanců má Vaše pobočka).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 11 do 50 zaměstnanců5643,08 %43,08 %  
do 10 zaměstnanců4836,92 %36,92 %  
od 51 do 250 zaměstnanců2317,69 %17,69 %  
nad 251 zaměstnanců32,31 %2,31 %  

Graf

3. Ve kterém odvětví působí Vaše firma? (Tato otázka mi pomůže zjistit, ve kterém odvětví firmy nejvíce využívají služeb Úřadu práce v Písku)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ostatní služby2418,46 %18,46 %  
obchod2317,69 %17,69 %  
stavebnictví118,46 %8,46 %  
zemědělství, lesnictví a rybolov107,69 %7,69 %  
veřejná správa, obrana a sociální zabezpečení96,92 %6,92 %  
školství 86,15 %6,15 %  
textilní, oděvní a kožedělný průmysl75,38 %5,38 %  
potravinářský a tabákový průmysl75,38 %5,38 %  
pohostinství a ubytování53,85 %3,85 %  
dřevozpracující, papírenský a polygrafický průmysl53,85 %3,85 %  
zdravotnictví43,08 %3,08 %  
peněžnictví a pojišťovnictví43,08 %3,08 %  
nic21,54 %1,54 %  
strojírenství21,54 %1,54 %  
automobilový průmysl21,54 %1,54 %  
kultura10,77 %0,77 %  
velkoobchod, maloobchod10,77 %0,77 %  
zdravotní a sociální služby10,77 %0,77 %  
správa nemovitostí10,77 %0,77 %  
realitní činnost - pronájem vlastního nemovitého m10,77 %0,77 %  
maloobychody s hračkami10,77 %0,77 %  
doprava10,77 %0,77 %  

Graf

4. Jak často využíváte služeb ÚP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně často (cca 1 – 2x za rok)6046,15 %46,15 %  
poměrně často (vícekrát za rok)5441,54 %41,54 %  
pravidelně (cca 1x do měsíce nebo častěji)1612,31 %12,31 %  

Graf

5. Nyní se zaměříme na Váš názor ohledně kvality poskytovaných služeb pracovníky ÚP.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Pracovníci ÚP se chovají mile a přátelsky1.10.767
Vyjadřují se jasně a pro mě srozumitelně1.0380.899
Pracovníci ÚP na mě působí jako odborníci, kteří rozumí dané problematice0.9380.935
Obdržené informace jsou v rozsahu a kvalitě, kterou očekávám0.8690.944
Aktivně mi pomáhají při řešení mých problémů a záležitostí0.81.268

Graf

6. Pokud jste u některého (či některých) bodů v otázce číslo 5 uvedl/a „velmi nespokojen“, napište prosím důvod Vaší nespokojenosti. Jinak pokračujte otázkou číslo 7.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Důvod nespokojenosti je ten, že i když z hlediska zákona je úřad práce v tom nevině není domyšlen systém posílání uchazečů o práci s doporučenkami. Zákon stanoví uchazeči se dostavit potvrdit dopručenku do 3 dnů. Otevírali jsme prodejnu v Praze a nahlásily jsme volné místo na úřad práce. Úřad práce nejen, že zveřejnil neoprávněně kontakt na naší externí účetní firmu aby se tam uchazeči hlásily o práci, tak posílali uchazeče na sídlo naší firmy aby si nechali potvrdit dopručenku. I přesto, že jsme jim důrazně dala na vědomí že na adrese sídla firmy nikdo nesídlí a kompletně celé vedení je v Jihlavě. Musela jsem jim to volat několikrát a pořád to s nimi řešit ale bez úspěchu. Po této zkušenosti budu vůbec zvažovat zda-li příště něco nahlásím na úřad práce jelikož Vám tam každý řekne něco jiného a skutečnost je úplně jiná. Průběh požadavku o zrušení volného místa posléze probíhal obdobně složitě.

gfbydfgydfgd

Když potřebuji poradit více do hloubky, dostanu manuál, ve kterém si to mám přečíst sám - to nepovažuji za aktivní pomáhání.

