Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Veřejná osobní doprava

Veřejná osobní doprava

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Beran
Šetření:16. 03. 2014 - 14. 04. 2014
Počet respondentů:348
Počet otázek (max/průměr):15 / 12.95
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentem 3. ročníku Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, oboru technologie a řízení dopravy. Rád bych Vás tímto požádal o vyplnění dotazníku na téma Analýza přestupních uzlů veřejné dopravy. Výsledky průzkumu budou použity v rámci mé bakalářské práce. Tento dotazník je určen všem, kteří využívají veřejnou osobní dopravu.

Předem děkuji za Váš čas strávený vyplňováním tohoto dotazníku.

Tomáš Beran

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena23366,95 %66,95 %  
muž11533,05 %33,05 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 – 29 let22664,94 %64,94 %  
30 - 49 let6719,25 %19,25 %  
méně než 20 let4512,93 %12,93 %  
50 let a více102,87 %2,87 %  

Graf

3. Kolik cest obvykle během jednoho týdne vykonáte veřejnou dopravou?

1 cesta = jízda tam nebo jízda zpět (např. jízda ráno do zaměstnání a jízda odpoledne ze zaměstnání jsou dohromady 2 cesty)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 512335,34 %35,34 %  
5 - 109326,72 %26,72 %  
11 - 159025,86 %25,86 %  
16 - 20267,47 %7,47 %  
21 a více164,6 %4,6 %  

Graf

4. Jaký je nejčastější účel Vaší cesty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
škola17048,85 %48,85 %  
zaměstnání10630,46 %30,46 %  
sport a kultura246,9 %6,9 %  
pracovní cesta144,02 %4,02 %  
návštěva rodiny 20,57 %0,57 %  
lékaři a lékárna10,29 %0,29 %  
škola + zábava10,29 %0,29 %  
nákupy10,29 %0,29 %  
setkání s přáteli/večerní posezení v restauraci; cesta za přítelem10,29 %0,29 %  
nákup10,29 %0,29 %  
nákupy, vyřizování...10,29 %0,29 %  
dovolená10,29 %0,29 %  
návštěva příbuzných, přátel10,29 %0,29 %  
návštěvy kamarádů a známých10,29 %0,29 %  
cesta do obchodu, který je daleko10,29 %0,29 %  
nákup, ůřady10,29 %0,29 %  
turistika a úřady10,29 %0,29 %  
zábava10,29 %0,29 %  
nákupy, lékař, zábava10,29 %0,29 %  
nákupy, návštěva kamarádů, rodiny10,29 %0,29 %  
zaměstnání + školka10,29 %0,29 %  
běžná cesta ,,někam"10,29 %0,29 %  
nakupovani10,29 %0,29 %  
pohyb s dětmi po okolí, pochůzky s dětmi10,29 %0,29 %  
ruzný10,29 %0,29 %  
nákupy, návštěva lékaře, vyřizování na úřadech10,29 %0,29 %  
pracovní úřad, přítel, akce10,29 %0,29 %  
za manželem nebo na nákup10,29 %0,29 %  
lékař, kultura apod.10,29 %0,29 %  
návštěva přátel10,29 %0,29 %  
Jak kdy, ale prostě MHD jezdit musím.10,29 %0,29 %  
rodinná logistika- nákupy, školky, kroužky10,29 %0,29 %  
návštěva10,29 %0,29 %  
návštěva příbuzných a kamarádů, nákupy10,29 %0,29 %  
vybavovačky10,29 %0,29 %  
škola, cesty na víkendy10,29 %0,29 %  
Veškerý pohyb po metropoli10,29 %0,29 %  

Graf

5. Na jakou vzdálenost cestujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 - 10 km10329,6 %29,6 %  
méně než 5 km7220,69 %20,69 %  
11 - 20 km6217,82 %17,82 %  
21 - 50 km5616,09 %16,09 %  
101 km a více288,05 %8,05 %  
51 - 100 km277,76 %7,76 %  

Graf

6. Jak dlouho Vám trvá jedna cesta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 30 min12836,78 %36,78 %  
31 - 60 min9126,15 %26,15 %  
méně než 15 min6017,24 %17,24 %  
61 - 120 min4813,79 %13,79 %  
121 min a více216,03 %6,03 %  

Graf

7. Jaké druhy dopravy na Vaší trase využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MHD (městský autobus, trolejbus, tramvaj nebo metro)28281,03 %81,03 %  
vlak12435,63 %35,63 %  
meziměstský autobus10329,6 %29,6 %  

Graf

8. Na místo prvního nástupu do dopravního prostředku veřejné osobní dopravy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dojdete pěšky31690,8 %90,8 %  
dojedete autem185,17 %5,17 %  
necháte se odvézt autem144,02 %4,02 %  

