Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analýza venkovského cestovního ruchu v Libereckém kraji

Analýza venkovského cestovního ruchu v Libereckém kraji

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Cidlinský
Šetření:28. 12. 2011 - 18. 01. 2012
Počet respondentů:97
Počet otázek (max/průměr):22 / 17.4
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

dotazník je orientován na venkovský cestovní ruch v Libereckém kraji. 
Klade si za cíl zjistit, jaký zájem a povědomí o něm má česká veřejnost.
Stejně tak slouží k objasnění požadavků na dovolenou  ze strany potenciálních spotřebitelů. 
 
Výsledky šetření budou sloužit mimo jiné jako jedno z vodítek pro sestavení finálového produktu v rámci chystané diplomové práce. 
 
Dotazník je anonymní a zabere několik minut.
 
Předem děkuji za účast v dotazníkovém šetření.

Odpovědi respondentů

1. Říká Vám něco pojem venkovský cestovní ruch?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7678,35 %78,35 %  
ne2121,65 %21,65 %  

Graf

2. Věděli byste, v čem spočívá venkovský cestovní ruch?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5556,7 %56,7 %  
Ne4243,3 %43,3 %  

Graf

3. Pokud ano, vypište:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- předpokládám, že to bude souviset s dovolenou (s trávením volného času) na venkově - bude to určitý návrat ke kořenům, trávení volného času v přírodě a zeleni, v místech, kde je méně lidí - pravděpodobně by s tím mohly být spojené eko farmy, projížďky na koních atd., nebo procházky po přírodě, vyjížďky na kolech, rybaření

Agroturistika, Prázdniny na farmě. Bioprodukty

Cestování na venkov na farmy - např. biofarmy apod., pronájem domu na venkově za účelem dovolené, dovolená spojená např. s ježděním na koních...

cestovani na venkov, do prirody, za zviratkama, na farmu...

Cestování na venkov, do vesnic

cestování na venkově, v přírodě, spojeno s typem CR jako agroturistika, ekoturistika, ekoagroturistika, ale také cykloturistika, hippoturistika apod. spojeno dále s folklórem a tradičním způsobem života na venkově, farmách (hospodářská zvířata, zemědělství atd.).jednoduše řečeno, je to opak k masovému turismu v destinacích, kde mnohdy díky CR dochází ke změně původní podoby a rázu celkové krajiny.

Cestování po vesnicích a méně zalidněných oblastech, daleko od rušných měst. Z důvodů rekreace a poznávání nenarušené přírody, lidové architektury, místních tradic

CESTOVÁNÍ PO VLASTNÍ ZEMI A POZNÁVÁNÍ ŽIVOTA V PŘÍRODĚ - STATKY, FARMY, MENŠÍ MĚSTA

cestování, turistika mimo velká města

cestovní ruch realizovaný na venkově

Cestovní ruch zaměřený na krásu přírodě blízké krajiny, tradice našich předků, v souladu s trvale udržitelným rozvojem, kvalita bez zbytečného luxusu, osobní přístup, outdoorové a podobné aktivity bez zbytečného konzumu, pohoda bez velkého shonu...

dovolené na chalupách ve vesnicích a přírodách - pronájem chalup. Navštěvování přírodních a historických památek poblíž vesnic. Školy v přírodě. Agroturistika .

farmy, odpočinek, příroda, ochrana životního prostředí, trávení volného času mimo město.

farmy, pěší turistika,...

chalupaření, cykloturistika, pěší turistika po přírodních zajímavostech, ubytování na farmě či zemědělském objektu, kde se člověk může zapojit do chodu farmy - starat se o zvířata (krmení, dojení krav,...), okopávat zeleninu, hrabat seno, sbírat jablka,...

