Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Venkovská a městská rodina

Venkovská a městská rodina

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Klímová
Šetření:13. 06. 2022 - 25. 06. 2022
Počet respondentů:67
Počet otázek (max/průměr):48 / 25.1
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:45,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Bc. Pavla Klímová a jsem studentkou České zemědělské univerzity v Praze, obor: Veřejná správa a regionální rozvoj.

Prosím Vás tímto o vyplnění dotazníku, který se zaměřuje na životní styl rodiny. Data budou využita pro účely diplomové práce. Dotazník je určen pouze pro rodiny alespoň s jedním nezletilým dítětem žijícím v domácnosti.

Instrukce k vyplnění dotazníku: není-li uvedeno jinak, prosím uveďte jen jednu odpověď. Jste-li požádán/a o její doplnění, napište prosím, co Vás k tématu napadá.

Velmi děkuji za Váš čas a ochotu!

Odpovědi respondentů

1. Máte jako rodina alespoň jedno nezletilé dítě, které s Vámi žije v domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4364,18 %64,18 %  
ne2435,82 %35,82 %  

Graf

2. Existuje metafora, že je stát vůči občanům v roli rodiče. Stát tak může být pečující matkou, která stará o potřebné. Pečuje o občany, když se dostanou do obtížné situace. Pomáhá mnohdy i tam, kde by to občan mohl zvládnout sám. Nebo může být stát v roli přísného otce, který vede občany k samostatnosti. Očekává, že si pomůžou sami. Pomoc občanům, i těm potřebným, je minimální. Rozdíl je tak v míře závislosti občanů na státu a podporování této závislosti (stát jako pečující matka) nebo nepodporování této závislosti (stát jako přísný otec). Jakou roli by měl stát podle Vás spíše zastávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
roli přísného otce2558,14 %37,31 %  
roli pečující matky1841,86 %26,87 %  

Graf

3. Dříve byly rodiny ekonomicky soběstačné, dnes jsou spíše spotřebiteli. Snažíte se, aby byla Vaše rodina (i z dlouhodobého hlediska) méně závislá na státě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 4, spíše anootázka č. 4, spíše neotázka č. 5, určitě neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano2558,14 %37,31 %  
spíše ano1227,91 %17,91 %  
spíše ne613,95 %8,96 %  

Graf

4. Pokud jste odpověděl/a ano, prosím doplňte, co v tomto ohledu děláte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

Financni nezavislost

Chodíme do práce, máme vlastní bydlení, spoříme. Stát nám nedal ani korunu, když nepočítám rodičovský příspěvek.

Investuji

mám vzdělání, vydělávám, investuji

Máme více zdrojů příjmů, úspory, vlastní nemovitost a snažíme se neustále vzdělávat

n,kj

nebereme žádné dávky ani příspěvky, byť máme 4 děti. Oba pracujeme a žijeme podle toho, na co máme.

Nespoléhám na to, že mi stát pomůže.

Nespoléhám na ty vydřiduchy ve vládě, snažím se vydělávat nezávisle na státu.

Nevěřím politikům

Nevyužíváme zbytečně nemocenku na dítě

NIC po státu nechci, odmítám jakoukoliv státní pomoc

Oba rodiče pracují, já zatím studuji

pěstování zeleniny, zabíjačky, tepelné čerpadlo

pořízení vlastního bydlení, zaměstnání (po ukončení RD), spoření

Práce škola

Práce, vzdělávání, životní prostředí ochrana, bez podpory státu i rodiny Úspory

pracujeme

Pracujeme, žádnou přímou podporu od státu nedostáváme

Pracuji

pracuji od rána do večera, abych přinesl domů obnos peněz takový, který je dostatečný na pokrytí našich nákladu, generování rezervy a pokrytí důchodových připojištění. Nečerpáme žádné dávky a daně platíme vždy včas.

Pracuju

Pracuju co mi síly stačí

Snazim se zit tak abych nepotřebovala žádné dávky, praci menim, az mám novou. Myslim dopředu.

Snažím se , abych stát potřeboval co nejméně

snažíme se pracovat a k tomu vychovávat i dítě

Snažíme se vydělávat

stálý příjem, vzdělání, spoření, finanční gramotnost

starám se sama o sebe a o rodinu bez očekávání pomoci zvenčí (státu)

šetření, potravinová soběstačnost

více prací

vlastní zahrádka, dvě zaměstnání, aby měla rodina dostatečný příjem, nebyla závislá na státu

vlastní zásobení zeleninou a ovocem.

vydělávám

Vydělávám, spořím, snažím se nežít na dluh (kromě hypotéky, kterou máme nastavenu “na pohodu”). Dělám práci, kterou navíc mohu bez větších problémů vykonávat i v jiné zemi.

X

5. Měla by být zavedena vyšší spoluúčast občanů na úhradě zdravotní péče ve vybraných případech (např. vyšší odvody na zdravotní pojištění, spoluúčast na náhradách léčby spojených s obezitou):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1534,88 %22,39 %  
spíše ano1227,91 %17,91 %  
určitě ne1023,26 %14,93 %  
určitě ano613,95 %8,96 %  

Graf

6. V současné době panuje v ČR vysoká inflace, zdražují se mnohé komodity a někteří ekonomové odhadují, že se až třetina občanů propadne se svým příjmem pod hranici chudoby. Jaké by podle Vás mělo být řešení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stát by měl pomoci těm, kterým toto zchudnutí hrozí, nebo již jsou svými příjmy pod hranicí chudoby1841,86 %26,87 %  
stát by měl pomoci všem občanům (např. zastropovat ceny potravin, snížit daň z potravin, energií)1330,23 %19,4 %  
stát by měl pomáhat minimálně, lidé by se měli umět postarat o sebe49,3 %5,97 %  
Okamžitě stabilizovat vztahy s Ruskem12,33 %1,49 %  
neznám řešení12,33 %1,49 %  
jen těm, kteří to prokazatelně objektivně a nezaviněně potřebují (nemoc, postiženi)12,33 %1,49 %  
Částečný bod 112,33 %1,49 %  
Stá by se měl primárně snažit řešit příčiny problému a ne jen hasit následky, pomoci všem de facto znamená nepomoci nikomu12,33 %1,49 %  
Stát by měl začít šetřit u sebe, pak zbyde víc pro lidi...Omezit dotace, snížit počet úředníků a zefektivnit jejich práci...12,33 %1,49 %  
Nižší daně pro pracujici12,33 %1,49 %  
Stát by trochu pomoci měl, nicméně ne na úkor dalšího zadlužování státu.12,33 %1,49 %  

Graf

7. Volil/a jste místo bydliště (město nebo venkov) dle toho, aby byla Vaše rodina více samostatná, méně závislá na státě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 8, spíše anootázka č. 8, spíše neotázka č. 9, určitě neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne1944,19 %28,36 %  
spíše ano1023,26 %14,93 %  
spíše ne716,28 %10,45 %  
určitě ano716,28 %10,45 %  

Graf

8. Pokud jste uvedl/a ano, jaké možnosti pro větší nezávislost na státě Vám místo bydliště (město nebo venkov) nabízí (i z dlouhodobého hlediska, např. pro Vaše děti)? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lepší vzdělání pro děti1164,71 %16,42 %  
možnost být více ekonomicky samostatný (něco si vypěstovat apod.)1058,82 %14,93 %  
využívat zdroje ve svém okolí, komunitě (sousedská výpomoc, společné projekty, sdílení nápadů)1058,82 %14,93 %  
více možností zajištění péče o děti, abych mohl/a pracovat952,94 %13,43 %  
více času pro rodinu952,94 %13,43 %  
nižší výdaje na domácnost952,94 %13,43 %  
možnost více vychovávat děti tak, jak to považuji (považujeme) za důležité847,06 %11,94 %  
žít tak, jak si přeji (přejeme), aniž by nás někdo hodnotil, soudil, odsuzoval847,06 %11,94 %  
lepší příležitosti pro svůj profesní rozvoj635,29 %8,96 %  
možnost lépe sladit pracovní a rodinný život635,29 %8,96 %  
možnost získat kontakty, které mne nebo rodinu posunou dále15,88 %1,49 %  

Graf

9. Měl by stát lépe zajistit péči o děti předškolního věku, aby mohli rodiče (zejména ženy pečující o děti) pracovat tak, jak potřebují, chtějí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2251,16 %32,84 %  
určitě ano1739,53 %25,37 %  
spíše ne36,98 %4,48 %  
určitě ne12,33 %1,49 %  

Graf

10. Považujete existenci zařízení péče o děti předškolního věku za prvek, jak posílit samostatnost rodiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano2148,84 %31,34 %  
spíše ano1330,23 %19,4 %  
spíše ne818,6 %11,94 %  
určitě ne12,33 %1,49 %  

