Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Veřejná doprava na trase Praha-České Budějovice

Veřejná doprava na trase Praha-České Budějovice

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Uhlířová
Šetření:13. 03. 2013 - 05. 04. 2013
Počet respondentů:106
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.83
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník bude sloužit k vypracování praktické části mé bakalářské práce. Prosím o vyplnění ty, kteří využívají na trase Praha-České Budějocie veřejnou dopravu.

Děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6258,49 %58,49 %  
muž4441,51 %41,51 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let7267,92 %67,92 %  
do 20 let1413,21 %13,21 %  
31-45 let87,55 %7,55 %  
46-60 let76,6 %6,6 %  
nad 60 let54,72 %4,72 %  

Graf

3. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student7267,92 %67,92 %  
zaměstnanec2523,58 %23,58 %  
nezaměstnaný54,72 %4,72 %  
důchodce/invalidní důchodce32,83 %2,83 %  
podnikatel10,94 %0,94 %  

Graf

4. Jaký veřejný dopravní prostředek využíváte nejčastěji na trase Praha- České Budějovice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [vlakotázka č. 7, autobusotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlak5753,77 %53,77 %  
autobus4946,23 %46,23 %  

Graf

5. Pokud cestujete autobusem, dáváte přednost konkrétní dopravní společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [neotázka č. 7, anootázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3667,92 %33,96 %  
ne1732,08 %16,04 %  

Graf

6. Jaké autobusové dopravní společnosti dáváte přednost?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student Agency3188,57 %29,25 %  
SA25,71 %1,89 %  
ČSAD, Student Agency12,86 %0,94 %  
studentagency12,86 %0,94 %  

Graf

7. Jak často cestujete vlakem, autobusem na trase Praha-České Budějovice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
párkrát za rok4946,23 %46,23 %  
týdně2826,42 %26,42 %  
měsíčně2220,75 %20,75 %  
denně76,6 %6,6 %  

Graf

8. Za jakým účelem cestujete vlakem, autobusem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní důvody6359,43 %59,43 %  
studium5249,06 %49,06 %  
sociální (kontakt s lidmi)2422,64 %22,64 %  
pracovní důvody2220,75 %20,75 %  
jiné důvody109,43 %9,43 %  
přeprava věcí43,77 %3,77 %  

Graf

9. Cestuje většinou sami nebo ve skupině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sami8479,25 %79,25 %  
ve skupině2220,75 %20,75 %  

Graf

10. Podle čeho si vybíráte dopravní prostředek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pohodlí6662,26 %62,26 %  
cena6561,32 %61,32 %  
rychlost5551,89 %51,89 %  
dostupnost3633,96 %33,96 %  
bezpečnost1312,26 %12,26 %  
podle času příjezdu/odjezdu10,94 %0,94 %  
společnost10,94 %0,94 %  
čas odjezdu10,94 %0,94 %  
časy odjezdu10,94 %0,94 %  
návaznost spojů10,94 %0,94 %  

Graf

11. Změnili jste v průběhu 10 let výběr svého obvyklého dopravního prostředku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5652,83 %52,83 %  
ano5047,17 %47,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jaký veřejný dopravní prostředek využíváte nejčastěji na trase Praha- České Budějovice?

  • odpověď autobus:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Pokud cestujete autobusem, dáváte přednost konkrétní dopravní společnosti?
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student Agency na otázku 6. Jaké autobusové dopravní společnosti dáváte přednost?

5. Pokud cestujete autobusem, dáváte přednost konkrétní dopravní společnosti?

  • odpověď ano:
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student Agency na otázku 6. Jaké autobusové dopravní společnosti dáváte přednost?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Jste:

4. Jaký veřejný dopravní prostředek využíváte nejčastěji na trase Praha- České Budějovice?

5. Pokud cestujete autobusem, dáváte přednost konkrétní dopravní společnosti?

6. Jaké autobusové dopravní společnosti dáváte přednost?

7. Jak často cestujete vlakem, autobusem na trase Praha-České Budějovice?

8. Za jakým účelem cestujete vlakem, autobusem?

9. Cestuje většinou sami nebo ve skupině?

10. Podle čeho si vybíráte dopravní prostředek?

11. Změnili jste v průběhu 10 let výběr svého obvyklého dopravního prostředku?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Jste:

4. Jaký veřejný dopravní prostředek využíváte nejčastěji na trase Praha- České Budějovice?

5. Pokud cestujete autobusem, dáváte přednost konkrétní dopravní společnosti?

6. Jaké autobusové dopravní společnosti dáváte přednost?

7. Jak často cestujete vlakem, autobusem na trase Praha-České Budějovice?

8. Za jakým účelem cestujete vlakem, autobusem?

9. Cestuje většinou sami nebo ve skupině?

10. Podle čeho si vybíráte dopravní prostředek?

11. Změnili jste v průběhu 10 let výběr svého obvyklého dopravního prostředku?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Uhlířová, J.Veřejná doprava na trase Praha-České Budějovice (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://verejna-doprava-na-trase-pra.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.