Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vaše zdravotní pojišťovna

Vaše zdravotní pojišťovna

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Zámečník
Šetření:19. 02. 2012 - 29. 02. 2012
Počet respondentů:278
Počet otázek (max/průměr):18 / 13.37
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážení respondenti,

jmenuji se Jakub Zámečník a jsem studentem třetího ročníku Soukromé vysoké školy ekonomické ve Znojmě. Ve své bakalářské práci se zabývám výzkumem spokojenosti občanů s jejich zvolenou zdravotní pojišťovnou. Tímto se na Vás obracím s prosbou o zodpovězení několika otázek, které Vám nezaberou více než pár minut. Dotazník je zcela anonymní a není zaměřen na určité segmenty respondentů.

Předem Vám děkuji za vyplnění daného dotazníku.
 

Odpovědi respondentů

1. Víte, že dle nové právní úpravy můžete měnit pojišťovnu pouze jedenkrát v roce ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15154,32 %54,32 %  
ne12745,68 %45,68 %  

Graf

2. Z jakého zdroje jste se o možnosti změny pojišťovny dozvěděl/a ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z televize6543,05 %23,38 %  
z internetu5637,09 %20,14 %  
od přátel, rodiny3523,18 %12,59 %  
z novin2717,88 %9,71 %  
od pojišťovny2113,91 %7,55 %  
z rádia127,95 %4,32 %  
ze školy31,99 %1,08 %  
celkově z médií10,66 %0,36 %  
z nějakých médií10,66 %0,36 %  
ze zákona10,66 %0,36 %  

Graf

3. Která pojišťovna má podle Vás asi nejvíce klientů ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Všeobecná zdravotní pojišťovna25491,37 %91,37 %  
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky145,04 %5,04 %  
Revírní bratrská pokladna62,16 %2,16 %  
Zdravotní pojišťovna Metal - Aliance20,72 %0,72 %  
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky10,36 %0,36 %  
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví10,36 %0,36 %  

Graf

4. U jaké zdravotní pojišťovny jste registrován/a ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Všeobecná zdravotní pojišťovna14050,36 %50,36 %  
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky5218,71 %18,71 %  
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví238,27 %8,27 %  
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky196,83 %6,83 %  
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna176,12 %6,12 %  
Zdravotní pojišťovna Metal - Aliance145,04 %5,04 %  
Revírní bratrská pokladna93,24 %3,24 %  
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda41,44 %1,44 %  

Graf

5. Jste veden/a u výše zvolené pojišťovny od narození ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16960,79 %60,79 %  
ne10939,21 %39,21 %  

Graf

6. Kolikrát jste pojišťovnu měnil/a ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jedenkrát8073,39 %28,78 %  
vícekrát2321,1 %8,27 %  
nevím65,5 %2,16 %  

Graf

7. Co Vás vedlo ke změně ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nespokojenost s nabídkou preventivních programů a doplňkových bonusů4238,53 %15,11 %  
rodina3532,11 %12,59 %  
neproplácení některých výkonů1917,43 %6,83 %  
dojíždění na vyšetření do lékařského zařízení mimo bydliště21,83 %0,72 %  
doporučení lékaře21,83 %0,72 %  
krach Hornické10,92 %0,36 %  
změna z důvodu nástupu na vojenskou základní službu10,92 %0,36 %  
změna10,92 %0,36 %  
lékař10,92 %0,36 %  
určité výhody10,92 %0,36 %  
poplatky u zubaře10,92 %0,36 %  
nic10,92 %0,36 %  
zatím změna neprovedena10,92 %0,36 %  
od vzniku VZP10,92 %0,36 %  
byla mi přidělena jsem cizinec10,92 %0,36 %  
Zrušená HZP10,92 %0,36 %  
můj lékař rušil smlouvu s mojí původní pojišťovnou10,92 %0,36 %  
změna bydliště10,92 %0,36 %  
nespokojensot s jednáním některých lékařů vůči pacientům VZP10,92 %0,36 %  
lékař neměl smlouvu s mojí stávající pojišťovnou10,92 %0,36 %  
Po nástupu k policii (1994) nám automaticky dali k podpisu přihlášku. Tehdy nikdo nic neřešil.10,92 %0,36 %  
celková politika VZP10,92 %0,36 %  
specifičnost zaměstnání, kde jsou prováděny častější preventivní prohlídky a u této zdravotní pojišťovny má zaměstnavatel nejlepší zkušenosti s jejich proplácením10,92 %0,36 %  
nespokojenost S VZP, neplatí včas lekařům, vyderačské postasvení na trhu10,92 %0,36 %  
prace10,92 %0,36 %  
nikdy jsem neměnila10,92 %0,36 %  
neměnil jsem ZP10,92 %0,36 %  
pojišťovna pohltila jinou pojišťovnu :-D10,92 %0,36 %  
Vojna10,92 %0,36 %  
prestehovani ze Slovenska10,92 %0,36 %  
Byl to na začátku přechod z přidělené Všeobecné. 10,92 %0,36 %  
pokus o vylepšení služeb10,92 %0,36 %  
doporučil mi to zaměstnavatel10,92 %0,36 %  
doporučila mi to lékařka 10,92 %0,36 %  
podruhe zmena bydliste10,92 %0,36 %  