Chození po vesnici a zajímání se o ni (historie, kultura a společenský život)

Jak to napsat krátce - co si představuju - pohodový neformální pobyt na venkově, nebo "vláčný přesun" mezi venkovskými atrakcemi - pobyt ve venkovském obydlí, kde je případně možnost se věnovat i typickým vekovským pracem - sám si naštípat dřevo do pece, kde si budu sám topit a vařit, budu sušit seno, krmit dobytek atd. Budu konzumovat alespoň částečně domácí produkty - zeleninu, ovoce, vejce, med, u lépe připravených zařízení vlastní chléb atd. Vycházky do okolí, koupání v bahňáku na návsi nebo v řece, nikoliv v bazénu v okresním městě...- to je představa z mého vlastního pobytu na venkově, kde jsem bydlel a tento servis poskytoval kamarádům .-)

Jízda na koni, běžkách, cyklistika, vodáctví, turistika

jsou to všechny činnosti účastníka CR v prostředí venkova

krávy, kozy, králíci, koně, louky a hodně chození

např. návštěva ekofarem, poznávání venkovského života, cykloturistika, agroturismus, decentralizace ubytovacích zařízení, chataření a chalupaření = rekreace vázaná na vlastní rekreační objekt, ekoagroturismus = turistika, která je provozována v souladu s ochranou přírody a životního prostředí, hledají klid, pohodu, návrat k přírodě, zajímá je životní styl a filosofie rolníka, poznávají své „kořeny“, mohou si sami opatřit lesní plody, zakoupit čerstvé ovoce, zeleninu, domácí výrobky, celkově shrnuto do ECEAT – European Centre for Ecology and Tourism, vyzkoušet si dovednost při zemědělských pracích, posouzení finanční náročnosti dovolené na statku(farmě)=finančně dostupnější a vhodná i pro rodiny s malýma dětma

Návštěva venkovského prostředí, cestování po venkově jako alternativa k zahraničním "exotickým" destinacím (typu moře, hory...) Užívání si klidnějšího prostředí (ve srovnání s "adrenalinovějšími" cestami k odlišným kulturám).

Navštěvování zvířecích farem a zemědělských usedlostí, jízda na koni, pomoc při chovu zvířat, domácí/místní potraviny, ekologie, žít více v souladu s přírodou, jízda na kole, turistika ...

penziony,atraktivní přírodní místa,sportovní vyžití,..

Pobyt na venkově a seznámení s typickou architekturou pro danou oblast - roubenky, chaty, statky, farmy apod. Většinou spojené se širokou nabídkou zážitků, které se k dané oblasti přímo vztahují - buď lokálně či tématicky.

pobyt na venkově v přírodě, spíše aktivnější forma trávení dovolené, spojeno například s manuální prací - pomocné práce na zahradách u zvířat, pobyty na farmách apod. často bývá spojen se zdravým životním stylem, bio produkty, farmářské produkty, také spojeno s mistními lidovými tradicemi

pobyt na venkově, v přírodě, poznávání života na venkově, možná pomoc při péči o domácí zvířata, konzumace domácích surovin

pobyt s rekreačními aktivitami na venkově,např. pěší turistika, jízda na koni

Pobyt ve venkovském prostředí, farmy, statky - např. agroturistika...

pobyty s relaxačními aktivitami na venkově např. pěší turistika, vyjížďky na koni...

poznat venkovskou kulturu, starání se o dobytek, poznávání venkovského života na statku či farmách

Představuji si, že jde o cestovní ruch zaměřený ne na města (Liberec), ale další méně známé a navštěvované oblasti. Může to spočívat i v navštěvování statků a míst, kde se předvádějí tradiční řemesla a život na venkově.

Přiblížení tradic, řemesla, představení tamního života, přírody, přírodních krás, teoreticky i prakticky.

seznamování s kulturou a životním stylem na venkově, přiblížení se přírodě atd..

trávení dovolené zaměřené na souznění s přírodou, statkem se zvířaty, relaxací v přírodě

Tuším, že spočívá v trávení volného času mimo město, čili ve venkovském prostředí, kde se člověk cítí výrazně více spjat s přírodou.

ubytování například na farmách, pomáhání s péčí o zvířata, šetrná forma CR

udržitelný rozvoj venkova, kempování a ubytování na venkově, trasy a turistické značky (aktivity pro turisty na venkově)

V ekoturistice

venkovský cestovní ruch je zaměřen na splynutí člověka s přírodou, na ochranu přírosy a soužití. Forma ubytování nejčastěji na chalupách, statcích, farmách apod. Velmi šetrná forma CR.

