Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Verbální a neverbální komunikace

Verbální a neverbální komunikace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dana Gibbs
Šetření:28. 07. 2012 - 05. 08. 2012
Počet respondentů:196
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Chtěla bych vás požádat o vyplnění dotazníku, na jehož základě chci porovnat důležitost verbální a neverbální komunikace. Zjistit zda neverbální komunikace během rozhovoru spíše prospívá nebo škodí a čemu věnují lidé při rozhovoru největší pozornost. Dotazník je anonymní a jeho vyplnění zabere pouze pár minut. Výsledek průzkumu použiji ve své seminární práci.

Děkuji za váš čas, který vyplnění věnujete.

Odpovědi respondentů

1. Během rozhovoru hraje důležitější roli:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neverbální komunikace (gesta, mimika, postoj, zrakový kontakt...)11860,2 %60,2 %  
verbální komunikace (slovní vyjádření)7839,8 %39,8 %  

Graf

2. Umíte ovládat projevy neverbální komunikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10051,02 %51,02 %  
Nevím6030,61 %30,61 %  
Ne3618,37 %18,37 %  

Graf

3. Paralingvistiku (tón řeči, hlasitost, rychlost řeči, intonace, plynulost....)zařadíte do:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
verbální komunikace7437,76 %37,76 %  
mezistupně mezi verbální a neverbální komunikací6231,63 %31,63 %  
neverbální komunikace6030,61 %30,61 %  

Graf

4. Na co se při rozhovoru soustředíte nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Celkový dojem12764,8 %64,8 %  
Slovní obsah11759,69 %59,69 %  
Obličej9950,51 %50,51 %  
Vyjadřování8342,35 %42,35 %  
Gesta7839,8 %39,8 %  
Tón a výška hlasu5729,08 %29,08 %  
Postoj4824,49 %24,49 %  
Oblečení136,63 %6,63 %  
Image115,61 %5,61 %  

Graf

5. Máte pocit, že vám během rozhovoru neverbální komunikace spíše:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prospívá15478,57 %78,57 %  
škodí4221,43 %21,43 %  

Graf

6. Myslíte si, že neverbální komunikaci se:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lze naučit18393,37 %93,37 %  
nelze naučit136,63 %6,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Na co se při rozhovoru soustředíte nejvíce?

  • odpověď Obličej:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Image na otázku 4. Na co se při rozhovoru soustředíte nejvíce?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Během rozhovoru hraje důležitější roli:

2. Umíte ovládat projevy neverbální komunikace?

3. Paralingvistiku (tón řeči, hlasitost, rychlost řeči, intonace, plynulost....)zařadíte do:

4. Na co se při rozhovoru soustředíte nejvíce?

5. Máte pocit, že vám během rozhovoru neverbální komunikace spíše:

6. Myslíte si, že neverbální komunikaci se:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Během rozhovoru hraje důležitější roli:

2. Umíte ovládat projevy neverbální komunikace?

3. Paralingvistiku (tón řeči, hlasitost, rychlost řeči, intonace, plynulost....)zařadíte do:

4. Na co se při rozhovoru soustředíte nejvíce?

5. Máte pocit, že vám během rozhovoru neverbální komunikace spíše:

6. Myslíte si, že neverbální komunikaci se:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Gibbs , D.Verbální a neverbální komunikace (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://verbalni-a-neverbalni-komuni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.