Graf

8. Co je pro Vás při výběru pojišťovny nejdůležitější ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
smlouvy s lékaři 17864,03 %64,03 %  
nabídka příspěvků a bonusů 11441,01 %41,01 %  
doba působení pojišťovny na trhu7928,42 %28,42 %  
nezabývala jsem se tím10,36 %0,36 %  
mám ji od rodičů10,36 %0,36 %  
Ještě jsem neměla možnost si sama změnit pojišt'ovnu, tudíž se v tomto neorientuji10,36 %0,36 %  
povinná nutnost10,36 %0,36 %  
myslím, že v ČR úplně jedno10,36 %0,36 %  
nic nevybírám si10,36 %0,36 %  
měla by být jen jedna se státní garancí10,36 %0,36 %  
Rozšířenost smluvních lékařů a zdravotních zařízení10,36 %0,36 %  
nevím10,36 %0,36 %  
Nechci zatím měnit. Jsem spokojen10,36 %0,36 %  
zatím jsem nikdy neřešila výběr10,36 %0,36 %  
schvalování zdravotních pomůcek(diabetes)10,36 %0,36 %  
nic, jen že musím být pojištěn, žádné výhody pro mě nevyplývají10,36 %0,36 %  
Je mi jedno, u jaké pojišťovny jsem.10,36 %0,36 %  
Neřeším10,36 %0,36 %  
nic10,36 %0,36 %  
rozsah nasmlouvaené péče v regionu mého působení10,36 %0,36 %  
stabilita pojišťovny 10,36 %0,36 %  
jsem u VZP a nějak moc se o to nezajímám10,36 %0,36 %  
nepřemýšlel jsem10,36 %0,36 %  
včasné proplácení lékařům10,36 %0,36 %  
dobrá pověst, dobré fungování pojišťovny10,36 %0,36 %  
bylo mi to jedno, pojišťovnu si měnila celá moje rodina, když mi byly asi 3 roky10,36 %0,36 %  

Graf

9. Využíváte výhody, které Vám pojišťovna nabízí ? (např. příspěvky na stomatologickou prevenci, příspěvek na pohybové aktivity, očkování proti chřipce nebo jiné příspěvky)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas14752,88 %52,88 %  
vůbec9032,37 %32,37 %  
ano, často4114,75 %14,75 %  