Graf

11. Z uvedeného seznamu prosím vyberte 5 hodnot, které jsou nejdůležitější pro Vaši rodinu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žít ve spokojené rodině3888,37 %56,72 %  
mít vlastní pěkné bydlení1637,21 %23,88 %  
mít děti1534,88 %22,39 %  
žít podle svého přesvědčení1534,88 %22,39 %  
žít ve zdravém životním prostředí1432,56 %20,9 %  
mít zajímavou práci, která mě bude bavit1432,56 %20,9 %  
žít příjemně, užívat si1432,56 %20,9 %  
mít přátele, se kterými si dobře rozumím1125,58 %16,42 %  
mít co nejvšestrannější vědomosti, přehled z kultury, vědy apod.818,6 %11,94 %  
mít práci, která má smysl, je užitečná716,28 %10,45 %  
mít vždy své nerušené soukromí716,28 %10,45 %  
vydělat hodně peněz613,95 %8,96 %  
žít zdravě, starat se o své zdraví613,95 %8,96 %  
mít čas hlavně na své koníčky a zájmy613,95 %8,96 %  
pomáhat těm, kdo pomoc potřebují613,95 %8,96 %  
žít v hezkém prostředí511,63 %7,46 %  
pomáhat především své rodině a přátelům49,3 %5,97 %  
být dobře informován/a o dění u nás i ve světě49,3 %5,97 %  
mít jakoukoliv práci, hlavně být zaměstnán a nebrat podporu49,3 %5,97 %  
pracovat v kolektivu sympatických lidí36,98 %4,48 %  
mít vlastní firmu, kde mohu být svým pánem36,98 %4,48 %  
pomáhat rozvoji demokracie ve společnosti36,98 %4,48 %  
žít zajímavý, vzrušující život24,65 %2,99 %  
aktivně se podílet na ochraně přírody24,65 %2,99 %  
podílet se na zlepšování života v místě bydliště12,33 %1,49 %  
žít podle náboženských zásad12,33 %1,49 %  
mít hezké věci, které nemá každý12,33 %1,49 %  

Graf

12. Na co se Vaše rodina nejvíce orientuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poznání, vzdělání2455,81 %35,82 %  
příjemný život, materiální hodnoty1534,88 %22,39 %  
estetika, krása, kultura, životní prostředí36,98 %4,48 %  
duchovní hodnoty12,33 %1,49 %  

Graf

13. Co je pro Vás nejdůležitější ve výchově dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
umožnit jim mít zdravé vztahy, podporu v rodině2762,79 %40,3 %  
zajistit jim kvalitní vzdělání, dobrou budoucnost1637,21 %23,88 %  

Graf

14. Co především prosazujete ve výchově svého dítěte (svých dětí)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žít čestně, být dobrým člověkem4093,02 %59,7 %  
prosadit se v životě36,98 %4,48 %  

Graf

15. Zajišťujete svému dítěti (svým dětem) další vzdělávání kromě toho, kterého se jim dostává ve škole v rámci běžné docházky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 16, spíše anootázka č. 16, spíše neotázka č. 18, určitě neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2046,51 %29,85 %  
určitě ano1432,56 %20,9 %  
spíše ne920,93 %13,43 %  

Graf

16. Pokud jste odpověděl/a ano, prosím z uvedeného seznamu vyberte možnosti, které se Vás týkají:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zájmové kroužky dle přání dítěte, jeho talentu apod.1955,88 %28,36 %  
sportovní, pohybové aktivity1029,41 %14,93 %  
výuka cizího jazyka823,53 %11,94 %  
skaut, Sokol, folklórní kroužek apod. – dlouhodobá účast dítěte v kolektivu, skupině514,71 %7,46 %  
zájmové kroužky, které mohou rozvíjet jeho schopnosti411,76 %5,97 %  
jiné25,88 %2,99 %  

Graf

17. Pokud se jedná o jiné aktivity, než jsou uvedeny v seznamu v předchozí otázce, uveďte prosím, o co se jedná:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Vyuka hudby

18. Pokud jste odpověděl/a ne, proč tomu tak prosím je? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemohu si to finančně dovolit220 %2,99 %  
nemám čas vozit děti (doprovázet) na tyto aktivity220 %2,99 %  
v místě bydliště ani blízkém okolí je velmi málo těchto možností220 %2,99 %  
Nízký věk110 %1,49 %  
Děti to nepotře110 %1,49 %  
zatím jsou děti malé, až budou větší, tak se uvidí. zatím sportují a chodí do skautu110 %1,49 %  
nepovažuji to za důležité110 %1,49 %  
škola je velmi kvalitní110 %1,49 %  
Mé dítě o to nemá zájem110 %1,49 %  
Sami se aktivně zapojuji ve skole, olympiady a pod.110 %1,49 %  

Graf

19. Navštěvuje Vaše dítě (děti) kroužky nebo jiné rozvojové či vzdělávací aktivity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, pravidelněotázka č. 21, ano, občasotázka č. 21, ano, výjimečněotázka č. 21, ne, vůbecotázka č. 20, ano, ale jen některé dětiotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pravidelně2660,47 %38,81 %  
ano, občas1023,26 %14,93 %  
ne, vůbec511,63 %7,46 %  
ano, výjimečně24,65 %2,99 %  

Graf

20. Proč tomu tak prosím je? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dítě nemá ještě věk na kroužky240 %2,99 %  
je to moc drahé, nemohu si to dovolit120 %1,49 %  
Protože jsou ji 3 měsíce 120 %1,49 %  
Neni v okoli krouzek, ktery by je bavil120 %1,49 %  

Graf

21. Měli by se podle Vás rodiče rozhodovat o tom, zda budou mít děti, v závislosti na tom, zda jim dokážou zajistit (dopřát) vše pro jejich optimální rozvoj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1841,86 %26,87 %  
určitě ano1330,23 %19,4 %  
spíše ne920,93 %13,43 %  
určitě ne36,98 %4,48 %  

Graf

22. Považujete za důležité, aby děti dosáhly co nejlepšího vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2353,49 %34,33 %  
určitě ano1534,88 %22,39 %  
spíše ne511,63 %7,46 %  

Graf

23. Můžete si z finančního hlediska dovolit podporovat své dítě (děti) tak, jak si přejete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano1944,19 %28,36 %  
spíše ano1534,88 %22,39 %  
spíše ne716,28 %10,45 %  
určitě ne24,65 %2,99 %  

Graf

24. Jak nejčastěji trávíte jako rodina víkendy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jezdíme na výlety, hrajeme hry, děláme co nejvíc činností společně2660,47 %38,81 %  
každý máme své aktivity, ale některé děláme i společně818,6 %11,94 %  
nic zvláštního, jak to zrovna vyjde49,3 %5,97 %  
každý máme své aktivity, společný čas spolu příliš netrávíme24,65 %2,99 %  
právě teď, v pubertě dětí, nastal zlom, kdy od všech společných víkendů na výletech apod, přecházíme k modelu, že si každý dělá co chce a někdy jsme i spolu12,33 %1,49 %  
velmi různorodě, práce na zahradě, děti pomáhají nebo jsou venku s kamarády, občas závody, občas výlet, občas se věnujeme koníčkům12,33 %1,49 %  
od každého něco + návštěvy u prarodičů12,33 %1,49 %  

Graf

25. Je péče o domácnost ve Vaší rodině spíše záležitostí ženy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2762,79 %40,3 %  
určitě ano818,6 %11,94 %  
spíše ne716,28 %10,45 %  
určitě ne12,33 %1,49 %  

Graf

26. Jak probíhá péče o dítě (děti) ve Vaší rodině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to záležitost především ženy v rodině (matky dětí)1432,56 %20,9 %  
záleží na věku dítěte. V předškolním věku spíše záležitost ženy, pak přibližně stejnou měrou1432,56 %20,9 %  
muž a žena se podílejí přibližně stejnou měrou1432,56 %20,9 %  
matka ababička12,33 %1,49 %  

Graf

27. Večeříte jako rodina společně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale jen občas, rozhodně ale několikrát do týdne (pondělí-neděle)1841,86 %26,87 %  
ano, pravidelně každý den, i v pracovním týdnu1023,26 %14,93 %  
ano, ale jen výjimečně, některý týden vůbec920,93 %13,43 %  
ne49,3 %5,97 %  
ano, ale jen o víkendu24,65 %2,99 %  

Graf

28. Setkávají se Vaše děti (dítě) pravidelně se svými prarodiči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 29, spíše anootázka č. 29, spíše neotázka č. 30, určitě neotázka č. 30].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano2558,14 %37,31 %  
spíše ano1637,21 %23,88 %  
spíše ne24,65 %2,99 %  

Graf

29. Pokud jste odpověděl/a ano, jaká je prosím četnost kontaktu dětí (dítěte) s prarodiči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
párkrát do měsíce1536,59 %22,39 %  
párkrát do týdne1126,83 %16,42 %  
několikrát do týdne (nežijeme spolu)614,63 %8,96 %  
několikrát do týdne (žijeme spolu)512,2 %7,46 %  
párkrát do půl roku49,76 %5,97 %  

Graf

30. Pokud jste odpověděl/a ne, proč tomu tak je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemají zájem150 %1,49 %  
Prarodiče bydlí daleko v zahranici150 %1,49 %  

Graf

31. Setkáváte se pravidelně s přáteli, včetně svých dětí (svého dítěte), jejich dětí (jejich dítěte)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 33, spíše anootázka č. 33, spíše neotázka č. 32, určitě neotázka č. 32].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1944,19 %28,36 %  
určitě ano1432,56 %20,9 %  
spíše ne613,95 %8,96 %  
určitě ne49,3 %5,97 %  