Vycestovani do zastavby venkovskeho typu. Nejvic napr. obyvatele Prahy na svoje chaty a chalupy

výlety po krajině, možnosti přizpůsobení venkovskému životu ( bez televize a elektroniky ) to by lidi mohli zrovna zůstat ve městech

4. Je pro Vás venkovský cestovní ruch zajímavý způsob trávení volného času či dovolené?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5455,67 %55,67 %  
nevím2222,68 %22,68 %  
ne2121,65 %21,65 %  

Graf

5. Strávili jste někdy dovolenou touto formou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5455,67 %55,67 %  
Ano4344,33 %44,33 %  

Graf

6. Pokud ano, jakým způsobem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prázdniny na venkově3069,77 %30,93 %  
Cykloturismus2455,81 %24,74 %  
Jiný1330,23 %13,4 %  
Agroturismus36,98 %3,09 %  
Hipoturismus12,33 %1,03 %  

Graf

7. Jaký myslíte, že je o venkovský cestovní ruch zájem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední5758,76 %58,76 %  
Malý2828,87 %28,87 %  
Velký1212,37 %12,37 %  

Graf

8. Pocházíte či žijete v turistické oblasti Libereckého kraje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6364,95 %64,95 %  
ano3435,05 %35,05 %  

Graf

9. Myslíte, že je v Libereckém kraji dostatečná nabídka venkovského cestovního ruchu a je zde venkovský cestovní ruch rozvinut?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím6465,98 %65,98 %  
ano2222,68 %22,68 %  
ne1111,34 %11,34 %  

Graf

10. Využila jste někdy venkovského cestovního ruchu v turistické oblasti Libereckého kraje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5960,82 %60,82 %  
Ano3839,18 %39,18 %  

Graf

11. Pokud ano, jakou formu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cykloturismus2155,26 %21,65 %  
Jiné1847,37 %18,56 %  
Agroturismus718,42 %7,22 %  
Hipoturismus37,89 %3,09 %  
Práce na farmě37,89 %3,09 %  

Graf

12. Myslíte si, že v turistické oblasti Libereckého kraje chybí nějaká forma venkovského cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6567,01 %67,01 %  
Ano3232,99 %32,99 %  

Graf

13. Pokud ano, jaká?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Agroturismus2165,63 %21,65 %  
Hipoturismus1031,25 %10,31 %  
Venkovský turismus825 %8,25 %  
Chataření a chalupaření618,75 %6,19 %  
Cykloturismus412,5 %4,12 %  

Graf

14. Vybaví se Vám nějaké konkrétní místo v turistické oblasti Libereckého kraje, kde lze strávit dovolenou formou venkovského cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 15, Neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6567,01 %67,01 %  
Ano3232,99 %32,99 %  

Graf

15. Pokud ano, jaké?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- kozí farma Pěnčín - veliká síť cyklostezek (jizerská padesátka) - krásně upravené trasy pro pěší turistiku s přírodními vyhlídkami

babylon

Bedřichov

Cesky raj, Jizerske hory, Podkrkonosi

Český Ráj

český ráj

Český ráj

český ráj

Český ráj (př. Malá Skála, Hrubá Skála), Doksy, Smržovka, Harrachov...

Dolení Paseky

Dvůr Borčice, Sedmihorky

Farma Pěnčín

farma Vyšehrad, Albrechtice, Černousy, Semily, Chrastava, Raspenava, atd.

Heřmanice v Podještědí

hory

Ještěd

Ještěd, zříceniny hradů Frýdštejn, Trosky atd. Zoologická zahrada, zámek Sychrov.Jeskyně.

Jizerské hory

Jizerské hory

Jizerské hory

Jizerské hory, Souš, Protržená přehrada, Turnov - Český ráj, cykloturismus - Zákupy, Mimoň, Máchovo jezero

Kryštofovo údolí, Ralsko, Mimoň a okolí, Jablonné v Podještědí, Malá Skála, Ktová, Kozákov... okolí, Svor, Zdislava, Sychrov, Zdislava, Janov, Českolipsko, Martinice... venkovský cestovní ruch je dle mého názoru možné provozovat kdekoliv, kde je alespoň trochu malebná krajina a nepanuje tam velký ruch - ať již průmyslový, obchodní či turistický ve smyslu gigantických turistických středisek (např. lyžařská střediska v zimě - ale v jinou roční dobu i v nich lze provozovat - alespoň někde - venkovskou turistiku).

Například Dvůr Borčice - chov koní, agroturistika.

