Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vegetariánství

Vegetariánství

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Vašková
Šetření:19. 02. 2011 - 18. 03. 2011
Počet respondentů:213
Počet otázek (max/průměr):30 / 29.08
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Anonymní dotazník určený vegetariánům. Výsledky budou po dokončení průzkumu veřejně dostupné, ale použiji je pro svou maturitní práci na téma Vegetariánství a jeho obliba v ČR.

 

U každé z otázek vyberte možnost, která nejvíce odpovídá skutečnosti.

Odpovědi respondentů

1. Ke kterému typu vegetariánství byste se přiřadil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
laktoovovegetariánství (nejím maso - mléko a vejce ano)10649,77 %49,77 %  
semivegetariánství (někdy jím maso nebo jím jen některé druhy masa)6128,64 %28,64 %  
veganství (nejím maso, mléko, mléčné výrobky ani vejce)2411,27 %11,27 %  
jiné104,69 %4,69 %  
laktovegetariánství (nejím maso ani vejce - mléko ano)83,76 %3,76 %  
ovovegetariánství (nejím maso ani mléko a mléčné výrobky - vejce ano)41,88 %1,88 %  

Graf

2. Jak dlouho se stravujete vegetariánsky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3 let5927,7 %27,7 %  
4-6 let4722,07 %22,07 %  
do půl roku3315,49 %15,49 %  
více než 10 let3315,49 %15,49 %  
7-10 let2411,27 %11,27 %  
do jednoho roku177,98 %7,98 %  

Graf

3. Z jakých důvodů jste přijal/a vegetariánství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
etické14166,2 %66,2 %  
estetické (vadí mi vzhled, zápach, chuť masa apod.)7434,74 %34,74 %  
ekologické/enviromentální7233,8 %33,8 %  
zdravotní4923 %23 %  
jiné3415,96 %15,96 %  
náboženské/duchovní209,39 %9,39 %  
sociální (např. výchova, vliv rodiny, přátel, apod.)177,98 %7,98 %  
ekonomické (rostlinná strava je levnější)157,04 %7,04 %  

Graf

4. Máte v okruhu svých známých a rodiny vegetariány?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12860,09 %60,09 %  
ne7937,09 %37,09 %  
nevím62,82 %2,82 %  

Graf

5. Mělo vaše okolí vliv na přijetí vegetariánské stravy?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14970,28 %69,95 %  
ano6329,72 %29,58 %  

Graf

6. Hodláte vést/vedete své děti k vegetariánství?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10754,59 %50,23 %  
ne8945,41 %41,78 %  

Graf

7. Vaříte někdy pro rodinu a přátele jídlo s obsahem masa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nikdy9946,48 %46,48 %  
ano, ale jen vyjímečně4521,13 %21,13 %  
ano, často3114,55 %14,55 %  
nevařím vůbec2210,33 %10,33 %  
ano, většinou167,51 %7,51 %  

Graf

8. Jak obvykle reaguje okolí na skutečnost, že jste vegetarián/ka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem terčem výsměchu, vtipkování8338,97 %38,97 %  
se zájmem, diskutují se mnou, vyptávají se na detaily8138,03 %38,03 %  
nereagují, přejdou to bez zájmu5626,29 %26,29 %  
jiné3817,84 %17,84 %  

Graf

9. Jak reagujete na případný zájem vašeho okolí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
diskutuji, odpovídám na všechny dotazy (jsem rád/a, má-li okolí zájem)13061,61 %61,03 %  
odpovídám jen stručně nebo zcela ignoruji (diskuze a dotazy jsou mi nepříjemné, obtěžují mne)6028,44 %28,17 %  
jiné219,95 %9,86 %  

Graf

10. Jaký výraz nejlépe vystihuje vás vztah k ne-vegetariánům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tolerance14568,08 %68,08 %  
nezájem2813,15 %13,15 %  
jiné2411,27 %11,27 %  
odsouzení167,51 %7,51 %  

Graf

11. Setkali jste se s obavami o vaše zdraví ze strany okolí?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17583,73 %82,16 %  
ne3416,27 %15,96 %  

Graf

12. Zajímate se o to, aby vaše strava byla nejen vegetariánská, ale i zdravá a vyvážená?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17883,57 %83,57 %  
ne3516,43 %16,43 %  

Graf

13. Pozorujete nějaké změny na vašem zdravotním stavu v důsledku vegeteriánské stravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, spíše kladné10549,3 %49,3 %  
ne5324,88 %24,88 %  
nevím3315,49 %15,49 %  
ano, spíše záporné2210,33 %10,33 %  