Graf

10. Jakou službu byste u své pojišťovny uvítal/a ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4215,11 %15,11 %  
Příspěvek na antikoncepci62,16 %2,16 %  
více bonusů51,8 %1,8 %  
nic51,8 %1,8 %  
jsem spokojena51,8 %1,8 %  
žádnou41,44 %1,44 %  
-20,72 %0,72 %  
vše zdarma20,72 %0,72 %  
Více příspěvků20,72 %0,72 %  
více výhod20,72 %0,72 %  
ostatní odpovědi Příspěvky na očkování
?
více příspěvků na očkování
zlatou kartu
žádná konkrétní služba mě nenapadá, jsem s nabídkou spokojená
dostupnější informace o poskytovaný příspěvcích
lepší informace o různých výhodách ...
výhodnější bonusy
více slev na pohybové aktivity
aby kontrolovala skutečnou pracovní dobu lékařů!!!
to nevím
Nic mě v tuto chvíli nenapadá.
nic mě nenapadá
Vyšší finanční nárok na brýlové obroučky.
příspěvky na cvičení
placenou antikoncepci
on line propojení
nějaké slevy na sportování
Větší finanční výpomoc při úrazu
Pivo a gulas
víc hrazených léku
větší příspěvek na očkování proti rakovině děložního čípku
příspěvek na hormonální antikoncepci
podminky vyhovuji
Momentálně mě nic nenapadá
proplácení antikoncepce pro ženy
nepřemýšlela jsem, beru pojišťovnu jako nutný fakt
více hrazených léků pro nemocné
slevu na očkování proti rakovině děložního čípku
rocni vypis cerpani prispevku pacientem
příspěvek na sportovní pomůcky
nepozaduji zadnou
příspěvky
větší příspěvek na léky
roční výpis provedených úkonů
větší příspěvky na zdravotnickou péči a potřeby pro děti
více preventivních programů
žádná mě nenapadá
Více příspěvků na zdravotní péči
příspěvek na péči o děti
proplacení vakcín všeho druhu
příspěvky na očkování pro osoby starší 18 let
..
hrazení poplatků u lékaře a pravidelný roční výpis úkonů proplacených lékařům
vetsi doplatky za leky
xxx
příspěvky na antikoncepci, které byly u VZP zrušeny
příspěvky na sport, léky, rekondiční pobyty
Líbí se mi zvýhodnění při vakcíně proti rakovině děložního čípku.
automatické zasílání ročního výpisu zdravotní péče
Aby šetřili peníze a zbytečně nerozhazovali.
slevu na pohybové aktivity
žádnou nemám, přehled
lepsi informovanost a vice bonusu pro klienty
pravidelné slevy na výrobky v lékárnách
příspěvek na fitness
Vyšší částka při pomoci s platbou různých očkování
příspěvek na bílé plomby
příspěvek na léčbu lupenky(u moře atd.)
zřejmě zatím žádnou, jsem spokojená
Příspěvky na pohybové aktivity.
příspěvek na laserovou operaci očí
bonusové programy
slevy leku v lekarnach
poradenství online
povinné roční výpisy proplacených úkonů
očkování proti klíšťové enc. , očkování proti rakovině děložního čípku
větší bonusy a slevy
hrazení antikoncepce či kontaktních čoček
automatický výpis (ne na požádání)
Více výhod pro dlouholeté klienty.
aby se nemuselo nic doplácet
více smluvních lékařů
Příspěvky na očkování a prevenci ve větším rozsahu
preventivní prohlídka zdarma
Větší komunikaci s klienty
zdarma kremaci
Bonusy na přání
služba zrušení poplatků u lékařů, kteří nejsou nějak speciální (zubař, praktický lékař atd)
jsem spokojen
příspěvek na sport
0
optika, masáže
cestovní pojištění zdarma po celou dobu trvání pojistné smlouvy
.
Větší pozornost a péče napž o dobrovolné (bezplatné) dárce krve.
Online sledování vyplacených položek za úkony spojené s mojí osobou.
Proplácení všech léků
příspěvek na kožního lékaře
příspěvek na očkování proti rakovině děložního čípku
nevím o ničem,co by mi chybělo
zatím nic nepotřebuji
veškere lékařské ůkony zdarama
asi žádnou, se službami své pojišťovny jsem spokojen
se současnou nabídkou služeb jsem spokojena
příspěvky na různé formy cvičení
aby revizní lékaři byli odborníci
Více příspěvků a větší informovanost pro zákazníky
lékař zdarma
Zlepšení odměňování dárců krve, vyšší příspěvek na ozdravný pobyt !
lepší komunikaci a nabídku preventivní péče,
proplácení antikoncepce
Jsem spokojená se stávajícím stavem.
více informovanosti o novych nabídkách a výhodách pojištovny
poskytované služby považuji za dostačující
celkové proplacení fixních rovnátek pro děti
