Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Veřejné mínění na téma legalizace drog

Veřejné mínění na téma legalizace drog

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Růžičková
Šetření:17. 08. 2010 - 23. 08. 2010
Počet respondentů:159
Počet otázek (max/průměr):18 / 16.44
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníku je zjistit veřejné mínění na téma legalizace drog. Výsledky budou použity v mojí bakalářské práci na téma Drogová prohibice a ekonomie. Dotazník je velmi krátký,  zabere jen pár minut. Všechny Vaše odpovědi jsou anonymní.

 

Děkuji za spolupráci.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

U všech otázek zaškrtněte jen jednu správnou odpověď, není-li uvedeno jinak.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11369,75 %71,07 %  
Muž4930,25 %30,82 %  

Graf

2. Uveďte Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
224427,16 %27,67 %  
232112,96 %13,21 %  
212112,96 %13,21 %  
251811,11 %11,32 %  
20138,02 %8,18 %  
24138,02 %8,18 %  
2842,47 %2,52 %  
2631,85 %1,89 %  
2731,85 %1,89 %  
3831,85 %1,89 %  
ostatní odpovědi 35
18
60
40
33
36
55
3
43
48
19
50
14
37
29
46
1911,73 %11,95 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.59
Minimum:20
Maximum:38
Variační rozpětí:18
Rozptyl:13.04
Směrodatná odchylka:3.61
Medián:22
Modus:22

Graf

3. Zaškrtněte Vaše nejvyšší ukončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou8753,7 %54,72 %  
Vysokoškolské6238,27 %38,99 %  
Středoškolské53,09 %3,14 %  
Základní42,47 %2,52 %  
Vyšší odborné21,23 %1,26 %  
Vyučen(a)21,23 %1,26 %  

Graf

4. Jaký politický názor nejvíce zastáváte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Liberální8451,85 %52,83 %  
Umírněný5030,86 %31,45 %  
Konzervativní1710,49 %10,69 %  
Velmi liberální116,79 %6,92 %  

Graf

5. Jaký je Váš čístý měsíční příjem (v Kč)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 49996137,65 %38,36 %  
5000 - 99992616,05 %16,35 %  
15 000 – 19 9992414,81 %15,09 %  
10 000 – 14 9992314,2 %14,47 %  
25 000 a více 1811,11 %11,32 %  
20 000 – 24 999106,17 %6,29 %  

Graf

6. Jaký je Váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný(á)14187,04 %88,68 %  
Ženatý/Vdaná169,88 %10,06 %  
Rozvedený(á)42,47 %2,52 %  
Vdovec/Vdova10,62 %0,63 %  

Graf

7. Vyberte, které činnosti jsou dle novely trestního zákona s účinností od 1.1.2010 v České Republice legální v množství dané zákonem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Držení11772,22 %73,58 %  
Použití pro lékařské účely10061,73 %62,89 %  
Pěstování7345,06 %45,91 %  
Distribuce (Dealování)42,47 %2,52 %  
Prodej31,85 %1,89 %  

Graf

8. Vyzkoušel(a) jste některé z následujících drog (zaškrtněte)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mariuhana11168,52 %69,81 %  
Žádnou z výše uvedených5030,86 %31,45 %  
Extáze (taneční droga)2112,96 %13,21 %  
Haluconogenní houby1911,73 %11,95 %  
Kokain127,41 %7,55 %  
LSD116,79 %6,92 %  
Pervitin106,17 %6,29 %  
Opium31,85 %1,89 %  
Heroin10,62 %0,63 %  

Graf

9. Pokud ano, kde jste drogy nejčastějí získal(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od kamaráda/známého12577,16 %78,62 %  
Z vlastních zdrojů2414,81 %15,09 %  
Koupil(a) jsem drogy v baru, na diskotéce, v klubu apod.84,94 %5,03 %  
Od svého dealera42,47 %2,52 %  
Koupil(a) jsem drogy od neznámého na ulici10,62 %0,63 %  

Graf

10. Máte ve svém okolí někoho, o kom víte, že distribuuje drogy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8451,85 %52,83 %  
Ano7848,15 %49,06 %  

Graf

11. V případě, že byste chtěl drogy co nejrychleji získat, do jaké doby si myslíte, že byste si byl schopen(a) drogu obstarat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím6238,27 %38,99 %  
Více jak 3 hodiny3219,75 %20,13 %  
Do hodiny2917,9 %18,24 %  
Do 2 hodin2213,58 %13,84 %  
Do 3 hodin1710,49 %10,69 %  

Graf

12. Jste pro legalizaci mariuhany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8854,32 %55,35 %  
Ne7445,68 %46,54 %  

Graf

13. Byl byste pro legalizaci mariuhany jen pro lékařské účely?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7195,95 %44,65 %  
ne34,05 %1,89 %  