Graf

14. Řekl/a byste, že celkově vedete zdravý životní styl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano8539,91 %39,91 %  
jen v některých ohledech7635,68 %35,68 %  
spíše ne2411,27 %11,27 %  
rozhodně ano219,86 %9,86 %  
rozhodně ne73,29 %3,29 %  

Graf

15. Konzumujete alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale jen příležitostně (několikrát měsíčně)8941,78 %41,78 %  
ano, ale jen vyjímečně5525,82 %25,82 %  
ne, jsem abstinent/ka4119,25 %19,25 %  
ano, pravidelně (několikrát týdně)2813,15 %13,15 %  

Graf

16. Kouříte (cigarety, tabák)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, jsem nekuřák13764,32 %64,32 %  
ano, ale jen příležitostně3817,84 %17,84 %  
ano, kouřím do 20 cigaret denně3315,49 %15,49 %  
ano, jsem silný kuřák (20 a více cigaret denně)52,35 %2,35 %  

Graf

17. Cvičíte nebo se aktivně věnujte sportu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, občasně9946,48 %46,48 %  
ano, pravidelně (alespoň 3x týdně)6229,11 %29,11 %  
ne, těmto aktivitám se věnuji minimálně5224,41 %24,41 %  

Graf

18. Stravujete se ve vegetariánských restauracích?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11754,93 %54,93 %  
ne9645,07 %45,07 %  

Graf

19. Jak často se v těchto zařízeních stravujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně často10662,72 %49,77 %  
několikrát do měsíce4627,22 %21,6 %  
2-3x týdně105,92 %4,69 %  
denně74,14 %3,29 %  

Graf

20. Jste spokojen/a s kvalitou jídla v těchto restauracích?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12082,19 %56,34 %  
ne2617,81 %12,21 %  

Graf

21. Jste spokojeni s počtem vegetariánských restaurací ve vašem okolí?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12475,61 %58,22 %  
ano4024,39 %18,78 %  

Graf

22. Podílíte se aktivně na propagaci a šíření vegetariánství?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15673,24 %73,24 %  
ano5726,76 %26,76 %  

Graf

23. Jste zaměstnaný/zaměstnaná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem student13965,26 %65,26 %  
ano5827,23 %27,23 %  
jiné94,23 %4,23 %  
ne73,29 %3,29 %  

Graf

24. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední odborné s maturitou5927,7 %27,7 %  
základní4621,6 %21,6 %  
gymnaziální3616,9 %16,9 %  
vysokoškolské (bakalář)3215,02 %15,02 %  
jiné94,23 %4,23 %  
vysokoškolské (magistr/inženýr)94,23 %4,23 %  
vyšší odborné62,82 %2,82 %  
vysokoškolské (jiné)62,82 %2,82 %  
s výučním listem62,82 %2,82 %  
nedokončené základní41,88 %1,88 %  

Graf

25. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena17280,75 %80,75 %  
muž4119,25 %19,25 %  

Graf

26. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-2510046,95 %46,95 %  
15-197535,21 %35,21 %  
26-352210,33 %10,33 %  
36-4573,29 %3,29 %  
46-6052,35 %2,35 %  
méně než 1531,41 %1,41 %  
více než 6010,47 %0,47 %  

Graf

27. Náboženské vyznání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bez vyznání/ateistické14166,2 %66,2 %  
jiné2913,62 %13,62 %  
křesťanské2712,68 %12,68 %  
buddhistické115,16 %5,16 %  
muslimské31,41 %1,41 %  
židovské10,47 %0,47 %  
hinduistické10,47 %0,47 %  

Graf

28. Rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/svobodná14467,61 %67,61 %  
svobodný/svobodná žijící s partnerkou/partnerem5224,41 %24,41 %  
ženatý/vdaná104,69 %4,69 %  
rozvedený/rozvedená62,82 %2,82 %  
vdovec/vdova10,47 %0,47 %  

Graf

29. Kolik máte dětí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné18590,24 %86,85 %  
jedno115,37 %5,16 %  
dvě52,44 %2,35 %  
tři20,98 %0,94 %  
více než tři20,98 %0,94 %  

Graf

30. Žijete v:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obci do 10 000 obyvatel8440,19 %39,44 %  
městě nad 100 000 obyvatel4220,1 %19,72 %  
hlavním městě3918,66 %18,31 %  
městě do 100 000 obyvatel2913,88 %13,62 %  
obci nad 10 000 obyvatel146,7 %6,57 %  
jiné10,48 %0,47 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Z jakých důvodů jste přijal/a vegetariánství?

