Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pouze pro muže - Vědomosti o depresi

Pouze pro muže - Vědomosti o depresi

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Valovčinová
Šetření:25. 02. 2014 - 04. 03. 2014
Počet respondentů:110
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

prosím o vyplnění tohoto dotazníku POUZE MUŽE! 

Odpovědi respondentů

1. JSEM...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MUŽ10191,82 %91,82 %  
ŽENA98,18 %8,18 %  

Graf

2. KOLIK JE VÁM LET?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
231210,91 %10,91 %  
221110 %10 %  
2598,18 %8,18 %  
2098,18 %8,18 %  
2498,18 %8,18 %  
2676,36 %6,36 %  
3154,55 %4,55 %  
2154,55 %4,55 %  
1954,55 %4,55 %  
3043,64 %3,64 %  
ostatní odpovědi 18
27
28
45
40
17
48
50
42
44
68
47
33
999
38
29
39
49
46
52
3430,91 %30,91 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:26.97
Minimum:18
Maximum:49
Variační rozpětí:31
Rozptyl:62.19
Směrodatná odchylka:7.89
Medián:24
Modus:23

Graf

3. PŘÍZNAKY DEPRESE JSOU...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
smutek, nespavost, myšlenky na sebevraždu, ztráta zájmu o lidi6559,09 %59,09 %  
silná sociální úzkost, negativní myšlenky, bušení srdce, třes4339,09 %39,09 %  
zvýšená teplota, příznaky typické pro chřipku, dlouhotrvající únava, zmatenost21,82 %1,82 %  

Graf

4. PŘÍČINY DEPRESE JSOU...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aktuální problémy v životě8476,36 %76,36 %  
Nízká hladina neurotransmiterů1614,55 %14,55 %  
Jiné65,45 %5,45 %  
Vysoká hladina neurotransmiterů43,64 %3,64 %  

Graf

5. NA KOHO SE MŮŽETE PŘI PŘÍZNACÍCH DEPRESE OBRÁTIT?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Psychologické poradny, lékař6054,55 %54,55 %  
Blízký přítel, rodina3229,09 %29,09 %  
Nechám si to pro sebe1513,64 %13,64 %  
Jiné32,73 %2,73 %  

Graf

6. PREVENCE DEPRESE JE...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dostatek přátel, čas na koníčky, pravidelný spánek10191,82 %91,82 %  
Klást si náročné cíle, odjet na dovolenou do neznámého prostředí65,45 %5,45 %  
Plánování aktivit, nepravidelný spánek, izolovanost43,64 %3,64 %  

Graf

7. MÁTE V RODINĚ NĚKOHO, KDO TRPÍ DEPRESÍ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE4540,91 %40,91 %  
ANO3430,91 %30,91 %  
NEVÍM3128,18 %28,18 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. NA KOHO SE MŮŽETE PŘI PŘÍZNACÍCH DEPRESE OBRÁTIT?

  • odpověď Psychologické poradny, lékař:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nízká hladina neurotransmiterů na otázku 4. PŘÍČINY DEPRESE JSOU...

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. JSEM...

2. KOLIK JE VÁM LET?

3. PŘÍZNAKY DEPRESE JSOU...

4. PŘÍČINY DEPRESE JSOU...

5. NA KOHO SE MŮŽETE PŘI PŘÍZNACÍCH DEPRESE OBRÁTIT?

6. PREVENCE DEPRESE JE...

7. MÁTE V RODINĚ NĚKOHO, KDO TRPÍ DEPRESÍ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. JSEM...

2. KOLIK JE VÁM LET?

3. PŘÍZNAKY DEPRESE JSOU...

4. PŘÍČINY DEPRESE JSOU...

5. NA KOHO SE MŮŽETE PŘI PŘÍZNACÍCH DEPRESE OBRÁTIT?

6. PREVENCE DEPRESE JE...

7. MÁTE V RODINĚ NĚKOHO, KDO TRPÍ DEPRESÍ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Valovčinová, P.Pouze pro muže - Vědomosti o depresi (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vedomosti-o-depresi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.