Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vedení týmů a týmová spolupráce

Vedení týmů a týmová spolupráce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Bára Benová
Šetření:20. 02. 2012 - 22. 02. 2012
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 
jsem studentkou České zemědělské univerzity v Praze a píši bakalářskou práci na téma
„Vedení týmů a týmová spolupráce“. Proto bych Vás chtěla požádat o vyplnění dotazníku.

Dotazník je vhodný pro vedoucí pracovníky, nebo pracovníky se zkušenostmi s prací  v týmu.

 

 

            Předem děkuji 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2958 %58 %  
muž2142 %42 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 21 let1836 %36 %  
22– 25 let1428 %28 %  
35 let a více612 %12 %  
26 – 30 let612 %12 %  
30 – 34 let612 %12 %  

Graf

3. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou3264 %64 %  
vysokoškolské714 %14 %  
středoškolské bez maturity510 %10 %  
vyšší48 %8 %  
základní24 %4 %  

Graf

4. Řídíte ve svém týmu více než 5 podřízených?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2754 %54 %  
Ne2346 %46 %  

Graf

5. Dáváte možnost svým podřízeným podílet se na společném rozhodování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2754 %54 %  
Ano1122 %22 %  
Spíše ne612 %12 %  
Občas48 %8 %  
Ne24 %4 %  

Graf

6. Kladete na své podřízené velkou zodpovědnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2346 %46 %  
Spíše ne1020 %20 %  
Ano714 %14 %  
Pouze při mé nepřítomnosti612 %12 %  
Ne48 %8 %  

Graf

7. Dáváte svým podřízeným konkrétní cíle?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2856 %56 %  
Spíše ano1938 %38 %  
Ne24 %4 %  
Spíše ne12 %2 %  

Graf

8. Jste ochotni pomoci svým podřízeným při řešení úkolů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3672 %72 %  
Spíše ano1224 %24 %  
Spíše ne12 %2 %  
Ne12 %2 %  

Graf

9. Jakým způsobem nejčastěji komunikujete se svými podřízenými?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní kontakt4182 %82 %  
Prostřednictvím e-mailu612 %12 %  
Telefonicky36 %6 %  

Graf

10. Domníváte se, že Vámi zvolený způsob komunikace vyhovuje i Vašim podřízeným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2244 %44 %  
Ano1836 %36 %  
Podle situace1020 %20 %  

Graf

11. Dělá vám problém komunikace s podřízenými?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3774 %74 %  
Spíše ne1224 %24 %  
Spíše ano12 %2 %  

Graf

12. Co využíváte pro motivaci Vašich podřízených?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Finanční prémie2040 %40 %  
Pochvala před týmem1836 %36 %  
Kariérní postup1020 %20 %  
Dárkové poukazy24 %4 %  

Graf

13. Co využíváte jako odměnu pro Vaše podřízené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Finanční prémie3060 %60 %  
Pochvalu před týmem1530 %30 %  
Dárkové poukazy510 %10 %  

Graf

14. Vyplatí se Vám vlastní finanční dotace do motivačních programů pro podřízené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas ano2652 %52 %  
Ano1428 %28 %  
Spíše ne612 %12 %  
Ne48 %8 %  

Graf

15. Kontrolujete své podřízené při práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2754 %54 %  
Ano1326 %26 %  
Spíše ne816 %16 %  
Ne24 %4 %  

Graf

16. Jaký styl vedení lidí používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Demokratický3774 %74 %  
Autokratický714 %14 %  
Liberální612 %12 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Dosažené vzdělání

4. Řídíte ve svém týmu více než 5 podřízených?

5. Dáváte možnost svým podřízeným podílet se na společném rozhodování?

6. Kladete na své podřízené velkou zodpovědnost?

7. Dáváte svým podřízeným konkrétní cíle?

8. Jste ochotni pomoci svým podřízeným při řešení úkolů?

9. Jakým způsobem nejčastěji komunikujete se svými podřízenými?

10. Domníváte se, že Vámi zvolený způsob komunikace vyhovuje i Vašim podřízeným?

11. Dělá vám problém komunikace s podřízenými?

12. Co využíváte pro motivaci Vašich podřízených?

13. Co využíváte jako odměnu pro Vaše podřízené?

14. Vyplatí se Vám vlastní finanční dotace do motivačních programů pro podřízené?

15. Kontrolujete své podřízené při práci?

16. Jaký styl vedení lidí používáte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Dosažené vzdělání

4. Řídíte ve svém týmu více než 5 podřízených?

5. Dáváte možnost svým podřízeným podílet se na společném rozhodování?

6. Kladete na své podřízené velkou zodpovědnost?

7. Dáváte svým podřízeným konkrétní cíle?

8. Jste ochotni pomoci svým podřízeným při řešení úkolů?

9. Jakým způsobem nejčastěji komunikujete se svými podřízenými?

10. Domníváte se, že Vámi zvolený způsob komunikace vyhovuje i Vašim podřízeným?

11. Dělá vám problém komunikace s podřízenými?

12. Co využíváte pro motivaci Vašich podřízených?

13. Co využíváte jako odměnu pro Vaše podřízené?

14. Vyplatí se Vám vlastní finanční dotace do motivačních programů pro podřízené?

15. Kontrolujete své podřízené při práci?

16. Jaký styl vedení lidí používáte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Benová, B.Vedení týmů a týmová spolupráce (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vedeni-tymu-a-tymova-spolupr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.