 • odpověď etické:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi buddhistické na otázku 27. Náboženské vyznání:

18. Stravujete se ve vegetariánských restauracích?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2-3x týdně na otázku 19. Jak často se v těchto zařízeních stravujete?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi několikrát do měsíce na otázku 19. Jak často se v těchto zařízeních stravujete?

19. Jak často se v těchto zařízeních stravujete?

 • odpověď méně často:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jedno na otázku 29. Kolik máte dětí?

21. Jste spokojeni s počtem vegetariánských restaurací ve vašem okolí?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně ano na otázku 14. Řekl/a byste, že celkově vedete zdravý životní styl?

23. Jste zaměstnaný/zaměstnaná?

 • odpověď ano:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ženatý/vdaná na otázku 28. Rodinný stav
 • odpověď jsem student:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 24. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

26. Kolik je vám let?

 • odpověď 15-19:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 24. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
 • odpověď 20-25:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské (bakalář) na otázku 24. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ke kterému typu vegetariánství byste se přiřadil/a?

2. Jak dlouho se stravujete vegetariánsky?

3. Z jakých důvodů jste přijal/a vegetariánství?

4. Máte v okruhu svých známých a rodiny vegetariány?

5. Mělo vaše okolí vliv na přijetí vegetariánské stravy?

6. Hodláte vést/vedete své děti k vegetariánství?

7. Vaříte někdy pro rodinu a přátele jídlo s obsahem masa?

8. Jak obvykle reaguje okolí na skutečnost, že jste vegetarián/ka?

9. Jak reagujete na případný zájem vašeho okolí?

10. Jaký výraz nejlépe vystihuje vás vztah k ne-vegetariánům?

11. Setkali jste se s obavami o vaše zdraví ze strany okolí?

12. Zajímate se o to, aby vaše strava byla nejen vegetariánská, ale i zdravá a vyvážená?

13. Pozorujete nějaké změny na vašem zdravotním stavu v důsledku vegeteriánské stravy?

14. Řekl/a byste, že celkově vedete zdravý životní styl?

15. Konzumujete alkohol?

16. Kouříte (cigarety, tabák)?

17. Cvičíte nebo se aktivně věnujte sportu?

18. Stravujete se ve vegetariánských restauracích?

19. Jak často se v těchto zařízeních stravujete?

20. Jste spokojen/a s kvalitou jídla v těchto restauracích?

21. Jste spokojeni s počtem vegetariánských restaurací ve vašem okolí?

22. Podílíte se aktivně na propagaci a šíření vegetariánství?

23. Jste zaměstnaný/zaměstnaná?

24. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

25. Jste:

26. Kolik je vám let?

27. Náboženské vyznání:

28. Rodinný stav

29. Kolik máte dětí?

30. Žijete v:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ke kterému typu vegetariánství byste se přiřadil/a?

2. Jak dlouho se stravujete vegetariánsky?

3. Z jakých důvodů jste přijal/a vegetariánství?

4. Máte v okruhu svých známých a rodiny vegetariány?

5. Mělo vaše okolí vliv na přijetí vegetariánské stravy?

6. Hodláte vést/vedete své děti k vegetariánství?

7. Vaříte někdy pro rodinu a přátele jídlo s obsahem masa?

8. Jak obvykle reaguje okolí na skutečnost, že jste vegetarián/ka?

9. Jak reagujete na případný zájem vašeho okolí?

10. Jaký výraz nejlépe vystihuje vás vztah k ne-vegetariánům?

11. Setkali jste se s obavami o vaše zdraví ze strany okolí?

12. Zajímate se o to, aby vaše strava byla nejen vegetariánská, ale i zdravá a vyvážená?

13. Pozorujete nějaké změny na vašem zdravotním stavu v důsledku vegeteriánské stravy?

14. Řekl/a byste, že celkově vedete zdravý životní styl?

15. Konzumujete alkohol?

16. Kouříte (cigarety, tabák)?

17. Cvičíte nebo se aktivně věnujte sportu?

18. Stravujete se ve vegetariánských restauracích?

19. Jak často se v těchto zařízeních stravujete?

20. Jste spokojen/a s kvalitou jídla v těchto restauracích?

21. Jste spokojeni s počtem vegetariánských restaurací ve vašem okolí?

22. Podílíte se aktivně na propagaci a šíření vegetariánství?

23. Jste zaměstnaný/zaměstnaná?

24. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

25. Jste:

26. Kolik je vám let?

27. Náboženské vyznání:

28. Rodinný stav

29. Kolik máte dětí?

30. Žijete v:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vašková, K.Vegetariánství (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vegetarianstvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.