Graf

32. Pokud jste odpověděl/a ne, proč tomu tak je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemáme na to čas440 %5,97 %  
nemáme žádné rodinné přátele330 %4,48 %  
moc nás to nebaví220 %2,99 %  
Máme přátelé, kteří nemají děti.110 %1,49 %  

Graf

33. Co spolu jako rodina nejčastěji děláte? Uveďte jen jednu možnost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen tak si povídáme1023,26 %14,93 %  
chodíme na procházky818,6 %11,94 %  
chodíme do přírody613,95 %8,96 %  
jezdíme na výlety613,95 %8,96 %  
navštěvujeme se vzájemně s přáteli49,3 %5,97 %  
hrajeme deskové hry49,3 %5,97 %  
navštěvujeme blízkou rodinu, nebo ona navštěvuje nás24,65 %2,99 %  
chodíme do restaurace12,33 %1,49 %  
jezdíme na dovolenou12,33 %1,49 %  
sportujeme12,33 %1,49 %  

Graf

34. Jak byste charakterizoval/a Vaši rodinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
otevřená vůči vnějšímu světu, tak normálně2967,44 %43,28 %  
spíše uzavřená vůči světu, vztahy jsou podporovány zejména v rámci širší rodiny (prarodiče apod.)1023,26 %14,93 %  
zcela otevřená vůči okolí, lidem, zážitkům49,3 %5,97 %  

Graf

35. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2353,49 %34,33 %  
muž2046,51 %29,85 %  

Graf

36. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-39 let2148,84 %31,34 %  
40-49 let1534,88 %22,39 %  
18-29 let511,63 %7,46 %  
50-59 let24,65 %2,99 %  

Graf

37. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské2251,16 %32,84 %  
střední s maturitou1637,21 %23,88 %  
vyšší odborné24,65 %2,99 %  
základní24,65 %2,99 %  
střední bez maturity12,33 %1,49 %  

Graf

38. Jaký je typ Vaší rodiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplná3990,7 %58,21 %  
neúplná36,98 %4,48 %  
rekonstruovaná (nový/á partnerka v rodině)12,33 %1,49 %  

Graf

39. Žijete v manželství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 41, ne, jedná se o nesezdané soužitíotázka č. 43, jinéotázka č. 40].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3274,42 %47,76 %  
ne, jedná se o nesezdané soužití716,28 %10,45 %  
jiné49,3 %5,97 %  

Graf

40. Prosím doplňte, o jaký typ soužití se jedná:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Nejsem ženatý. V rodině, o které v tomto dotazníku mluvím, figuruji jako syn.

samozivitelka

Samoživitel a dítě

Žiji v rodině jako dítě, starší sourozenec

41. O kolikáté manželství se ve Vašem případě jedná:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
první3196,88 %46,27 %  
druhé13,13 %1,49 %  

Graf

42. O kolikáté manželství se jedná v případě Vašeho manžela/manželky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
první3196,88 %46,27 %  
druhé13,13 %1,49 %  

Graf

43. Kolik máte prosím nezletilých dětí, které s Vámi žijí ve společné domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dvě2046,51 %29,85 %  
jedno1944,19 %28,36 %  
čtyři36,98 %4,48 %  
tři12,33 %1,49 %  

Graf

44. O jaký typ výchovy se ve Vašem případě jedná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [žiji v manželství, společně vychováváme naše dítě (děti)otázka č. 46, žiji v manželství, společně vychováváme naše dítě (děti), k tomu i dítě (děti) z předchozího vztahu, které má některý z nás ve výlučné péčiotázka č. 46, žiji v manželství, společně vychováváme naše dítě (děti), k tomu i dítě (děti) z předchozího vztahu, které má některý z nás ve střídavé péčiotázka č. 46, žiji v manželství, společně vychováváme naše dítě (děti), k tomu i dítě (děti) z předchozího vztahu, které má některý z nás v péči občas (některé víkendy apod.)otázka č. 46, žiji v nesezdaném soužití, společně vychováváme naše dítě (děti)otázka č. 46, žiji v nesezdaném soužití, společně vychováváme naše dítě (děti), k tomu i dítě (děti) z předchozího vztahu, které má některý z nás ve výlučné péčiotázka č. 46, žiji v nesezdaném soužití, společně vychováváme naše dítě (děti), k tomu i dítě (děti) z předchozího vztahu, které má některý z nás ve střídavé péčiotázka č. 46, žiji v nesezdaném soužití, společně vychováváme naše dítě (děti), k tomu i dítě (děti) z předchozího vztahu, které má některý z nás v péči občas (některé víkendy apod.)otázka č. 46, žiji sám/a, dítě (děti) mám ve výlučné péčiotázka č. 46, žiji sám/a, dítě (děti) mám ve střídavé péčiotázka č. 46, žijí sám/a, dítě (děti) mám jen občas (některé víkendy apod.)otázka č. 46, jinéotázka č. 45].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žiji v manželství, společně vychováváme naše dítě (děti)1071,43 %14,93 %  
žiji v nesezdaném soužití, společně vychováváme naše dítě (děti)321,43 %4,48 %  
žiji v manželství, společně vychováváme naše dítě (děti), k tomu i dítě (děti) z předchozího vztahu, které má některý z nás ve výlučné péči17,14 %1,49 %  

Graf

45. Doplňte prosím, o jaký typ výchovy se ve Vašem případě jedná:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

46. Zkuste prosím odhadnout, jaká je ekonomická úroveň rodiny:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední třída3786,05 %55,22 %  
nižší třída49,3 %5,97 %  
vyšší třída24,65 %2,99 %  

Graf

47. Máte vlastní bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano → konec dotazníku, ano, ale ještě platíme hypotéku, úvěr → konec dotazníku, ne, žijeme v pronájmu, podnájmu apod. → konec dotazníku, ne, žijeme u některého z rodičů → konec dotazníku, jinéotázka č. 48].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2865,12 %41,79 %  
ano, ale ještě platíme hypotéku, úvěr1125,58 %16,42 %  
ne, žijeme v pronájmu, podnájmu apod.49,3 %5,97 %  

