Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Veřejná nebo soukromá škola

Veřejná nebo soukromá škola

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Zmuda
Šetření:20. 04. 2012 - 25. 04. 2012
Počet respondentů:189
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.84
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, dotazník potřebuji pro svou práci na VŠ.

Odpovědi respondentů

1. Studuji školu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
veřejnou.12365,08 %65,08 %  
soukromou.6634,92 %34,92 %  

Graf

2. Ze škol, na které jsem byl(a) přijat(a), jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
volil pouze mezi veřejnými školami.11962,96 %62,96 %  
volil mezi veřejnými a soukromými školami a zvolil soukromou.3920,63 %20,63 %  
volil pouze mezi soukromými školami.2312,17 %12,17 %  
volil mezi soukromými a veřejnými školami a zvolil veřejnou.84,23 %4,23 %  

Graf

3. Proč studuji právě tuto školu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nabízí specifický obor, který není na jiné škole.8444,44 %44,44 %  
Studium mě baví.8343,92 %43,92 %  
Škola má dlouholetou tradici.7037,04 %37,04 %  
Na doporučení 3. osoby (rodiče, kamarádi)4925,93 %25,93 %  
Studium je zdarma.4423,28 %23,28 %  
Byl jsem přijat bez přijímacího řízení.4222,22 %22,22 %  
Škola je blízko mého bydliště.3015,87 %15,87 %  
Je to má vysněná škola již od mého útlého dětství.2814,81 %14,81 %  
Je relativně lehká.147,41 %7,41 %  
Neměl jsem jinou alternativu.147,41 %7,41 %  
Jelikož tuto školu studoval některý z mých rodičů.52,65 %2,65 %  
Nevím.21,06 %1,06 %  
Obor, který studuji, považuji za velmi zajímavý. Není zcela výjimečný jen na této škole, ale nevyučuje se všude jako některé "moderní" předměty.10,53 %0,53 %  
Je to škola, která nabízí bakalářaké studium pro studenty, kteří vystudovali VOŠ10,53 %0,53 %  
Když platím školné, nevyhodí mě.10,53 %0,53 %  
jediná škola, kde mohu studovat cestovní ruch bez matematiky10,53 %0,53 %  
Kratší doba studia (bakalář za rok)10,53 %0,53 %  
Je v AJ.10,53 %0,53 %  
to se tak semele :-)10,53 %0,53 %  
minimálně matematiky 10,53 %0,53 %  
možnost podání přihlášky i později 10,53 %0,53 %  
rozhodla jsem se pokračovat ve studiu až po uzavření přihlášek na veřejné školy10,53 %0,53 %  
Má nejlepší pověst.10,53 %0,53 %  
kvůli perspektivě budoucího zaměstnání10,53 %0,53 %  
vybírala jsem z možností dálkového studia - individuálního studijního plánu a oboru, který by mě bavil, možností moc nebylo10,53 %0,53 %  
Poněvadž má v ČR jedno z nejlepších, neli vůbec nejlepší uplatnění10,53 %0,53 %  
Škola má svou prestiž10,53 %0,53 %  
zaměření školy jak na cestovní ruch, tak na ekonomii mi dává větší prostor pro výběr povolání10,53 %0,53 %  
Zajímavý obor, který se sice dá studovat i na jiných školách, ale je to spojeno i s tou tradicí školy10,53 %0,53 %  
navazuje na můj obor ze sš10,53 %0,53 %  
pokračuji v oboru10,53 %0,53 %  
zvýší mou uplatnitelnost na trhu práce10,53 %0,53 %  

Graf

4. Škola, kterou studuji, je dle mého názoru

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středně těžká.8846,56 %46,56 %  
spíše těžší.6333,33 %33,33 %  
spíše lehčí.2412,7 %12,7 %  
extrémně těžká.115,82 %5,82 %  
extrémně lehká.31,59 %1,59 %  

Graf

5. Do jaké míry splnila škola Vaše dřívější očekávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Škola víceméně splnila mé očekávání.12164,02 %64,02 %  
Škola mě spíše zklamala.5126,98 %26,98 %  
Škola mě příjemně překvapila.157,94 %7,94 %  
Katastrofa, nejspíš odejdu.21,06 %1,06 %  

Graf

6. Je výuka na Vaší škole aktuální (Sledují učitelé nové trendy)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou ano.12365,08 %65,08 %  
50 na 50.3317,46 %17,46 %  
Ano, u všech předmětů.2412,7 %12,7 %  
Moc ne.84,23 %4,23 %  
Vůbec ne.10,53 %0,53 %  

Graf

7. Myslím, že v průměru jsou kvalitnější

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
veřejné školy. 11761,9 %61,9 %  
Myslím, že úroveň je zhruba stejná.6534,39 %34,39 %  
soukromé školy. 73,7 %3,7 %  