S ničím konkrétním nepomohou, při přijetí prascovníka do trvalého pracovního poměru z evidence úřadu si vysloužíme kontrolu úřadem práce.

Sama pracuje ve službách a tak vím, jak je náročná práce s lidmi, ale někdy mi pracovnice na ÚP přijdou spíše jako v diskuzním kroužku než v práci. Než aby udělaly něco navíc, raději mi dají manuál, ať si to najdu.

7. Teď se blíže zaměříme na jednotlivé nástroje poskytované ÚP. Ohodnoťte prosím jednotlivé nástroje zakřížkováním jedné z možností. V případě, že daný nástroj neznáte či jste jej nikdy nevyužil/a, zvolte možnost "0".

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Rekvalifikace zaměstnanců0.7690.808
Investiční pobídky0.0850.262
Veřejně prospěšné práce0.2310.393
Společensky účelná pracovní místa0.6540.765
Příspěvek na zapracování0.1850.32
Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program0.0920.222

Graf

8. Pokud jste u některého (či některých) bodů v otázce číslo 7 uvedl/a „velmi nespokojen“, napište prosím důvod Vaší nespokojenosti. Jinak pokračujte otázkou číslo 9.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

fsdfsd

Jsou vypsány dotace na nové pracovní místo. Jejich získání je však bohužel administrativně tak náročné, že je skoro nemožné je zístat. Navíc oproti například ÚP v HB nabízí Písek méně než poloviční částku.

Nástroj jsme využili jednou a pracovník, který byl v rámci tohoto nástroje vybrán na pozici v naší firmě byl slušně řečeno k ničemu (ale zároveň byl nejlepší ze všech, kteří nám byli posláni na pohovor)

9. Vyberte si prosím 1 nástroj, který využíváte nejčastěji a stručně (můžete i v bodech) popište jeho silné a slabé stránky. (Žádám Vás, abyste jako první uvedli název nástroje, děkuji)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

---

...

1x jsme využili ve spolupráci s ÚP Písek obsazení společensky účelného pracovního místa s možnstí čerpání příspěvkuna 1 rok.

adfraewra

auto

dotace na invalidní zaměstnance obsáhlá administrativa

Dotace na vzniklé pracovní místo. Viz výše.

email

finanční podpora u zaměstnance, který byl evidován na UP

hledání pracovníka na volné pracovní místo

investiční pobídky - finanční výhodnost

Inzerce pracovních míst + informace široké veřejnosti

Jsem zcela spokojena, velkym plusem jsou finance

nábor nových pracovníků - nemáme žádné špatné zkušenosti. ÚP vždy ochotně s naší společností vrámci svých možnosi spolupracuje.

Nástroj jsme použili jednou a byli jsme spokojeni.

není

Nepoužívám žádný nástroj často..

Nepoužíváme žádný z uvedených nástrojů ÚP.

nerozumím

nerozumím otázce

NEvím

nevím

Nevyužívám

nevyužíváme

nevyužíváme žádné nástroje

o cem je rec ?

Poradenské středisko pro volbu povolání. Kladem byly různé aktivity a spolupráce se středními školami: - besedy se žáky 4. ročníků SŠ - koordinace a účast zástupců SŠ ne třídních schůzkách žáků 9. tříd ZŠ - Prezentace středních škol - přehledy evidence absolventů SŠ na ÚP Zápor: postupné omezování aktivit, po uskutečnění "centralizace" úplné zrušení spolupráce

požívám střední násstroj, protože to není ani dobře a ani úplně špatně

pracovní místa

Př. na zapracování - jsme zcela spokojeni s tímto nástrojem.

Př. na zapracování - jsme zcela spokojeni s tímto nástrojem.

Přípsěvek při přechodu - příspěvek pomohl naší firmě v období, kdy jsme v rámci zlepšování služeb nebyli schopni platit všechny zaměstnance. Díky finanční pomoci ÚP jsme nemuseli propouštět.

