Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Veřejnost a úřady

Veřejnost a úřady

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Marková
Šetření:09. 04. 2010 - 16. 04. 2010
Počet respondentů:58
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.74
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží k mé absolventské práci. Kde bych ráda zjistila co si lidé myslí o žádostech o osobních dokladech a jejich vyřízení.

Odpovědi respondentů

1. V době kdy jste si potřebovali vyřídit osobní doklady, byly jste spokojeni s přístupem úředníka?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4781,03 %81,03 %  
ne1017,24 %17,24 %  
nevím11,72 %1,72 %  

Graf

2. Pokud potřebujete informace ohledně vyřízení osobních dokladů, jsou Vám bez problému poskytnuty?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4475,86 %75,86 %  
nevím1017,24 %17,24 %  
ne46,9 %6,9 %  

Graf

3. Ztratili jste někdy doklady?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4375,44 %74,14 %  
ano1424,56 %24,14 %  

Graf

4. Byly Vám někdy doklady odcizeny?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4475,86 %75,86 %  
ano1322,41 %22,41 %  
nevím11,72 %1,72 %  

Graf

5. Věděli jste o možnosti např. z důvodu ztráty či odcizení, lze vyhotovit tzv.rychloobčanku na počkání s platností 1 měsíc?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3255,17 %55,17 %  
ne2644,83 %44,83 %  

Graf

6. Pokud ne, líbí se Vám tato možnost?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4488 %75,86 %  
nevím510 %8,62 %  
ne12 %1,72 %  

Graf

7. Jste spokojeni s novým cestovním dokladem?(biometrický pas)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2950,88 %50 %  
ano2442,11 %41,38 %  
ne47,02 %6,9 %  

Graf

8. Myslíte si, že s biometrickými pasy je svět aspoň trochu chráněn před teroristy?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2849,12 %48,28 %  
ne1933,33 %32,76 %  
ano1017,54 %17,24 %  

Graf

9. Budou opět zrušeny zápisy dětí do cestovních dokladů.Líbí se Vám to?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4071,43 %68,97 %  
nevím1119,64 %18,97 %  
ano58,93 %8,62 %  

Graf

10. Přijde Vám vyhovující, že děti do patnácti let mají cestovní doklad platný na 5 let?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4171,93 %70,69 %  
ne1628,07 %27,59 %  

Graf

11. Asi v roce 2011 by měli být nové biometrické občanské průkazy.Souhlasíte s tím?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3154,39 %53,45 %  
nevím1628,07 %27,59 %  
ne1017,54 %17,24 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V době kdy jste si potřebovali vyřídit osobní doklady, byly jste spokojeni s přístupem úředníka?

2. Pokud potřebujete informace ohledně vyřízení osobních dokladů, jsou Vám bez problému poskytnuty?

3. Ztratili jste někdy doklady?

4. Byly Vám někdy doklady odcizeny?

5. Věděli jste o možnosti např. z důvodu ztráty či odcizení, lze vyhotovit tzv.rychloobčanku na počkání s platností 1 měsíc?

6. Pokud ne, líbí se Vám tato možnost?

7. Jste spokojeni s novým cestovním dokladem?(biometrický pas)

8. Myslíte si, že s biometrickými pasy je svět aspoň trochu chráněn před teroristy?

9. Budou opět zrušeny zápisy dětí do cestovních dokladů.Líbí se Vám to?

10. Přijde Vám vyhovující, že děti do patnácti let mají cestovní doklad platný na 5 let?

11. Asi v roce 2011 by měli být nové biometrické občanské průkazy.Souhlasíte s tím?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V době kdy jste si potřebovali vyřídit osobní doklady, byly jste spokojeni s přístupem úředníka?

2. Pokud potřebujete informace ohledně vyřízení osobních dokladů, jsou Vám bez problému poskytnuty?

3. Ztratili jste někdy doklady?

4. Byly Vám někdy doklady odcizeny?

5. Věděli jste o možnosti např. z důvodu ztráty či odcizení, lze vyhotovit tzv.rychloobčanku na počkání s platností 1 měsíc?

6. Pokud ne, líbí se Vám tato možnost?

7. Jste spokojeni s novým cestovním dokladem?(biometrický pas)

8. Myslíte si, že s biometrickými pasy je svět aspoň trochu chráněn před teroristy?

9. Budou opět zrušeny zápisy dětí do cestovních dokladů.Líbí se Vám to?

10. Přijde Vám vyhovující, že děti do patnácti let mají cestovní doklad platný na 5 let?

11. Asi v roce 2011 by měli být nové biometrické občanské průkazy.Souhlasíte s tím?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Marková, L.Veřejnost a úřady (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://verejnost-a-urady.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.