Graf

8. Název školy, kterou studuji.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠE2314,47 %12,17 %  
VŠO106,29 %5,29 %  
Vysoká škola obchodní v Praze95,66 %4,76 %  
Vysoká škola ekonomická v Praze85,03 %4,23 %  
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.74,4 %3,7 %  
Masarykova univerzita42,52 %2,12 %  
Univerzita Karlova v Praze42,52 %2,12 %  
Vysoká škola obchodní 42,52 %2,12 %  
VSE42,52 %2,12 %  
Univerzita Karlova42,52 %2,12 %  
ostatní odpovědi ČZU
všo praha
ČVUT Fakulta dopravní
Vysoká škola chemicko-technologická
VŠE v Praze
Vysoká škola polytechnická Jihlava
uk
Karlova univerzita
Vysoká škola ekonomická
VŠE - Národohospodářská fakulta
VŠE Praha
VŠO v Praze
Vysoká škola polytechnická v Jihlavě
Přírodovědecká Fakulta UK v Praze
ČVUT Fakulta elektrotechnická
cvut
UJAK
Bankovní institut vysoká škola
Právnická fakulkta MU
Universita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Matematicko fyzikální fakulta univerzity karlovy
Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
Slezská universita
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Škoda Auto vysoká škola
Západočeská univerzita, Filozofická fakulta
Vysoká škola obchodní v Praze o.p.s
UISK FF UK
VŠO, o. p. s.
Vysoká škola obchodní Praha
Univerzita Karlova, obor speciální pedagogika
Vysoká škola hotelová
pedagogická fakulta univerzity karlovy
UK v Praze, PřF
VŠCHT
Skoda auto VS
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
FIT ČVUT
Univerzita Karlova, Přírodovědecká Fakulta
UK v Praze
Veřejněsprávní akademie
Vysoká škola chemicko technologická
ČVUT v Praze strojirenstvi
Fakulta tělesné výchovy a sportu, UK
vysoká škola obchodní v praze,o.p.s.
UK v Bratislave
PřF UK v Praze
VŠO v Praze, o. p. s.
VŠE-podnikohospodářská fakulta
FSV UK obor mediální studia (navazující, magisterské, prezenční)
Fakulta veterinárního lékařství
VOŠ veřejná správa
práv. fakulta UK
ČVUT
FF UK
2. lékařská fakulta
VŠE, UK
VŠE-diplomacie
Fakulta zdravotnických studií
Vyšší odborná škola ekonomických studií Podskalská - Personální řízení
Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.
Vysoká škola obchodní, o.p.s.
Vysoká škola obchodní o.p.s.
OA Heroldovy Sady, Praha 10
VŠO v Praze, o.p.s.
Univerzita Karlova Pedagogická fakulta
Vysoká škola obchodní v Praze o.p.s.
MÚVS
8251,57 %43,39 % 

Graf

9. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena.14978,84 %78,84 %  
muž.4021,16 %21,16 %  

Graf

10. Studuji

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
magisterské studium.10756,61 %56,61 %  
bakalářské studium.7941,8 %41,8 %  
doktorské studium.31,59 %1,59 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Studuji školu

 • odpověď soukromou.:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi volil mezi veřejnými a soukromými školami a zvolil soukromou. na otázku 2. Ze škol, na které jsem byl(a) přijat(a), jsem
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi volil pouze mezi soukromými školami. na otázku 2. Ze škol, na které jsem byl(a) přijat(a), jsem
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi VŠO na otázku 8. Název školy, kterou studuji.
 • odpověď veřejnou.:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi VŠE na otázku 8. Název školy, kterou studuji.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Studium je zdarma. na otázku 3. Proč studuji právě tuto školu?

2. Ze škol, na které jsem byl(a) přijat(a), jsem

 • odpověď volil pouze mezi veřejnými školami.:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi VŠE na otázku 8. Název školy, kterou studuji.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Studium je zdarma. na otázku 3. Proč studuji právě tuto školu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to má vysněná škola již od mého útlého dětství. na otázku 3. Proč studuji právě tuto školu?

6. Je výuka na Vaší škole aktuální (Sledují učitelé nové trendy)?

 • odpověď Většinou ano.:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi VŠO na otázku 8. Název školy, kterou studuji.

10. Studuji

 • odpověď magisterské studium.:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi VŠO na otázku 8. Název školy, kterou studuji.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi volil mezi veřejnými a soukromými školami a zvolil soukromou. na otázku 2. Ze škol, na které jsem byl(a) přijat(a), jsem

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Studuji školu

2. Ze škol, na které jsem byl(a) přijat(a), jsem

3. Proč studuji právě tuto školu?

4. Škola, kterou studuji, je dle mého názoru

5. Do jaké míry splnila škola Vaše dřívější očekávání?

6. Je výuka na Vaší škole aktuální (Sledují učitelé nové trendy)?

7. Myslím, že v průměru jsou kvalitnější

8. Název školy, kterou studuji.

9. Jsem

10. Studuji

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Studuji školu

2. Ze škol, na které jsem byl(a) přijat(a), jsem

3. Proč studuji právě tuto školu?

4. Škola, kterou studuji, je dle mého názoru

5. Do jaké míry splnila škola Vaše dřívější očekávání?

6. Je výuka na Vaší škole aktuální (Sledují učitelé nové trendy)?

7. Myslím, že v průměru jsou kvalitnější

8. Název školy, kterou studuji.

9. Jsem

10. Studuji

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zmuda, T.Veřejná nebo soukromá škola (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://verejna-nebo-soukroma-skola.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.