Ondříkovice

Paseky nad Jizerou

Pěnčín, Bratříkov

plavání

Sedmihorky, Horní Mísečky

Sloup v Čechách

Středověká krčma a hotel v Dětenicích, Penzion Statek v Ondříkovicích.

Turistika, lyžování, jízda na koni, cykloturistika

Výletní areál Pěnčín

16. Vybaví se Vám nějaké konkrétní místo v turistické oblasti Libereckého kraje, kde by se tato forma turismu dala poskytovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 17, Neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8284,54 %84,54 %  
Ano1515,46 %15,46 %  

Graf

17. Vypište místo a v jaké formě:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Český ráj - venkovský turismus, jízda na koni... Jizerské hory - chataření, venkovský turismus...

český ráj turistika

Frýdlantsko

Frýdštejn, Jeřmanice

Frýdštejn. V jakékoliv formě, která alespoň zavadí o turismus vyjma opuštěného hradu Frýdštej. Např. restaurace, hipoturismus, agroturismus, atd...

hypoturismus - Tanvald, Jiřetín pod Bukovou chataření, chalupaření - Jizerské hory cykloturistika - Jizerské hory (v létě tratě Jizerské 50)

ještěd

Jizerské hory - všechny tipy

Snad to je ještě v Libereckém kraji - v Podtroseckých údolích, nejspíš farmy, kde by se dalo jezdit na koních, je tam plno volného prostoru, kde by to nikomu nevadilo

statek ondříkovice

V podstatě kdekoliv (viz výše) a jakákoliv forma - záleží jen na tom, zda se někdo rozhodne něco takového provozovat a zda je schopen zajistit základní zázemí pro "venkovské" turisti - kteří většinou nebývají příliš nároční - je pro ně důležitější krajina a příjemní lidé než úžasná nová silnice nebo supermarket...

Vítkovice, někde poblíž je farma s huculi - "mohutnější koně"

Viz vyse- cykloturismus

výše zmíněné v ot. 15

Znám okolí Malé Skály, Frýdštejn. zdá se mi, že by něco jako farma mohla fungovat snad v každé vesnici na Liberecku.

18. Preferujete městské prostředí před venkovským?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 19, Neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6668,04 %68,04 %  
Ano3131,96 %31,96 %  

Graf

19. Pokud ano, proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Dostupnost

f

je lepší

jen malomestske... potrebuji mit sluzby blizko meho bydliste

Jsem městský typ, mám ráda ruch města, kde je vždy plno věcí, kterými se lze zabavit.

Jsem raději mezi lidmi a ráda se bavím..

Kvůli dostupnosti všeho, co denně využívám a potřebuji.

kvůli pohodlí a dostatku možností

lepší dostupnost kulturního vyžití, snadnější doprava, nákupní centra

lepší dostupnost služeb ...

lepší vyžití

mám ráda kulturu (divadla, kina, památky...) a večerní zábavu

mám ráda ruch a anonymitu města.

Mám raději rušnější prostředí, kde je více možností, jak trávit volný čas

miluji ruch měst, má to pro mne nádhernou atmosféru, navíc mám možnosti jít do divadla, kina na výstavu, což mi venkov neposkytne...stromy čerstvý vzduch a klid jsou fajn, ale kultura je pro mne důležitější

Možnosti nákupu, noční život

nákupy

Nejsem aktivní řidič, a ve velkoměstě mám vše "po ruce", všude se dostanu MHD, lepší dostupnost kultury, pracovní možnosti, vzdělávání... Ale ráda jednou týdně odjedu ráda na vesnici do přírody

nevím

nevim, proste se ve meste citim lepe

snadná dostupnost ke všemu, vysoká škola, práce

v městském prostředí se cítím lépe

ve meste je vse na dosah ruky

Venkov nenabízí takovou škálu činností

větší klid

Větší možnosti, více kultury atd.

více možnosti

více možností

Více osobní, bezpečnější, poklidné, blíž přírodě

Vše je dostupné, do práce kousek..když chci do obchodu, jdu tam, nemusím tahat auto a jet několik km

vzduch

20. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6769,07 %69,07 %  
Muž3030,93 %30,93 %  

Graf

21. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 29 let7981,44 %81,44 %  
30 - 49 let1717,53 %17,53 %  
50 a více let11,03 %1,03 %  

Graf

22. Dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5152,58 %52,58 %  
SŠ s maturitou3435,05 %35,05 %  
základní77,22 %7,22 %  
SŠ bez maturity55,15 %5,15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věděli byste, v čem spočívá venkovský cestovní ruch?