Graf

48. Doplňte prosím, o jaké bydlení se ve Vašem případě jedná:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Máte jako rodina alespoň jedno nezletilé dítě, které s Vámi žije v domácnosti?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi roli pečující matky na otázku 2. Existuje metafora, že je stát vůči občanům v roli rodiče. Stát tak může být pečující matkou, která stará o potřebné. Pečuje o občany, když se dostanou do obtížné situace. Pomáhá mnohdy i tam, kde by to občan mohl zvládnout sám. Nebo může být stát v roli přísného otce, který vede občany k samostatnosti. Očekává, že si pomůžou sami. Pomoc občanům, i těm potřebným, je minimální. Rozdíl je tak v míře závislosti občanů na státu a podporování této závislosti (stát jako pečující matka) nebo nepodporování této závislosti (stát jako přísný otec). Jakou roli by měl stát podle Vás spíše zastávat?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi roli přísného otce na otázku 2. Existuje metafora, že je stát vůči občanům v roli rodiče. Stát tak může být pečující matkou, která stará o potřebné. Pečuje o občany, když se dostanou do obtížné situace. Pomáhá mnohdy i tam, kde by to občan mohl zvládnout sám. Nebo může být stát v roli přísného otce, který vede občany k samostatnosti. Očekává, že si pomůžou sami. Pomoc občanům, i těm potřebným, je minimální. Rozdíl je tak v míře závislosti občanů na státu a podporování této závislosti (stát jako pečující matka) nebo nepodporování této závislosti (stát jako přísný otec). Jakou roli by měl stát podle Vás spíše zastávat?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 3. Dříve byly rodiny ekonomicky soběstačné, dnes jsou spíše spotřebiteli. Snažíte se, aby byla Vaše rodina (i z dlouhodobého hlediska) méně závislá na státě?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 3. Dříve byly rodiny ekonomicky soběstačné, dnes jsou spíše spotřebiteli. Snažíte se, aby byla Vaše rodina (i z dlouhodobého hlediska) méně závislá na státě?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 5. Měla by být zavedena vyšší spoluúčast občanů na úhradě zdravotní péče ve vybraných případech (např. vyšší odvody na zdravotní pojištění, spoluúčast na náhradách léčby spojených s obezitou):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 5. Měla by být zavedena vyšší spoluúčast občanů na úhradě zdravotní péče ve vybraných případech (např. vyšší odvody na zdravotní pojištění, spoluúčast na náhradách léčby spojených s obezitou):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 5. Měla by být zavedena vyšší spoluúčast občanů na úhradě zdravotní péče ve vybraných případech (např. vyšší odvody na zdravotní pojištění, spoluúčast na náhradách léčby spojených s obezitou):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi stát by měl pomoci těm, kterým toto zchudnutí hrozí, nebo již jsou svými příjmy pod hranicí chudoby na otázku 6. V současné době panuje v ČR vysoká inflace, zdražují se mnohé komodity a někteří ekonomové odhadují, že se až třetina občanů propadne se svým příjmem pod hranici chudoby. Jaké by podle Vás mělo být řešení?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi stát by měl pomoci všem občanům (např. zastropovat ceny potravin, snížit daň z potravin, energií) na otázku 6. V současné době panuje v ČR vysoká inflace, zdražují se mnohé komodity a někteří ekonomové odhadují, že se až třetina občanů propadne se svým příjmem pod hranici chudoby. Jaké by podle Vás mělo být řešení?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 7. Volil/a jste místo bydliště (město nebo venkov) dle toho, aby byla Vaše rodina více samostatná, méně závislá na státě?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 7. Volil/a jste místo bydliště (město nebo venkov) dle toho, aby byla Vaše rodina více samostatná, méně závislá na státě?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi lepší vzdělání pro děti na otázku 8. Pokud jste uvedl/a ano, jaké možnosti pro větší nezávislost na státě Vám místo bydliště (město nebo venkov) nabízí (i z dlouhodobého hlediska, např. pro Vaše děti)? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost být více ekonomicky samostatný (něco si vypěstovat apod.) na otázku 8. Pokud jste uvedl/a ano, jaké možnosti pro větší nezávislost na státě Vám místo bydliště (město nebo venkov) nabízí (i z dlouhodobého hlediska, např. pro Vaše děti)? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi využívat zdroje ve svém okolí, komunitě (sousedská výpomoc, společné projekty, sdílení nápadů) na otázku 8. Pokud jste uvedl/a ano, jaké možnosti pro větší nezávislost na státě Vám místo bydliště (město nebo venkov) nabízí (i z dlouhodobého hlediska, např. pro Vaše děti)? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 9. Měl by stát lépe zajistit péči o děti předškolního věku, aby mohli rodiče (zejména ženy pečující o děti) pracovat tak, jak potřebují, chtějí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 9. Měl by stát lépe zajistit péči o děti předškolního věku, aby mohli rodiče (zejména ženy pečující o děti) pracovat tak, jak potřebují, chtějí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 10. Považujete existenci zařízení péče o děti předškolního věku za prvek, jak posílit samostatnost rodiny?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 10. Považujete existenci zařízení péče o děti předškolního věku za prvek, jak posílit samostatnost rodiny?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi mít děti na otázku 11. Z uvedeného seznamu prosím vyberte 5 hodnot, které jsou nejdůležitější pro Vaši rodinu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi mít přátele, se kterými si dobře rozumím na otázku 11. Z uvedeného seznamu prosím vyberte 5 hodnot, které jsou nejdůležitější pro Vaši rodinu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi mít vlastní pěkné bydlení na otázku 11. Z uvedeného seznamu prosím vyberte 5 hodnot, které jsou nejdůležitější pro Vaši rodinu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi mít zajímavou práci, která mě bude bavit na otázku 11. Z uvedeného seznamu prosím vyberte 5 hodnot, které jsou nejdůležitější pro Vaši rodinu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít podle svého přesvědčení na otázku 11. Z uvedeného seznamu prosím vyberte 5 hodnot, které jsou nejdůležitější pro Vaši rodinu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít příjemně, užívat si na otázku 11. Z uvedeného seznamu prosím vyberte 5 hodnot, které jsou nejdůležitější pro Vaši rodinu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít ve spokojené rodině na otázku 11. Z uvedeného seznamu prosím vyberte 5 hodnot, které jsou nejdůležitější pro Vaši rodinu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít ve zdravém životním prostředí na otázku 11. Z uvedeného seznamu prosím vyberte 5 hodnot, které jsou nejdůležitější pro Vaši rodinu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznání, vzdělání na otázku 12. Na co se Vaše rodina nejvíce orientuje?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi příjemný život, materiální hodnoty na otázku 12. Na co se Vaše rodina nejvíce orientuje?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi umožnit jim mít zdravé vztahy, podporu v rodině na otázku 13. Co je pro Vás nejdůležitější ve výchově dětí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zajistit jim kvalitní vzdělání, dobrou budoucnost na otázku 13. Co je pro Vás nejdůležitější ve výchově dětí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít čestně, být dobrým člověkem na otázku 14. Co především prosazujete ve výchově svého dítěte (svých dětí)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 15. Zajišťujete svému dítěti (svým dětem) další vzdělávání kromě toho, kterého se jim dostává ve škole v rámci běžné docházky?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 15. Zajišťujete svému dítěti (svým dětem) další vzdělávání kromě toho, kterého se jim dostává ve škole v rámci běžné docházky?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi sportovní, pohybové aktivity na otázku 16. Pokud jste odpověděl/a ano, prosím z uvedeného seznamu vyberte možnosti, které se Vás týkají:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zájmové kroužky dle přání dítěte, jeho talentu apod. na otázku 16. Pokud jste odpověděl/a ano, prosím z uvedeného seznamu vyberte možnosti, které se Vás týkají:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, občas na otázku 19. Navštěvuje Vaše dítě (děti) kroužky nebo jiné rozvojové či vzdělávací aktivity?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, pravidelně na otázku 19. Navštěvuje Vaše dítě (děti) kroužky nebo jiné rozvojové či vzdělávací aktivity?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 21. Měli by se podle Vás rodiče rozhodovat o tom, zda budou mít děti, v závislosti na tom, zda jim dokážou zajistit (dopřát) vše pro jejich optimální rozvoj?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 21. Měli by se podle Vás rodiče rozhodovat o tom, zda budou mít děti, v závislosti na tom, zda jim dokážou zajistit (dopřát) vše pro jejich optimální rozvoj?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 22. Považujete za důležité, aby děti dosáhly co nejlepšího vzdělání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 22. Považujete za důležité, aby děti dosáhly co nejlepšího vzdělání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 23. Můžete si z finančního hlediska dovolit podporovat své dítě (děti) tak, jak si přejete?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 23. Můžete si z finančního hlediska dovolit podporovat své dítě (děti) tak, jak si přejete?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jezdíme na výlety, hrajeme hry, děláme co nejvíc činností společně na otázku 24. Jak nejčastěji trávíte jako rodina víkendy?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 25. Je péče o domácnost ve Vaší rodině spíše záležitostí ženy?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi je to záležitost především ženy v rodině (matky dětí) na otázku 26. Jak probíhá péče o dítě (děti) ve Vaší rodině?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž a žena se podílejí přibližně stejnou měrou na otázku 26. Jak probíhá péče o dítě (děti) ve Vaší rodině?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi záleží na věku dítěte. V předškolním věku spíše záležitost ženy, pak přibližně stejnou měrou na otázku 26. Jak probíhá péče o dítě (děti) ve Vaší rodině?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, ale jen občas, rozhodně ale několikrát do týdne (pondělí-neděle) na otázku 27. Večeříte jako rodina společně?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, pravidelně každý den, i v pracovním týdnu na otázku 27. Večeříte jako rodina společně?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 28. Setkávají se Vaše děti (dítě) pravidelně se svými prarodiči?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 28. Setkávají se Vaše děti (dítě) pravidelně se svými prarodiči?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi párkrát do měsíce na otázku 29. Pokud jste odpověděl/a ano, jaká je prosím četnost kontaktu dětí (dítěte) s prarodiči?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi párkrát do týdne na otázku 29. Pokud jste odpověděl/a ano, jaká je prosím četnost kontaktu dětí (dítěte) s prarodiči?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 31. Setkáváte se pravidelně s přáteli, včetně svých dětí (svého dítěte), jejich dětí (jejich dítěte)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 31. Setkáváte se pravidelně s přáteli, včetně svých dětí (svého dítěte), jejich dětí (jejich dítěte)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jen tak si povídáme na otázku 33. Co spolu jako rodina nejčastěji děláte? Uveďte jen jednu možnost:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi otevřená vůči vnějšímu světu, tak normálně na otázku 34. Jak byste charakterizoval/a Vaši rodinu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše uzavřená vůči světu, vztahy jsou podporovány zejména v rámci širší rodiny (prarodiče apod.) na otázku 34. Jak byste charakterizoval/a Vaši rodinu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 35. Jaké je Vaše pohlaví?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 35. Jaké je Vaše pohlaví?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 30-39 let na otázku 36. Jaký je Váš věk?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 40-49 let na otázku 36. Jaký je Váš věk?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední s maturitou na otázku 37. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské na otázku 37. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi úplná na otázku 38. Jaký je typ Vaší rodiny?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 39. Žijete v manželství?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi první na otázku 41. O kolikáté manželství se ve Vašem případě jedná:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi první na otázku 42. O kolikáté manželství se jedná v případě Vašeho manžela/manželky:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dvě na otázku 43. Kolik máte prosím nezletilých dětí, které s Vámi žijí ve společné domácnosti?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jedno na otázku 43. Kolik máte prosím nezletilých dětí, které s Vámi žijí ve společné domácnosti?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední třída na otázku 46. Zkuste prosím odhadnout, jaká je ekonomická úroveň rodiny:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 47. Máte vlastní bydlení?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, ale ještě platíme hypotéku, úvěr na otázku 47. Máte vlastní bydlení?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi žiji v manželství, společně vychováváme naše dítě (děti) na otázku 44. O jaký typ výchovy se ve Vašem případě jedná?

