Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Veřejné pěstování ovoce a zeleniny

Veřejné pěstování ovoce a zeleniny

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Tomáš
Šetření:17. 04. 2016 - 01. 05. 2016
Počet respondentů:89
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, výsledek toho dotazníku budu sloužit ke zjištění veřejné nespokojenosti a odhodlání společnosti tuto nespokojenost změnit .

Cílem je zjistit, zda-li by byli lidé ochotni pěstovat si vlastní plodiny, ve veřejném sdíleném skleníku.

 Tento dotazník je určen pro muže a ženy od 15-99 let.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6471,91 %71,91 %  
muž2528,09 %28,09 %  

Graf

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-294853,93 %53,93 %  
30-594044,94 %44,94 %  
60-9911,12 %1,12 %  

Graf

3. V jakém kraji žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha2528,09 %28,09 %  
Moravskoslezský kraj1415,73 %15,73 %  
Středočeský kraj1314,61 %14,61 %  
Ústecký kraj66,74 %6,74 %  
Jihočeský kraj66,74 %6,74 %  
Zlínský kraj55,62 %5,62 %  
Jihomoravský kraj55,62 %5,62 %  
Plzeňský kraj55,62 %5,62 %  
Olomoucký kraj44,49 %4,49 %  
Liberecký kraj33,37 %3,37 %  
Karlovarský kraj33,37 %3,37 %  

Graf

4. Využili byste možnost pěstování svých plodin, když byste k tomu měli možnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7988,76 %88,76 %  
ne1011,24 %11,24 %  

Graf

5. Byli byste ochotni sdílet jedno veřejné místo pro pěstování s ostatními?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3134,83 %34,83 %  
ne3033,71 %33,71 %  
ano2831,46 %31,46 %  

Graf

6. Byli byste ochotni za takové místo platit měsíční poplatek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4550,56 %50,56 %  
ne4449,44 %49,44 %  

Graf

7. Využili byste možnosti vypůjčení zahradnického náčiní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3842,7 %42,7 %  
ne3235,96 %35,96 %  
nevím1921,35 %21,35 %  

Graf

8. Jakému rozložení byste dali přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý by měl svůj malý skleník7988,76 %88,76 %  
jeden velký skleník pro všechny1011,24 %11,24 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Byli byste ochotni za takové místo platit měsíční poplatek?

  • odpověď ne:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Využili byste možnost pěstování svých plodin, když byste k tomu měli možnosti?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. V jakém kraji žijete?

4. Využili byste možnost pěstování svých plodin, když byste k tomu měli možnosti?

5. Byli byste ochotni sdílet jedno veřejné místo pro pěstování s ostatními?

6. Byli byste ochotni za takové místo platit měsíční poplatek?

7. Využili byste možnosti vypůjčení zahradnického náčiní?

8. Jakému rozložení byste dali přednost?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. V jakém kraji žijete?

4. Využili byste možnost pěstování svých plodin, když byste k tomu měli možnosti?

5. Byli byste ochotni sdílet jedno veřejné místo pro pěstování s ostatními?

6. Byli byste ochotni za takové místo platit měsíční poplatek?

7. Využili byste možnosti vypůjčení zahradnického náčiní?

8. Jakému rozložení byste dali přednost?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tomáš, M.Veřejné pěstování ovoce a zeleniny (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://verejne-pestovani-ovoce-a-ze.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.