Proplácení určitých léků, např. antikoncepce
Více příspěvků.
Víc příjemných lidí
zasílání zdarma ročního přehledu čerpání mého zdravotního pojištění
plavenky
příspěvek na ochranné pomůcky pro sport
těžko říct
Každoroční mimořádné akce zaměřené na určitý druh prevence.
Rozšíření bonusu pro rodinu
proplácení preventivních programů, např. dentální hygienista, očkovací vakcíny pro děti i dospělé plně proplácet
přednostní odbavení u lékařů
emailem zasílané nabídky bonusů
příspěvek na pohybové aktivity, např. plavání
uvítala bych, kdyby nabízené příspěvky a bonusy byly dostupné pro všechny klienty a nebyly podmíněny účastí na nějakém dalším produktu, jako je např. karta života, nebo u příspěvků pro děti podmínka, aby klienty pojišťovny byli i oba rodiče
hrazení antikoncepce
Samozřejmě více příspěvků a proplácení více zákroků.
aby nezkrachovala
Větší úhrady léků
Slevy
Kdyby zohlednila bonus za nemarodění.
příspěvek na antikoncepci, příspěvek na pohybové aktivity
Momentálně mne nic nenapadá
Zvýšení příspěvku na dioptrické brýle.
větší proplácení úkonů a menší spoluúčast pacienta
připojištění na nadstandardní výkony
příspěvek na lázeňské pobyty
příspěvky na relaxační centra (bazén)
Elektronicke zasilani změn na mém účtu
rehabilitace
více informací
bonusy ke konci roku
Více informací o novinkách
pexeso na webe
více výhod co se týče slev na plavání a různé aktivity, která přispívají zdraví člověka. jsou jednou do roka, mohli by být více.
Slevu
Lepší bonusy pro bezpříspěvkové dárce krve
hradit mi zákrok co potřebuji, když už jim celý život platím a služeb zdravotnictví využívám jen mál. Pak potřebuji -a oni mi to neproplatí.
Příspěvek na mhd
lázeňské příspěvky tak po 5 letech
poctivost a serioznost
levnější permanetky do sportovnich center
Placená antikoncepce
možnost navrhnutí nesmluvního lékaře do smluvního vztahu
více příspěvků na prevenci
proplácení poplatků za léky
příspěvek na vstup do bazénu, do fitka
Příspěvky na cvičení a antikoncepci
bonusy na pohyb apod.
lepší informovanost klientů ohledně nabízených výhod a bonusů
zasílání emailů přímo na tělo: např. tento rok máte nárok na očkování, nebo na preventivní prohlídku atd...
příspěvky a bonusy na sportovní aktivity
příspěvek na pohybové aktiviky, které jsou rozumné. VZP má jen omezené plavání na špatném místě v hloupý čas
větší nabídku příspěvků a bonusů
větší příspěvky na léky, více informací o výhodách, které nabízí
drink zdarma každý rok
Momentálně mě nic nenapadá, jsem se svojí pojišťovnou spokojena.
příspěvky na sport
poskytování širšího spektra bonusů
roční vyúčtování
připojištění pobytu v nemocnici
vyšší příspěvky na antikoncepci
nic mi nechybí
příspěvky na vitaminové doplňky pro studenty
hrazení antikoncepce. a celkově je výše proplacených služeb bída - oproti tomu, co bývalo
žádná služba mne momentálně nenapadá
odměny pro dárce krve
Vraceni vkladu pri nemarodeni
aspoň 500,- na bazén, sport apod. jako to bylo před pár lety, očkování a preventivní programy momentálně nevyužiji
příspěvěk na plavecké aktivity
péče mo zuby, plné proplácení očkovacích programů, proplácení veškerých úkonů.
newsletter pres e-mail
možnost kontroly "účtu" online
nepotřebuji jiné služby, než které nabízí
a
Poukaz 1x ročně na lázeňský pobyt
příspěvky na léky
bonus program
možnist výběru úrovně zdravotní péče
neukoumal jsem
Více služeb na pohybové aktivity.
má vše co potřebuji
znovuzavedení příspěvků na plavání, znovuzavedení příspěvku na antikoncepci, více bonusů pro matky s dětmi
příspěvky na brýle, kontaktní čočky
příspěvky na pohybové aktivity
výhody
bonusy v podobě vakcín zdarma pro děti
viditelnější kampan proti obezitě
Bonusy, nebo zvýhodnění na sportovní aktivity, nebo sportovní pomůcky.
příspěvky na pohybovou aktivitu
jsem s mou pojišťovnou spokojena, není nic co bych uvítala
netuším
větší příspěvky na očkování
neznám všechny služby poskytované ZP, proto se zdržuji odpovědi
příspěvek na doplňky stravy
20373,02 %73,02 % 