11. Z uvedeného seznamu prosím vyberte 5 hodnot, které jsou nejdůležitější pro Vaši rodinu:

 • odpověď žít ve spokojené rodině:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost být více ekonomicky samostatný (něco si vypěstovat apod.) na otázku 8. Pokud jste uvedl/a ano, jaké možnosti pro větší nezávislost na státě Vám místo bydliště (město nebo venkov) nabízí (i z dlouhodobého hlediska, např. pro Vaše děti)? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít příjemně, užívat si na otázku 11. Z uvedeného seznamu prosím vyberte 5 hodnot, které jsou nejdůležitější pro Vaši rodinu:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít ve zdravém životním prostředí na otázku 11. Z uvedeného seznamu prosím vyberte 5 hodnot, které jsou nejdůležitější pro Vaši rodinu:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi zájmové kroužky dle přání dítěte, jeho talentu apod. na otázku 16. Pokud jste odpověděl/a ano, prosím z uvedeného seznamu vyberte možnosti, které se Vás týkají:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jen tak si povídáme na otázku 33. Co spolu jako rodina nejčastěji děláte? Uveďte jen jednu možnost:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 25. Je péče o domácnost ve Vaší rodině spíše záležitostí ženy?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznání, vzdělání na otázku 12. Na co se Vaše rodina nejvíce orientuje?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi jedno na otázku 43. Kolik máte prosím nezletilých dětí, které s Vámi žijí ve společné domácnosti?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední třída na otázku 46. Zkuste prosím odhadnout, jaká je ekonomická úroveň rodiny:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi roli pečující matky na otázku 2. Existuje metafora, že je stát vůči občanům v roli rodiče. Stát tak může být pečující matkou, která stará o potřebné. Pečuje o občany, když se dostanou do obtížné situace. Pomáhá mnohdy i tam, kde by to občan mohl zvládnout sám. Nebo může být stát v roli přísného otce, který vede občany k samostatnosti. Očekává, že si pomůžou sami. Pomoc občanům, i těm potřebným, je minimální. Rozdíl je tak v míře závislosti občanů na státu a podporování této závislosti (stát jako pečující matka) nebo nepodporování této závislosti (stát jako přísný otec). Jakou roli by měl stát podle Vás spíše zastávat?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 9. Měl by stát lépe zajistit péči o děti předškolního věku, aby mohli rodiče (zejména ženy pečující o děti) pracovat tak, jak potřebují, chtějí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi mít děti na otázku 11. Z uvedeného seznamu prosím vyberte 5 hodnot, které jsou nejdůležitější pro Vaši rodinu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 23. Můžete si z finančního hlediska dovolit podporovat své dítě (děti) tak, jak si přejete?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 40-49 let na otázku 36. Jaký je Váš věk?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž a žena se podílejí přibližně stejnou měrou na otázku 26. Jak probíhá péče o dítě (děti) ve Vaší rodině?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi umožnit jim mít zdravé vztahy, podporu v rodině na otázku 13. Co je pro Vás nejdůležitější ve výchově dětí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít čestně, být dobrým člověkem na otázku 14. Co především prosazujete ve výchově svého dítěte (svých dětí)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi stát by měl pomoci všem občanům (např. zastropovat ceny potravin, snížit daň z potravin, energií) na otázku 6. V současné době panuje v ČR vysoká inflace, zdražují se mnohé komodity a někteří ekonomové odhadují, že se až třetina občanů propadne se svým příjmem pod hranici chudoby. Jaké by podle Vás mělo být řešení?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 10. Považujete existenci zařízení péče o děti předškolního věku za prvek, jak posílit samostatnost rodiny?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jezdíme na výlety, hrajeme hry, děláme co nejvíc činností společně na otázku 24. Jak nejčastěji trávíte jako rodina víkendy?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 28. Setkávají se Vaše děti (dítě) pravidelně se svými prarodiči?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 3. Dříve byly rodiny ekonomicky soběstačné, dnes jsou spíše spotřebiteli. Snažíte se, aby byla Vaše rodina (i z dlouhodobého hlediska) méně závislá na státě?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 5. Měla by být zavedena vyšší spoluúčast občanů na úhradě zdravotní péče ve vybraných případech (např. vyšší odvody na zdravotní pojištění, spoluúčast na náhradách léčby spojených s obezitou):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 22. Považujete za důležité, aby děti dosáhly co nejlepšího vzdělání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 30-39 let na otázku 36. Jaký je Váš věk?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 15. Zajišťujete svému dítěti (svým dětem) další vzdělávání kromě toho, kterého se jim dostává ve škole v rámci běžné docházky?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 35. Jaké je Vaše pohlaví?

14. Co především prosazujete ve výchově svého dítěte (svých dětí)?

 • odpověď žít čestně, být dobrým člověkem:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 3. Dříve byly rodiny ekonomicky soběstačné, dnes jsou spíše spotřebiteli. Snažíte se, aby byla Vaše rodina (i z dlouhodobého hlediska) méně závislá na státě?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 5. Měla by být zavedena vyšší spoluúčast občanů na úhradě zdravotní péče ve vybraných případech (např. vyšší odvody na zdravotní pojištění, spoluúčast na náhradách léčby spojených s obezitou):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 7. Volil/a jste místo bydliště (město nebo venkov) dle toho, aby byla Vaše rodina více samostatná, méně závislá na státě?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost být více ekonomicky samostatný (něco si vypěstovat apod.) na otázku 8. Pokud jste uvedl/a ano, jaké možnosti pro větší nezávislost na státě Vám místo bydliště (město nebo venkov) nabízí (i z dlouhodobého hlediska, např. pro Vaše děti)? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi využívat zdroje ve svém okolí, komunitě (sousedská výpomoc, společné projekty, sdílení nápadů) na otázku 8. Pokud jste uvedl/a ano, jaké možnosti pro větší nezávislost na státě Vám místo bydliště (město nebo venkov) nabízí (i z dlouhodobého hlediska, např. pro Vaše děti)? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít podle svého přesvědčení na otázku 11. Z uvedeného seznamu prosím vyberte 5 hodnot, které jsou nejdůležitější pro Vaši rodinu:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi umožnit jim mít zdravé vztahy, podporu v rodině na otázku 13. Co je pro Vás nejdůležitější ve výchově dětí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zájmové kroužky dle přání dítěte, jeho talentu apod. na otázku 16. Pokud jste odpověděl/a ano, prosím z uvedeného seznamu vyberte možnosti, které se Vás týkají:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, občas na otázku 19. Navštěvuje Vaše dítě (děti) kroužky nebo jiné rozvojové či vzdělávací aktivity?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 21. Měli by se podle Vás rodiče rozhodovat o tom, zda budou mít děti, v závislosti na tom, zda jim dokážou zajistit (dopřát) vše pro jejich optimální rozvoj?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 22. Považujete za důležité, aby děti dosáhly co nejlepšího vzdělání?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 23. Můžete si z finančního hlediska dovolit podporovat své dítě (děti) tak, jak si přejete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž a žena se podílejí přibližně stejnou měrou na otázku 26. Jak probíhá péče o dítě (děti) ve Vaší rodině?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední s maturitou na otázku 37. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi jedno na otázku 43. Kolik máte prosím nezletilých dětí, které s Vámi žijí ve společné domácnosti?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít ve spokojené rodině na otázku 11. Z uvedeného seznamu prosím vyberte 5 hodnot, které jsou nejdůležitější pro Vaši rodinu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední třída na otázku 46. Zkuste prosím odhadnout, jaká je ekonomická úroveň rodiny:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 25. Je péče o domácnost ve Vaší rodině spíše záležitostí ženy?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jezdíme na výlety, hrajeme hry, děláme co nejvíc činností společně na otázku 24. Jak nejčastěji trávíte jako rodina víkendy?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 28. Setkávají se Vaše děti (dítě) pravidelně se svými prarodiči?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznání, vzdělání na otázku 12. Na co se Vaše rodina nejvíce orientuje?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 30-39 let na otázku 36. Jaký je Váš věk?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 15. Zajišťujete svému dítěti (svým dětem) další vzdělávání kromě toho, kterého se jim dostává ve škole v rámci běžné docházky?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 35. Jaké je Vaše pohlaví?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi roli pečující matky na otázku 2. Existuje metafora, že je stát vůči občanům v roli rodiče. Stát tak může být pečující matkou, která stará o potřebné. Pečuje o občany, když se dostanou do obtížné situace. Pomáhá mnohdy i tam, kde by to občan mohl zvládnout sám. Nebo může být stát v roli přísného otce, který vede občany k samostatnosti. Očekává, že si pomůžou sami. Pomoc občanům, i těm potřebným, je minimální. Rozdíl je tak v míře závislosti občanů na státu a podporování této závislosti (stát jako pečující matka) nebo nepodporování této závislosti (stát jako přísný otec). Jakou roli by měl stát podle Vás spíše zastávat?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi stát by měl pomoci těm, kterým toto zchudnutí hrozí, nebo již jsou svými příjmy pod hranicí chudoby na otázku 6. V současné době panuje v ČR vysoká inflace, zdražují se mnohé komodity a někteří ekonomové odhadují, že se až třetina občanů propadne se svým příjmem pod hranici chudoby. Jaké by podle Vás mělo být řešení?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, ale jen občas, rozhodně ale několikrát do týdne (pondělí-neděle) na otázku 27. Večeříte jako rodina společně?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 9. Měl by stát lépe zajistit péči o děti předškolního věku, aby mohli rodiče (zejména ženy pečující o děti) pracovat tak, jak potřebují, chtějí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 5. Měla by být zavedena vyšší spoluúčast občanů na úhradě zdravotní péče ve vybraných případech (např. vyšší odvody na zdravotní pojištění, spoluúčast na náhradách léčby spojených s obezitou):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi mít děti na otázku 11. Z uvedeného seznamu prosím vyberte 5 hodnot, které jsou nejdůležitější pro Vaši rodinu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi párkrát do měsíce na otázku 29. Pokud jste odpověděl/a ano, jaká je prosím četnost kontaktu dětí (dítěte) s prarodiči?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 40-49 let na otázku 36. Jaký je Váš věk?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi otevřená vůči vnějšímu světu, tak normálně na otázku 34. Jak byste charakterizoval/a Vaši rodinu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 1. Máte jako rodina alespoň jedno nezletilé dítě, které s Vámi žije v domácnosti?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi mít zajímavou práci, která mě bude bavit na otázku 11. Z uvedeného seznamu prosím vyberte 5 hodnot, které jsou nejdůležitější pro Vaši rodinu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít příjemně, užívat si na otázku 11. Z uvedeného seznamu prosím vyberte 5 hodnot, které jsou nejdůležitější pro Vaši rodinu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít ve zdravém životním prostředí na otázku 11. Z uvedeného seznamu prosím vyberte 5 hodnot, které jsou nejdůležitější pro Vaši rodinu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi záleží na věku dítěte. V předškolním věku spíše záležitost ženy, pak přibližně stejnou měrou na otázku 26. Jak probíhá péče o dítě (děti) ve Vaší rodině?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 31. Setkáváte se pravidelně s přáteli, včetně svých dětí (svého dítěte), jejich dětí (jejich dítěte)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 47. Máte vlastní bydlení?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi stát by měl pomoci všem občanům (např. zastropovat ceny potravin, snížit daň z potravin, energií) na otázku 6. V současné době panuje v ČR vysoká inflace, zdražují se mnohé komodity a někteří ekonomové odhadují, že se až třetina občanů propadne se svým příjmem pod hranici chudoby. Jaké by podle Vás mělo být řešení?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 10. Považujete existenci zařízení péče o děti předškolního věku za prvek, jak posílit samostatnost rodiny?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi úplná na otázku 38. Jaký je typ Vaší rodiny?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi roli přísného otce na otázku 2. Existuje metafora, že je stát vůči občanům v roli rodiče. Stát tak může být pečující matkou, která stará o potřebné. Pečuje o občany, když se dostanou do obtížné situace. Pomáhá mnohdy i tam, kde by to občan mohl zvládnout sám. Nebo může být stát v roli přísného otce, který vede občany k samostatnosti. Očekává, že si pomůžou sami. Pomoc občanům, i těm potřebným, je minimální. Rozdíl je tak v míře závislosti občanů na státu a podporování této závislosti (stát jako pečující matka) nebo nepodporování této závislosti (stát jako přísný otec). Jakou roli by měl stát podle Vás spíše zastávat?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 35. Jaké je Vaše pohlaví?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi lepší vzdělání pro děti na otázku 8. Pokud jste uvedl/a ano, jaké možnosti pro větší nezávislost na státě Vám místo bydliště (město nebo venkov) nabízí (i z dlouhodobého hlediska, např. pro Vaše děti)? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 9. Měl by stát lépe zajistit péči o děti předškolního věku, aby mohli rodiče (zejména ženy pečující o děti) pracovat tak, jak potřebují, chtějí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi mít přátele, se kterými si dobře rozumím na otázku 11. Z uvedeného seznamu prosím vyberte 5 hodnot, které jsou nejdůležitější pro Vaši rodinu:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, ale ještě platíme hypotéku, úvěr na otázku 47. Máte vlastní bydlení?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 39. Žijete v manželství?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 10. Považujete existenci zařízení péče o děti předškolního věku za prvek, jak posílit samostatnost rodiny?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi první na otázku 41. O kolikáté manželství se ve Vašem případě jedná:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi první na otázku 42. O kolikáté manželství se jedná v případě Vašeho manžela/manželky:

38. Jaký je typ Vaší rodiny?

 • odpověď úplná:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 3. Dříve byly rodiny ekonomicky soběstačné, dnes jsou spíše spotřebiteli. Snažíte se, aby byla Vaše rodina (i z dlouhodobého hlediska) méně závislá na státě?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 5. Měla by být zavedena vyšší spoluúčast občanů na úhradě zdravotní péče ve vybraných případech (např. vyšší odvody na zdravotní pojištění, spoluúčast na náhradách léčby spojených s obezitou):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi stát by měl pomoci všem občanům (např. zastropovat ceny potravin, snížit daň z potravin, energií) na otázku 6. V současné době panuje v ČR vysoká inflace, zdražují se mnohé komodity a někteří ekonomové odhadují, že se až třetina občanů propadne se svým příjmem pod hranici chudoby. Jaké by podle Vás mělo být řešení?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi mít děti na otázku 11. Z uvedeného seznamu prosím vyberte 5 hodnot, které jsou nejdůležitější pro Vaši rodinu:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít příjemně, užívat si na otázku 11. Z uvedeného seznamu prosím vyberte 5 hodnot, které jsou nejdůležitější pro Vaši rodinu:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi sportovní, pohybové aktivity na otázku 16. Pokud jste odpověděl/a ano, prosím z uvedeného seznamu vyberte možnosti, které se Vás týkají:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, občas na otázku 19. Navštěvuje Vaše dítě (děti) kroužky nebo jiné rozvojové či vzdělávací aktivity?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 21. Měli by se podle Vás rodiče rozhodovat o tom, zda budou mít děti, v závislosti na tom, zda jim dokážou zajistit (dopřát) vše pro jejich optimální rozvoj?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 25. Je péče o domácnost ve Vaší rodině spíše záležitostí ženy?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 28. Setkávají se Vaše děti (dítě) pravidelně se svými prarodiči?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi párkrát do týdne na otázku 29. Pokud jste odpověděl/a ano, jaká je prosím četnost kontaktu dětí (dítěte) s prarodiči?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše uzavřená vůči světu, vztahy jsou podporovány zejména v rámci širší rodiny (prarodiče apod.) na otázku 34. Jak byste charakterizoval/a Vaši rodinu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 35. Jaké je Vaše pohlaví?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi první na otázku 41. O kolikáté manželství se ve Vašem případě jedná:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi první na otázku 42. O kolikáté manželství se jedná v případě Vašeho manžela/manželky:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi dvě na otázku 43. Kolik máte prosím nezletilých dětí, které s Vámi žijí ve společné domácnosti?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, ale ještě platíme hypotéku, úvěr na otázku 47. Máte vlastní bydlení?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi žiji v manželství, společně vychováváme naše dítě (děti) na otázku 44. O jaký typ výchovy se ve Vašem případě jedná?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 39. Žijete v manželství?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 22. Považujete za důležité, aby děti dosáhly co nejlepšího vzdělání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské na otázku 37. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 30-39 let na otázku 36. Jaký je Váš věk?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 15. Zajišťujete svému dítěti (svým dětem) další vzdělávání kromě toho, kterého se jim dostává ve škole v rámci běžné docházky?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zájmové kroužky dle přání dítěte, jeho talentu apod. na otázku 16. Pokud jste odpověděl/a ano, prosím z uvedeného seznamu vyberte možnosti, které se Vás týkají:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 23. Můžete si z finančního hlediska dovolit podporovat své dítě (děti) tak, jak si přejete?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední třída na otázku 46. Zkuste prosím odhadnout, jaká je ekonomická úroveň rodiny:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi roli pečující matky na otázku 2. Existuje metafora, že je stát vůči občanům v roli rodiče. Stát tak může být pečující matkou, která stará o potřebné. Pečuje o občany, když se dostanou do obtížné situace. Pomáhá mnohdy i tam, kde by to občan mohl zvládnout sám. Nebo může být stát v roli přísného otce, který vede občany k samostatnosti. Očekává, že si pomůžou sami. Pomoc občanům, i těm potřebným, je minimální. Rozdíl je tak v míře závislosti občanů na státu a podporování této závislosti (stát jako pečující matka) nebo nepodporování této závislosti (stát jako přísný otec). Jakou roli by měl stát podle Vás spíše zastávat?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi stát by měl pomoci těm, kterým toto zchudnutí hrozí, nebo již jsou svými příjmy pod hranicí chudoby na otázku 6. V současné době panuje v ČR vysoká inflace, zdražují se mnohé komodity a někteří ekonomové odhadují, že se až třetina občanů propadne se svým příjmem pod hranici chudoby. Jaké by podle Vás mělo být řešení?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, ale jen občas, rozhodně ale několikrát do týdne (pondělí-neděle) na otázku 27. Večeříte jako rodina společně?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi mít vlastní pěkné bydlení na otázku 11. Z uvedeného seznamu prosím vyberte 5 hodnot, které jsou nejdůležitější pro Vaši rodinu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zajistit jim kvalitní vzdělání, dobrou budoucnost na otázku 13. Co je pro Vás nejdůležitější ve výchově dětí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít podle svého přesvědčení na otázku 11. Z uvedeného seznamu prosím vyberte 5 hodnot, které jsou nejdůležitější pro Vaši rodinu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi příjemný život, materiální hodnoty na otázku 12. Na co se Vaše rodina nejvíce orientuje?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 23. Můžete si z finančního hlediska dovolit podporovat své dítě (děti) tak, jak si přejete?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 40-49 let na otázku 36. Jaký je Váš věk?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 15. Zajišťujete svému dítěti (svým dětem) další vzdělávání kromě toho, kterého se jim dostává ve škole v rámci běžné docházky?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi je to záležitost především ženy v rodině (matky dětí) na otázku 26. Jak probíhá péče o dítě (děti) ve Vaší rodině?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi záleží na věku dítěte. V předškolním věku spíše záležitost ženy, pak přibližně stejnou měrou na otázku 26. Jak probíhá péče o dítě (děti) ve Vaší rodině?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 10. Považujete existenci zařízení péče o děti předškolního věku za prvek, jak posílit samostatnost rodiny?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít ve spokojené rodině na otázku 11. Z uvedeného seznamu prosím vyberte 5 hodnot, které jsou nejdůležitější pro Vaši rodinu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 5. Měla by být zavedena vyšší spoluúčast občanů na úhradě zdravotní péče ve vybraných případech (např. vyšší odvody na zdravotní pojištění, spoluúčast na náhradách léčby spojených s obezitou):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznání, vzdělání na otázku 12. Na co se Vaše rodina nejvíce orientuje?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 9. Měl by stát lépe zajistit péči o děti předškolního věku, aby mohli rodiče (zejména ženy pečující o děti) pracovat tak, jak potřebují, chtějí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 1. Máte jako rodina alespoň jedno nezletilé dítě, které s Vámi žije v domácnosti?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 10. Považujete existenci zařízení péče o děti předškolního věku za prvek, jak posílit samostatnost rodiny?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít čestně, být dobrým člověkem na otázku 14. Co především prosazujete ve výchově svého dítěte (svých dětí)?