Přísp. při přechodu na pod. pr. - velké množství papírování, + velmi prospěšný nástroj

příspěvek k vytvoření pracovního místa

Příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením: silné stránky: je dobré, že tento nástroj vůbec existuje slabé stránky: spousta razítek každý 1/4 roku vyřizovat

Příspěvek na zapracování - pomáhá najít místo absolventům škol, které jinak bez praxe nikdo zaměstnat nechce

Příspěvek na zapracování

příspěvek na zapracování

příspěvek na zapracování

Příspěvek na zapracování - ale nemám na něj bližší názor

Příspěvek na zapracování - jsme zcela spokojeni s tímto nástrojem

Příspěvek na zapracování - měl být delší, na 3 měsíce získat dotaci je velmi málo a vyškolit nového člověka zabere rok práce, a je otázka, zda zůstene, nebo odejde...Optimální doba je 12 měsíců

příspěvek na zapracování - naprostá spokojenost, finanční výhodnost

Příspěvek na zapracování - získání zaměstnance,se kterým jsme velmi spokojeni a kterého bychom bez využití tohoto nástroje nenašli.

Příspěvek při přechodu - finanční pomoc zabránila zavření firmy. Slabé stránky u programu nenacházím.

příspěvek při přechodu na nový podniklatelský program - naprostá spokojenost, finanční výhodnost

Reikvalifikace - vysoká spokojenost, velkým plusem jsou finance

Rekvalifikace

Rekvalifikace - finance.

Rekvalifikace - jsme s tímto nástrojem maximálně spokojení

Rekvalifikace - jsme zcela spokojeni s tímto nástrojem.

Rekvalifikace - maximální spokojenost s celým průběhem rekvalifikace

Rekvalifikace - mnoho papírování, + velká pomoc pro firmu

rekvalifikace - naprostá spokojenost, dostatečná a zákonu vyhovující kvalifikace zaměstnanců

Rekvalifikace - pro některé pozice jsme nemohli najít vhodné kandidáty a kdybychom si měli hradit rekvalifikaci sami, neměli bychom na to. Díky příspěvku jsme vybrali nejvhodnější kandidáty, ti prošli rekvalifikací a nyní máme kvalifikované pracovníky. Nástroj nám velmi pomohl a jediným nedostatkem je velké množství papírování.

Rekvalifikace - velmi mi tento nástroj pomohl v rekvalifikaci mých zaměstnanců a navíc s minimálními náklady. Jsem maximálně spokojený s tímto nástrojem.

rekvalifikace - velmi spokojen

rekvalifikace - velmi spokojen

rekvalifikace - velmi spokojen

rekvalifikace pracovníků

Rekvalifikace pracovníků t.j. umožnění uchazečům o zaměstnání za finanční účasti státu - prostředků ÚP - získání řidičského oprávnění na autobus a současně získání profesní způsobilosti na tuto skupinu vozidel. Jedná se značný finanční náklad cca 50-80 tis. Kč podle věku uchazeče a zpsobu rozšíření řidičského oprávnění. Kdyže je pouze ze skupiny C (nákladní vozidlo) na D (autobus) je částka přibližně poloviční. Slabou stránkou tohoto nástroje je skutečnost, že zejména mladší ročníky nemají potom o tuto práci "profesní zájem" a vykonávají ji velice nekvalitně. V jednom případě jsme využili vytviření společensky účelmého pracovního místa, včetně úhrady části mzdy nového pracovníka, ale to je administrativně velice náročná činnost - smlouvy, potvrzení o bezdlužnosti vůči státnímu rozpočtu, vyúčtovánvání nákladů a pod. - nepraktické!!!

