Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vedení pracovních týmů

Vedení pracovních týmů

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Skopová
Šetření:15. 04. 2009 - 22. 04. 2009
Počet respondentů:97
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:38,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

chtěla bych Vás touto cestou požádat o vyplnění dotazníku, který se zaměřuje na vedení pracovních týmů. Výsledky tohoto dotazníku budou sloužit pouze jako podklady k vypracování praktické části mé absolventské práce na Vyšší odborné škole ve Varnsdorfu, kterou studuji. Dotazník je anonymní.

Předem Vám děkuji za Váš čas.

S pozdravem Lucie Skopová

Odpovědi respondentů

1. V současné době pracuji na pozici:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné3637,11 %37,11 %  
administrativní pracovník2121,65 %21,65 %  
řadového pracovníka1616,49 %16,49 %  
manager oddělení1515,46 %15,46 %  
vrcholový management66,19 %6,19 %  
mistra33,09 %3,09 %  

Graf

2. Pracujete ve firmě, která má nebo vytváří pracovní týmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7072,16 %72,16 %  
ne2727,84 %27,84 %  

Graf

3. Myslíte si, že vytváření pracovních týmů přináší efektivitu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8486,6 %86,6 %  
nevím1010,31 %10,31 %  
ne33,09 %3,09 %  

Graf

4. Dáváte přednost práci v týmu nebo samostatné práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
práce v týmu6465,98 %65,98 %  
samostatná práce3334,02 %34,02 %  

Graf

5. Co si myslíte, že je největším motivem pro zaměstnance?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční ohodnocení8385,57 %85,57 %  
dobré vztahy na pracovišti, přátelství4041,24 %41,24 %  
kariéra a pracovní výsledky3536,08 %36,08 %  
jistota2424,74 %24,74 %  
tvořivost1111,34 %11,34 %  
společenské postavení1010,31 %10,31 %  
samostatnost44,12 %4,12 %  

Graf

6. Co je největším motivem pro Vás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční ohodnocení6870,1 %70,1 %  
dobré vztahy na pracovišti, přátelství4142,27 %42,27 %  
kariéra a pracovní výsledky3030,93 %30,93 %  
jistota2424,74 %24,74 %  
společenské postavení1414,43 %14,43 %  
tvořivost1111,34 %11,34 %  
samostatnost88,25 %8,25 %  

Graf

7. Jaký styl vedení lidí preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Demokratický styl (spolupráce vedoucího pracovníka se svými podřízenými, přirozená autorita)7072,16 %72,16 %  
Liberální styl (vedoucí zastává funkci konzultanta a podřízeným dává prostor k seberealizování)2525,77 %25,77 %  
Byrokratický styl (vedení se opírá o směrnice a nařízení ,,shora")22,06 %2,06 %  

Graf

8. Kolik členů by podle Vás měl mít ideální pracovní tým?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
53134,07 %31,96 %  
41819,78 %18,56 %  
1088,79 %8,25 %  
777,69 %7,22 %  
877,69 %7,22 %  
666,59 %6,19 %  
366,59 %6,19 %  
244,4 %4,12 %  
922,2 %2,06 %  
2011,1 %1,03 %  
ostatní odpovědi 12 11,1 %1,03 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.59
Minimum:3
Maximum:10
Variační rozpětí:7
Rozptyl:3.56
Směrodatná odchylka:1.89
Medián:5
Modus:5

Graf

9. Kdybyste pracoval/a na vedoucí pozici: podle jakých kritérií byste vybírali jednotlivé členy týmu, popřípadě své podřízené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepracuji na vedoucí pozici4344,33 %44,33 %  
praxe3738,14 %38,14 %  
osobní vlastnosti3030,93 %30,93 %  
vzdělání2424,74 %24,74 %  
doporučení1515,46 %15,46 %  
sympatie1414,43 %14,43 %  

Graf

10. Který z uvedených typů temperamentu, by podle Vás nejlépe zastával roli vůdce pracovního týmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sangvinik (zábavný, společenský, veselý, občas slibuje víc, než v konečné fázi splní)4849,48 %49,48 %  
cholerik (optimistický, vstřícný, cílevědomí a pracovití lidé, jeho chování může občas vyústit v agresi)3839,18 %39,18 %  
melancholik (úzkostlivý, přecitlivělý, vážný, puntičkář, záleží mu na kvalitě a čistotě)88,25 %8,25 %  
flegmatik (rozvážný, spolehlivý, vyrovnaný, lhostejný, nerad rozhoduje, má strach)33,09 %3,09 %  

Graf

11. Myslíte si, že firma dosahuje svých zisků za pomoci svých zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím7173,2 %73,2 %  
spíše souhlasím2121,65 %21,65 %  
spíše nesouhlasím33,09 %3,09 %  
nevím22,06 %2,06 %  

Graf

12. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5556,7 %56,7 %  
muž4243,3 %43,3 %  

Graf

13. Věková skupina:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 353435,05 %35,05 %  
18 - 253232,99 %32,99 %  
36 - 451515,46 %15,46 %  
46 - 551313,4 %13,4 %  
56 - 6533,09 %3,09 %  

Graf

14. Dokončené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou6870,1 %70,1 %  
vysokoškolské1919,59 %19,59 %  
vyšší odborné88,25 %8,25 %  
vyučení22,06 %2,06 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Co si myslíte, že je největším motivem pro zaměstnance?

  • odpověď dobré vztahy na pracovišti, přátelství:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi tvořivost na otázku 5. Co si myslíte, že je největším motivem pro zaměstnance?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V současné době pracuji na pozici:

2. Pracujete ve firmě, která má nebo vytváří pracovní týmy?

3. Myslíte si, že vytváření pracovních týmů přináší efektivitu práce?

4. Dáváte přednost práci v týmu nebo samostatné práci?

5. Co si myslíte, že je největším motivem pro zaměstnance?

6. Co je největším motivem pro Vás?

7. Jaký styl vedení lidí preferujete?

8. Kolik členů by podle Vás měl mít ideální pracovní tým?

9. Kdybyste pracoval/a na vedoucí pozici: podle jakých kritérií byste vybírali jednotlivé členy týmu, popřípadě své podřízené?

10. Který z uvedených typů temperamentu, by podle Vás nejlépe zastával roli vůdce pracovního týmu?

11. Myslíte si, že firma dosahuje svých zisků za pomoci svých zaměstnanců?

12. Pohlaví:

13. Věková skupina:

14. Dokončené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V současné době pracuji na pozici:

2. Pracujete ve firmě, která má nebo vytváří pracovní týmy?

3. Myslíte si, že vytváření pracovních týmů přináší efektivitu práce?

4. Dáváte přednost práci v týmu nebo samostatné práci?

5. Co si myslíte, že je největším motivem pro zaměstnance?

6. Co je největším motivem pro Vás?

7. Jaký styl vedení lidí preferujete?

8. Kolik členů by podle Vás měl mít ideální pracovní tým?

9. Kdybyste pracoval/a na vedoucí pozici: podle jakých kritérií byste vybírali jednotlivé členy týmu, popřípadě své podřízené?

10. Který z uvedených typů temperamentu, by podle Vás nejlépe zastával roli vůdce pracovního týmu?

11. Myslíte si, že firma dosahuje svých zisků za pomoci svých zaměstnanců?

12. Pohlaví:

13. Věková skupina:

14. Dokončené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Skopová, L.Vedení pracovních týmů (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://vedeni-pracovnich-tymu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.