Graf

14. Jste pro legalizaci měkkých drog (mariuhana, LSD, extáze, haluconigenní houby)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5259,09 %32,7 %  
ne3640,91 %22,64 %  

Graf

15. Jste pro legalizaci tvrdých drog (kokain, heroin, pervitin atd.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15193,21 %94,97 %  
ano116,79 %6,92 %  

Graf

16. Máte děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 17, Neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne14086,42 %88,05 %  
Ano2213,58 %13,84 %  

Graf

17. Souhlasili byste s tím, že Vaše dítě kouří mariuhanu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2090,91 %12,58 %  
ano29,09 %1,26 %  

Graf

18. Prevenci užívání drog v České republice považujete za:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý5332,72 %33,33 %  
dostatečný3823,46 %23,9 %  
nedostatečný3823,46 %23,9 %  
chvalitebný2616,05 %16,35 %  
výborný74,32 %4,4 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

12. Jste pro legalizaci mariuhany?

 • odpověď Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Jste pro legalizaci měkkých drog (mariuhana, LSD, extáze, haluconigenní houby)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Jste pro legalizaci měkkých drog (mariuhana, LSD, extáze, haluconigenní houby)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Jste pro legalizaci tvrdých drog (kokain, heroin, pervitin atd.)?
 • odpověď Ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Byl byste pro legalizaci mariuhany jen pro lékařské účely?

13. Byl byste pro legalizaci mariuhany jen pro lékařské účely?

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Jste pro legalizaci mariuhany?

14. Jste pro legalizaci měkkých drog (mariuhana, LSD, extáze, haluconigenní houby)?

 • odpověď ano:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Jste pro legalizaci tvrdých drog (kokain, heroin, pervitin atd.)?

16. Máte děti?

 • odpověď Ano:
  • 7.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Souhlasili byste s tím, že Vaše dítě kouří mariuhanu?

17. Souhlasili byste s tím, že Vaše dítě kouří mariuhanu?

 • odpověď ne:
  • 7.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 16. Máte děti?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Uveďte Váš věk:

3. Zaškrtněte Vaše nejvyšší ukončené vzdělání

4. Jaký politický názor nejvíce zastáváte:

5. Jaký je Váš čístý měsíční příjem (v Kč)?

6. Jaký je Váš rodinný stav?

7. Vyberte, které činnosti jsou dle novely trestního zákona s účinností od 1.1.2010 v České Republice legální v množství dané zákonem?

8. Vyzkoušel(a) jste některé z následujících drog (zaškrtněte)?

9. Pokud ano, kde jste drogy nejčastějí získal(a)?

10. Máte ve svém okolí někoho, o kom víte, že distribuuje drogy?

11. V případě, že byste chtěl drogy co nejrychleji získat, do jaké doby si myslíte, že byste si byl schopen(a) drogu obstarat?

12. Jste pro legalizaci mariuhany?

13. Byl byste pro legalizaci mariuhany jen pro lékařské účely?

14. Jste pro legalizaci měkkých drog (mariuhana, LSD, extáze, haluconigenní houby)?

15. Jste pro legalizaci tvrdých drog (kokain, heroin, pervitin atd.)?

16. Máte děti?

17. Souhlasili byste s tím, že Vaše dítě kouří mariuhanu?

18. Prevenci užívání drog v České republice považujete za:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Uveďte Váš věk:

3. Zaškrtněte Vaše nejvyšší ukončené vzdělání

4. Jaký politický názor nejvíce zastáváte:

5. Jaký je Váš čístý měsíční příjem (v Kč)?

6. Jaký je Váš rodinný stav?

7. Vyberte, které činnosti jsou dle novely trestního zákona s účinností od 1.1.2010 v České Republice legální v množství dané zákonem?

8. Vyzkoušel(a) jste některé z následujících drog (zaškrtněte)?

9. Pokud ano, kde jste drogy nejčastějí získal(a)?

10. Máte ve svém okolí někoho, o kom víte, že distribuuje drogy?

11. V případě, že byste chtěl drogy co nejrychleji získat, do jaké doby si myslíte, že byste si byl schopen(a) drogu obstarat?

12. Jste pro legalizaci mariuhany?

13. Byl byste pro legalizaci mariuhany jen pro lékařské účely?

14. Jste pro legalizaci měkkých drog (mariuhana, LSD, extáze, haluconigenní houby)?

15. Jste pro legalizaci tvrdých drog (kokain, heroin, pervitin atd.)?

16. Máte děti?

17. Souhlasili byste s tím, že Vaše dítě kouří mariuhanu?

18. Prevenci užívání drog v České republice považujete za:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Růžičková, Z.Veřejné mínění na téma legalizace drog (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://verejne-mineni-na-tema-legalizace-drog.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.