Rekvalifikace zaměstnanců - získání dalších odborníků a odborných znalostí - prohloubení vědomostí u těchto zaměstnanců - časová náročnost pro náš podnik - nedostatečná nabídka rekvalifikačních příležitostí

Rekvalifikace zaměstnanců

Rekvalifikace zaměstnanců - jsem zcela spokojen, velkým plusem jsou finance.

rekvalifikace zaměstnanců - především nově nastupujících - prohloubení znalostí - časová náročnost

Rekvalifikace zaměstnanců - slabé stránky nevidím, za silnou stránku považuji pomoc ÚP s rekvalifikací, což pro nás znamenalo ušetření nákladů

Rekvalifikace zaměstnanců - velmi prospěšný nástroj. Slabé stránky (byrokracie) vynahrazeny pomocí s rekvalifikací

Rekvalifikace zaměstnanců - zaměstnáváme po určitou dobu rekvalifikanty, velmi často se osvědčí a v případě vypsání výběrového řízení se tito rekvalifikanti hlásí a jsou úspěšní. Slabou stránkou je časové omezení práce rekvalifikantů.

rekvalifikace zaměstnanců,jsem zcela spokojen, velkým plusem jsou finance

Rekvalifikace zaměstnanců,jsem zcela spokojen, velkým plusem jsou finance

rekvalifikace zaměstnanců,jsem zcela spokojen, velkým plusem jsou finance

rekvalifikace zaměstnanců,jsem zcela spokojen, velkým plusem jsou finance

rekvalifikace zaměstnanců,jsem zcela spokojen, velkým plusem jsou finance

rekvalifikace zaměstnanců,jsem zcela spokojen, velkým plusem jsou finance

rekvalifikace zaměstnanců,jsem zcela spokojen, velkým plusem jsou finance

rekvalifikace zaměstnanců,jsem zcela spokojen, velkým plusem jsou finance

rekvalifikace zaměstnanců,jsem zcela spokojen, velkým plusem jsou finance

rekvalifikace zaměstnanců,jsem zcela spokojen, velkým plusem jsou finance

rekvalifikace zaměstnanců,jsem zcela spokojen, velkým plusem jsou finance

rekvalifikace zaměstnanců,jsem zcela spokojen, velkým plusem jsou finance

rekvalifikace zaměstnanců,jsem zcela spokojen, velkým plusem jsou finance

rekvalifikace zaměstnanců,jsem zcela spokojen, velkým plusem jsou finance

rekvalifikace zaměstnanců,jsem zcela spokojen, velkým plusem jsou finance

rekvalifikace zaměstnanců,jsem zcela spokojen, velkým plusem jsou finance

rekvalifikace zaměstnanců,jsem zcela spokojen, velkým plusem jsou finance

rekvalifikace zaměstnanců,jsem zcela spokojen, velkým plusem jsou finance

rekvalifikace zaměstnanců,jsem zcela spokojen, velkým plusem jsou finance

rekvalifikace zaměstnanců,jsem zcela spokojen, velkým plusem jsou finance

rekvalifikace zaměstnanců,jsem zcela spokojen, velkým plusem jsou finance

rekvalifikace-získání pracovníků dostatečně kvalifikovaných,

s nabízenými nástroji nemám zkušenosti

S ÚP téměř vůbec (zatím) nespolupracuji, pouze jednou za rok zasílám výkaz o zaměstnávání ZPS a několikrát do roka fakturuji zdravotnické výkony.

Společensky účelná místa - díky tomuto nástroji máme prodavačku, která je velmi schopná a učenlivá a úřad práce se podílí na financování jejíhi platu, což nám velmi pomáhá. Jsme zcela spokojení.

Společensky účelná místa jsou pro nás výhodná vzhledem k finančním dotacím.

společensky účelná místa. Kladně hodnotím, neboť se tím získají pracovníci, které potřebujeme

společensky účelná pracovní místa - při vytvoření nového pracovního místa není vždy vhodný pracovník, který odpovídá podmínkám pro poskytnutí peněžní podpory od ÚP

Společensky účelná pracovní místa silné stránky - motivace pro zaměstnavatele přijímat nové zaměstnance na které obdrží od úřadu práce finanční prostředky slabé stránky - administrativní náročnost, možnost využití pouze u určitých typů osob, nízká výše příspěvku

Společensky účelná pracovní místa

Společensky účelná pracovní místa - jsem zcela spokojen, velkým plusem jsou finance.

