Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vegetariánství a neplodnost

Vegetariánství a neplodnost

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna Škultétyová
Šetření:12. 02. 2011 - 22. 02. 2011
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):5 / 4.26
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

     Dobrý den, jmenuji se Anna Škultétyová a jako  téma pro SOČ jsem si vybrala Vegetariánství a neplodnost. Prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, pokud jste vegetariáni nebo se o tuto problematiku zajímáte. Děkuji :)

Odpovědi respondentů

1. Jste vegetarián/vegetariánka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6564,36 %64,36 %  
ne3635,64 %35,64 %  

Graf

2. Jaký druh vegetariánství vyznáváte? (pouze pro vegetariány)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lakto-ovo-vegetariánství4063,49 %39,6 %  
veganství2031,75 %19,8 %  
jiné34,76 %2,97 %  

Graf

3. Jste plodný/á (pouze pro vegetariány)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3656,25 %35,64 %  
nevím2843,75 %27,72 %  

Graf

4. Znáte ve svém okolí neplodného vegetariána/vegetariánku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9998,02 %98,02 %  
ano21,98 %1,98 %  

Graf

5. Myslíte si, že má vegetariánství nějaký vliv na plodnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nemá žádný vliv6867,33 %67,33 %  
ano, kladný vliv2120,79 %20,79 %  
ano, záporný vliv1211,88 %11,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste vegetarián/vegetariánka?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi lakto-ovo-vegetariánství na otázku 2. Jaký druh vegetariánství vyznáváte? (pouze pro vegetariány)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi veganství na otázku 2. Jaký druh vegetariánství vyznáváte? (pouze pro vegetariány)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Jste plodný/á (pouze pro vegetariány)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 3. Jste plodný/á (pouze pro vegetariány)
 • odpověď ne:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, záporný vliv na otázku 5. Myslíte si, že má vegetariánství nějaký vliv na plodnost?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste vegetarián/vegetariánka?

2. Jaký druh vegetariánství vyznáváte? (pouze pro vegetariány)

3. Jste plodný/á (pouze pro vegetariány)

4. Znáte ve svém okolí neplodného vegetariána/vegetariánku?

5. Myslíte si, že má vegetariánství nějaký vliv na plodnost?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste vegetarián/vegetariánka?

2. Jaký druh vegetariánství vyznáváte? (pouze pro vegetariány)

3. Jste plodný/á (pouze pro vegetariány)

4. Znáte ve svém okolí neplodného vegetariána/vegetariánku?

5. Myslíte si, že má vegetariánství nějaký vliv na plodnost?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Škultétyová, A.Vegetariánství a neplodnost (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vegetarianstvi-a-neplodnost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.