Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Veřejné vnímání hypotečního trhu

Veřejné vnímání hypotečního trhu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aleš Kubala
Šetření:29. 12. 2010 - 14. 01. 2011
Počet respondentů:70
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,
Tento dotazníkový průzkum na téma Veřejné vnímání hypotečního trhu je součástí mé Diplomové práce a zabývám se jím mj. proto, jelikož se jedná o poměrně mladou „finanční disciplínu“. V ČR se hypoteční úvěry začaly prvně objevovat až po sametové revoluci, po udělení prvního oprávnění Českou národní bankou v roce 1995. Vzhledem k tomu, že od té doby uplynulo teprve necelých 16 let, což není ještě ani jedna generace lidstva, jsem přesvědčen, že v této oblasti existuje celá řada podnětů, které by mohly, když ne zásadně, tak alespoň částečně ovlivnit vývoj budoucí, který je dnes výrazně poznamenán existencí právě ustupující finanční krize.
Děkuji za Váš čas a Vaše odpovědi. Aleš K.
 

Odpovědi respondentů

1. Využili jste někdy hypotéku jako zdroj financování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5071,43 %71,43 %  
ano2028,57 %28,57 %  

Graf

2. U jaké společnosti jste si (byste si) Vaši hypotéku sjednali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká spořitelna1825,71 %25,71 %  
Komerční banka1622,86 %22,86 %  
Raiffeisenbank1014,29 %14,29 %  
Hypoteční banka45,71 %5,71 %  
ČSOB34,29 %4,29 %  
GE Money bank34,29 %4,29 %  
mbank22,86 %2,86 %  
uvažuji o hypotéce u ČSOB11,43 %1,43 %  
podle konkrétních podmínek11,43 %1,43 %  
Unicredit Bank a.s.11,43 %1,43 %  
nic11,43 %1,43 %  
Českomoravská stavební spořitelna11,43 %1,43 %  
nesjednali zatím,ale bylo by to ze staveb. spoření11,43 %1,43 %  
nemám hypotéku11,43 %1,43 %  
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.11,43 %1,43 %  
záleží na ponuke11,43 %1,43 %  
nevím11,43 %1,43 %  
stavební spoření11,43 %1,43 %  
nezkoumala jsem, neznám tyto parametry11,43 %1,43 %  
Stavebni sporitelna11,43 %1,43 %  
záleží na podmínkách11,43 %1,43 %  

Graf

3. Z jakého důvodu jste si (byste si) Vaši hypotéku sjednali právě zde?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mám zde účet2738,57 %38,57 %  
výhodnější úroková sazba ve srovnání s konkurencí1521,43 %21,43 %  
dobré jméno banky1420 %20 %  
individuální přístup ke klientovi710 %10 %  
nižší poplatky ve srovnání s konkurencí45,71 %5,71 %  
lepší dostupnost poboček této banky než u jiných34,29 %4,29 %  

Graf

4. Má výše poplatků zásadní vliv na Vaše rozhodnutí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6085,71 %85,71 %  
ne1014,29 %14,29 %  

Graf

5. Má výše úrokové sazby zásadní vliv na Vaše rozhodnutí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6998,57 %98,57 %  
ne11,43 %1,43 %  

Graf

6. Jakou dobu splatnosti preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30 let2840 %40 %  
10 - 20 let2535,71 %35,71 %  
5 - 10 let1521,43 %21,43 %  
Více než 30 let22,86 %2,86 %  

Graf

7. Jaké fixaci úrokové sazby byste (jste) dali přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 let2535,71 %35,71 %  
3 roky2130 %30 %  
více než 10 let1014,29 %14,29 %  
1 rok912,86 %12,86 %  
10 let57,14 %7,14 %  

Graf

8. Vnímáte nějaké odlišnosti v nabídce hypoték jednotlivých bank?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5984,29 %84,29 %  
ne1115,71 %15,71 %  

Graf

9. Prostřednictvím jakého komunikačního kanálu registrujete odlišnosti v nabídkách hypoték na finančním trhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
webové stránky bank3854,29 %54,29 %  
informace od známých2028,57 %28,57 %  
odborné ekonomické časopisy710 %10 %  
TV reklama57,14 %7,14 %  

Graf

10. V čem se podle Vás nabídka hypoték jednotlivých bank nejčastěji liší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úrokovými sazbami2434,29 %34,29 %  
výší poplatků2028,57 %28,57 %  
druhem propagace a komunikace1318,57 %18,57 %  
dalšími službami pro klienty poskytovanými bankou1318,57 %18,57 %  