Společensky účelná pracovní místa - naše organizace má velmi dobré zkušenosti se spoluprací s ÚP v našem regionu.

Společensky účelná pracovní místa - vyplatí se nám to finančně.

Společensky účelná pracovní místa - vyplatí se nám to vzhledem k financím.

společensky účelná pracovní místa- dotace pro naši organizaci od ÚP

Společensky účelná pracovní místa, příspěvek na zapracování: + vítáme možnost finanční účasti ÚP na zapracování nového zaměstnance

Společensky účelná pracovní místa: + finance - opakování každé 3 měsíce - mnoho papírování - nejistota přiznání (ob 3 měsíce)

SUM - byrokracie, + dotovaný zaměstnanec

SUM - díky tomuto nástroji jsme přijali pracovníka, se kterým jsme velmi spokojeni a kterého bychom si bez příspěvku ÚP nemohli dovolit, Došlo tak ke zkvalitnění služeb. Slabou stránkou je opakovaná byrokracie, ale silné stránky tento nedostatek převáží.

SUM - jsme zcela spokojeni s tímto nástrojem.

SUM - kladnou stránkou je jistě financování zaměstnanců, ale ÚP by měl lépe vybírat uchazeče, které pošle na pohovory

SUM - náročné paírování, + finance

SUM - papírování, + finance

SUM - přísné podmínky (stačí 10Kč dluh u pojišťovny a již zaniká nárok), + finanční pomoc

SÚPM Silné stránky - finanční podpora při zaučení nových zaměstnanců, Slabé stránky - omezená doba poskytování, která trvá někdy pouze i 3 měsíce

v současné době žádné nástroje poskytované ÚP nevyužíváme

Veřejně prospěšná činnost levná pracovní síla x nechce jí dělat každý a nemáme nástroj, jak je přimět

Veřejně prospěšné práce silné stránky: - umístění dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů - pro zaměstnavatele pomoc při udržování veřejných prostranství - příspěvek na mzdu daného zaměstnance, včetně pojistného na soc. zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění slabé stránky: - často posíláni uchazeči, kteří nemají zájem opravdu pracovat, čímž se stupňuje administrativní náročnost - významné procento uchazečů přichází se značným množstvím exekucí a s tím je spojená další náročnost pro zaměstnavatele - tito zaměstnanci pracují před zraky veřejnosti a proto je někdy nutný větší dohled a důslednost nad jejich pracovní morálkou

Veřejně prospěšné práce

Veřejně prospěšné práce - každoroční nejistota a rozdíly ve financování programů, stále nové podmínky pro poskytování příspěvku u jednotlivých programů

veřejně prospěšné práce - snažili jsme se je využít, ale nabízený systém využití byl pro nás prakticky nepoužitelný

Veřejně prospěšné práce - spolupráce s ÚP v současné době ohrožena jeho rozpočtem.

Veřejně prospěšné práce - v minulých letech velmi využíván, pomoc organizaci v zabezpečování úkolů v pomocných pracech včetně přímé obslužné péče v letošním roce pouze do února byla podaná žádost, ale z důvodů sníženého objemu finančních prostředků nevyhověno nová žádost bude podána koncem května

veřejně prospěšné práce- mohlo by být více zaměstnanců, nezaměstnaným se vyplácí podpora, když by byli zaměstnáni ve veřejných prací aspoň by pro obec něco udělali a oboje jde ze státních peněz.

VPP - využíváme je hlavně pro úklid areálu a jsme velmi spokojeni s tímto nástrojem. Nevidíme žádné slabé stránky a spokojeni jsme maximálně.

VPP - zcela spokojen, šetřím svůj kapitál a zároveň "pomáhám" dobré věci

Vyhledávání zaměstnanců - slabé - velký rozsah okruh - silné - průběžné informace

zadávání nových pracovních míst- bez problémů

Získání nového pracovníka - v podstatě se to prostřednictvím úřadu neosvědčilo.

získání nového pracovníka - vše OK

žádný nástroj jsme dosud nevyužili

10. Tento dotazník slouží ke zlepšení služeb a ty ÚP zlepší jen pomocí Vašich odpovědí

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Děkujeme.

