Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vegetariánství a zdravá výživa

Vegetariánství a zdravá výživa

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Filip Bezděk
Šetření:27. 03. 2010 - 01. 04. 2010
Počet respondentů:78
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.72
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jsem studentem Fakulty managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde v současné chvíli zpracovávám diplomovou práci, která se týká vegetariánské restaurace Prašád. Touto cestou bych Vás chtěl požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je zaměřen na problematiku vegetariánství a zdravé výživy. Vaše názory a odpovědi jsou zcela anonymní a poslouží pouze pro účely mé diplomové práce. Dotazník má 16 otázek, u každé prosím vyberte pouze 1 odpověď.

Děkuji Vám za ochotu a spolupráci.
 

Odpovědi respondentů

1. Souhlasíte s tím, že vegetariánství souvisí s konzumací biopotravin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nesouhlasím3544,87 %44,87 %  
Spíše souhlasím1519,23 %19,23 %  
Ani souhlasím ani nesouhlasím1316,67 %16,67 %  
Rozhodně nesouhlasím1316,67 %16,67 %  
Rozhodně souhlasím22,56 %2,56 %  

Graf

2. Souhlasíte, že vegetariánství se stává trendem dnešní doby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ani souhlasím ani nesouhlasím2329,49 %29,49 %  
Spíše nesouhlasím2228,21 %28,21 %  
Spíše souhlasím2126,92 %26,92 %  
Rozhodně souhlasím67,69 %7,69 %  
Rozhodně nesouhlasím67,69 %7,69 %  

Graf

3. Souhlasíte s názorem, že vegetariánská strava je zdravější než běžná strava?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nesouhlasím2126,92 %26,92 %  
Rozhodně nesouhlasím1924,36 %24,36 %  
Ani souhlasím ani nesouhlasím1823,08 %23,08 %  
Spíše souhlasím1417,95 %17,95 %  
Rozhodně souhlasím67,69 %7,69 %  

Graf

4. Souhlasíte s tvrzením, že vegetariánská strava je vhodná i pro děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně nesouhlasím2937,18 %37,18 %  
Spíše nesouhlasím2835,9 %35,9 %  
Spíše souhlasím1012,82 %12,82 %  
Rozhodně souhlasím78,97 %8,97 %  
Ani souhlasím ani nesouhlasím45,13 %5,13 %  

Graf

5. Jaký je Váš postoj k vegetariánství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ani pozitivní ani negativní2430,77 %30,77 %  
Spíše negativní1924,36 %24,36 %  
Rozhodně pozitivní1721,79 %21,79 %  
Spíše pozitivní1114,1 %14,1 %  
Rozhodně negativní78,97 %8,97 %  

Graf

6. Snažíte se jíst zdravě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4456,41 %56,41 %  
občas2835,9 %35,9 %  
ne67,69 %7,69 %  

Graf

7. Dáváte přednost biopotravinám před běžnými potravinami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas3747,44 %47,44 %  
ne3544,87 %44,87 %  
ano67,69 %7,69 %  

Graf

8. Znáte ve svém blízkém okolí člověka, který je vegetarián/vegan?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5874,36 %74,36 %  
ne2025,64 %25,64 %  

Graf

9. Byl/a jste již někdy ve vegetariánské restauraci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4253,85 %53,85 %  
ano3646,15 %46,15 %  

Graf

10. Pokud ne, měl/a byste zájem takovou restaurace navštívit?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3766,07 %47,44 %  
ne1933,93 %24,36 %  

Graf

11. Už jste někdy uvažoval/a o přechodu na vegetariánskou stravu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5773,08 %73,08 %  
ano2126,92 %26,92 %  

Graf

12. Jaké je Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5874,36 %74,36 %  
muž2025,64 %25,64 %  

Graf

13. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 244253,85 %53,85 %  
25 - 343139,74 %39,74 %  
35 - 4956,41 %6,41 %  

Graf

14. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské3646,15 %46,15 %  
středoškolské3544,87 %44,87 %  
základní56,41 %6,41 %  
výuční list22,56 %2,56 %  

Graf

15. V současnosti jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student4658,97 %58,97 %  
pracující2430,77 %30,77 %  
nezaměstnaný/á810,26 %10,26 %  

Graf

16. Jaký je počet obyvatel města, vesnice či místa, kde nyní žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100 001 a více obyvatel2633,33 %33,33 %  
do 5 000 obyvatel2025,64 %25,64 %  
65 001 – 100 000 obyvatel1620,51 %20,51 %  
5 001 – 20 000 obyvatel911,54 %11,54 %  
20 001 – 45 0000 obyvatel56,41 %6,41 %  
45 001 – 65 000 obyvatel22,56 %2,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Byl/a jste již někdy ve vegetariánské restauraci?

  • odpověď ne:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Pokud ne, měl/a byste zájem takovou restaurace navštívit?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Souhlasíte s tím, že vegetariánství souvisí s konzumací biopotravin?

2. Souhlasíte, že vegetariánství se stává trendem dnešní doby?

3. Souhlasíte s názorem, že vegetariánská strava je zdravější než běžná strava?

4. Souhlasíte s tvrzením, že vegetariánská strava je vhodná i pro děti?

5. Jaký je Váš postoj k vegetariánství?

6. Snažíte se jíst zdravě?

7. Dáváte přednost biopotravinám před běžnými potravinami?

8. Znáte ve svém blízkém okolí člověka, který je vegetarián/vegan?

9. Byl/a jste již někdy ve vegetariánské restauraci?

10. Pokud ne, měl/a byste zájem takovou restaurace navštívit?

11. Už jste někdy uvažoval/a o přechodu na vegetariánskou stravu?

12. Jaké je Vaše pohlaví:

13. Kolik je Vám let?

14. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

15. V současnosti jste:

16. Jaký je počet obyvatel města, vesnice či místa, kde nyní žijete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Souhlasíte s tím, že vegetariánství souvisí s konzumací biopotravin?

2. Souhlasíte, že vegetariánství se stává trendem dnešní doby?

3. Souhlasíte s názorem, že vegetariánská strava je zdravější než běžná strava?

4. Souhlasíte s tvrzením, že vegetariánská strava je vhodná i pro děti?

5. Jaký je Váš postoj k vegetariánství?

6. Snažíte se jíst zdravě?

7. Dáváte přednost biopotravinám před běžnými potravinami?

8. Znáte ve svém blízkém okolí člověka, který je vegetarián/vegan?

9. Byl/a jste již někdy ve vegetariánské restauraci?

10. Pokud ne, měl/a byste zájem takovou restaurace navštívit?

11. Už jste někdy uvažoval/a o přechodu na vegetariánskou stravu?

12. Jaké je Vaše pohlaví:

13. Kolik je Vám let?

14. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

15. V současnosti jste:

16. Jaký je počet obyvatel města, vesnice či místa, kde nyní žijete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Bezděk, F.Vegetariánství a zdravá výživa (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vegetarianstvi-a-zdrava-vyziva.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.