Graf

11. Když se řekne "reklama na hypotéku", jaká banka se Vám vybaví jako první?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Komerční banka2840 %40 %  
Hypoteční banka2231,43 %31,43 %  
Raiffeisenbank1217,14 %17,14 %  
Česká spořitelna811,43 %11,43 %  

Graf

12. Požádali byste o vypracování nabídky tuto banku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4970 %70 %  
ne2130 %30 %  

Graf

13. Může Vás reklama ovlivnit natolik, že si následně u dané banky hypotéku sjednáte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5781,43 %81,43 %  
ano1318,57 %18,57 %  

Graf

14. Jak dnes bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve vlastním4767,14 %67,14 %  
v podnájmu1115,71 %15,71 %  
u rodičů45,71 %5,71 %  
nájemní městský byt- v nájmu11,43 %1,43 %  
v družstevním bytě11,43 %1,43 %  
v obecním bytě11,43 %1,43 %  
zatím u rodičů11,43 %1,43 %  
Rodinný dům s rodiči11,43 %1,43 %  
v městském bytě11,43 %1,43 %  
koleje11,43 %1,43 %  
u rodičů, ale byt je v osobním vlastnictví 11,43 %1,43 %  

Graf

15. Ovlivnila nějakým zásadním způsobem Vaše rozhodování při výběru formy Vašeho bydlení poslední finanční krize?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5375,71 %75,71 %  
ano1724,29 %24,29 %  

Graf

16. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž3651,43 %51,43 %  
žena3448,57 %48,57 %  

Graf

17. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 35 let4462,86 %62,86 %  
35 - 50 let2637,14 %37,14 %  

Graf

18. Vaše vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské4057,14 %57,14 %  
středoškolské2840 %40 %  
základní22,86 %2,86 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Využili jste někdy hypotéku jako zdroj financování?

2. U jaké společnosti jste si (byste si) Vaši hypotéku sjednali?

3. Z jakého důvodu jste si (byste si) Vaši hypotéku sjednali právě zde?

4. Má výše poplatků zásadní vliv na Vaše rozhodnutí?

5. Má výše úrokové sazby zásadní vliv na Vaše rozhodnutí?

6. Jakou dobu splatnosti preferujete?

7. Jaké fixaci úrokové sazby byste (jste) dali přednost?

8. Vnímáte nějaké odlišnosti v nabídce hypoték jednotlivých bank?

9. Prostřednictvím jakého komunikačního kanálu registrujete odlišnosti v nabídkách hypoték na finančním trhu?

10. V čem se podle Vás nabídka hypoték jednotlivých bank nejčastěji liší?

11. Když se řekne "reklama na hypotéku", jaká banka se Vám vybaví jako první?

12. Požádali byste o vypracování nabídky tuto banku?

13. Může Vás reklama ovlivnit natolik, že si následně u dané banky hypotéku sjednáte?

14. Jak dnes bydlíte?

15. Ovlivnila nějakým zásadním způsobem Vaše rozhodování při výběru formy Vašeho bydlení poslední finanční krize?

16. Vaše pohlaví

17. Váš věk

18. Vaše vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Využili jste někdy hypotéku jako zdroj financování?

2. U jaké společnosti jste si (byste si) Vaši hypotéku sjednali?

3. Z jakého důvodu jste si (byste si) Vaši hypotéku sjednali právě zde?

4. Má výše poplatků zásadní vliv na Vaše rozhodnutí?

5. Má výše úrokové sazby zásadní vliv na Vaše rozhodnutí?

6. Jakou dobu splatnosti preferujete?

7. Jaké fixaci úrokové sazby byste (jste) dali přednost?

8. Vnímáte nějaké odlišnosti v nabídce hypoték jednotlivých bank?

9. Prostřednictvím jakého komunikačního kanálu registrujete odlišnosti v nabídkách hypoték na finančním trhu?

10. V čem se podle Vás nabídka hypoték jednotlivých bank nejčastěji liší?

11. Když se řekne "reklama na hypotéku", jaká banka se Vám vybaví jako první?

12. Požádali byste o vypracování nabídky tuto banku?

13. Může Vás reklama ovlivnit natolik, že si následně u dané banky hypotéku sjednáte?

14. Jak dnes bydlíte?

15. Ovlivnila nějakým zásadním způsobem Vaše rozhodování při výběru formy Vašeho bydlení poslední finanční krize?

16. Vaše pohlaví

17. Váš věk

18. Vaše vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kubala, A.Veřejné vnímání hypotečního trhu (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://verejne-vnimani-hypo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.