Doporučuji lepší výběr zaměstnanců.

Jsme spokojeni.

My jsme byli se spoluprácí spokojeni.

nemám připomínek

raerawe raw

ÚP nemůže většinu problémů ovlivnit, jedná se o centrální chaos. ÚP pracují dobře.

Úřadem práce jsou mnohdy vysíláni na výběrová řízení i uchazeči, kteří nesplňují předepsané parametry (vzdělání, délka praxe apod.)

Zlepšila bych kvalitu na Úřadu práce jako prvním krokem výběrem kvalitních a profesionálních zaměstnanců.

11. V současné době probíhá tzv. centralizace - na úrovni obcí zůstanou pouze kontaktní místa a ostatní oddělení budou přesunuta do krajských měst. Trh práce, přes který využíváte služeb ÚP, se tedy bude nacházet pouze v Českých Budějovicích. Následující otázky se budou týkat těchto změn. Kde jste se poprvé dozvěděl/a o centralizaci ÚP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v médiích8263,08 %63,08 %  
přímo na ÚP 3224,62 %24,62 %  
na internetu2116,15 %16,15 %  
o ničem takovém nevím2015,38 %15,38 %  

Graf

12. Souhlasíte s tímto vládním krokem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím6953,08 %53,08 %  
nesouhlasím1914,62 %14,62 %  
spíše souhlasím1612,31 %12,31 %  
souhlasím1410,77 %10,77 %  
nevím129,23 %9,23 %  

Graf

13. Budete i nadále využívat nástrojů ÚP i přesto, že vyřizování potřebné dokumentace bude probíhat v Českých Budějovicích?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7860 %60 %  
nevím4333,08 %33,08 %  
ne96,92 %6,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Označte možnost, která odpovídá velikosti Vaší firmy dle počtu zaměstnanců. (Kolik zaměstnanců má Vaše pobočka).

 • odpověď od 11 do 50 zaměstnanců:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi rekvalifikace zaměstnanců,jsem zcela spokojen, velkým plusem jsou finance na otázku 9. Vyberte si prosím 1 nástroj, který využíváte nejčastěji a stručně (můžete i v bodech) popište jeho silné a slabé stránky. (Žádám Vás, abyste jako první uvedli název nástroje, děkuji)
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi obchod na otázku 3. Ve kterém odvětví působí Vaše firma? (Tato otázka mi pomůže zjistit, ve kterém odvětví firmy nejvíce využívají služeb Úřadu práce v Písku)

3. Ve kterém odvětví působí Vaše firma? (Tato otázka mi pomůže zjistit, ve kterém odvětví firmy nejvíce využívají služeb Úřadu práce v Písku)

 • odpověď obchod:
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi rekvalifikace zaměstnanců,jsem zcela spokojen, velkým plusem jsou finance na otázku 9. Vyberte si prosím 1 nástroj, který využíváte nejčastěji a stručně (můžete i v bodech) popište jeho silné a slabé stránky. (Žádám Vás, abyste jako první uvedli název nástroje, děkuji)

4. Jak často využíváte služeb ÚP?

 • odpověď méně často (cca 1 – 2x za rok):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivně mi pomáhají při řešení mých problémů a záležitostí=0 na otázku 5. Nyní se zaměříme na Váš názor ohledně kvality poskytovaných služeb pracovníky ÚP.
 • odpověď poměrně často (vícekrát za rok):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi rekvalifikace zaměstnanců,jsem zcela spokojen, velkým plusem jsou finance na otázku 9. Vyberte si prosím 1 nástroj, který využíváte nejčastěji a stručně (můžete i v bodech) popište jeho silné a slabé stránky. (Žádám Vás, abyste jako první uvedli název nástroje, děkuji)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi obchod na otázku 3. Ve kterém odvětví působí Vaše firma? (Tato otázka mi pomůže zjistit, ve kterém odvětví firmy nejvíce využívají služeb Úřadu práce v Písku)