39. Žijete v manželství?

 • odpověď ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 5. Měla by být zavedena vyšší spoluúčast občanů na úhradě zdravotní péče ve vybraných případech (např. vyšší odvody na zdravotní pojištění, spoluúčast na náhradách léčby spojených s obezitou):
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi sportovní, pohybové aktivity na otázku 16. Pokud jste odpověděl/a ano, prosím z uvedeného seznamu vyberte možnosti, které se Vás týkají:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, občas na otázku 19. Navštěvuje Vaše dítě (děti) kroužky nebo jiné rozvojové či vzdělávací aktivity?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi první na otázku 41. O kolikáté manželství se ve Vašem případě jedná:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi první na otázku 42. O kolikáté manželství se jedná v případě Vašeho manžela/manželky:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi dvě na otázku 43. Kolik máte prosím nezletilých dětí, které s Vámi žijí ve společné domácnosti?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 15. Zajišťujete svému dítěti (svým dětem) další vzdělávání kromě toho, kterého se jim dostává ve škole v rámci běžné docházky?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 35. Jaké je Vaše pohlaví?

41. O kolikáté manželství se ve Vašem případě jedná:

 • odpověď první:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 5. Měla by být zavedena vyšší spoluúčast občanů na úhradě zdravotní péče ve vybraných případech (např. vyšší odvody na zdravotní pojištění, spoluúčast na náhradách léčby spojených s obezitou):
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi sportovní, pohybové aktivity na otázku 16. Pokud jste odpověděl/a ano, prosím z uvedeného seznamu vyberte možnosti, které se Vás týkají:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, občas na otázku 19. Navštěvuje Vaše dítě (děti) kroužky nebo jiné rozvojové či vzdělávací aktivity?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi první na otázku 42. O kolikáté manželství se jedná v případě Vašeho manžela/manželky:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 39. Žijete v manželství?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dvě na otázku 43. Kolik máte prosím nezletilých dětí, které s Vámi žijí ve společné domácnosti?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 15. Zajišťujete svému dítěti (svým dětem) další vzdělávání kromě toho, kterého se jim dostává ve škole v rámci běžné docházky?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 35. Jaké je Vaše pohlaví?

42. O kolikáté manželství se jedná v případě Vašeho manžela/manželky:

 • odpověď první:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 5. Měla by být zavedena vyšší spoluúčast občanů na úhradě zdravotní péče ve vybraných případech (např. vyšší odvody na zdravotní pojištění, spoluúčast na náhradách léčby spojených s obezitou):
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi sportovní, pohybové aktivity na otázku 16. Pokud jste odpověděl/a ano, prosím z uvedeného seznamu vyberte možnosti, které se Vás týkají:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, občas na otázku 19. Navštěvuje Vaše dítě (děti) kroužky nebo jiné rozvojové či vzdělávací aktivity?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi první na otázku 41. O kolikáté manželství se ve Vašem případě jedná:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 39. Žijete v manželství?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dvě na otázku 43. Kolik máte prosím nezletilých dětí, které s Vámi žijí ve společné domácnosti?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 15. Zajišťujete svému dítěti (svým dětem) další vzdělávání kromě toho, kterého se jim dostává ve škole v rámci běžné docházky?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 35. Jaké je Vaše pohlaví?

46. Zkuste prosím odhadnout, jaká je ekonomická úroveň rodiny:

 • odpověď střední třída:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi roli pečující matky na otázku 2. Existuje metafora, že je stát vůči občanům v roli rodiče. Stát tak může být pečující matkou, která stará o potřebné. Pečuje o občany, když se dostanou do obtížné situace. Pomáhá mnohdy i tam, kde by to občan mohl zvládnout sám. Nebo může být stát v roli přísného otce, který vede občany k samostatnosti. Očekává, že si pomůžou sami. Pomoc občanům, i těm potřebným, je minimální. Rozdíl je tak v míře závislosti občanů na státu a podporování této závislosti (stát jako pečující matka) nebo nepodporování této závislosti (stát jako přísný otec). Jakou roli by měl stát podle Vás spíše zastávat?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi využívat zdroje ve svém okolí, komunitě (sousedská výpomoc, společné projekty, sdílení nápadů) na otázku 8. Pokud jste uvedl/a ano, jaké možnosti pro větší nezávislost na státě Vám místo bydliště (město nebo venkov) nabízí (i z dlouhodobého hlediska, např. pro Vaše děti)? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi mít děti na otázku 11. Z uvedeného seznamu prosím vyberte 5 hodnot, které jsou nejdůležitější pro Vaši rodinu:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, občas na otázku 19. Navštěvuje Vaše dítě (děti) kroužky nebo jiné rozvojové či vzdělávací aktivity?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 23. Můžete si z finančního hlediska dovolit podporovat své dítě (děti) tak, jak si přejete?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi záleží na věku dítěte. V předškolním věku spíše záležitost ženy, pak přibližně stejnou měrou na otázku 26. Jak probíhá péče o dítě (děti) ve Vaší rodině?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše uzavřená vůči světu, vztahy jsou podporovány zejména v rámci širší rodiny (prarodiče apod.) na otázku 34. Jak byste charakterizoval/a Vaši rodinu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 25. Je péče o domácnost ve Vaší rodině spíše záležitostí ženy?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznání, vzdělání na otázku 12. Na co se Vaše rodina nejvíce orientuje?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zájmové kroužky dle přání dítěte, jeho talentu apod. na otázku 16. Pokud jste odpověděl/a ano, prosím z uvedeného seznamu vyberte možnosti, které se Vás týkají:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, ale jen občas, rozhodně ale několikrát do týdne (pondělí-neděle) na otázku 27. Večeříte jako rodina společně?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít příjemně, užívat si na otázku 11. Z uvedeného seznamu prosím vyberte 5 hodnot, které jsou nejdůležitější pro Vaši rodinu:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 47. Máte vlastní bydlení?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi umožnit jim mít zdravé vztahy, podporu v rodině na otázku 13. Co je pro Vás nejdůležitější ve výchově dětí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi stát by měl pomoci všem občanům (např. zastropovat ceny potravin, snížit daň z potravin, energií) na otázku 6. V současné době panuje v ČR vysoká inflace, zdražují se mnohé komodity a někteří ekonomové odhadují, že se až třetina občanů propadne se svým příjmem pod hranici chudoby. Jaké by podle Vás mělo být řešení?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 10. Považujete existenci zařízení péče o děti předškolního věku za prvek, jak posílit samostatnost rodiny?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít ve spokojené rodině na otázku 11. Z uvedeného seznamu prosím vyberte 5 hodnot, které jsou nejdůležitější pro Vaši rodinu:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 28. Setkávají se Vaše děti (dítě) pravidelně se svými prarodiči?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 3. Dříve byly rodiny ekonomicky soběstačné, dnes jsou spíše spotřebiteli. Snažíte se, aby byla Vaše rodina (i z dlouhodobého hlediska) méně závislá na státě?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 22. Považujete za důležité, aby děti dosáhly co nejlepšího vzdělání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 39. Žijete v manželství?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 30-39 let na otázku 36. Jaký je Váš věk?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi první na otázku 41. O kolikáté manželství se ve Vašem případě jedná:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi první na otázku 42. O kolikáté manželství se jedná v případě Vašeho manžela/manželky:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít čestně, být dobrým člověkem na otázku 14. Co především prosazujete ve výchově svého dítěte (svých dětí)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 35. Jaké je Vaše pohlaví?