Graf

9. Kolikrát během jedné cesty přestupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [0otázka č. 15, 1otázka č. 10, 2otázka č. 10, 3otázka č. 10, 4 a víceotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
014341,09 %41,09 %  
110831,03 %31,03 %  
27120,4 %20,4 %  
3216,03 %6,03 %  
4 a více51,44 %1,44 %  

Graf

10. Obvykle přestupujete mezi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MHD – MHD9545,89 %27,3 %  
vlak – MHD5526,57 %15,8 %  
autobus – MHD4722,71 %13,51 %  
vlak – vlak3717,87 %10,63 %  
autobus – autobus3617,39 %10,34 %  
autobus – vlak2713,04 %7,76 %  

Graf

11. Jak jste spokojeni s prostředím přestupního uzlu?

1 – nejlepší, 5 – nejhorší

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
základní vybavenost (WC, lavičky apod.)3.2051.217
čistota prostředí3.2781.206
ochrana před povětrnostními vlivy2.7711.221
technický stav, bezbariérové prostředí2.7761.13
informační systém, dostupnost informací2.41.079
bezpečnost2.7951.031
další služby (trafiky, občerstvení apod.)2.5461.292

Graf

12. Jak dlouho obvykle čekáte při přestupu na navazující spoj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10 min7637,07 %21,84 %  
do 5 min5828,29 %16,67 %  
do 15 min3818,54 %10,92 %  
do 20 min188,78 %5,17 %  
více než 20 min157,32 %4,31 %  

Graf

13. Kolik času stráveného čekáním na navazující spoj považujete za snesitelný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10 min8440,98 %24,14 %  
do 15 min5325,85 %15,23 %  
do 5 min4019,51 %11,49 %  
do 20 min2512,2 %7,18 %  
více než 20 min31,46 %0,86 %  

Graf

14. Stává se, že Vám navazující spoj ujede?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas11656,59 %33,33 %  
ne6029,27 %17,24 %  
často2914,15 %8,33 %  

Graf

15. Jste spokojeni s veřejnou osobní dopravou na Vaší trase?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano17750,86 %50,86 %  
ano10630,46 %30,46 %  
spíše ne4713,51 %13,51 %  
ne185,17 %5,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jaký je nejčastější účel Vaší cesty?

 • odpověď škola:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 20 let na otázku 2. Věk:

5. Na jakou vzdálenost cestujete?

 • odpověď 101 km a více:
  • 11.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 121 min a více na otázku 6. Jak dlouho Vám trvá jedna cesta?

7. Jaké druhy dopravy na Vaší trase využíváte?

 • odpověď vlak:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vlak – vlak na otázku 10. Obvykle přestupujete mezi:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 101 km a více na otázku 5. Na jakou vzdálenost cestujete?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi autobus – vlak na otázku 10. Obvykle přestupujete mezi:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vlak – MHD na otázku 10. Obvykle přestupujete mezi:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi více než 20 min na otázku 12. Jak dlouho obvykle čekáte při přestupu na navazující spoj?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 121 min a více na otázku 6. Jak dlouho Vám trvá jedna cesta?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Kolik cest obvykle během jednoho týdne vykonáte veřejnou dopravou?

4. Jaký je nejčastější účel Vaší cesty?

5. Na jakou vzdálenost cestujete?

6. Jak dlouho Vám trvá jedna cesta?

7. Jaké druhy dopravy na Vaší trase využíváte?

8. Na místo prvního nástupu do dopravního prostředku veřejné osobní dopravy:

9. Kolikrát během jedné cesty přestupujete?

10. Obvykle přestupujete mezi:

11. Jak jste spokojeni s prostředím přestupního uzlu?

12. Jak dlouho obvykle čekáte při přestupu na navazující spoj?

13. Kolik času stráveného čekáním na navazující spoj považujete za snesitelný?

14. Stává se, že Vám navazující spoj ujede?

15. Jste spokojeni s veřejnou osobní dopravou na Vaší trase?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Kolik cest obvykle během jednoho týdne vykonáte veřejnou dopravou?

4. Jaký je nejčastější účel Vaší cesty?

5. Na jakou vzdálenost cestujete?

6. Jak dlouho Vám trvá jedna cesta?

7. Jaké druhy dopravy na Vaší trase využíváte?

8. Na místo prvního nástupu do dopravního prostředku veřejné osobní dopravy:

9. Kolikrát během jedné cesty přestupujete?

10. Obvykle přestupujete mezi:

11. Jak jste spokojeni s prostředím přestupního uzlu?

12. Jak dlouho obvykle čekáte při přestupu na navazující spoj?

13. Kolik času stráveného čekáním na navazující spoj považujete za snesitelný?

14. Stává se, že Vám navazující spoj ujede?

15. Jste spokojeni s veřejnou osobní dopravou na Vaší trase?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Beran, T.Veřejná osobní doprava (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://verejna-osobni-doprava.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.