5. Nyní se zaměříme na Váš názor ohledně kvality poskytovaných služeb pracovníky ÚP.

 • odpověď Obdržené informace jsou v rozsahu a kvalitě, kterou očekávám=-1:
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyjadřují se jasně a pro mě srozumitelně=-1 na otázku 5. Nyní se zaměříme na Váš názor ohledně kvality poskytovaných služeb pracovníky ÚP.
 • odpověď Vyjadřují se jasně a pro mě srozumitelně=2:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obdržené informace jsou v rozsahu a kvalitě, kterou očekávám=2 na otázku 5. Nyní se zaměříme na Váš názor ohledně kvality poskytovaných služeb pracovníky ÚP.

7. Teď se blíže zaměříme na jednotlivé nástroje poskytované ÚP. Ohodnoťte prosím jednotlivé nástroje zakřížkováním jedné z možností. V případě, že daný nástroj neznáte či jste jej nikdy nevyužil/a, zvolte možnost "0".

 • odpověď Rekvalifikace zaměstnanců=0:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyjadřují se jasně a pro mě srozumitelně=0 na otázku 5. Nyní se zaměříme na Váš názor ohledně kvality poskytovaných služeb pracovníky ÚP.
 • odpověď Společensky účelná pracovní místa=0:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obdržené informace jsou v rozsahu a kvalitě, kterou očekávám=0 na otázku 5. Nyní se zaměříme na Váš názor ohledně kvality poskytovaných služeb pracovníky ÚP.

9. Vyberte si prosím 1 nástroj, který využíváte nejčastěji a stručně (můžete i v bodech) popište jeho silné a slabé stránky. (Žádám Vás, abyste jako první uvedli název nástroje, děkuji)

 • odpověď rekvalifikace zaměstnanců,jsem zcela spokojen, velkým plusem jsou finance:
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi obchod na otázku 3. Ve kterém odvětví působí Vaše firma? (Tato otázka mi pomůže zjistit, ve kterém odvětví firmy nejvíce využívají služeb Úřadu práce v Písku)

11. V současné době probíhá tzv. centralizace - na úrovni obcí zůstanou pouze kontaktní místa a ostatní oddělení budou přesunuta do krajských měst. Trh práce, přes který využíváte služeb ÚP, se tedy bude nacházet pouze v Českých Budějovicích. Následující otázky se budou týkat těchto změn. Kde jste se poprvé dozvěděl/a o centralizaci ÚP?

 • odpověď v médiích:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi obchod na otázku 3. Ve kterém odvětví působí Vaše firma? (Tato otázka mi pomůže zjistit, ve kterém odvětví firmy nejvíce využívají služeb Úřadu práce v Písku)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi rekvalifikace zaměstnanců,jsem zcela spokojen, velkým plusem jsou finance na otázku 9. Vyberte si prosím 1 nástroj, který využíváte nejčastěji a stručně (můžete i v bodech) popište jeho silné a slabé stránky. (Žádám Vás, abyste jako první uvedli název nástroje, děkuji)

12. Souhlasíte s tímto vládním krokem?

 • odpověď spíše nesouhlasím:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi rekvalifikace zaměstnanců,jsem zcela spokojen, velkým plusem jsou finance na otázku 9. Vyberte si prosím 1 nástroj, který využíváte nejčastěji a stručně (můžete i v bodech) popište jeho silné a slabé stránky. (Žádám Vás, abyste jako první uvedli název nástroje, děkuji)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi obchod na otázku 3. Ve kterém odvětví působí Vaše firma? (Tato otázka mi pomůže zjistit, ve kterém odvětví firmy nejvíce využívají služeb Úřadu práce v Písku)

13. Budete i nadále využívat nástrojů ÚP i přesto, že vyřizování potřebné dokumentace bude probíhat v Českých Budějovicích?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi rekvalifikace zaměstnanců,jsem zcela spokojen, velkým plusem jsou finance na otázku 9. Vyberte si prosím 1 nástroj, který využíváte nejčastěji a stručně (můžete i v bodech) popište jeho silné a slabé stránky. (Žádám Vás, abyste jako první uvedli název nástroje, děkuji)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi obchod na otázku 3. Ve kterém odvětví působí Vaše firma? (Tato otázka mi pomůže zjistit, ve kterém odvětví firmy nejvíce využívají služeb Úřadu práce v Písku)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uveďte prosím sídlo Vaší firmy (pouze obec, nepiště adresu).