Graf

11. Jste se svoji současnou pojišťovnou spokojen/a ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20473,38 %73,38 %  
nevím5921,22 %21,22 %  
ne155,4 %5,4 %  

Graf

12. Hodláte v blízké době přejít k jiné pojišťovně ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 16, nevímotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne24387,41 %87,41 %  
nevím3111,15 %11,15 %  
ano41,44 %1,44 %  

Graf

13. S čím nejste spokojen/a se stávající pojišťovnou, která Vás vede k okamžité změně ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejsem nespokojena, chci mít stejnou pojišťovnu se svým mužem125 %0,36 %  
se všim125 %0,36 %  
žádné příspěvky, bonusy125 %0,36 %  
nedostatek bonusů a příspěvků125 %0,36 %  

Graf

14. Jakou pojišťovnu byste zvolili/a ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky250 %0,72 %  
Všeobecná zdravotní pojišťovna 125 %0,36 %  
Zdravotní pojišťovna Metal - Aliance125 %0,36 %  

Graf

15. V čem si myslíte, že Vámi vybraná pojišťovna v otázce č. 14. bude lepší ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
x125 %0,36 %  
lip se stara o klienty a ma lepsi bonusy125 %0,36 %  
bonusy, přípsevky125 %0,36 %  
v bonusech125 %0,36 %  

Graf

16. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena18365,83 %65,83 %  
muž9534,17 %34,17 %  

Graf

17. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do - 25 let14752,88 %52,88 %  
26 - 35 let7125,54 %25,54 %  
36 - 45 let3111,15 %11,15 %  
46 - 55 let155,4 %5,4 %  
56 - 65 let124,32 %4,32 %  
66 a více let20,72 %0,72 %  

Graf

18. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou14953,6 %53,6 %  
vysokoškolské7326,26 %26,26 %  
středoškolské bez maturity269,35 %9,35 %  
vyšší odborné165,76 %5,76 %  
základní 145,04 %5,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Víte, že dle nové právní úpravy můžete měnit pojišťovnu pouze jedenkrát v roce ?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi od pojišťovny na otázku 2. Z jakého zdroje jste se o možnosti změny pojišťovny dozvěděl/a ?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi od přátel, rodiny na otázku 2. Z jakého zdroje jste se o možnosti změny pojišťovny dozvěděl/a ?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi z internetu na otázku 2. Z jakého zdroje jste se o možnosti změny pojišťovny dozvěděl/a ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi z novin na otázku 2. Z jakého zdroje jste se o možnosti změny pojišťovny dozvěděl/a ?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi z rádia na otázku 2. Z jakého zdroje jste se o možnosti změny pojišťovny dozvěděl/a ?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi z televize na otázku 2. Z jakého zdroje jste se o možnosti změny pojišťovny dozvěděl/a ?

5. Jste veden/a u výše zvolené pojišťovny od narození ?

 • odpověď ne:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jedenkrát na otázku 6. Kolikrát jste pojišťovnu měnil/a ?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vícekrát na otázku 6. Kolikrát jste pojišťovnu měnil/a ?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi neproplácení některých výkonů na otázku 7. Co Vás vedlo ke změně ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nespokojenost s nabídkou preventivních programů a doplňkových bonusů na otázku 7. Co Vás vedlo ke změně ?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi rodina na otázku 7. Co Vás vedlo ke změně ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, že dle nové právní úpravy můžete měnit pojišťovnu pouze jedenkrát v roce ?

2. Z jakého zdroje jste se o možnosti změny pojišťovny dozvěděl/a ?

3. Která pojišťovna má podle Vás asi nejvíce klientů ?

4. U jaké zdravotní pojišťovny jste registrován/a ?

5. Jste veden/a u výše zvolené pojišťovny od narození ?

6. Kolikrát jste pojišťovnu měnil/a ?

7. Co Vás vedlo ke změně ?

8. Co je pro Vás při výběru pojišťovny nejdůležitější ?

9. Využíváte výhody, které Vám pojišťovna nabízí ? (např. příspěvky na stomatologickou prevenci, příspěvek na pohybové aktivity, očkování proti chřipce nebo jiné příspěvky)

10. Jakou službu byste u své pojišťovny uvítal/a ?

11. Jste se svoji současnou pojišťovnou spokojen/a ?

12. Hodláte v blízké době přejít k jiné pojišťovně ?

16. Jste:

17. Váš věk:

18. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, že dle nové právní úpravy můžete měnit pojišťovnu pouze jedenkrát v roce ?

2. Z jakého zdroje jste se o možnosti změny pojišťovny dozvěděl/a ?

3. Která pojišťovna má podle Vás asi nejvíce klientů ?

4. U jaké zdravotní pojišťovny jste registrován/a ?

5. Jste veden/a u výše zvolené pojišťovny od narození ?

6. Kolikrát jste pojišťovnu měnil/a ?

7. Co Vás vedlo ke změně ?

8. Co je pro Vás při výběru pojišťovny nejdůležitější ?

9. Využíváte výhody, které Vám pojišťovna nabízí ? (např. příspěvky na stomatologickou prevenci, příspěvek na pohybové aktivity, očkování proti chřipce nebo jiné příspěvky)

10. Jakou službu byste u své pojišťovny uvítal/a ?

11. Jste se svoji současnou pojišťovnou spokojen/a ?

12. Hodláte v blízké době přejít k jiné pojišťovně ?

16. Jste:

17. Váš věk:

18. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zámečník, J.Vaše zdravotní pojišťovna (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vase-zdravotni-pojistovna.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.