47. Máte vlastní bydlení?

 • odpověď ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít příjemně, užívat si na otázku 11. Z uvedeného seznamu prosím vyberte 5 hodnot, které jsou nejdůležitější pro Vaši rodinu:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte jako rodina alespoň jedno nezletilé dítě, které s Vámi žije v domácnosti?

2. Existuje metafora, že je stát vůči občanům v roli rodiče. Stát tak může být pečující matkou, která stará o potřebné. Pečuje o občany, když se dostanou do obtížné situace. Pomáhá mnohdy i tam, kde by to občan mohl zvládnout sám. Nebo může být stát v roli přísného otce, který vede občany k samostatnosti. Očekává, že si pomůžou sami. Pomoc občanům, i těm potřebným, je minimální. Rozdíl je tak v míře závislosti občanů na státu a podporování této závislosti (stát jako pečující matka) nebo nepodporování této závislosti (stát jako přísný otec). Jakou roli by měl stát podle Vás spíše zastávat?

3. Dříve byly rodiny ekonomicky soběstačné, dnes jsou spíše spotřebiteli. Snažíte se, aby byla Vaše rodina (i z dlouhodobého hlediska) méně závislá na státě?

5. Měla by být zavedena vyšší spoluúčast občanů na úhradě zdravotní péče ve vybraných případech (např. vyšší odvody na zdravotní pojištění, spoluúčast na náhradách léčby spojených s obezitou):

6. V současné době panuje v ČR vysoká inflace, zdražují se mnohé komodity a někteří ekonomové odhadují, že se až třetina občanů propadne se svým příjmem pod hranici chudoby. Jaké by podle Vás mělo být řešení?

7. Volil/a jste místo bydliště (město nebo venkov) dle toho, aby byla Vaše rodina více samostatná, méně závislá na státě?

8. Pokud jste uvedl/a ano, jaké možnosti pro větší nezávislost na státě Vám místo bydliště (město nebo venkov) nabízí (i z dlouhodobého hlediska, např. pro Vaše děti)? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

9. Měl by stát lépe zajistit péči o děti předškolního věku, aby mohli rodiče (zejména ženy pečující o děti) pracovat tak, jak potřebují, chtějí?

10. Považujete existenci zařízení péče o děti předškolního věku za prvek, jak posílit samostatnost rodiny?

11. Z uvedeného seznamu prosím vyberte 5 hodnot, které jsou nejdůležitější pro Vaši rodinu:

12. Na co se Vaše rodina nejvíce orientuje?

13. Co je pro Vás nejdůležitější ve výchově dětí?

14. Co především prosazujete ve výchově svého dítěte (svých dětí)?

15. Zajišťujete svému dítěti (svým dětem) další vzdělávání kromě toho, kterého se jim dostává ve škole v rámci běžné docházky?

16. Pokud jste odpověděl/a ano, prosím z uvedeného seznamu vyberte možnosti, které se Vás týkají:

19. Navštěvuje Vaše dítě (děti) kroužky nebo jiné rozvojové či vzdělávací aktivity?

21. Měli by se podle Vás rodiče rozhodovat o tom, zda budou mít děti, v závislosti na tom, zda jim dokážou zajistit (dopřát) vše pro jejich optimální rozvoj?

22. Považujete za důležité, aby děti dosáhly co nejlepšího vzdělání?

23. Můžete si z finančního hlediska dovolit podporovat své dítě (děti) tak, jak si přejete?

24. Jak nejčastěji trávíte jako rodina víkendy?

25. Je péče o domácnost ve Vaší rodině spíše záležitostí ženy?

26. Jak probíhá péče o dítě (děti) ve Vaší rodině?

27. Večeříte jako rodina společně?

28. Setkávají se Vaše děti (dítě) pravidelně se svými prarodiči?

29. Pokud jste odpověděl/a ano, jaká je prosím četnost kontaktu dětí (dítěte) s prarodiči?

31. Setkáváte se pravidelně s přáteli, včetně svých dětí (svého dítěte), jejich dětí (jejich dítěte)?

33. Co spolu jako rodina nejčastěji děláte? Uveďte jen jednu možnost:

34. Jak byste charakterizoval/a Vaši rodinu?

35. Jaké je Vaše pohlaví?

36. Jaký je Váš věk?

37. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

38. Jaký je typ Vaší rodiny?

39. Žijete v manželství?

41. O kolikáté manželství se ve Vašem případě jedná:

42. O kolikáté manželství se jedná v případě Vašeho manžela/manželky:

43. Kolik máte prosím nezletilých dětí, které s Vámi žijí ve společné domácnosti?

44. O jaký typ výchovy se ve Vašem případě jedná?

46. Zkuste prosím odhadnout, jaká je ekonomická úroveň rodiny:

47. Máte vlastní bydlení?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte jako rodina alespoň jedno nezletilé dítě, které s Vámi žije v domácnosti?

2. Existuje metafora, že je stát vůči občanům v roli rodiče. Stát tak může být pečující matkou, která stará o potřebné. Pečuje o občany, když se dostanou do obtížné situace. Pomáhá mnohdy i tam, kde by to občan mohl zvládnout sám. Nebo může být stát v roli přísného otce, který vede občany k samostatnosti. Očekává, že si pomůžou sami. Pomoc občanům, i těm potřebným, je minimální. Rozdíl je tak v míře závislosti občanů na státu a podporování této závislosti (stát jako pečující matka) nebo nepodporování této závislosti (stát jako přísný otec). Jakou roli by měl stát podle Vás spíše zastávat?

3. Dříve byly rodiny ekonomicky soběstačné, dnes jsou spíše spotřebiteli. Snažíte se, aby byla Vaše rodina (i z dlouhodobého hlediska) méně závislá na státě?

5. Měla by být zavedena vyšší spoluúčast občanů na úhradě zdravotní péče ve vybraných případech (např. vyšší odvody na zdravotní pojištění, spoluúčast na náhradách léčby spojených s obezitou):

6. V současné době panuje v ČR vysoká inflace, zdražují se mnohé komodity a někteří ekonomové odhadují, že se až třetina občanů propadne se svým příjmem pod hranici chudoby. Jaké by podle Vás mělo být řešení?

7. Volil/a jste místo bydliště (město nebo venkov) dle toho, aby byla Vaše rodina více samostatná, méně závislá na státě?

8. Pokud jste uvedl/a ano, jaké možnosti pro větší nezávislost na státě Vám místo bydliště (město nebo venkov) nabízí (i z dlouhodobého hlediska, např. pro Vaše děti)? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

9. Měl by stát lépe zajistit péči o děti předškolního věku, aby mohli rodiče (zejména ženy pečující o děti) pracovat tak, jak potřebují, chtějí?

10. Považujete existenci zařízení péče o děti předškolního věku za prvek, jak posílit samostatnost rodiny?

11. Z uvedeného seznamu prosím vyberte 5 hodnot, které jsou nejdůležitější pro Vaši rodinu:

12. Na co se Vaše rodina nejvíce orientuje?

13. Co je pro Vás nejdůležitější ve výchově dětí?

14. Co především prosazujete ve výchově svého dítěte (svých dětí)?

15. Zajišťujete svému dítěti (svým dětem) další vzdělávání kromě toho, kterého se jim dostává ve škole v rámci běžné docházky?

16. Pokud jste odpověděl/a ano, prosím z uvedeného seznamu vyberte možnosti, které se Vás týkají:

19. Navštěvuje Vaše dítě (děti) kroužky nebo jiné rozvojové či vzdělávací aktivity?

21. Měli by se podle Vás rodiče rozhodovat o tom, zda budou mít děti, v závislosti na tom, zda jim dokážou zajistit (dopřát) vše pro jejich optimální rozvoj?

22. Považujete za důležité, aby děti dosáhly co nejlepšího vzdělání?

23. Můžete si z finančního hlediska dovolit podporovat své dítě (děti) tak, jak si přejete?

24. Jak nejčastěji trávíte jako rodina víkendy?

25. Je péče o domácnost ve Vaší rodině spíše záležitostí ženy?

26. Jak probíhá péče o dítě (děti) ve Vaší rodině?

27. Večeříte jako rodina společně?

28. Setkávají se Vaše děti (dítě) pravidelně se svými prarodiči?

29. Pokud jste odpověděl/a ano, jaká je prosím četnost kontaktu dětí (dítěte) s prarodiči?

31. Setkáváte se pravidelně s přáteli, včetně svých dětí (svého dítěte), jejich dětí (jejich dítěte)?

33. Co spolu jako rodina nejčastěji děláte? Uveďte jen jednu možnost:

34. Jak byste charakterizoval/a Vaši rodinu?

35. Jaké je Vaše pohlaví?

36. Jaký je Váš věk?

37. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

38. Jaký je typ Vaší rodiny?

39. Žijete v manželství?

41. O kolikáté manželství se ve Vašem případě jedná:

42. O kolikáté manželství se jedná v případě Vašeho manžela/manželky:

43. Kolik máte prosím nezletilých dětí, které s Vámi žijí ve společné domácnosti?

44. O jaký typ výchovy se ve Vašem případě jedná?

46. Zkuste prosím odhadnout, jaká je ekonomická úroveň rodiny:

47. Máte vlastní bydlení?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Klímová, P.Venkovská a městská rodina (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://venkovska-a-mestska-rodina.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.