2. Označte možnost, která odpovídá velikosti Vaší firmy dle počtu zaměstnanců. (Kolik zaměstnanců má Vaše pobočka).

3. Ve kterém odvětví působí Vaše firma? (Tato otázka mi pomůže zjistit, ve kterém odvětví firmy nejvíce využívají služeb Úřadu práce v Písku)

4. Jak často využíváte služeb ÚP?

5. Nyní se zaměříme na Váš názor ohledně kvality poskytovaných služeb pracovníky ÚP.

7. Teď se blíže zaměříme na jednotlivé nástroje poskytované ÚP. Ohodnoťte prosím jednotlivé nástroje zakřížkováním jedné z možností. V případě, že daný nástroj neznáte či jste jej nikdy nevyužil/a, zvolte možnost "0".

9. Vyberte si prosím 1 nástroj, který využíváte nejčastěji a stručně (můžete i v bodech) popište jeho silné a slabé stránky. (Žádám Vás, abyste jako první uvedli název nástroje, děkuji)

11. V současné době probíhá tzv. centralizace - na úrovni obcí zůstanou pouze kontaktní místa a ostatní oddělení budou přesunuta do krajských měst. Trh práce, přes který využíváte služeb ÚP, se tedy bude nacházet pouze v Českých Budějovicích. Následující otázky se budou týkat těchto změn. Kde jste se poprvé dozvěděl/a o centralizaci ÚP?

12. Souhlasíte s tímto vládním krokem?

13. Budete i nadále využívat nástrojů ÚP i přesto, že vyřizování potřebné dokumentace bude probíhat v Českých Budějovicích?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uveďte prosím sídlo Vaší firmy (pouze obec, nepiště adresu).

2. Označte možnost, která odpovídá velikosti Vaší firmy dle počtu zaměstnanců. (Kolik zaměstnanců má Vaše pobočka).

3. Ve kterém odvětví působí Vaše firma? (Tato otázka mi pomůže zjistit, ve kterém odvětví firmy nejvíce využívají služeb Úřadu práce v Písku)

4. Jak často využíváte služeb ÚP?

5. Nyní se zaměříme na Váš názor ohledně kvality poskytovaných služeb pracovníky ÚP.

7. Teď se blíže zaměříme na jednotlivé nástroje poskytované ÚP. Ohodnoťte prosím jednotlivé nástroje zakřížkováním jedné z možností. V případě, že daný nástroj neznáte či jste jej nikdy nevyužil/a, zvolte možnost "0".

9. Vyberte si prosím 1 nástroj, který využíváte nejčastěji a stručně (můžete i v bodech) popište jeho silné a slabé stránky. (Žádám Vás, abyste jako první uvedli název nástroje, děkuji)

11. V současné době probíhá tzv. centralizace - na úrovni obcí zůstanou pouze kontaktní místa a ostatní oddělení budou přesunuta do krajských měst. Trh práce, přes který využíváte služeb ÚP, se tedy bude nacházet pouze v Českých Budějovicích. Následující otázky se budou týkat těchto změn. Kde jste se poprvé dozvěděl/a o centralizaci ÚP?

12. Souhlasíte s tímto vládním krokem?

13. Budete i nadále využívat nástrojů ÚP i přesto, že vyřizování potřebné dokumentace bude probíhat v Českých Budějovicích?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jiroutová, S.Vaše spolupráce s Úřadem práce v Písku (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vase-spoluprace-s-uradem-pra.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.