Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Veganství - životní filozofie, trend nebo čiré zlo?

Veganství - životní filozofie, trend nebo čiré zlo?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Antonie Marková
Šetření:19. 09. 2016 - 03. 10. 2016
Počet respondentů:429
Počet otázek (max/průměr):14 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:81,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

v rámci školního projektu „Sociologický výzkum” jsem vytvořila anketu, jež má za cíl zmapování postoje české společnosti k veganství, neboli ke způsobu života, jež vylučuje jakékoli násilné využívání zvířat pro jídlo, oblečení či jiné účely.

Současná společnost čelí bezpočtu jak environmentálních, tak sociálních globálních problémů. Názor, že veganství je jedním ze způsobů, jak přispět k řešení těchto zdánlivě bezvýchodných situací, je v dnešní době stále rozšířenější. Jaký je Váš názor? Jedná se o životní styl, jehož praktikou lze pomoci zvířatům, planetě i vlastnímu zdraví? Nebo o extrémní trend, na němž se dobře vydělává?

(Definice veganství.:http://veganskaspolecnost.cz/zaklady/co-je-veganstvi/)

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena28766,9 %66,9 %  
Muž13932,4 %32,4 %  
Jiné30,7 %0,7 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 3031573,43 %73,43 %  
31 - 455913,75 %13,75 %  
0 - 15337,69 %7,69 %  
46 - 60153,5 %3,5 %  
60 a starší71,63 %1,63 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední vzdělání s maturitou18041,96 %41,96 %  
Základní vzdělání12027,97 %27,97 %  
Vysokoškolské vzdělání11827,51 %27,51 %  
Střední odborné vzdělání s výučním listem112,56 %2,56 %  

Graf

4. Bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Město (do 100 000 obyvatel)19044,29 %44,29 %  
Velkoměsto (nad 100 000 obyvatel)8419,58 %19,58 %  
Vesnice (do 3000 obyvatel)7918,41 %18,41 %  
Světové velkoměsto (nad 1 mil. obyvatel)7617,72 %17,72 %  

Graf

5. Jak často obykle konzumujete maso/masné produkty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý den16638,69 %38,69 %  
Zhruba obden10524,48 %24,48 %  
1-2krát týdně7417,25 %17,25 %  
Nikdy6515,15 %15,15 %  
Velmi zřídka (max 5krát do měsíce)163,73 %3,73 %  
Velmi zřídka (max 10krát do měsíce)30,7 %0,7 %  

Graf

6. Jak často konzumujete mléčné výrobky/výrobky s obsahem mléka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Minimálně jednou denně20247,09 %47,09 %  
Občas (2-5krát týdně)16438,23 %38,23 %  
Nikdy337,69 %7,69 %  
Velmi zřídka (max 5krát do měsíce)235,36 %5,36 %  
Velmi zřídka (max 10krát do měsíce)71,63 %1,63 %  

Graf

7. Jak často zařazujete do jídelníčku výhradně rostlinný pokrm (žádné maso, mléko, vejce, med)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka (max 10krát do měsíce)14634,03 %34,03 %  
Občas (2-5krát týdně)9221,45 %21,45 %  
Nikdy8219,11 %19,11 %  
Minimálně jednou denně7016,32 %16,32 %  
Vždy399,09 %9,09 %  

Graf

8. Dovedete si představit stravovat se pouze rostlinně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Rozhodně neotázka č. 10, Spíše neotázka č. 10, Spíše anootázka č. 9, Rozhodně anootázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ne16338 %38 %  
Spíše ne12930,07 %30,07 %  
Rozhodně ano6916,08 %16,08 %  
Spíše ano6815,85 %15,85 %  

Graf

9. Proč? (Vyberte max. 2 Vám nejbližší důvody)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ochrana zvířat - etický důvod9064,29 %20,98 %  
Mé osobní psychické a fyzické zdraví8762,14 %20,28 %  
Ochrana planety5136,43 %11,89 %  
Následování trendu64,29 %1,4 %  

Graf

10. Proč? (Vyberte max. 2 Vám nejbližší důvody)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chuť21674,74 %50,35 %  
Rostliny nemají dostatek živin13346,02 %31 %  
Tradice/normálnost8529,41 %19,81 %  
Veganské jídlo je drahé5117,65 %11,89 %  

Graf

11. Přemýšlíte nad složením a způsobem výroby jídla, jež konzumujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano20146,85 %46,85 %  
Občas ano16638,69 %38,69 %  
Spíše ne4310,02 %10,02 %  
Ne194,43 %4,43 %  

Graf

12. Jak moc mění složení kosmetických produktů a jejich testování na zvířatech Vaše nákupní rozhodnutí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec16538,46 %38,46 %  
Asi na 50-80%12228,44 %28,44 %  
Asi na 20-40%10524,48 %24,48 %  
Kupuji pouze veganskou kosmetiku378,62 %8,62 %  

Graf

13. Zajímá Vás, jaký vliv má Vaše stravování na Vaše zdraví a na životní prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zajímá mě zdraví18442,89 %42,89 %  
Ano16638,69 %38,69 %  
Ne419,56 %9,56 %  
Zajímá mě životní prostředí388,86 %8,86 %  

Graf

14. Měl/la byste zájem dozvědět se o veganství více informací? (Myšlenka, příčiny, důsledky,..)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne14734,27 %34,27 %  
Spíše ano11426,57 %26,57 %  
Ne9421,91 %21,91 %  
Ano7417,25 %17,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

  • odpověď Základní vzdělání:
    • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 - 15 na otázku 2. Věk

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Bydliště

5. Jak často obykle konzumujete maso/masné produkty?

6. Jak často konzumujete mléčné výrobky/výrobky s obsahem mléka?

7. Jak často zařazujete do jídelníčku výhradně rostlinný pokrm (žádné maso, mléko, vejce, med)?

8. Dovedete si představit stravovat se pouze rostlinně?

9. Proč? (Vyberte max. 2 Vám nejbližší důvody)

11. Přemýšlíte nad složením a způsobem výroby jídla, jež konzumujete?

12. Jak moc mění složení kosmetických produktů a jejich testování na zvířatech Vaše nákupní rozhodnutí?

13. Zajímá Vás, jaký vliv má Vaše stravování na Vaše zdraví a na životní prostředí?

14. Měl/la byste zájem dozvědět se o veganství více informací? (Myšlenka, příčiny, důsledky,..)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Bydliště

5. Jak často obykle konzumujete maso/masné produkty?

6. Jak často konzumujete mléčné výrobky/výrobky s obsahem mléka?

7. Jak často zařazujete do jídelníčku výhradně rostlinný pokrm (žádné maso, mléko, vejce, med)?

8. Dovedete si představit stravovat se pouze rostlinně?

9. Proč? (Vyberte max. 2 Vám nejbližší důvody)

11. Přemýšlíte nad složením a způsobem výroby jídla, jež konzumujete?

12. Jak moc mění složení kosmetických produktů a jejich testování na zvířatech Vaše nákupní rozhodnutí?

13. Zajímá Vás, jaký vliv má Vaše stravování na Vaše zdraví a na životní prostředí?

14. Měl/la byste zájem dozvědět se o veganství více informací? (Myšlenka, příčiny, důsledky,..)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Marková, A.Veganství - životní filozofie, trend nebo čiré zlo? (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://veganstvi-zivotni-filozofie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.