Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Veřejné knihovny jako vzdělávací instituce

Veřejné knihovny jako vzdělávací instituce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Pelikánová
Šetření:08. 02. 2012 - 20. 02. 2012
Počet respondentů:83
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník bude použit jako součást mé diplomové práce. Knihovny nejsou jen "půjčovateli knih", ale stále více slouží i jako vzdělávací instituce - na toto téma se tento dotazník zaměřuje.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7286,75 %86,75 %  
muž1113,25 %13,25 %  

Graf

2. Vaše věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-305060,24 %60,24 %  
31-401619,28 %19,28 %  
41-5089,64 %9,64 %  
15-2089,64 %9,64 %  
61-7011,2 %1,2 %  

Graf

3. Jste registrován/a ve veřejné knihovně jako čtenář?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6375,9 %75,9 %  
ne2024,1 %24,1 %  

Graf

4. Byl/a jste v minulosti účastníkem vzdělávací akce v knihovně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6274,7 %74,7 %  
ano2125,3 %25,3 %  

Graf

5. Pokud jste se neúčastnil/a - z jakých důvodů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejsem dostatečně informován/a o nabídce2934,94 %34,94 %  
nevybral/a jsem si z nabídky knihovny1518,07 %18,07 %  
jiný1315,66 %15,66 %  
nechodím do knihovny1214,46 %14,46 %  
nic44,82 %4,82 %  
účastnila jsem se 33,61 %3,61 %  
zúčastnila jsem se22,41 %2,41 %  
vzdělávací akce mne nezajímají11,2 %1,2 %  
žádné vzdělávací akce v naší městské knihovně neprobíhají11,2 %1,2 %  
jsem účastník11,2 %1,2 %  
nedostatek času11,2 %1,2 %  
časové důvody11,2 %1,2 %  

Graf

6. Jaký j pro Vás nejvhodnější čas konání vzdělávacích akcí v knihovně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 17 hod4959,04 %59,04 %  
od 15 hod1821,69 %21,69 %  
přizpůsobím se910,84 %10,84 %  
v dopoledních hodinách78,43 %8,43 %  

Graf

7. Tematické okruhy o které bych měl/a zájem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychologie3440,96 %40,96 %  
cestopisné besedy2732,53 %32,53 %  
jazykové kurzy2024,1 %24,1 %  
dějiny1821,69 %21,69 %  
zdraví1619,28 %19,28 %  
zvyšování informační gramotnosti1315,66 %15,66 %  
vesmír1315,66 %15,66 %  
filozofie1214,46 %14,46 %  
víra33,61 %3,61 %  

Graf

8. Setkal/a jste se s pojmem e-learning?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7691,57 %91,57 %  
ne78,43 %8,43 %  

Graf

9. Měl/a bych zájem absolvovat vzdělávací kurz knihovny formou e-learningu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5262,65 %62,65 %  
ne3137,35 %37,35 %  

Graf

10. Pokud nemám zájem, proč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiný5465,06 %65,06 %  
upřednostňuji klasickou výuku2833,73 %33,73 %  
nemám dostatečné technické vybavení (PC)11,2 %1,2 %  

Graf

11. Byl/a bych ochoten platit za e-learningový kurz pořádaný knihovnou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zdarma3238,55 %38,55 %  
do 100 Kč3036,14 %36,14 %  
do 500 Kč1821,69 %21,69 %  
více než 500 Kč33,61 %3,61 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jste registrován/a ve veřejné knihovně jako čtenář?

  • odpověď ne:
    • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nechodím do knihovny na otázku 5. Pokud jste se neúčastnil/a - z jakých důvodů?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Vaše věková kategorie:

3. Jste registrován/a ve veřejné knihovně jako čtenář?

4. Byl/a jste v minulosti účastníkem vzdělávací akce v knihovně?

5. Pokud jste se neúčastnil/a - z jakých důvodů?

6. Jaký j pro Vás nejvhodnější čas konání vzdělávacích akcí v knihovně?

7. Tematické okruhy o které bych měl/a zájem:

8. Setkal/a jste se s pojmem e-learning?

9. Měl/a bych zájem absolvovat vzdělávací kurz knihovny formou e-learningu?

10. Pokud nemám zájem, proč?

11. Byl/a bych ochoten platit za e-learningový kurz pořádaný knihovnou:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Vaše věková kategorie:

3. Jste registrován/a ve veřejné knihovně jako čtenář?

4. Byl/a jste v minulosti účastníkem vzdělávací akce v knihovně?

5. Pokud jste se neúčastnil/a - z jakých důvodů?

6. Jaký j pro Vás nejvhodnější čas konání vzdělávacích akcí v knihovně?

7. Tematické okruhy o které bych měl/a zájem:

8. Setkal/a jste se s pojmem e-learning?

9. Měl/a bych zájem absolvovat vzdělávací kurz knihovny formou e-learningu?

10. Pokud nemám zájem, proč?

11. Byl/a bych ochoten platit za e-learningový kurz pořádaný knihovnou:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pelikánová, Z.Veřejné knihovny jako vzdělávací instituce (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://verejne-knihovny-jako-vzdela.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.