 • odpověď Ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Říká Vám něco pojem venkovský cestovní ruch?

4. Je pro Vás venkovský cestovní ruch zajímavý způsob trávení volného času či dovolené?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiný na otázku 6. Pokud ano, jakým způsobem:

5. Strávili jste někdy dovolenou touto formou?

 • odpověď Ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cykloturismus na otázku 6. Pokud ano, jakým způsobem:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiný na otázku 6. Pokud ano, jakým způsobem:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prázdniny na venkově na otázku 6. Pokud ano, jakým způsobem:

10. Využila jste někdy venkovského cestovního ruchu v turistické oblasti Libereckého kraje?

 • odpověď Ano:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cykloturismus na otázku 11. Pokud ano, jakou formu?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné na otázku 11. Pokud ano, jakou formu?

12. Myslíte si, že v turistické oblasti Libereckého kraje chybí nějaká forma venkovského cestovního ruchu?

 • odpověď Ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Agroturismus na otázku 13. Pokud ano, jaká?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hipoturismus na otázku 13. Pokud ano, jaká?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Říká Vám něco pojem venkovský cestovní ruch?

2. Věděli byste, v čem spočívá venkovský cestovní ruch?

4. Je pro Vás venkovský cestovní ruch zajímavý způsob trávení volného času či dovolené?

5. Strávili jste někdy dovolenou touto formou?

6. Pokud ano, jakým způsobem:

7. Jaký myslíte, že je o venkovský cestovní ruch zájem?

8. Pocházíte či žijete v turistické oblasti Libereckého kraje?

9. Myslíte, že je v Libereckém kraji dostatečná nabídka venkovského cestovního ruchu a je zde venkovský cestovní ruch rozvinut?

10. Využila jste někdy venkovského cestovního ruchu v turistické oblasti Libereckého kraje?

11. Pokud ano, jakou formu?

12. Myslíte si, že v turistické oblasti Libereckého kraje chybí nějaká forma venkovského cestovního ruchu?

13. Pokud ano, jaká?

14. Vybaví se Vám nějaké konkrétní místo v turistické oblasti Libereckého kraje, kde lze strávit dovolenou formou venkovského cestovního ruchu?

16. Vybaví se Vám nějaké konkrétní místo v turistické oblasti Libereckého kraje, kde by se tato forma turismu dala poskytovat?

18. Preferujete městské prostředí před venkovským?

20. Pohlaví?

21. Věk?

22. Dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Říká Vám něco pojem venkovský cestovní ruch?

2. Věděli byste, v čem spočívá venkovský cestovní ruch?

4. Je pro Vás venkovský cestovní ruch zajímavý způsob trávení volného času či dovolené?

5. Strávili jste někdy dovolenou touto formou?

6. Pokud ano, jakým způsobem:

7. Jaký myslíte, že je o venkovský cestovní ruch zájem?

8. Pocházíte či žijete v turistické oblasti Libereckého kraje?

9. Myslíte, že je v Libereckém kraji dostatečná nabídka venkovského cestovního ruchu a je zde venkovský cestovní ruch rozvinut?

10. Využila jste někdy venkovského cestovního ruchu v turistické oblasti Libereckého kraje?

11. Pokud ano, jakou formu?

12. Myslíte si, že v turistické oblasti Libereckého kraje chybí nějaká forma venkovského cestovního ruchu?

13. Pokud ano, jaká?

14. Vybaví se Vám nějaké konkrétní místo v turistické oblasti Libereckého kraje, kde lze strávit dovolenou formou venkovského cestovního ruchu?

16. Vybaví se Vám nějaké konkrétní místo v turistické oblasti Libereckého kraje, kde by se tato forma turismu dala poskytovat?

18. Preferujete městské prostředí před venkovským?

20. Pohlaví?

21. Věk?

22. Dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Cidlinský, J.Analýza venkovského cestovního ruchu v Libereckém kraji (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://venkovsky-cestovni-ruch.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.